Приемно време

Направление Инкасиране и Контрол

Всеки петък от 09.00 до 12.00 часа

Телефон за контакт: 032/ 605 660


Техническо направление

Консултации по изходни данни и съгласуване на проекти временно ще се извършват само на следните телефони: 032/605-902; 032/605-919; 032/605-640 и 032/605-619.

Телефон за контакт: 032/ 605 640 или 032/ 605 619