Профил на купувача до 15.04.16 г.

ПП-5 Публична покана с предмет: "Доставка на каучукови изделия за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив по приложена примерна спецификация" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 18.05.2015
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Плащания Преглед
Описание Преглед
« назад