Профил на купувача до 15.04.16 г.

ПП-4: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на Система за отдалечено наблюдение на основни параметри на SCADA и SMS известяване на аварии на ПСОВ – Стамболийски чрез диспечерски център в ПСОВ – Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 26.01.2016
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Плащания Преглед
Описание Преглед
« назад