Профил на купувача до 15.04.16 г.

ПП-13 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на водовземни скоби, връзки и свързващи елементи и изделия, по приложена примерна спецификация” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 22.07.2015
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад