Профил на купувача до 15.04.16 г.

ПП-18 с предмет: “Доставка на пластмасови ленти за филтърпреси “VON ROLL” и “SIMON&HARTLEY” за нуждите на ПСОВ – Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 15.10.2015
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Плащания Преглед
Описание Преглед
« назад