Профил на купувача до 15.04.16 г.

ПП-10 с предмет: “Добавяне на допълнителна функционалност (разширение) на част от съществуващата IT инфраструктура във “ВиК” ЕООД - Пловдив, чрез допълнителни технически средства и предоставяне на услуги за изграждане на централизирана с Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 11.04.2016
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад