Профил на купувача до 15.04.16 г.

Публична покана: "Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност, екстракционен бензин и други продукти за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 12.11.2014
Описание Преглед
« назад