Профил на купувача до 15.04.16 г.

Публична покана с предмет: ПП-10 с предмет: “Добавяне на допълнителна функционалност (разширение) на част от съществуващата IT инфраструктура във “ВиК” ЕООД - Пловдив, чрез допълнителни технически средства и предоставяне на услуги за изграждане на централизирана с

Поканата е публикувана в електронния регистър на АОП под № 9052328 на 11.04.2016 г. и е достъпна на http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9052328


Публична покана с предмет: ПП-9 с предмет: “Откриване на банкова сметка и депозиране на парични средства с цел издаване на банкова гаранция за изпълнение във връзка със сключен Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9051793 на 29.03.2016 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051793Публична покана с предмет: ПП-8 с предмет: Електрически и електромеханичен ремонт на силови разпределителни трансформатори с мощност от 20 до 1000 kVA

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9051654 на 24.03.2016 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051654Публична покана с предмет: ПП-7 с предмет:“Услуги извършвани от доктори по дентална медицина за работниците и служителите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Поканата е публикувана в електронната страница на АОП под № 9050572 на 19.02.2016 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050572

Публична покана с предмет: ПП-6: „Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на предпазни обувки, ботуши, работни ръкавици, непромокаеми дрехи и друго предпазно облекло по приложена примерна спецификация”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9050079 на 03.02.2016 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050079


Публична покана с предмет: ПП-5: : „Изработка и доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на специално работно облекло по приложена примерна спецификация”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9050056 на 02.02.2016 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050056


Публична покана с предмет: ПП-4: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на Система за отдалечено наблюдение на основни параметри на SCADA и SMS известяване на аварии на ПСОВ – Стамболийски чрез диспечерски център в ПСОВ – Пловдив”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9049857на 26.01.2016 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9049857Публична покана с предмет: ПП-3 с предмет: “Доставка на лицензи за ползване на операционни системи и пакети за обработка на текст и електронни таблици за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Поканата е публикувана в електронната страница на АОП под номер 9049434 на 07.01.2016 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9049434

Публична покана с предмет: ПП-2 с предмет: “Доставка на винетни стикери за МПС, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

В раздел Разяснение е публикувано уточнение относно видовете винетни стикери.

Поканата е публикувана в електронната страница на АОП под номер 9049333 на 04.01.2016 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9049333


Публична покана с предмет: ПП-1 с предмет: “Изпитване на отпадъци от Пречиствателни станции за отпадъчни води в град Пловдив и област Пловдив”

Поканата е публикувана в електронната страница на АОП под номер 9049329 на 04.01.2016 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9049329


Публична покана с предмет: ПП-23 с предмет:“Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по позиции: А) Застраховане „Обща гражданска отговорност”; Б) Застраховане по „Обща гражданска отговорност на ЛИК”;

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9048474 на 03.12.2015 г. 

Публична покана с предмет: ПП-22 с предмет:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления, по приложена примерна спецификация”

Поканата е публикувана в електронната страница на АОП под № 9047420 на 09.11.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047420


Публична покана с предмет: ПП-21 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на крепежни изделия за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9047373 на 06.11.2015 г. и е достъпна на следния електронен адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047373
Публична покана с предмет: ПП-20 с предмет:"Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по позиции: А) Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив със задължителна застрахов

Поканата е публикувана в електронната страница на АОП под № 9047252 на 03.11.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047252


Публична покана с предмет: ПП-19 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобили марка “ИСУЗУ”, собственост на “ВиК” ЕООД – Пловдив, с включена доставка на необходимите за ремонта резервни части”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9047220 на 02.11.2015 г. и е достъпна на следния електронен адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047220


Публична покана с предмет: ПП-18 с предмет: “Доставка на пластмасови ленти за филтърпреси “VON ROLL” и “SIMON&HARTLEY” за нуждите на ПСОВ – Пловдив”

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9046796 на 15.10.2015 г. и е достъпна на следния електронен адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9046796


Публична покана с предмет: ПП-17 с предмет: “Разширяване на функционалността на информационната система на „ВиК” ЕООД – Пловдив чрез добавяне на модули за обработка на данни за водомерно стопанство и аварии”

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9046281 на 29.09.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9046281


Публична покана с предмет: ПП-16 Публична покана с предмет:“Почистване и възстановяване дебита на 16 (шестнадесет) броя тръбни кладенци, експлоатирани от „ВиК” ЕООД – Пловдив, на територията на град Пловдив и област Пловдив”

Публичната покана е публикувана в електронната страница на АОП под № 9045979 на 16.09.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9045979


Публична покана с предмет: ПП-15 с предмет: „Изграждане на водопровод по общински пътища и път III-805, свързващ водопроводните мрежи на с. Радиново и гр. Пловдив в землището на с. Радиново и с. Костиево, община Марица, Етапи I, II, III и IV”

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 9044617 на 07.08.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9044617


Публична покана с предмет: ПП-14 с предмет: Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на резервни части за трактори ЮМЗ, МТЗ и Т16М и фадроми L220, KCC100 и JCB”

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 9044464 на 03.08.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9044464


Публична покана с предмет: ПП-13 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на водовземни скоби, връзки и свързващи елементи и изделия, по приложена примерна спецификация”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9044098 на 22.07.2015 г.

Публична покана с предмет: ПП-12 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Инфраструктурно осигуряване на Промишлено-търговска зона Куклен, местност „Капсида” – първи, втори и трети етап”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9043755 на 13.07.2015 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9043755


Публична покана с предмет: ПП-11 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на консумативи, реактиви и химикали по следните обособени позиции: А) Тест набори и консумативи за работа със спектрофотометри NOVA 400, NOVA 60 и PHARO

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9043506 на 06.07.2015 г.  и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9043506Публична покана с предмет: ПП-10 Публична покана с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на лагери, уплътнители за помпи и електроди по приложена примерна спецификация"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9042574 на 08.06.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9042574
Публична покана с предмет: ПП-9 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Ремонт и преустройство на съществуващи и монтаж на нови подемни съоръжения на обектите на територията на „В и К” ЕООД – Пловдив”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9042371 на 02.06.2015 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9042371Публична покана с предмет: ПП-8 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9042323 на 01.06.2015 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9042323Публична покана с предмет: ПП-7 Публична покана с предмет: “Ремонт и/или преустройство на съоръжения под налягане – съдове, работещи под налягане, и устройства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9042250 на 28.05.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9042250


Публична покана с предмет: ПП-6 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност на водомери за студена вода за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9042238 на 28.05.2015 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9042238


Публична покана с предмет: ПП-5 Публична покана с предмет: "Доставка на каучукови изделия за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив по приложена примерна спецификация"

Публичната покана е публикувана в електронната страница на РОП под № 9041842 от 18.05.2015 година и е достъпна на следния линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041842

Публична покана с предмет: ПП-4 Публична покана с предмет: "Извършване на консултации и прегледи от специалисти на работещите във “ВиК” ЕООД - Пловдив"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9041651 на 12.05.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041651


Публична покана с предмет: ПП-3 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: Електрически и електромеханичен ремонт на силови разпределителни трансформатори с мощност от 20 до 1000 kVA

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9040348 на 31.03.2015 г.Публична покана с предмет: ПП-2 Публична покана с предмет: "Услуги извършвани от доктори по дентална медицина за работниците и служителите на „ВиК” ЕООД – Пловдив"

Поканата е публикувана под № 9038793 на 11.02.2015 г. в електронната страница на РОП.

Публична покана с предмет: ПП-1 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на касети с тонер за лазерни принтери и копирни машини, консумативи за мастиленоструйни и матрични принтери"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9038244 на 22.01.2015 г. и е достъпна на следния адрес:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038244

Публична покана с предмет: Публична покана с предмет: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления, по приложена примерна спецификация"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9037425 на 13.12.2014 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037425


Публична покана с предмет: “Изготвяне на технически проект за обект: „Рекултивация на депо за утайки от ПСОВ – Пловдив”.

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9037217 на 09.12.2014 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037217


Повече информация за поръчката може да бъде получена от прикаченитe по-долу файлoве: 


Публична покана с предмет: Публична покана с предмет: "Доставка на крепежни изделия за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9036956 на 03.12.2014 година и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9036956


Публична покана с предмет: “Изпитване на отпадъци от Пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9036903 на 02.12.2014 г.

Повече информация за поръчката може да бъде получена от прикачените   по-долу файлoве: 


Публична покана с предмет: Публична покана с предмет: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления, по приложена примерна спецификация"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под номер № 9036734 на 27.11.2014 г. и е достъпна на посочения адрес. За повече информация отворете прикачените файлове

Публична покана с предмет: ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобили марка “ИСУЗУ”, собственост на “ВиК” ЕООД – Пловдив, с включена доставка на необходимите за ремонта резервни части”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9036645 на 26.11.2014 г. 

Документацията и образците за поканата са достъпни в прикачените файлове.


Публична покана с предмет: Публична покана: "Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност, екстракционен бензин и други продукти за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9036567 на 25.11.2014 г.

Публична покана с предмет: Публична покана с предмет: "Доставка на канцеларски стоки, принтерна хартия, термохартия и ролки за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив”.

Поканата е публикувана в РОП под № 9036294 на 20.11.2014 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9036294

Публична покана с предмет: Публична покана: "Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност, екстракционен бензин и други продукти за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив"

Поканата е оттеглена на 17.11.2014 г.

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП на 12.11.2014 г. под № 9035947 

Публична покана с предмет: ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобили марка “ИСУЗУ”, собственост на “ВиК” ЕООД – Пловдив, с включена доставка на необходимите за ремонта резервни части”

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9035611 на 05.11.2014 г. 

Документация и образци за конкретната покана са достъпни в прикачените файлове.


Публична покана с предмет: Публична покана с предмет: "Доставка на крепежни изделия за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9034741 на 16.10.2014 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9034741

Документацията за участие е достъпна на прикачените файлове.

Публична покана с предмет: Публична покана с предмет: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления, по приложена примерна спецификация"

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9034635 на 14.10.2014 г. и е достъпна на следния линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9034635

Публична покана с предмет: “Доставка на канцеларски стоки, принтерна хартия, термохартия и ролки за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив”.

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП на 07.10.2014 г.


Преглед на архивните обществени поръчки

Лица за контакт:

  • Катерина Дончева – Юрисконсулт - 032/ 605 955
  • инж. Невяна Божилова - Главен Експерт "Обществени поръчки" - 032/ 605 945
  • Тел./ Факс: 032 635 431
  • e-mail: vik_op@vik.bg