Профил на купувача до 15.04.16 г.

ПП-9 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Ремонт и преустройство на съществуващи и монтаж на нови подемни съоръжения на обектите на територията на „В и К” ЕООД – Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 02.06.2015
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад