Аварии
Архив:

Телефон за аварии 032 / 6157

19.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №152А авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 16:00 ч.

18.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Баделема" авария на водопровод нарушено водоподаване в района 12.00ч. до 14.00ч.
гр. Карлово ул."Иван Лазаров"№6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Васил Урумов" до Ц.Д.Г. "Бреза" авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Бакалов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Поповица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Главатар авария на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково Вилна Зона ул."Панорамна" авария на напоревн водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

17.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Криволак" с ул."Кирил и Методий" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Прогрес" №14 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул"Люлебургаз" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Васил Урумов " до детска градина "Бреза" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Дунав"№124 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Яне Сандански"№24 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул".Иван Вазов"№85 авария на водопровод кв.Веригово до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул"Поп Колев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мърченик авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Скобелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция "Главатар" авария нарушено водоподаване в селото от 20:30 ч. до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

16.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Люлебургаз №10 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Колоездачна"и ул."Стадион" авария на водопровод кв.Съдийски до отстраняване на аварията
гр.Раковски ул."3-ти март" авария на водопровод част от кв.Секирово от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Съединение ук."Ангел Кънчев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград трасето между с.Избегли и с.Конуш авария на водопровод с.Конуш до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен ул."Георги Бенковски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Оборище"№12 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

15.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Източен" №22 подмяна на сградно водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кукуш" №18 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 14:00 ч.
район Карлово с. Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Хайдушка" №10 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Раковски с. Главатар авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Родопи с. Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Малък чардак авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд Помпена станция "Костиево" авария на захранващ ел. кабел нарушено водоподаване в с. Костиево от 09:00 ч. до 16:00 ч.

14.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Иван Вазов"№28 авария водопровод нарушено водоподаване в района зад Гарата до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Прилеп" №16 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Източен" №18 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Тополово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с. Моминско авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Иглика" №10 авария водопровод частично нарушено водоподаване до отстраняване на аварията
район Съединение с. Ръжево Конаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Черничево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мало Крушево, ул. "3-та" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул".Koнстантин Фотинов"№20 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Скопие"№86 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Марица с ул."Хъшовска" авария на противопожарен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Карлъка"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тракия"№57 авария на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Копривщица"№14 подмяна на спирателен кран Висока зона от 10:00 ч. до 14:00 ч.
район Раковски гр.Раковски авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен , ул."Христо Г. Данов"№26 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Княз Черказки" №6 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Дедеагач" №13 авария водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 12:00 ч.
район Раковски с. Борец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул. "Александър .Стамболийски" №27 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

11.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Матей Преображенски" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Лъки ул.Възраждане" авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. Асен Христофоров" №4 превключване нов водопровод нарушено водоподаване в района 12.00ч. до 15.00ч.
гр. Първомай ул. "Драгойна" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Tруд с. Костиево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Мостово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем, ул,"Грую Минев" №53 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски"№54 авария на захранващ водопровод от ул."Коматевско шосе" до бул."Стефан Стамболов" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул,"Дедеагач"№13 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул.."Райно Попович" и ул."Мортагон" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван-Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария електрозахранване на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Антим" -1ви №5 авария на тротоарен спирателен кран кв."св.Георги" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Захари Стоянов"№1 авария на водомерен възел района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв.Долни Воден подмяна на спирателен кран,общ водомер Промишлена зона до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул"ген.Мархолев" авария на противопожарен кран района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив пл."Събота пазар" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул".Подрумче" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул".Крайречна"№28 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул"Братя Бъкстон"№93-103 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово подмяна на водомери нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 14:00 ч.
район Карлово с.Розовец ул."26-та"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово ул."Г. Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул. "България" и ул. "Славянска" авария на водопровод част от ул. "Славянска", ул. "Гоце Делчев" и ул. "Тракия" от 11:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Димо Хаджидимов" №6 ремонт на противопожарен хидрант нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Пере Тошев" №39 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 13:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Пере Тошев" №81 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №80 ремонт на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Карлово с. Мраченик авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Родопи с. Брестник, ул. "Стара планина" и ул. "Петър Берон" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 16:30 ч. до 19:30 ч.
район Съединение Помпена станция "Ръжево Конаре" авария на напорен водопровод с. Калояново, с. Дуванли и с. Житница от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Съединение с. Малък чардак ремонт на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 15:30 ч.
район Труд с. Манолско Конаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Манолско Конаре и с. Ясно поле от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Хисаря с. Черничево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 14:30 ч.

07.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Стефан Стамболов" №54 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 08:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №143 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 18:30 ч.
район Карлово с. Каравелово, ул. "Стефан Караджа" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Златосел, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Хисаря с. Красново авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря Помпена станция "Беловица" авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в с. Беловица и с. Мало Крушево до отстраняване на аварията

06.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул".Кукленско шосе" №30 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул".Димитър Страшимиров"№27 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул"Луда Яна" с ул."Порто Лагос" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул"Любен Каравелов"№11,13,15 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул"Борба"№3 подмяна на спирателен кран ниска зона района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул".Иван Вазов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград кв."Долни Воден" ул."Вежен"№27 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Свежен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Васил Левски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново ул."1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Първомай ул".Орфей"№18 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово ул."4-та"№16 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Димитър Страшимиров"№27 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Теофан Райнов"№4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Мостово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Поповица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул".Княгина Евдокия" с ул."Пирин" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул".Шипка"№18 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул".Царевец"№25 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул".Вратцата"№16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул".Прилеп"№16 авария на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря кв."Веригово" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Стоево ул."Кадънка"№46 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Пенчо Славейков" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Цар Калоян авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино "1-ва вилна зона" авария на спирателен кран района на аварията от 11:00 ч. до 13:00 ч.
район Съединение с.Любен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

02.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул".Скакавица"№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул".Димо Хаджидимов"№7-А авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК " Тракия" до ресторант "Арбанаси" авария на водопровод района на аварията и бл. №100 до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

01.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул".Теофал Райнов"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Косово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията