FAQ

Как да се регистрирам във ВиК Онлайн за електронна фактура?

Във ВиК Онлайн за електронна фактура могат да се регистрират само юридически лица. Физическите лица могат да виждат само общо задължение за плащане.

Регистрацията за електронна фактура се извършва в две стъпки:

1. Регистрация във ВиК Онлайн с имейл и парола на следния линк https://idocs.vik.bg/Registration.aspx

2. Абониране – след регистрация на посочения имейл ще получите линк, който трябва да потвърдите. Той Ви води до втора стъпка - абониране.

Необходими данни за абониране са абонатен номер и номер на последна фактура.

Защо не мога да се абонирам за електронна фактура?

Възможни грешки:

1. При опит за абониране Ви излиза съобщение: "Не може да се абонирате за този документ – некоректно въведени данни за Абонатен номер и/или № на последна фактура!"

- Важно е да се отбележи, че абонатният номер е съставен от 10 символа и започва със следните префикси: за физически лица - 0101хххххх, за юридически лица - 0202хххххх, за бюджетни фирми - 0201хххххх, за групови клиенти - 0301хххххх или 0302хххххх. Не бъркайте абонатния номер с водомерния, който е 11- цифрен.

- При грешен номер на фактура – възможно е да е излязла нова фактура, която все още не сте получили.

2. При опит за абониране Ви излиза съобщение "Не може да се абонирате за този документ – този абонатен номер вече е бил регистриран в системата.":

Един абонатен номер може да бъде регистриран само към един имейл в системата. В този случай абонатният номер вече може да е регистриран от Ваш роднина, колега, наемател или друго лице, свързано с партидата.

Ако имате повече партиди, може да абонирате всички към една имейл регистрация.

3. Не получавате потвърдителен линк:

Възможно е потвърдителният имейл да се възприема като спам или да бъде блокиран. Необходимо е да се обадите в Контактния център- тел. 032/605-660.


Как да абонирам втори или повече абонатни номера към профила си за електронни фактури?

За да абонирате повече от един абонатен номер, не е необходимо да правите нова регистрация. Влизате във вече създадената регистрация и избирате "абониране". Въвеждане абонатния номер и номерът на последната фактура и ще може да виждате електронните фактури и по тази партида в профила си. Може да абонирате към един имейл, т.е. една регистрация неопределен брой партиди.


Какви документи са необходими за откриване/промяна на партида?

За физически лица са необходими копие от документ за собственост /нотариален акт или удостоверение за наследници/ и копие от лична карта. Когато правата на потребител се притежават от няколко лица, те подписват споразумение съгласно чл.59, ал.3 от Общите условия на кой от съсобствениците да се води партидата.

За юридически лица са необходими копие от документ за собственост, данни по регистрацията. Ако обектът е под наем - договор за наем и декларация от собственик, съгласно чл.2, ал.3 от Общите условия /всеки един от собствениците подписва такава декларация/, печат на фирмата.

Документите може да изтеглите от следния линк:http://www.vik.bg/documents/1/


Как да получавам електронна фактура на електронната си поща? /за физически лица/

Необходимо е да подадете заявление за това, което може да изтеглите и попълните от тук:
Заявлението може да бъде изпратено по пощата до ВиК Пловдив бул. "Шести септември" 250 или по електронен път /с електронен подпис или сканиран вариант/ на имейл fakturi@vik.bg

Какво се прави при починал титуляр на партида?

Партидата не може да се води на починал титуляр. Тя се прехвърля в срок от 60 дни на наследник с удостоверение за наследници или акт за собственост. Ако наследниците са повече от един е необходимо всички да подпишат споразумение съгласно чл.59, ал.3 от Общите условия, с което да дадат съгласие партидата да се води на един от тях. Споразумението се подписва от всички наследници в някой от Центровете за работа с клиенти или се представя нотариално заверено.


С какво работно време е Центърът за работа с клиенти?
Работно време е от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Как да проверя водомера си, ако е с изтекъл 10 годишен срок на метрологична проверка?

Оторизирана фирма за проверка на водомери е фирма "Хидроконт" - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7А. Тел. за връзка 032 /264-214

При възникване на спор относно метрологичните характеристики на водомера се извършва метрологична експертиза, съгласно чл. 16(5) от Общите условия на ВиК оператора.

Метрологична експертиза се извършва от Регионален отдел на Главна Дирекция Мерки и Измервателни уреди - гр. Пловдив, бул. "Санкт Петербург" 67, тел. 032/ 633-142.

Как да подменя водомера си?

Може да закупите водомер и да извършите демонтаж и монтаж. Необходимо е да пазите стария водомер за контролен отчет и да уведомите инкасатора си за смяната, за да може да пломбира новия водомер при следващия отчет.