Аварии
Архив:

Телефон за аварии 032 / 6157

22.10.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Сърнена гора" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 19:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Мали Богдан" №24 авария района на ремонтната дейност от 09:30 ч. до 14:00 ч.
район Асеновград с. Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Отец Паисий" ремонтна дейност нарушено водоподаване по ул. "Отец Паисий" между ул. "Борова" и ул. "Момина сълза" от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Раковски" нарушено ел. захранване от ЕР "Юг" нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Хан Кубрат" и ул. "Свети Свети Кирил и Методий" подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Незабравка" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Брестник, ул. "Независимост" №31 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Трапезица" №26 авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 16:30 ч. до 19:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Скутаре превключване на нов водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Труд с. Строево подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 17:00 ч.

21.10.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Перуника " №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."България"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул."В. Априлов"№93 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №37 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Радост"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Луда Яна" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бресник ул."Оборище"№10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково Пътя за с. Първенец авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи Парк" Родопи" м."Студенец" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул. "Съединение" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово -"Ромската Махала" авария на спирателен кран от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

20.10.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" срещу магазин "Т-маркет" авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №209 вх.А авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" до СБА- център авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Tруд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград кв."Баба Тонка" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово кв."Сушица" ул."Киро Киров"№8 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Бенковски подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.10.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Младежка" №20А авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Отец Паисий" ремонтна дейност нарушено водоподаване в кв. "Христо Ботев", кв. "Гонда вода" и кв. "Изток" от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Патриарх Евтимово, ул. "Победа" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Момино село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в с. Долна махала и с. Бегово от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Войводиново, ул. "Крайречна" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Черничево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.

18.10.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Генерал Кутузов" №3 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 14:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Захари Стоянов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Руен авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в с. Черноземен и с. Ръжево от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул. "Розова долина" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.

17.10.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Хисаря ук."Христо Ботев" и ул."Шейново" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица, ул."3-ти Март" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

16.10.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Варна" №30 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Луда Яна" водопроводна връзка на временен водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Христо Анастасов" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в кв. "Долни Воден" от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Слатинска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Банска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с.Първенец авария на водопровод ниска зона от 07:00 ч. до 13:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с. Михилци, ул. "5-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.

15.10.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."6-ти Септември" №3 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 13:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ильо Войвода"№18 направа ново СВО района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Гоце Делчев"№12 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Богомил"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Градина"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Асеновград кв.Долни воден ул."Ангел Ахрянов" авария на водопровод Промишлена зона до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Искра авария на водопровод Ромска махала до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Стоево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Климент авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Милево ремонт на ПХ нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр.Раковски ул."Любен Каравелов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино ул."Секвоя" авария на водопровод 1-ва Вилна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.10.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Люлякова" №5 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 11:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Антон Тайнер", до СУ "Свети Паисий Хилендарски" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 20:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Тракия" и ул. "Екзарх Йосиф" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 08:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Богомил" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Орешец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград Помпена станция "Долнослав" авария нарушено водоподаване в с. Долнослав и с. Стоево от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Богдан, ул. "9-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Раковска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Освобождение" №63 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Войнягово, ул. "5-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Кричим, бул. "Тракия" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Триводици авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Радецки" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 18:30 ч.
район Раковски с. Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от13:30 ч. до 17:30 ч.
район Раковски с. Стряма авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Лес" авария на водопровод частично нарушено водоподаване във вилната зона. от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Оборище" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Калояново, ул. "Стара планина" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

13.10.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Криволак" №9 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в Стария град от 13:30 ч. до 18:30 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Рилски " и ул."Бързия" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" и бул. "6-ти септември" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 08:30 ч. до 14:30 ч.
район Асеновград с. Нови извор, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Каравелово, ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Цалапица" без ел. захранване от ЕР "Юг" нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул. "Лагера" авария на водопровод частично нарушено водоподаване във вилната зона от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, ул. "Дядо Иван Арабаджията" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Калояново, ул. "Васил Левски" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 17:00 ч.

12.10.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград площад "Николай Хайтов" авария на водопровод кв.Запад и Центъра до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Богомилска" и ул."Патриарх Евтимий" авария на водопровод от външна фирма кв.Свети Георги до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Вяра"№1А кв.Прослав авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Александър Екзарх" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Иван Рилски " и ул."Победа" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Каменица"№2 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."6-ти Септември" №10А авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Юмрук чал" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово кв.Сушица ул."3-та" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Новаково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово ул."пол.Дрангов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."9-ти Септември" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Злати трап авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Кричим гр.Перущица - Ромската махала авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Бяла" и ул."Хаджи Димитър" авария на водопровод горна зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Захари Стоянов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царемир нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница ул."Г. Димитров"№42 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

11.10.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград кв. "Изток" авария на водопровод високата част на кв."Изток" от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Карлово ул."Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Първомай П.С." Първомай" авария на водопровод с.Градина и кв."Дебър" до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково " Вилна Зона" ул."Панорамна" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 08:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с.Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря Помпена станция "Красново" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.10.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", ул."Йордан Йовков" авария водопровод нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №15 авария водопровод бл.№15 вх.В,вх.Г до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи ПС Куклен 2 авария в Помпена станция гр. Куклен до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул. "Ненчо Искрев" №7 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.10.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Преслав" №18 авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаване в Стария град от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Архитект Камен Петков" №3 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 13:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Дружба" №21 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Изток", кв. "Запад", кв. "Свети Георги" и високата част до стадион "Шипка" от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Отец Паисий" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Баня, кв. "Стряма" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Соколица, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Калофер авария нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Сопот авария частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски авария частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

08.10.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул.Дружба"№21 авария на водопровод кв. "Изток", кв."Запад", кв.св. "Георги" ивисоката част до Стадиона до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Чая"№28 авария на водопровод кв."Баба Тонка" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Карлово ул."Дъбенско шосе"№40 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Младежка"№20 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр.Баня кв."Стряма" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр.Баня ул."Средец" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Климент авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с.Соколица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с.Брестник ул."Рожен"№9 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Хисаря с.Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

07.10.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Дружба"№21 авария на водопровод Висока зона на града до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."6-ти Септември" №167 зад районен съд авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Константин Геров"№12 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив плоштад "Кочо Честименски"№1 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Сърнена гора" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Дякон Иларион"№6 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград местност "Каваклиика" авария на захранващ водопровод Нарушено водоподаване в с.Болярци ,с.Боянци ,с.Козаново ,с.Избегли и с.Конуш до отстраняване на аварията
район Асеновград ПС"Долнослав" авария с.Долнослав до 16:30 ч.
район Раковски гр.Брезово ул."Георги Димитров"№111 авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

06.10.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе" №103 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Копривщица", до тенис кортовете авария на магистрален водопровод възможно нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №95 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Дякон Иларион" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Въча" №13 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Луда Яна" №5 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Луда Яна" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 14:30 ч.
район Асеновград с. Конуш, ул. "Рила" №9 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "3-ти март" №31 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Асеновград с. Нови извор монтаж на водомер на вход населено място нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Кричим гр. Кричим, ул. "Русия" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр. Раковски, ул. "Предел" подмяна на пожарен хидрант нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", местност Копривките авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Голям чардак авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 14:00 ч.
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.

05.10.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" №160 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гълъбец" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" №12 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Брезовска" №69 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Баделема" бл. №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Баделема", кв. "Изток" и кв. "Христо Ботев" от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Орешец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:30 ч.
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Найден Геров" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Златосел, ул."17-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул."Райна Княгиня" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение Помпена станция "Ръжево Конаре" авария нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 12:00 ч.
район Труд с. Манолско Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в с.Манолско Конаре и с. Ясно поле от 16:00 ч. до 20:00 ч.
район Труд с. Царацово авария на водопровод частично нарушено водоподаване Индустриална зона "Царацово" от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.

04.10.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Цар Борис III Обединител" до "Сточна гара" авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Данаил Николаев" №94 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."В. Левски" до АПК "Тракия" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ПС."ЮГ" токов удар от ЕВН нарушено водоподаване в града от 17:30 ч. до 19:00 ч.
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр Кричим до бензиностанция "Петрол" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Първомай с.Богданица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк Родопи Пс "Бяла Черква" авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец местност"Терасите" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 11:00 ч.
район Родопи с.Kрумово ул. "Ивайло"№8 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи" м."Студенец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.10.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Петър Шилев"№16 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Владая"№7 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово , ул. "Цветарска" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово , ул. "Каменлива"№9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чалъково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."П. Берон"№50 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 11:00 ч.
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

02.10.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Радко Димитриев" №22 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Цар Калоян" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Паганини" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гълъбец" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Димитър Талев" №150 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в кв. "Беломорски" от 13:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Хан Аспарух" №105 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:30 ч. до 20:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Иван Вазов" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в ниска зона на запад от р. "Чая" от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Болярци, ул. "25-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Сопот, ул. "Ганчо Попниколов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "8-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 17:00 ч. до 21:00 ч.
район Карлово с. Войнягово, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "4-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Баня, кв. "Стряма" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Баня, ул. "8-ми март" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Княз Церетелев" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Шишманци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Славянска" и ул. "Стоян Заимов" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Първенец, местност "Терасите" изграждане на нов водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 19:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Панорамна" №15 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 17:30 ч.
район Съединение с. Царимир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Правище авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Аугуста" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 19:00 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул. "Георги Димитров" №2 авария на водопровод възможно нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Христо Смирненски" и ул. "Петко Каравелов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 08:30 ч. до 14:00 ч.

01.10.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Баделема" бл.11 авария на водопровод кв."Баделема" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград ул."Пирин"№36 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Константин Величков"№51 авария на водопровод кв."Съдийски" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Никола Петков"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Кондолов"№54 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив "Брезовско шосе" до безиностанция "Петрол" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."6-ти Септември" №117 ремонт хидрофорна уредба района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул."Гълъбец" №5 авария на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с.Леново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с.Стоево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Баня ул."Александър Стамболииски"№80 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Банска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул. "Карловска"№52 авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Бегунци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Крумово ул."Хан Крум"№25 авария на главен водопровод нарушено водоподаване в селото от 07:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с.Брани поле ул".Тунджа"№4 ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

30.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Долни Воден ул."Йордан Йовков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Съгласие"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хисар"№2 кв.Коматево авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Месемврия" №9 авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Арчарица" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."България"№156 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Луда Яна" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Раковски П.С. Раковски Авария на помпен агрегат гр.Раковски от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр.Асеновград ул."Отон Иванов"№33 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Стоево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Александър Стамболииски"№15 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Хъшовска" №8 и ул."Васил Левски "№61 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Първомай авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово ул."Хан Крум"№25 авария на главен водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 07:00 ч. до 13:00 ч.
район Родопи с.Крумово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Васил Левски" подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

29.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Васил Константинов" авария на водопровод кв."св.Георги" и кв."Запад" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Луда Яна" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Весела"№37 прекъсване на сградно водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Силиврия"№24 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Никола Алваджиев"№5 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Гълъбец авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Раико Жинзифов"№19 авария на водопровод района на аварията от 14:00 ч. до 18:00 ч.
гр.Асеновград кв."Изток" авария на водопровод кв."Изток",кв."Запад"и висока зона на града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Съединение ул."Недялка Шилева" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
раион Кричим с.Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
раион Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
раион Труд с.Воиводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Асеновград с.Козаново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 19:00 ч.
район Асеновград с.Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр.Раковски ул."Перник" ремонт на сградно водопроводно отклонение района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с . Войводиново авария на Енерго " Юг" 20кв. с.Калековец, с.Динк,с.Войводиново,с.Желязново,и с.Крислово до отстраняване на аварията
район Хисаря ул."Поп Колев" авария на водопровод кв. Веригово от 14:30 ч. до 19:30 ч.

28.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Рогошко шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Стефан Стамболов"№51 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Индустриална зона -Изток авария на противопожарен кран района на аварията от 13:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Братя Свещарови"№13 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Борислав"№24 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Владая"№15 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Акдемик Петър Динеков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул"Свобода" подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград кв.Горни Воден ул. "Капина" с ул."Братя Даскалови" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица ул."Ст. Стамболов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Раковски ул."Мездра" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Голям Чардак авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Цанко Дюстабанов" №28 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България", фирма "Хъс" ООД авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Подем" №24 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 20:00 ч.
район Първомай с. Поповица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Първомай с. Селци, ул. "1-ва" №28 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 18:00 ч.
район Родопи с. Брестник, ул. "Витоша" и ул. "Климент Охридски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.

26.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Кавала" №13 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-1" нарушено ел. захранване от ЕР "Юг" възможно нарушено водоподаване по високите етажи на града от 12:00 ч. до 12:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Иван Вазов" №40 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Цанко Дюстабанов" №63 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Мали Богдан" №27 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-1" нарушено ел. захранване от ЕР "Юг" възможно нарушено водоподаване по високите етажи на града от 13:42 ч. до 14:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Георги Бакалов" №3 изграждане на ново сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Братаница " №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-1" нарушено ел. захранване от ЕР "Юг" възможно нарушено водоподаване по високите етажи на града от 10:36 ч. до 11:15 ч.
гр. Пловдив ул. "Калина" №57 ремонт на тротоарен спирателен кран нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Динк авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 20:00 ч.
район Асеновград с. Мулдава авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Карлово гр. Карлово, кв. "Сушица" ул. "3-та" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 15:30 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Генерал Карцов" бл. 62 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Шипка" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Родопи Помпена станция "Брестник" авария частично нарушено водоподаване в с. Брестник от 15:00 ч. до 15:30 ч.
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево, ул. "Хаджи Димитър" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 14:30 ч. до 20:30 ч.

25.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Весела" №37 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до 20:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Христо Ботев" №91 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Васил Левски" №82 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 14:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №28 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ясна поляна" №7 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №52 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 12:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Чинар" №14 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в к "Коматево" от 14:30 ч. до 20:30 ч.
район Асеновград с. Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград гр..Асеновград, ул. "Поп Матей" авария водопровод нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до 20:00 ч.
район Асеновград с. Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, водоем "Параколово" авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Изток" от 09:30 ч. до 14:30 ч.
район Карлово гр. Карлово авария на напорен водопровод възможно нарушено водоподаване в града от 10:30 ч. до 18:30 ч.
район Кричим с. Брестовица, ул. "Околчица" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, ул."Генерал Заимов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Дълго поле, ул. "23-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Александър Спиридонов" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 16:00 ч. до 22:00 ч.
район Хисаря с. Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.

24.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Борба"№1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. 3-ти "Март"№28 авария на водопровод нарушено водоподаване в района и висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Гълъбец" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 15:00 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Хан Аспарух"№105 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Лука Касъров" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №327 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр.Асеновград кв.Горни Воден ул. "Свети Кирик" авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград кв."Изток" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Стоево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура ул."Стряма" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Кричим с.Златитрап авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово превключване на нови водопроводни отклонения горната част на селото от 15:00 ч. до 19:00 ч.
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, кв. Веригово. авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, кв.Момина Баня ул. "Опълченска" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

23.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" №84 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района и комплекс "Южен полъх" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-2" нарушено ел. захранване от ЕР "Юг" частично нарушено водоподаване в града от 08:45 ч. до 09:15 ч.
гр. Пловдив ул. "Горолом" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Марагидик" №37 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Горолом" №4 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в кв. "Съдийски" от 13:00 ч. до 18:00 ч.
райн Кричим с. Брестовица, ул. "Алеко Константинов" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Драва" и ул. "Чинар" авария на водопровод нарушено водоподаване в кв."Долни Воден" от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Бялата воденица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Асеновград с. Избегли авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с.Розино, ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Мраченик авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Бегунци, ул. "4-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Първомай Помпена станция "Първомай" авария частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 12:00 ч.
район Раковски с. Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Съединение Помпени станции "Иван Вазово" и "Песнопой-1,2" без ел. захранване от ЕР "Юг" възможно нарушено водоподаване в с. Песнопой, с. Иван Вазаво, с. Сухозем, с.Сърнегор и с. Отец Паисиево от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Съединение гр. Съединение ул."Мусала" авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Желязно авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Беловица, ул. "2-ра" авария на водопровод възможно нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Априлци" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в кв."Веригово" от 15:00 ч. до 20:00 ч.

22.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Ибър" №19 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №141 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Оборище" №33 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград месност- 40 -те Извора авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски П.С. Дрангово 1 авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Бабек авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Ясна поляна" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."П.Д.Петков"№25 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Христо Ботев" до безиностанция "Газ пром" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Леново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с Стряма ул."Съединение"№24 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Първенец местност"Терасите" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Песнопой ремонт на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:30 ч.
район Труд с.Труд авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Красновски бани авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

20.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Спартак" и ул. "Йордан Ковачев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив бул. "Пещерско шосе" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Чернишевски" №17 авария на вътрешен водопровод нарушено водоподаване в блока от 12:30 ч. до 13:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Генерал Гурко" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в кв. "Долни Воден" от 16:30 ч. до 21:30 ч.
район Карлово с. Столетово, ул. "1-ва" №55 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:30 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Белозем, ул. "Асен Вeлчев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Брестник, над хотел Беркут авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Христо Ясенов" авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Веригово" от 12:30 ч. до 18:30 ч.

19.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Данаил Юруков" №2 изграждане на нови сградни водопроводно и канализационно отклонения нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Елин Пелин" авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Баба Тонка" от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Ведраре, ул. "10-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 19:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Генерал Данаил Николаев" №20 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Първомай с. Ахматово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Черноризец Храбър" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 15:30 ч.
район Родопи Помпена станция "Брестник" авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в с. Брестник от 16:00 ч. до отстраняване
район Съединение с. Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Любен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Труд с. Труд, до стадиона авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 20:30 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул. "Антон Иванов" и ул. "Георги Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул. "Васил Коларов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Хисаря с. Беловица, ул. "3-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.

18.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", ул. "Драва" и ул." Еделвайс" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №198 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кипарис" №53 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Родопи" и ул."Антон Тайнер" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" и ул."Димитър Талев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №238 авария на вътрешен водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря кв.Момина баня ул."Асен Златаров" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Мулдава авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Патриарх Евтимово ул."Победа" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Стоево ул."Демокрация" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Никола Деличев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица ул."Христо Ботев" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Любен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд и с.Строево авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в селата до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

17.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Руски" №43 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" №2 авария на водопровод на ет. 11 нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив бул. "Кукленско шосе " авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в Южна промишлена зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Цанко Дюстабанов" №21 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №100 авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района от 08:30 ч. до отстраняване
гр. Пловдив ул."Щип" и ул. "Радовиш" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Цариградско шосе "№5 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Елин Пелин" и ул. "Чая" авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Баба Тонка" от 11:30 ч. до 17:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Драва" и ул. "Еделвайс" авария водопровод нарушено водоподаване в кв. "Долни Воден" от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Козаново, ул. "Училищна" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с. Татарево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Първомай с. Милево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Асеница" №5 и №7 аварии на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Плиска" авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до 21:00 ч.
район Съединение с. Голям чардак авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до отстраняване
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Труд с. Войсил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Старосел изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 19:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с.Беловица и с. Мало Крушево от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул."Илин Паунов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с. Старо Железаре, ул. "14-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:30 ч.

16.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Елин Пелин" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."В. Априлов"№82 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Борис Петров"№ 26 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."П.Д.Петков"№25 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №100 авария на водопровод района на аварията бл. №100,104,114,,115,116.117. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Заводска"№10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Климент ул."1-ва"№80 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Земеделска" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан " ул.26 -та"№10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Юмрук чал"№2 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стрелци авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Демокрация"№10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Пейо Яворов" нови водопроводни връзки Долна зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Марково ул. "Ясна поляна" авария на водопровод нарушено водоподаване в долния краи на селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово ул. "Римска"№5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

15.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Спартак" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" блок №198 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Васил Левски" №82 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Юмрукчал" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Гео Милев" №14 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Мраченик авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Белозем, ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Чернатица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево, ул. "Граф Игнатиев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Маноле подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 14:00 ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул. "Илин Сарафов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.

14.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Елин Пелин" подмяна на спирателен кран кв."Баба Тонка" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Братя Търневи"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия",блок №269 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Граф Игнатиев"№22 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кукленско шосе"-плодохранилище авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Долнослав монтаж на помпа в помпена станция нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Родопи с.Белащица ул. "Дъбрава" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Райко Даскалов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Лагера" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с Иван Вазово авария на помпената станция с Иван Вазово и с. Песнопой до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 19:00 ч.
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 17:00 ч.

13.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров"№114 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул." 6-ти Септември" и "бул."Копривщица" ремонт на спирателен кран района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Съединение ул."Васил Левски"№11 авария на водопровод района на аварията от 7:00 ч. до 14:00 ч.
район Асеновград П.С. 40-те извора авария на помпената станция нарушено водоподаване в с.Мулдава от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с.Богданица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи ул."Пенчо Славейков"№26 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

12.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Иван Вазов"№57 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" блок №327 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с.Православен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с.Ситово подмяна на водопроводно отклонение частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Труд с.Труд авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод с.Беловица и с.Мало крушево от 09:00 ч. до 17:00 ч.

11.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Кипарис" №53 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №119 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №36 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Цариградско шосе" №48 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №262 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стефан Ботев" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 08:30 ч. до 12:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Свети Кирик" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в кв. "Горни Воден" от 15:00 ч. до 20:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновдград, ул. "Лале байр" №33 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Възраждане" и Промишлена зона Изток от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово , ул. "Генерал Карцов" №49 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 19:30 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Юмрукчал" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Калафер, ул. "Средна гора" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Христо Смирненски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с. Дълбок извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с.Чешнегирово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Велико Търново" авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хотел "Балкан" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 17:30 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Черно море" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Гълъбово, местност Света Петка авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Съединение с. Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Калояново, с. Житница и с. Дуванли от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Маноле подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 12:30 ч.
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 18:30 ч.
район Труд с.Труд, ул. "Никола Петков" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 18:30 ч.

10.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №171 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гълъбец" №3 авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района между ул. "Богомил", ул. "Лев Толстой", ул. "Славянска" и бул. "Санкт Петербург" от 11:00 ч. до 19:00 ч.
район Карлово гр. Баня, ул. "Карловска" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 16:00 ч. до 22:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Юмрукчал" №28 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Свети Свети Кирил и Методий" №17 изграждане на ново сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Плиска" и ул. "Шипка" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Никола Вапцаров" №14 авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в града от 14:30 ч. до 19:30 ч.
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Труд, ул. "Шипка" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 19:30 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 17:00 ч. до 22:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул."Христо Смирненски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.

09.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Пещерско шосе" №28 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Клокотница" и ул. "Елена" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в кв. "Прослав" от 12:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Май" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 17:30 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №281 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Борба" №33 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 12:30 ч.
район Асеновград с. Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 13:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Караджа Войвода" №20 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 16:00 ч. до 19:00 ч.
район Асеновград с. Нови извор, ул. "7-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:30 ч.
район Карлово с. Слатина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Карлово с. Анево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:30 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Видол Странски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Мавруда" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Ръжево Конаре авария на напорен водопровод възможно нарушено водоподаване в с. Калояново, с. Житница и с. Дуванли от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Найден Герово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

08.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Аспарух"№84 подмяна на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. Преспа подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Свобода"№15 авария на водопровод района на аварията и висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Д. Талев"№114 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав ул. "Отец Паисий авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото и с.Моминско до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Синий Връх авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Дъбене авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 16:30 ч. до 20:30 ч.
район Карлово гр.Карлово ул."Ген. Карцов" №45 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Иван Вазов"№2 подмяна на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Иван Стрелков"№6 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Иван Вазов" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул. "К Методи" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение, ул. "Революционна" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 16:00 ч. до 19:00 ч.
район Съединение с.Долна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

07.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Теофан Райнов" №43 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Баня ул."Александър Стамболииски"№21 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Малък Чардак авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с.Найден Герово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

06.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Копривщица" до тенис кортовете авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №100 авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района от 08:30 ч. до 16:30 ч.
район Първомай с. Богданица, ул. "Крайна" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево, ул. "Хаджи Димитър" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 18:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Дрангово -1" авария на водопровод нарушено водоподаване в с.Върбен, с. Златосел и с. Дрангово от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Победа" №5 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Родопи Помпена станция "Дедево" авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Победа" №14 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до 22:00 ч.
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 18:30 ч.

05.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №100 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Орешец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски Дрангово-1 авария на захранващ водопровод с.Златосел и с.Върбен до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково Пътя за с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Любен авария в Помпена станция с. Любен. с. Неделево. с. Церетелево до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Волга" №22 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Цариградско шосе" №48 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Леонардо Да Винчи" №59 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ангел Букурещлиев" №15 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в Стария град от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Орешец авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Орфей" ремонтна дейност нарушено водоподаване в кв. "Шкилово" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Киро Киров" №72 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Сушица" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово Помпена станция "Соколица" и Помпена станция "Ведраре" Без ел. захранване от ЕВН нарушено водоподаване в с. Соколица и с. Ведраре от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Оборище" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 20:00 ч.
район Раковски с. Чалъкови авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Горна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, ул. "Чардафон Велики" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Мътеница, ул. "Георги Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

03.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Филипово" №41 авария на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Волга" №24 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кипарис" №53 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №137 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Княз Церетелев" №19 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в Стария град от 09:00 ч. до отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", до РУМ Тракия ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Долнослав, ул. "Александър Стамболийски" №32 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, бул. "България" №25 авария на водопровод средна зона на запад от река "Чая" от 15:00 ч. до 22:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Цар Иван Асен II" №125 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Братя Даскалови" №24 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Долни Воден" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Сопот, местност Манастирски ливади авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 18:30 ч.
район Раковски с. Тюркмен, ул. "2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Раковски с. Златосел, ул. "11-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Мизия" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 15:30 ч. до 21:30 ч.
район Родопи с. Първенец авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Калояново авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Костиево авария на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 12:30 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево, ул. "Христо Ботев" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

02.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."3-ти Март"№28 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Поп Златан"№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Борба"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Античен Амфитеатър авария на водопровод района на аварията и част от "Стария град" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Менделев" Аграрен университет авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Долнослав ул."Здравец" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав ул. "Ал. Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15 00 ч.
район Асеновград гр.Асеновград ул."Воденска"№19 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Иван Вазов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Дунав"№2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул. "Възраждаждане"№25 авария на водопровод Долна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопроводно отклонение нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря кв. Момина Баня ул."Стара планина"№24 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

01.09.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Козанова" авария на водопровод района на аварията и "Източна индустриална зона" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. Менделев "Аграрния Университет" авария на водопровод района на аварията и стадиопн "Локомотив" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Свобода" №15 авария на водопровод района на аварията и висока зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв.Коматево ул. "Георги Гешанов" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тарас Шевченко"№3 авария на водопровод района на аварията и висока зона и ул. "Кукуш",ул. "Т. Александров" от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград кв. "Долни Воден", ул."Йордан Йовков"№34 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул. "Ал. Стамболийски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово кв."Сушица" ул."Стара Планина" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица П.С. "Брестовица"-2 авария на Енерго " Юг" нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с,Стряма Индустриялна зона "Тракия" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ПС "Първенец" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопои авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

31.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград месност- Каваклийка авария на захранващ водопровод с.Козаново, с.Избегли с.Конуш, с.Боянци. до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Костур"№9 авария водопровод Западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Иван Вазов" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Тиса" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Варна"№35 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Македония" №68 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул." Славянска" №82 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Васил Левски" №93 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Иванка Пашкулова" авария на водопровод кв.Веригово до отстраняване на аварията
район Карлово с. Климент авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец Авария на помпен агрегат местност"Терасите" до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Родопи" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Манолско Конаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Войводиново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

30.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Васил Левски" авария водопровод Западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Кап. Райчо"№ 57 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Победа" и ул."Димитър Стамболов" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Брезово, ул"Мизия" №1 авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма, ул."Цар Симеон" №13 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник авария на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 13:00 ч.
район Съединение ПС- Ръжево Конаре авария на захранващ водопровод с.Калояново, с.Дуванлии, с.Житница. до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

29.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул.."В Левски"№101 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №105 авария на водопровод Бл.№ 105, Бл.№106 до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград ул."Драгоман"№15 авария на водопровод района на аварията и кв."Запад" района на Стадиона до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция "Чехларе" Авария на помпен агрегат района на захранване до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи" вина зона "Студенец" и хижа "Здравец" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи" Пс."Бяла Черква" авария на помпен агрегат района на захранване до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр.Хисаря ул."Иванка Пашкулова" с ул."Гео Милев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

28.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Топдор Икономов"№6 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петрова нива"с ул."Петър Стоев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №57 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Тополово ул."Източни Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград , ул. "Костур" авария на водопровод Западно от река Чая до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград , ул."Стоян Джамсъзов"№3 авария на водопровод кв. Запад до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Катуница монтаж на пожарен хидрант Северната част на селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с.Марково ул. "Опълченска"№53 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково Пътя за с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи Хижа "Здравец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Стоян Заимов"№8 авария водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михаилци ул".1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница ул."Г. Димитров"№13 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Иван Вазов" авария на водопровод кв. Веригово до отстраняване на аварията
район Хисаря гр Хисар ул,"Иванка Пашкулова" с ул."Гео Милев" авария на водопровод кв. Веригово до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."6-ти септември"№10 авария на водопровод бул."Христо Ботев" до ул." Васил Левски" до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Иванка Пашкулова" с ул."Гео Милев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

27.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Генерал Данаил Николаев" авария водопровод кв.Запад до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Стара Планина" №11 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Славянска" и ул."Беласица" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Порт Артур" №10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Съединение ул."Стара Планина" №2 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Христо Смирненски" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Боянци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с. Катуница авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец, ул."Цар Симеон" №12 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, ул."Климент Охридски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Паничери авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

26.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Шаркьой" №4 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Свети Горазд" №5 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Прослав ул."Елин Пелин"№1 авария на довеждащ водопровод от външна фирма нарушено водоподаване по високите етажи на града до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Боянци, ул."Бузлуджа" №2 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Васил Левски" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ягодово, ул."Дружба"№38 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул."5-ти Януари" №20 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Черноземен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря кв."Веригово" авария водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

25.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Елин Пелин" и ул."Дъга" авария на пожарен хидрант нарушено водоподаване в кв."Прослав" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул." 6-ти септември"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хан Аспарух"№95 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив кв. Прослав, ул."Тих кът" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
раион Труд с.Воисил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 14:00 ч.
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Новаково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Христо Ботев"№3 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Липите"№12 авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Чалъково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Опълченска"№45 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария на противопожарен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Паничери авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

24.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Христо Ботев"№84 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Карлово ул."Дъбенско шосе"№38 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Стара планина" ремонт на спирателен кран кв."Сушица" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Цар Асен"№41 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря ул."Антон Билкин" авария на водопровод нарушено водоподаване в кв."Веригово" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Съединение ул."Кракра"№3 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
раион Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
раион Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград авария на напорен водопровод висока зона кв. "Изток", кв."Метоха" до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр.Калофер месност "Паниците" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново ул."Зора" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

23.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с. Тополово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Лъки с. Дряново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Розовец авария в Помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паисиево авария на захранващ водопровод с.Сухозем , с.Пайсиево, с.Сърнегор от 07:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с. Ново Железаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

22.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград промишлена зона Изток авария водопровод промишлена зона Изток до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Прослав, ул."Тих кът" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Младежка" №40 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-1" токов удар от ЕВН нарушено водоподаване по високите етажи до възстановяване на ел.захранването
район Tруд с. Манолско Конаре авария водопровод с. Манолско Конаре, с.Ясно поле. от 10:00 ч. до 12:00 ч.
район Асеновград с. Червен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Домлян, ул. "5-та" №27 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Пролом, ул." 1-ва" №50 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Розовец авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец - пътя за с.Марково авария водопровод на външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паисиево авария на захранващ водопровод с.Сухозем , с.Пайсиево, с.Сърнегор до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария водопровод на външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, Розоварната авария водопровод на външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря кв. Момина баня, ул."Асен Златаров" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

21.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Петър Шилев" авария водопровод на външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Радецки"№10 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 11:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Екзарх Йосиф"№13 авария на отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петър Васков"№51-А авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Михайл Такев"№10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул."Васил Левски"№143 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив кв. Прослав ул. "Дъга" нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Леново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Кирил и Методи" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Белащица ул."5-ти януари"№16 авария на тротоарен спирателен кран нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец местност"Терасите" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария на водопровод частично нарушено водоподаване от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош " Ромската махала" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре ул." 21-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря ул."Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията

20.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Свобода"№42 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Коматевско шосе" и ул."Захаридово" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Леново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Леново, ул."Бели Брези" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Бачково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав ул."Бреза" подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Брестовица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Тюркмен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бресник ул."България" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица до Воения блок авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Любен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Солунска"№11 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Крайна" №16 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" №104 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване по бул. "Александър Стамболийски" от ул. "Коматевско шосе" до ул. "Стефан Стамболов" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Чернишевски" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Леново, ул. "Белите брези" подмяна на уличен водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "4-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Розовец" без външно ел. захранване от ЕВН нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брестник, водоема изключил помпен агрегат частично нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 08:30 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Гороцвет" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Христо Г. Данов" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Съединение с. Дуванлии авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 17:00 ч. до отстраняване
район Труд с. Рогош авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, кв. "Момина баня" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 12:30 ч. до 17:30 ч.

18.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Славянска"№11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Карлово кв.Сушица авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Карлово ул."Иван Вазов"№57 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул"Филипово"и ул."Стоян Заимов" подмяна на спирателен кран района на аварията от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул."Никола Обретенов"№19 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Захаридово"№72 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв."Коматево" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" бл.84 авария на водопровод от външна фирма ЖК "Тракия" бл.84 и бл.85 от 15:30 ч. до 19:30 ч.
гр. Хисаря ул."Христо Смирненски" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Хисаря ул."Иваило" авария на водопровод кв."Веригово" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
раион Труд с.Воисил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 17:00 ч. до 19:00 ч.
район Карлово с.Пролом авария на захранващ водопровод с.Домлян до отстраняване на аварията
район Раковски с.Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Брестник "ул."България" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 18:00 ч.

17.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Сливница" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Комета"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Перущица"№41 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Kричим гр. Перущица Пс. "Перущица"-1 Авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 12:00 ч.
район Tруд с. Граф Игнатиево превключване нов водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград кв.Горни Воден ул."Гергана" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово ул."9 та"№10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул. "Плиска"№13 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Златитрап ул."31"-ва авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица, ул. "Иван Вазов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица ул."3-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

16.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "6-ти Септември" №8 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 10:30 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №141 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Добростан авария нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Първомай с. Православен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Бойково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

15.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Съгласие" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер, ул. "Калифер войвода" №23 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Иван Мъглов" №8 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Карлово с. Богдан, ул. "26-та" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Първомай с. Православен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Съединение с. Царимир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 18:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево, ул. "Хаджи Димитър" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

14.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Соян Заимов"№ 20 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив пл."Антон Чехов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Асен Христофоров"№21 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №2 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв."Прослав" ул."Западна"№2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив гр. Пловдив ПС-"Юг" авария на захранващ ел. кабел частично нарушено водоподаването на високите етажи в кв. "Хр. Смирненски" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски"№75,№79 подмяна на спирателен кран - вътрешен ремонт района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петрова нива" №78 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Авксентий Велешки"№29 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Д-р."Вълкович"№16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 12:00 ч.
район Карлово с.Войнягово авария на напора нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом авария на напора с. Пролом, с. Домлян до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Сопот, ул. "Матей Стайков" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Иван Мъглов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим кв."Барчината" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма ПС."Стряма" Пради липса на електро захранване от" ЕВН." нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Зелениково ПС."Зелениково" Поради липса на електрозахранване от "ЕВН" нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски гр.Брезово ул."Дерменка" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Калековец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Ангел Букурещлиев" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района и Стария град от 12:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" №79 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Горолом" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Пенчо Славейков" и ул. "Младежка" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" и Помпена станция "Север" липса на ел.захранване в помпените станции високите етажи на града до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Христо Ботев" №53 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартал "Гонда вода" от 12:30 ч. до 19:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Сливница" №33 и №35 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в кв. "Изток", кв. "Метоха", кв. "Запад", кв. "Свети Георги" и района около стадион "Шипка" от 16:00 ч. до отстраняване
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград , ул. "Горноводенско шосе" №11 авария водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 16:30 ч.
район Раковски гр. Брезово, ул. "Лясковец" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 16:00 ч. до 21:00 ч.
район Раковски гр. Брезово, ул. "Радню Попов" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Белозем, ул. "Тракийска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Родопи с.Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 14:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 14:30 ч. до 21:30 ч.

12.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-1" нарушено ел. захранване от EВН частично нарушено водоподаване в града от 09:15 ч. до 10:15ч.
гр. Пловдив ул. "Нестор Абаджиев" авария на водопровод нарушено водоподаване в Индустиална зона "Тракия" от 14:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Никола Караджов" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-1" нарушено ел. захранване от EВН частично нарушено водоподаване в града от 16:30 ч. до 17:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Свети Димитър" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград ул. "6-ти януари" №26 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Кирил Нектариев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Първомай гр.Първомай ПС "1-ви Подем" авария на водопровод нарушено водоподаване в града висока зона до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 17:00 ч. до 23:00 ч.
район Раковски с. Чалъкови авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 16:30 ч. до 20:30 ч.
район Родопи с. Брани поле авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 15:30 ч. до 16:30 ч.
район Съединение с. Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Строево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Рогош, ул. "Любен Каравелов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:30 ч. до 21:30 ч.
район Хисаря с. Мътеница, ул. "Георги Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул. "Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

11.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград пл. България авария на водопровод западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул.Училищна авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №273 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Чернишевски" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Бързия" №10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Козница" №12 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино ул."2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Ален Мак" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Отец Пайсий" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково пътя за Първенец авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево превключване нов водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

10.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Пещерско шосе" №187 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Подрумче" и ул. "Гърличе" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ПС ИЗТОК - 1 токов удар от ЕВН нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Виделина" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Албена" №16 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Асеновград с. Долнослав, ул. "Васил Левски" и ул. "Отец Паисий" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Калифер войвода" №44 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Карлово с. Горни Домлян авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Кричим гр. Кричим, ул. "Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Раковски с. Чоба авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:30 ч. до 21:30 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Гороцвет" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 17:30 ч. до 23:30 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Гороцвет" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Бегово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с Граф Игнатиево, ул. "Орфей" авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 20:30 ч.

09.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Средец" и ул."Самара" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Васил Левски" №252 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград кв.Горни Воден ул."Св. Кирик" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина ул."Патриарх Евтимий" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Брягово Авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелиниково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Драгоман" №2А авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Чернишевски" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Средец" с ул. "Самара" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Васил Левски" №47 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Банска" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Оборище" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Трилистник Помпена станция "Трилистник" без ток авария на Енерго " Юг" с. Трилистник, с Скутаре, с. Рогош. до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново железаре ул."3-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

07.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Иван Гарванов" и ул. "Шар планина" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Сакар планина" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Цариградско шосе" №44 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Доспат" №5 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 14:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Асеница" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартал "Изток" от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Асеновград с. Мулдава авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Асеновград с..Тополово, ул. "Освобождение" №3 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:30 ч.
район Карлово с. Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Раковски с. Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 20:00 ч.
район Раковски с. Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Чалъкови авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Ропотамо" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Съединение с.Калояново подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 12:30 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:30 ч.

06.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Ком" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Съгласие" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Захария" №33 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул."Дружба" №16 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартал "Лозница" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Васил Петлешков" монтаж на спирателен кран нарушено водоподаване в квартал "Баба Тонка" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Долнослав, ул. "Луда Яна" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Искра и с. Леново до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово, квартал "Бадемлика" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 15:30 ч. до 20:30 ч.
район Карлово с. Бегунци, ул. "12-та" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 20:30 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Яне Сандански" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Златитрап ново сградно водопроводоно отклонение нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 15:30 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "5-ти януари" №5 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Оборище" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в квартал "Терасите" от 12:30 ч. до 18:30 ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Римски мост" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Хайдушка" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:30 ч. до 18:30 ч.
район Родопи с. Марково, на пътя за с. Първенец авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Старосел изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 18:00 ч.

05.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Сан Стефано"№13 авария на водопровод кв."св.Георги" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Комета"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Победа"№47 авария на водопровод района на аварията и висока зона от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тополница" авария на водопровод района на аварията и висока зона от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Еню Марков"№9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района и висока зона до отстраняване на аварията
район Kричим гр. Перущица Помпена станция "Перущица"-1 Авария на помпен агрегат района под паметниока висока зона гр. Перущица до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Сопот авария на захранващ водопровод Ф700 гр.Сопот и В.М.З -Сопот до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи" авария на водопровод хижа "Здравец", " Копривките", "ЕКО"- хотел и "ДАП"-Холдинг до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Дружба"№16-А авария на водопровод кв."Лозница" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Варна"№28 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив "Старият град" подмяна на общи водомери частично нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 1500 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №96 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Tруд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Избегли авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ПС "Стряма" Авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр..Брезово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Калековец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Дружба" №21 авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града от 08:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №249 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 14:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Чернишевски" №17 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Македония" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Димитър Талев" №96 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с Добралък, ул. "Ливади" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Асеновград с. Стоево, ул. "Демокрация" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Бегунци, ул. "10-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:30 ч.
район Раковски с. Белозем, ул."Грую Минев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Стряма авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Раковски с. Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Родопи с. Белащица, местност Бялата пръст авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Гълъбово, ул. "Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Хан Крум" №89 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Княз Богориди" подмяна на тротоарен спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 16:30 ч.
район Родопи с. Крумово, ул."Хан Крум" №91 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 07:30 ч. до 14:30 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево, ул."Граф Игнатиев" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 14:30 ч. до 19:30 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 18:00 ч.
район Хисаря с. Паничери авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 18:0 ч.
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 18:30 ч.

02.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Бузлуджа" №53 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Комета" авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №150 авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Стряма ул."Възраждане" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

01.08.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Братя Търневи" №7 авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Комитата" №10 изграждане на нови връзки района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Богдан" и ул."Браила" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Карлово с.Васил Левски авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Градина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово ул."Здравец" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

31.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Македония" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Акация" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Шаркьой" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №16 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 16:30 ч.
район Асеновград с. Боянци авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Гергана" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Горни Воден" от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Раковска" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до 20:00 ч.
район Карлово с. Дъбене авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Куртово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски гр. Брезово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Първенец ул."Кирил и Методи"№21 авария на водопроводно отъклонение района на аварията от 18:00 ч. до 2100 ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 12:30 ч.
район Труд с. Калековец, ул. "Райко Даскалов" №20 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 12:30 ч.
район Хисаря с. Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 18:30 ч.
район Хисаря с.Михилци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

30.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" №50 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Скакавица" №15 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул "П. Р. Славеиков" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Баня ул."Възраждане"№2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Карловска"№12 ремонт на сградно водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 15:30 ч. до 20:30 ч.
район Карлово с.Пролом авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с.Розино ул."Раковска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с.Кочево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Първомай с.Градина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с.Зелениково авария на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чехларе авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с.Първенец ул."Кирил и Методий" изместване на водопровод района на ремонтната дейност от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Труд с.Труд ул"Добри Чинтулов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Радиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

29.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", ул. "Даме Груев" авария водопровод Промишлена зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Коматевско шосе" №29 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ян Хус" и ул."Тиса" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ген. Данаил Николаев" и бул."Руски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Долнослав, ул."Чинар" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Гълъбово, ул."Родопи" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи ПС - Брани поле авариен ремонт в Помпена станция с. Брани поле, и част от с. Белащица до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дуванлии авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич, ул."11-та авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул. "Славянска" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

28.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Хаджи Димитър" №41 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №143 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Македония" №25 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №269 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Христо Атанасов" авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Долни Воден" от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр. Раковски, ул. "Димитър Драгиев" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 20:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Михилци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.

27.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Йоаким Груев" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №135 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Димитър Стамболов" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Горни Воден" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в квартала от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Добростан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово Помпена станция "Баня" нарушено ел. захранване нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 10:00 ч.
район Карлово с. Слатина, ул. "15-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Гео Милев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Раковски гр. Брезово авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Родопи с. Бойково авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Родопи с. Храбрино, Втора вилна зона подмяна на тротоарен спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:30 ч. до 15:30 ч.
район Съединение с. Царимир авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до 22:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.

26.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Баучер"№26 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 12:00 ч. до 14:00 ч.
район Карлово гр.Карлово ул."Бенковска"№9 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Елена Снежина"№16 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго Поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

25.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Баучер" №26 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив бул. "България" №20 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Сопот, ул. "Йордан Ненов" №19 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Певците авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:30 ч.
район Карлово с. Столетово, ул. "2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:30 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Земеделска" №26 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 17:00 ч. до 22:00 ч.
район Родопи с. Брестник, ул. "Независимост" №51 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Съединение" и ул. "Бор" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Хисаря с. Кръстевич авария в района на водохващането нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

24.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Полет" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петрова нива" №101 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 17:30 ч.
гр. Пловдив бул. "Княгиня Мария Луиза" №32 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр. Брезово авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 13:30 ч. до 19:30 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Подем" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи" м. Копривките авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 20:30 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Иван Вазов" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Съединение с. Найден Герово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 19:30 ч.
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение Помпена станция "Сърнегор" авария нарушено водоподаване в с. Сърнегор от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

23.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул.Перуника" №33 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Презвитер Кузма" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Павликенска" №13 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Мария Кюри" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Александър Терзиев" до у-ще. "Софроний Врачански" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №256 вх.А авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Асеновград кв.Долни Воден ул."Ангел Кънчев" и ул."Хр. Анастасов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Новаково авария на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш ул."Възраждане" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Христо Ясенов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр.Стамболийски до Гарата авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Стръмна" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково пътя за Първенец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на спирателен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

22.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Самара" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Тракия" №58 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Пълдин" №4 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в Стария град от 09:30 ч. до 13:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Филипово" и ул. "Стоян Заимов" подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Гоце Делчев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 15:30 ч.
район Асеновград с. Мулдава, ул. "Света Петка" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Първомай гр. Първомай, ул. "Освобождение" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 13:00 ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи" м. Копривките авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Преслав" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Съединение с. Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 16:30 ч.

21.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Иван Кисяков" №16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Войнишка слава" №21 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Пълдин" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Тополово ул."Петко Войвода" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци ул. "44-та" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Певците авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бресник ул."Хр. Г. Данов" №32" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

20.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Стамат Икономов" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Анри Барбюс" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Свети Наум" №4 монтаж на тротоарен спирателен кран нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Тракия" №58 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Антон Папазов" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в част от кв. "Съдийски" от 15:30 ч. до 18:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Копринарска" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Тополово, ул. "Петко Войвода" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул."Пейо К. Яворов" №10 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Родопи с. Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Съединение с.Царимир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд Помпена станция "Граф Игнатиево" подмяна на разходомер нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 14:00 ч.
район Труд Помпена станция "Граф Игнатиево" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 17:00 ч. до 23:00 ч.

19.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Анри Барбюс" №6 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул."Опълченска" и ул."Искра" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Труд с. Войводиново авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Динк авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

18.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул,"В. Априлов"№148 авария водопровод района на аварията и висока зона от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул."Цар Борис III Обединител" №157 авария на тротоарен спирателен кран района на аварията от 10:00 ч. до 13:00 ч.
район Карлово гр.Калофер ул."Видол Странски"№2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 14:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря ул. "3-ти Март" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Иванка Пашкулева" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

17.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Елена" №5 кв.Прослав авария на водопровод района на аварията от 13:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Лозенград" и ул."Беласица" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул"Захари Стоянов" №32 изграждане на ново сградно водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Анри Барбюс"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Кисяков"№14 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Васил Априлов"№148 авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Раковски кв.Секирово ул.Цанко Церковски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Освобождение"№69 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Първомаи Пазара авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря кв.Веригово ул."Цончо Арбалийски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Конуш ул "Тракия" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Слатинска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Йоаким Груево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Цар Борис 1-ви" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Кричим с.Куртово Конаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Възраждане" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на спирателен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Калековец авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

16.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Доктор Иван Кесяков" №16 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:30 ч. до 17:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Елин Пелин" и бул. "Пещерско шосе" авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в кв. "Прослав" от 16:30 ч. до 21:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Анри Барбюс" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Весела" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Енисей" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч8
гр. Пловдив ул. "Факел" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:30 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Криволак" №3 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Помпена станция "Храбрино" авария на водопровод Първа вилна зона в с. Храбрино от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Оборище" №1 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в с. Сърнегор от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Царимир авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево, ул. "Христо Ботев" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Калековец авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.

15.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив 4-ти км. Пазарджишко шосе авария на магистрален водопровод Ф546 нарушено водоподаване по високите етажи на града от 09:00 ч. до отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-1" нарушено ел. захранване от EVN частично нарушено водоподаване в града от 08:20 ч. до 09:20 ч.
гр. Пловдив бул. "Найчо Цанов" и бул. "Менделеев" авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в Индустриална зона "Тракия", кв. "Съдийски" и част от Южна промишлена зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Зенит" №9 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Константин Величков" №63 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №90 изграждане на нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Самара" и ул. "Средец" авария на захранващ водопровод ул. "Самара" , ул. "Средец" и района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Перущица-2" авария частично нарушено водоподаване в гр. Перущица от 17:00 ч. до 20:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Христо Анастасов" авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Долни Воден" от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Волга" №14 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Горни Воден" от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Стефан Мазаков" №3 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Стамболийски, под надлеза авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр. Раковски, ул. "Предел" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 15:30 ч. до 19:30 ч.
район Родопи Помпена станция "Храбрино" авария на водопровод Първа вилна зона в с. Храбрино от 15:00 ч. до 20:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Подем" №21 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", х. "Чернатица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Съединение" №80 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Хисаря с. Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Хисаря с. Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.

14.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. Горни Воден, ул."Гергана"№10 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Волга" №9 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Рила" №5 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Георги Икономов" и ул."Балатон" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №97 авария на водопровод от външна фирма бл.№97, бл.№98, бл.№99 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Скопие" №102 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Мулдава, ул."Илинден" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Тополово, ул."Калоян" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, ул. "Дружба" №2 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул. "Хаджи Димитър" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Брята Свещарови" и ул. "Славейна" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 08:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Лайпциг" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Клисура, до ЖП Гара авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Куртово Коноре, ул. "41-ва" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Белозем, ул."Изгрев" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски гр. Брезово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Царимир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, ул. "Христо Ботев" №13 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Церетелево , ул. "10-та" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 18:30 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

12.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Стара планина" авария на водопровод кв. "Сушица" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Сопот ул."Ганчо Попниколов" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.

11.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия" блок 314 ремонт противопожарен кран района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив "Кукленско шосе", до митницата авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Стоян Заимов" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 20:00 ч.
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция "Житница" Ел. авария на станцията нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Волга" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района и в част от бул. "Шести септември" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Славянска" №85 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №192 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:30 ч. до 20:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Нешо Бончев" №4 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" №140 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Лев Толстой", маг. "Триумф" прекъсване на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до 18:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград , ул. "Тутракан" №25 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до 20:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Георги Ангелов" и ул. "Черни връх" авария на водопровод висока зона в кв. "Гонда вода" и кв. "Изток" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Баня, ул. "Карловска" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим с. Брестовица, ул."Персенк" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 14:30 ч.
район Раковски с. Стряма, ул. "Бор" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Дружба" №60 авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 12:30. до отстраняване
район Родопи с. Брестник, ул. "Петър Берон" и ул. "Крайна" авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Христо Ботев" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение Помпена станция "Житница " без външно ел. захранване нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията от EVN
район Съединение с. Калояново авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до 20:00 ч.
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 14:30 ч.
район Труд с. Калековец авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 13:00 ч.
район Труд с. Труд, ул. "Янко Сакъзов" №14 авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 19:30 ч.

09.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Дружба"№21 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Брезовска"№44 авария на водопровод района на аварията и висока зона от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Скопие"№102 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Константин Величков"№51 авария на магистрален водопровод кв."Съдийски" от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Добротич" авария водопроводно отклонение на въшна Фирма района на аварията от 14:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на помпена станция Висока зона от 11ч. до 15:00 ч.
район Раковски гр. Брезово авария на водопровод Ромската махала до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово "Опълченска"№13 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен ул."П. Славейков"№26 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Здравц" авария на водопровод Долна част на вилната зона до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопроводно отклонение нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 13:00 ч.
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Козановско шосе" авария на водопровод Индустриална зона до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Мургавец"№18 авария на водопровод кв."Лозница" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ген.Скобелев"№24 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Братя Бъкстон сул."Прилеп" нова водопроводна връзка района на ремонтната дейност от 13:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Сокол" почистване на уличен канал ул."Сокол" от 22:00 ч. на 08.07,2020г. до 06:00 ч. на 09.07.2020г.
гр. Пловдив бул."Цар Борис III Обединител" от колелото на Панаира до второто колело на Брезовско шосе авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе"№176 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Юмрук чал"№58 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав ул."Ал. Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Васил Левски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул. Карловска авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово ул. "Първа" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чалъково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски кв.Парчевич нова водопроводна връзка района на ремонтната дейност от 14:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с.Ягодово ул.Армаданица №13 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Рожен"№19 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Независимост" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино ул."Първа" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен местност "Рупата" авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

07.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Дунав" №194 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Брезовско шосе" №176 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Балатон" №3 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Найчо Цанов" до бензиностанция "Петрол" АД авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в Индустриална зона "Тракия" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград Помпена станция "Добростан" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Добростан, с. Врата и с.Кабата от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, местност Паниците авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "8-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино , ул. "Оборище" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 19:00 ч.
район Карлово с. Слатина, ул. "8-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 19:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Бор" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в горната част на селото от 10:30 ч. до отстраняване на аварията
район Родопи с. Извор, ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.

06.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-1" нарушено ел.захранване от EVN частично нарушено водоподаване в града от 08:25 ч. до 09:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Средец" №91 смяна спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №105 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Найден Геров" срещу аптеката авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Мортагон" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Избегли авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 18:00 ч.
район Асеновград с. Леново подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Яне Сандански" №28 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "30-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до 21:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Оборище" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Перущица-2" авария частично нарушено водоподаване в града от 07:30 ч. до 11:30 ч.
район Раковски с. Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Раковски с. Главатар, ул. "4-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Хан Кубрат" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Ружица" №4 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, ул. "Найден Геров" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 18:30 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул. "Антон Иванов" №18 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, ул."3-ти март" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 18:30 ч.

05.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Борис Сарафов" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Атанас Канарев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с.Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски кв."Генерал Николаево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.

04.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-2" токов удар от ЕВН нарушено водоподаване в града от 6:00 ч. до 7:00 ч.
гр. Пловдив ул."Свети Наум" №17 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" токов удар от ЕВН нарушено водоподаване в града от 06:00 ч. до 7:00 ч.
район Първомай ул."Братя Миладинови" №17 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

03.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски"№91 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" срещу фирма "Чехобул" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия" блок 176 ремонт на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Мария Луиза" №47 ремонт противопожарен кран района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Васил Левски"№144 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с.Болярци ул. "46-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Златитрап авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Марково ул."Цанко Лаврентов"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Независимост" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 14:00 ч.
район Труд с.Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря Помпена станция "Беловица" авария с.Беловица и с.Мало Крушево до отстраняване на аварията

02.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Градешница"№11 авария на водопровод източно от река Чая-ниска зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Поп Тачо" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Презвитер Козма"№10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №176 вх.А авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Васил Априлов"№154 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Арчарица" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Славееви гори"№30 авария водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря кв.Момина баня ул."Асен Златаров" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово Индустриална зона авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер завод "SKF" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре ул."7-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Никола Станчев"№35 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Златитрап ул."3-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Отец Паисий"№4 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение до Гарата авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

01.07.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Княз Церетелев" №19 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в Стария град от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе " №58 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-1" нарушено ел. захранване от EVN частично нарушено водоподаване в града от 16:50 ч. до 18:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул."Асен Карастоянов" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Асеновград с. Конуш, ул. "Детелина" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Кричим с.Цалапица, ул. "Димчо Дебелянов" и ул. "Йордан Йовков" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Христо Ботев" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Демокрация" №58 авария на водопровод нарушено водоподаване във вилна зона Марково от 08:30 ч. до 15:30 ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:30 ч. до 16:30 ч.
район Съединение с. Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Калояново, ул. "Ралица" №15 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, ул. "Орлово гнездо" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 16:00 ч. до 21:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул."Иван Волов" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

30.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" авария на захранващ водопровод възможно нарушено водоподаване по високите етажи в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Герлово" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 16:30 ч. до 20:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Цар Калоян" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" №38 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №328 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Варвара" №31 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Хан Кардам" №2 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Йордан Йовков" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в кв. "Долни Воден" от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Стою Шишков" и ул. "Сини връх" авария на водопровод нарушено водоподаване в ниска и висока зона източно от река "Чая" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, местност Паниците авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Иван Марев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Сопот, ул. "3-ти март" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 17:30 ч.
район Карлово с. Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Демокрация" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 14:00 ч.
район Съединение с. Калояново, ул. "Ралица" №15 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 14:30 ч. до 18:30 ч.
район Съединение с. Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 18:30 ч.
район Съединение с. Малък чардак авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 18:30 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до 21:00 ч.
район Труд с. Войводиново, ул. "Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:30 ч.
район Труд с. Радиново авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 19:00 ч.

29.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "6-ти септември"№231 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №258 авария на водопровод Блок №258,262,262,57и58. от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Остромила" авария на водопровод на въшна фирма района на аварията от 16:00 ч. до 17:30 ч.
гр. Пловдив ул."Вишнева"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Правда"с ул."Калина" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв. Прослав ул."Борис Петров"№47 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Слатина ул."15-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер завод "ЕСКФ" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Юмрук чал"№15 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Селци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково " Вилна Зона" ул."Мечта"№51 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с Белащица ул." Стопанска" с ул.."Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Найден Герово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото и с Драгомир до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово кв."Сушица" ул.3-та авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Слатина авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Кричим ул."Витоша" авария на водопроводно отклонение района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Първомай с.Езерово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция "Брестник" авария нарушено водоподаване в с. Брестник до отстраняване на аварията
район Труд с.Войсил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Петър Шилев" №4 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с. Бабек авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

26.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Царавец" №37 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. " 6-ти септември "№156 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №176 вх.А авария на отклонение района на ремонтната дейност и района на "Испанските къщи" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №141 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №96 авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района от 08:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" токов удар от ЕВН нарушено водоподаване в града от 08;15 ч. до 9:30 ч.
гр.Асеновград ул"Безово"№21 авария на водопровод кв ."Гонда вода" до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Кокиче"№9 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Сушица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Иван Попопв"№17 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Свежен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем ул."Витоша "№7 нова водопроводна връзка района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."3-ти Март" авария на водопровод Гоният край на селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Пейо Яворов"№25 авария на водопровод Долният край на селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

25.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №176А авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Христо Ясенов" авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в кв. "Прослав" от 11:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Лазо Войвода" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Владая" №22 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Захария" авария на водопровод част от кв. "Долни Воден" и Промишлена зона от 11:30 ч. до 17:30 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Стефан Мазаков" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. "Слатина", ул. "12-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Храбрино, ул. "3-та" подмяна на пожарен хидрант частично нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 15:30 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Студенец" №8 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 11:00 ч. до 19:00 ч.
район Съединение с. Царимир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 18:00 ч.

24.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Петър Васков" №53,55 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Май" №7 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 19:00 ч.
район Карлово с. Бегунци, ул. "8-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Оборище" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 08:30 ч. до 15:30 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Райна Княгиня" №26 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, Индустриална зона авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в Индустриална зона и част от гр. Съединение до отстраняване на аварията
район Труд с. Войводиново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 19:00 ч.

23.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Чинар" №14 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в кв. "Коматево" от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" №91 авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Здравец" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Асеновград с. Бачково, ул. "Изгрев" №5 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Клокотница" и ул."Илинден" авария на водопровод ниска зона на запад от река "Чая" от 12:30 ч. до 19:30 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "4-та" №17 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Васил Караиванов" №55 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Карлово с. Каравелово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Кричим с. Ново село, ул. "38-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Първомай с. Бяла река превключване нов водопровод нарушено водоподаване в с. Бяла река и част от с. Православен от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Плиска" №24 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Съединение гр. Съединение, Индустриална зона авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в Индустриална зона и част от гр. Съединение от 08:30 ч. до 15:30 ч.

22.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Хан Аспарух" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Добротич" нова водопроводна връзка района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул.Пекин авария на Енерго " Юг" хидрофорната уредба без ел.захранване висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."България"№192 авария на Енерго " Юг" хидрофорната уредба без ел.захранве Висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Околчица"№12 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул." Георги Мамарчев"№14 авария на спирателен кран района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул".Люлебургас"№8 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Братаница"с ул" Сливница" нова водопроводна връзка района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Tруд с.Царацово авария на водопровод индустриална зона "Царацово" от 10:00 ч. до 12:00 ч.
район Асеновград кв.Горно Воден ул."Гергана" авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски,ул."28-ма"№7 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово ул."В. Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Клисура ул."Стряма"№ 3 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен , ул."Яворска"№2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаване 1\\2 част на селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Кракра"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.

20.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Сава Муткуров"№55 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Хаджи Димитър"№41 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Абоба" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 08:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Княз Церетелев"№11 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Полковник Сава Муткуров“ 55 авария на водопровод от външна фирма ул."Гюро Михайлов“ и района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Гюро Михайлов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Козаново авария на захранващ водопровод с. Козаново, с.Конуш, с.Избегли, с.Болярци. от 08:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Сопот ул."Аверкий Петрович" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел ул."1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

18.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" до кметството авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Съборна"№12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Загреб"№7 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хаджи Димитър"№41 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря ул. "3-ти март" авария на водопровод района на аварията и кв."Веригово" от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр.Хисаря ул."Иван Вазов" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Първенец авария на напорен водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Малък Чардак авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Калояново авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

17.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Асенова крепост"№55 ново сградно водопроводоно отклонение кв."Свети Георги" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград ул."Преслав"№8 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Абоба" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Загреб"№7 ремонт противопожарен кран района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Абоба" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 16:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив бул."Ал.Стамболийски"до завод "Флавия" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Стоян Заимов" нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в района от10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Хисаря ул. "3-ти март" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр.Перущица ул."Данаил Николаев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Ново село ул."18-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с.Брестник ул."Независимост"№27 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр.Куклен превключване нов водопровод горна зона от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Калояново авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 12:00 ч.
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

16.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Средец" и ул. "Самара" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Константин Величков" №69 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района между бул. "Константин Величков", бул. "Санкт Петербург", бул. "Менделеев" и ул. "Стадион" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Найчо Цанов" до зала "Колодрум Пловдив" авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района на Източна промишлена зона и Южна промишлена зона от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Еделвайс" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Перущица-2" авария частично нарушено водоподаване в гр. Перущица от 08:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд Помпена станция "Войводиново" авария нарушено водоподаване в с. Войводиново и с. Желязно от 09:00 ч. до 12:00 ч.
район Хисаря с. Мътеница, ул. "Никола Вапцаров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул. "Митко Палаузов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

15.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Полковник Дрангов" и ул. "Драгота" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до 19:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Нева" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Горни Воден" от 10:30 ч. до 16:30 ч.
район Асеновград с. Болярци подмяна на пожарен хидрант нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Асеновград с. Горнослав, ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Асеновград с. Лясково, ул. "Ангел войвода" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брестник, ул. "Антим I-ви" №1 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:30 ч.
район Труд с. Труд авария на тротоарен спирателен кран частично нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Хайдушка" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в кв. "Момина баня" от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

14.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Д-р. Иван Селимински"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел ул."Г. Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Русе"№8А подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Дон"№4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Дон"№1 авария на водопровод кв.Съдийски от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Първомай ул."Георги Раковски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Христо Ботев"№10 авария на водопровод кв."Изток"и кв."Гонда Вода" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Сакар Планина" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив кв. Прослав ул."Албена"№9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия" бул." Съединение "№63 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с.Васил Левски,ул."4-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Свежен ул"1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр Брезово ул."Радецки"№80 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Гладстон"№3 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 13:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря ул."Димитър Благоев" авария на водопроводно отклонение Централна градска част до отстраняване на аварията

11.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Руен"№7 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв.Горно воден ул."Младен Митроколев"№12 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Стадион"№5 авария на водопровод кв.Съдийски 10.00ч. до 18.00ч.
гр. Пловдив ул."Коматевско шосе"№106 подмяна на общ водомер района на ремонтната дейност от 13:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", до строителен магазин "Доналд" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Храбрец"№6 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Звезда"№30 прекъсване на сградно водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция , " Север" , "Изток 2" нарушено ел. захранване от EVN нарушено водоподаване по високите етажи до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Асеновградско шосе" под Ж.П. Прелез авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря кв.Веригово ул."Антон Билкин "№71 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Дъбене авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "6-ти януари"№1 подмяна на спирателен кран,общ водомер кв. "Метоха" и ул."6-ти януари" от 12:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Розова долина" с ул."Никола Караджов" авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ела" подмяна на водомери нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Белащица ул."5-ти януари"№19 авария на водопровод Вилна зона "Белащица" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Калояново ул."Панайот Волов"№6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

09.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Книжна фабрика" авария на водопровод кв.Запад от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Цар Борис !!! Обединител "срещу комплекс "Нептун" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Варвара"№29 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав"№110 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Вишнева"№8 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград ПС " Искра" ремонт на спирателен кран с.Искра , с.Новаково , с.Леново от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Старосел ул."Георги Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Хан Аспарух" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв.Горни воден ул."Македония"№21 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Оборище"№3 нова водопроводна връзка района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Владая"№66 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Стадион"№7 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Варвара" №29 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Орфей" авария на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция " ЮГ" , " Север" , "Изток 1" нарушено ел. захранване от EVN нарушено водоподаване по високите етажи до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Избегли авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура "Гарата" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем ул."3-ти Март" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково Вилна Зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна махала авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Михо Кабаджов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

07.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Владая" №66 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Антим I-ви" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района и Стария град от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Братя Бъкстон" №136 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" нарушено ел. захранване от EVN нарушено водоподаване по високите етажи от 08:00 ч. до 10:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Оборище" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Карлово с. Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Стопанска" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 19:30 ч.
район Съединение с. Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Труд с. Желязно подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 08:30 ч. до 10:30 ч.

06.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Дрин" №38 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 14:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Лев Толстой" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петрова нива" №28 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:30 ч. до 17:30 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Балканска" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 08:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Боримечката" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Кричим Помпена станция "Перущица -2" авария частично нарушено водоподаване в гр. Перущица от 13:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.

05.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Бул."Дунав"№19 авария на водопровод района на аварията ул."Средец" и ул."Оборище" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Копривките"№13 авария на хидрофорна уредба Висока зона от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул."Богомил"№16 подмяна спирателен кран на водомер района на аварията от 14:00 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Вазов"№74 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Струма"№20 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово ул."12-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Падарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски кв.Ген. Николаево ул"Цар Крум" авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Труд с.Калековец ул."Христо Ботев"№21 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Асен Златарев" авария на водопровод кв."Момина Баня" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Старо Железаре ул."21-ва"№16 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Острец" №1 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Средец" №66 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Екзарх Йосиф" №5 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 14:30 ч.
гр. Пловдив ул. "23-ти Септември" №19 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в кв. "Прослав" от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Болярци, ул. "28-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Гергана" и ул. "Изгрев" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в кв. "Горни Воден" от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 18:30 ч.
район Раковски Помпена станция "Раковски" авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в гр. Раковски от 10:00 ч. до 18:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Кемера" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Радецки" №3 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 13:00 ч.
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 16:00 ч.

03.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Вяра" №2 подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в кв. "Прослав" от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иван Караджов" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Май" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Комета" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Варвара" №25 подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Асеновград с. Патриарх Евтимово, ул. "Патриарх Евтимий" №47 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Асеновград с. Избегли авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Кричим гр. Стамболийски авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града от 08:30 ч. до 16:30 ч.
район Родопи с. Брестник, ул. "Съединение" и ул. "Рангел Даскалов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Бяла черква" и ул."Здравец" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 11:00 ч. до 18:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Младост" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 19:00 ч.
район Хисаря с. Красново , ул. "22-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 18:00 ч.
район Хисаря с. Михилци, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул. "Илин Илинов" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

02.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Хисаря ул."Генерал Гурко" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци ремонт противопожарен кран нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Марково ул."Източна"№22 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с.Старо железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

01.06.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №331 вх.А подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Банкова"№1 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност и ул."Райко Даскалов" от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Полет"№18 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Баучер" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив зала "Колодрума" авария на магистрален водопровод Индустриална зона жк."Тракия" завод "Ангел Стоилов" и кв."Съдйиски" ,"Авиотехника" от 09:00 ч. до 18:00 ч.
район Kричим гр.Кричим ул."Цар Иван-Асен" авария на водопроводно отклонение на блока района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Стоево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци ул."24"-та авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград кв. "Долни Воден", ул. "Захария"№85 авария на водопровод Промишлена зона от 09:30 ч. до 11:00 ч.
район Асеновград гр.Асеновград ул."Момински път" авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Боян Ботев"№18 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски кв.Ген. Николаево ул".Шипка" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица "Вилната зона" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово ул."Върбите" ново сградно отклонение района на ремонтната дейност от 15:00 ч. до 18:00 ч.
район Родопи с.Марково авария на водопровод Долна зона до отстраняване на аварията

31.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Петър Ченков "№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кръстец"№1 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 11:00 ч. до 14:00 ч.
район Кричим с.Куртово Конаре "ул-27" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай гр.Първомай ул."Стефан Стамболов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Любен авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

30.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Земеделска" №14 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Tруд с. Войсил авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул."Бяла вода" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

29.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гледка" №7 подмяна на тротоарен спирателен кран нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Кукленско шосе" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Крива" №21 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Баба Тонка" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Леново авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Боянци авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Новаково ремонт на водоем нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Куртово Конаре, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим с. Ново село, ул. "18-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Плиска" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул. "Тодор Начев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

28.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №155 авария водопровод района на аварията от 08:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Генерал Данаил Николаев" №115 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Дрин" №38 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Дрин" №20 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" №36 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Козаново авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в с. Козаново, с. Избегли и с. Конуш от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Асеновград с. Червен, ул. "Шипка" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул."Цар Иван Асен II" №4 ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Паисий Хилендарски" нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Мизия" превключване на нов водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до отстраняване на аварията
район Труд с. Манолско Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:30 ч.
район Труд с. Войсил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

27.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Клокотница" с ул."Доброджа" авария на водопровод Западната част на града до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Рилска"№37 авария на водопровод кв.Метоха до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Белица"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Дрин" с ул."Пере Тошев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Варвара" №28 авария на водопровод ул. "Варвара" и ул."Правда" №2 и №4 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Стара Планина"№2-А подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Tруд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура ул."Марко Балабанов"№37 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Кричим бул."Тракия" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция "Любен" авария на спирателен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопроводно отклонение нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел ул."Васил Коларов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

26.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Константин Величков" №55 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района между бул. Константин Величков", бул. "Санкт Петербург", бул. "Менделеев" и ул. "Стадион" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "4-ти януари" №16 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 15:30 ч.
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. Борис Сарафов" №26 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Баба Тонка" и кв. "Зъбчето" от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Родопска" №32 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Метоха" от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Калифер войвода" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Хан Крум" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Съединение с. Горна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

25.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Борба"№1 авария на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив комплекс "4-ти километър" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Любен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

24.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Опълченска"№26 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

23.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Владивосток" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Богомил" №99 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до отстраняване
район Карлово с. Бегунци, ул. "13-та" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до отстраняване
район Карлово гр. Карлово, ул."Криволак" №43 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Яне Сандански" №14 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Куртово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до отстраняване
район Родопи с. Брестник, ул."Преслав" № 3 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, местност Бозалъка авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Пенчо Славейков" №35 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до отстраняване
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 08:30 ч. до 15:30 ч.

22.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Борба" №1 ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, местност Бешбунар авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Яне Сандански" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Стадиона" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Хисаря с. Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:30 ч. до 15:30 ч.
район Хисаря Помпена станция "Беловица" авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в с. Беловица и с. Мало Крушево от 08:30 ч. до 15:30 ч.

21.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Петър Шилев"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Асеновградски надлез до "Ангел Стоилов" авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив блок "Юбилеен" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Асеновград с.Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нареченски бани авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Жълт камък ремонт на ПХ нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната деиност
район Родопи гр.Куклен ул."Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря Помпена станция "Беловица" авария на захранващ водопровод с.Беловица и с.Мало Крушево до отстраняване на аварията

20.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров"№85 Бл."Юбилен" и Бл."Въча" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района и висока зона 11.00ч. до 1700ч.
Пловдив ул."Вечерница" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в долната част до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново подмяна на спирателени кранове и водомери нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

19.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Димитър Талев " до жп прелеза авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Беломорски" и кв. "Остромила" от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Васил Левски" №272 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Добростан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Асеновград с. Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Хаджи Димитър" №17 авария на водопровод нарушено водоподаване в района около стадион "Шипка" и кв. "Запад" от 13:00 ч. до 19:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Теофан Райнов" №41 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 16:30 ч. до 21:30 ч.
район Кричим гр. Кричим, ул. "Цар Иван Асен II" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски гр. Брезово, ул. "Стадион" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Черноземен, ул. "14-та" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.

18.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Димитър Талев " до жп прелеза аварийно изграждане на нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в кв. "Беломорски" и кв. "Остромила" от 10:30 ч. до 13:30 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №201 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Цар Борис III-ти Обединител" до завод "Брилянт" АД авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Стара планина" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Родопи с. Марково, ул."Зорница" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Зора" №9 изграждане на нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 14:30 ч.
район Труд с. Радиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 17:30 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул. "Васил Коларов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

17.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Борба"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с.Маноле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря Помпена станция "Беловица" авария водопровод с.Мало Крушево и с.Беловица до отстраняване на аварията

16.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград промишлена зона "Изток" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Антим_1 ви"№2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Войводиново, подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 12:00 ч.
район Хисаря с.Красново авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

15.05.2020 г.

<
Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Антим 1-ви" №8 авария на водопровод кв.Свети Георги до отстраняване на аварията
гр. Асеновград бул."България"№120 авария на водопровод пром. зона Север до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Добрин Петков" №11 авария на водопровод района на аварията 11.00ч. до 18.00ч.
гр. Пловдив ул."Цар Калоян"№12 авария на водопровод района на аварията 11.00ч. до 18.00ч.
гр. Пловдив ул."Иларион Макариополски"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №282 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" срещу магазин "Била" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря ул."Аугуста"№12 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер района на Гарата авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията