Аварии
Архив:

Телефон за аварии 032 / 6157

23.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Рогошко шосе" авария на главен водопровод района на аварията, намалено налягане по високите части на града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Леново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Караджалово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Шишманци авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция "Болярино" авария на помпена станция с. Болярино до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино Първа вилна зона авария водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

22.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Юбилейна"№14 кв.Коматево авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Митрополит Панарет"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Радко Димитриев" и ул."полк.Серафимов" авария на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ниш"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №273 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино , ул."Козлодуй" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Хижа "Здравец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Йордан Ковачев"№6 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Архимандрит Дамаскин " №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Калина" №48 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Селимица" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ибър" авария на фирма района на аварията от 16:00 ч. до 20:00 ч.
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция Оризари Профилактика на Енерго "Юг" нарушено водоподаване в село Оризари и село Златитрап от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Болярино авария на водопровод бензиностанция "Лукойл" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски П.С. "Стряма" Профилактика на Енерго "Юг" нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция "Брестник" Авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 12:00 ч.
район Родопи село Белащица ул."Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Малък чардак подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение село Сърнегор смяна на водомери нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич ул."14-та" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Хисаря село Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

20.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Опълченска" №28 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Карлово ул. "Амбарица"№11 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Лотос" №3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Митрополит Панарет"№3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Борба" №1 авария на хидрофорна уредба нарушено водоподаване висока зона от 09:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петрова нива" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Златю Бояджиев" №1 авария на водопровод от воден цикъл района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Пещерско шосе" №156 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул. "Деветте деца на Еани"№12 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Брестовица ул."Белащица" авария на водопровод без вода висока зона на селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец авария на Енерго " Юг" нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 14:00 ч.
район Съединение с. Чернозем авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Бегово подмяна на водомери в селото нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войсил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Захсари Стоянов"№32 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №290 смяна на общ водомер района на аварията от 12:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Никола Вапцаров"№39 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кичево" №56 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Болярци авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Кадиево Върхова ревизия ПС Брестовица нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 12:00 ч.
район Кричим с.Брестовица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица кв.Запад авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково вилна зона ул."Мечта" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица Върхова ревизия ПС Белащица нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 13:00 ч.
район Труд с.Ясно поле авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Иванка Пашкулова" №21 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №133 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Митрополит Панарет"№3 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Данаил Николаев"№21 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №262 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Леново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Искра авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Карлово ул."Ген. Карцов"№60 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна Махала авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение Върхова ревизия ПС Съединение нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 12:00 ч.
район Съединение с.Горна Махала авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михаилци ул".1-ва" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

17.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Студенец" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция "Брестовица - 3" Авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 13:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул. "Отец Пайсий" авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

16.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. Запад ул, "Лозарска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" №2 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Преспа" №2,4,6 авария на хидрофорна уредба висока зона от 08:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Копривщица" №12 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 13:00 ч.
район Асеновград с, Мулдова авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер завишена мътност на водата нарушено водоподаване в града до постигане на изискванията на наредба №9
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото Ще се работи на 17.10.2021г.
район Родопи с. Mарково ул," Мечта"№78 авария на напорен водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Житница авария на водоема нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 15:00 ч.

15.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Професор Крикор Азарян" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Архитект Камен Петков" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Победа" №21 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Гена Павлова" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Клисура, ул. "Черешово топче" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер, с. Васил Левски, с. Сушица, с. Анево, с. Христо Даново завишена мътност на водата нарушено водоподаване в града и селата до постигане на изискванията на наредба №9
район Карлово с. Богдан авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция "Дълго поле" Профилактика за работа през есенно-зимни условия на ПС "Дълго поле" с. Дълго поле от 09:00 ч. до 12:00 ч.
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Студенец" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Радко Димитриев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Преслав" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-2" Профилактика за работа през есенно-зимни условия на ПС Изток 2 високите етажи на града от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Тополово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция "Стамболийски" Профилактика за работа през есенно-зимни условия на ПС Стамболийски нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи Хижа "Здравец" завишена мътност на водата нарушено водоподаване в района до постигане на изискванията на наредба №9
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул,"Петър Стоев"№68 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №192 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Студенец" авария на водопровод района на аварията Ще се работи на 14 . 10. 2021г,
гр. Пловдив ул."Борислав"№9 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Средец"и "Ст. Ботев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."П. Ю.Тодоров" подмяна на спирателен кран района на аварията от 10:00 ч. до 14:00 ч
гр. Пловдив ул."Бр. Миладинови"№9 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Славянска "№ 73 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня ул. "Средец"№24 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. Оризаре липса на ел.захранване от Енерго "Юг" с.Оризаре , с.Златитрап и с.Кадиево до отстраняване на аварията
район Кричим с. Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи П.С. Браниполе Профилактика на ЕVN нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Брестник Профилактика на ЕVN нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение П.С. Долна махала авария на захранващ водопровод с.Долна махала и с. Бегово до отстраняване на аварията
район Труд с,Калековец до кметството авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград площад "Николай Хайтов" до Читалището авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Борба" №27 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Седянка"№9 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Трайко Китанчев" №19 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петър Стоев"№68 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-1" Профилактика за работа през есенно-зимни условия на ПС Изток 1 високите части на града от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр.Карлово ул."Амбарица"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Кричим бул."Русия" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Домлян авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. Куртово Конаре Профилактика на ЕVN с.Куртово Конаре и с.Ново село от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица П.С."Перущица 2" авария на Енерго " Юг" 20кв. нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Кричим, авария на Енерго Юг. нарушено водоподаване в града от 17:00 ч. до 20:00 ч.
район Кричим с.Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото Ще се работи на 13 . 10. 2021г,
район Родопи гр.Куклен ул."Славянска"№41 авария на водопровод горна зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул. "Ропотамо"№5 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник Авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение П.С. Долна махала авария на захранващ водопровод с.Долна махала и с.Бегово до отстраняване на аварията
район Труд с.Воиводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре ,ул."Искър"№39 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

11.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Студенец"№27 авария водопровод нарушено водоподаване в района от 07:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Спартак"№6 авария водопровод нарушено водоподаване в района от 07:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр.Перущица ул."Карпачеви" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел, ул."Ю. Гагарин"№5 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Битоля"№52 авария водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Перущица ул."Карпачеви" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв, Прослав ул."Битоля" авария на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 18:00 ч.
район Родопи гр. Куклен авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

08.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Хр, Г. Данов"№2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Солунска"№6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Славянска" №46 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Санкт Петербург"№1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград кв. Г. Воден ул, "Св. Кирик" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр, Карлово ул." Клисура" подмяна на водопровод горна част на града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Пролом ул. "Първа"№38 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски ав на Енерго "Юг" нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с Труд Ав. на енерго "Юг." с. Труд и с,Строево до отстраняване на аварията

07.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Север" Профилактика за работа през есенно-зимни условия на ПС СЕВЕР високите части на града от 09:00 ч. до 16:00 ч
гр. Пловдив ул."Солунска"№6 авария водопровод района на аварията Ще се работи на 08.10.2021г.
гр. Пловдив ул."Странджа" №3 авария на водопровод кв,"Съдийски" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Рила"№9 авария на водопровод кв."Съдийски" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Дон"№8 авария на водопровод кв."Съдийски" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Богомил"№81 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Триводици авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул. "Явор" и ул. "Руен" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

06.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Съборна"№45 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Модър" и ул."Царевец" авария на водопровод от външна фирма Ф546 високите части на кв."Христо Смирненски" и част от ул."Солунска" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Сатурн" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" до м-н Кауфланд авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
район Кричим с.Куртово Конаре Авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Съединение" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Баба Донка" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция "Ръжево Конаре" авария на помпена станция частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново ул."5-та" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново -Красноски бани авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив площад "Понеделник пазар" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Калина"№42 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Крайна"№22 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Борба" №27 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" Профилактика за работа през есенно-зимни условия на ПС ЮГ високите части на града от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр.Асеновград бл.103 авария на водопровод кв.Запад от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря ул."Елин Пелин" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долни Воден ул."Захария" авария на водопровод района на аварията и пром.Зона до отстраняване на аварията
район Карлово с.Слатина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Здравец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул. "Орфей" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Баба Донка" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул. "Антон Иванов" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

04.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Запад" бл103 авария водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Родопска" №21 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Кричим ул,"Марица" авария на водопровод частично нарушено водоподаване до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Босилек" и ул. "Удроу Уилсън" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Елин Пелин"1 авария водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Дунав"№40,№42 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Рогошко шосе" зад Бетонов център авария водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив площад "Понеделник пазар авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Плажа" авария водопровод кв. Миромир до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица - Висока зона авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем, ул."Ропотамо" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Даме Груев"№66 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Светилник" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" №127 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан - с. Каравелово авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селата до отстраняване на аварията
район Раковски с. Тюркмен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Паничери авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

02.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "4-ти Януари" №13 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Богомил" №62 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул. "Светилник" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Рогошко шосе" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района и висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Никола Войновски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово, ул. "Генерал Карцов" №72 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Студенец" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция "Любен" авария на помпена станция с. Любен, с. Неделево, с. Церетелево, с. Правище до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

01.10.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Мария Луиза" и бул. "Източен" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул. "Светлина" №6 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Никола Войновски" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Копривките" №13 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Петър Юруков" №22 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Баня, ул. "Байкал" №13 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Средна гора" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Студенец" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Труд с. Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Динк авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица, ул. "17-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

30.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово бул."Освобождение"№52 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Виктор Юго"№4 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Уста Генчо"№2 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Дунав"№22 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Вишнева" №5 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Маяковски"№23 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Гешев"№30 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Кричим ПС Кричим Профилактика на ЕVN нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Карлово с.Розино авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица Профилактика на ЕVN нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Хисаря с.Кръстевич авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

29.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" липса на ел.захранване от Енерго "Юг" нарушено водоподаване в града от 17,54 до 19,20
гр. Пловдив ул. "Брезовско шосе" №176 авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Марица " №69 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Славянска" №74 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "София" №32 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Долнослав, ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Карлово авария на напорен водопровод частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с. Пролом авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Каравелово, ул. "Васил Левски" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Чоба авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

28.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Цариградско шосе"№72 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Икономов" №53 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" №190 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Куклен ул."Стефан Караджа" и ул."Победа" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци Профилактика на ЕVN нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Карлово с,Бегунци авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Сопот авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Кричим ПС Триводици авария на помпена станция с.Триводици до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Тракия" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

27.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №140 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Лазар Маджаров"№3 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Драговец"№18 кв.Коматево авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Север" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване по високите етажи в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №192 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря ул."Иван Вазов" авария на водопровод ф350 централна градска част от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Долни Воден авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Роза"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Карлово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Иван Вазов" авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царемир авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

26.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №192 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул, "Александър Стамболийски" от ул."Стефан Стамболов" до Ком. възел ново сградно водопроводоно отклонение района на ремонтната дейност от 16:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" до магазин " Т-Маркет " авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."6-ти Септември" -Парк Отдих и Култура направа ново СВО района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Иван Вазов" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария помпен агрегат нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

25.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Витиня" №12 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Варшава" №35 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица, ул. "Драган Манчев" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Съединение с. Правище авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

24.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Тодор и Яна Пулеви"№1 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Георги Комитата" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Виктор Юго" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Найчо Цанов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Витиня" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №56 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Хисаря ул."Хан Крум"№2 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград Помпена станция "Катуница" авария на помпена станция намалено водоподаване в гр. Асеновград до отстраняване на аварията
район Карлово с.Слатина авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

23.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен II №76 авария на хидрофорна уредба висока зона на блока от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Карлово ПС" Дъбене"-2 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ибър" и ул."Иглика" нови връзки по воден цикъл района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Марин Дринов " с ул "Иларион Макариополски" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" №44 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Владая"№7 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Перущица ул."Иван Вазов" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим ПС "Куртово Конаре" Авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски ул."Райна Княгиня" авария на водопроводно отклонение района на аварията от 15:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр.Перущица с/у "Селскостопанския Техникум" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с, Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Оборище" и ул."Победа" авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле местност "Исака" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."25Април" №12 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

22.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Дунав" №5 авария на хидрофорна уредба висока зона от 08:00 ч. до 11:00 ч.
гр. Пловдив бул, "Христо Ботев"№6 нова водопроводна връзка района на аварията от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Родопи" №48 авария на водопровод района на аварията и висока зона ул," Кап,Райчо"№68 и "П.Д. Петков "№29 от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Кричим с. Ново село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с, Болярино авария на спирателен кран водоем нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с, Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Найден Герово авария на водопровод в стопанския двор района на аварията и базата на "Пещерска гроздова" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Волга"№2 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Братя Бъкстон"№57 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иларион Макариополски" №3 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Арда"№9 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Хисаря кв."Веригово" ул."Иванка Пашкулова"№3 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Раковски Главен водопровод ПС авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Бачково авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград кв."Горни Воден" ул."Св. Кирик" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Климент авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

20.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Дъга" и ул."Клокотница" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №235 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иларион Макариополски" и ул."Мали Богдан" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" - под жп моста авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря кв."Веригово" присъединяване на нов абонат района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Мулдава авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград кв.Долни Воден авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер ул."Иван Маглов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Полк. Бочев"№12 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Куртово Конаре ул.45 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Първомай авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града от 10:00ч. до 20:00ч.
район Родопи с.Ягодово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Брани поле авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Брестник изключил помпен агрегат нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 19:00 ч.

19.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул,"Елиезер Калев" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Първомай район параклис Света Петка авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чоба авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен, ул. "12-та" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №126 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №35 преди кметството на район "ЮГ" авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района и по високите етажи по ул, "Пере Тошев" №28 бл. "Юбилен " , "Въча" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул "Родопи" №47 авария водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Пролет" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово ул,"Захари Стоянов" №12 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул. " Пенчо Славейков" №41 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото източната част от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с, Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с, Ръжево Конаре ул" 69" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с, Радиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

17.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул, "Знаме"№31А авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Михаил Такев" и ул."Трудовак" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул,"Христо Караманджуков" и ул."Лазар Маринчешки" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Пещерско шосе"№64 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул.Мария Луиза№36 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Иван Попов"№15 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим ПС Куртово конаре авария на помпена станция нарушено водоподаване в село Куртово конаре до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ягодово, ул. "Родопи" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Топола"№3 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

16.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул, "Прогрес"№5 авария на водопроводно отклонение района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №269 авария на водопровод района на аварията и блокове от № 268 до №275 от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив 4-ти км. Пазарджишко шосе авария на водопровод района на аварията и индустриална зона "Север" от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе" №117 с ул. "Драговец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Водолей" подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 13:00
гр. Пловдив ул. "Бъндерица " №18 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив кв. Прослав ул."Западна"№13 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Златовръх авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград кв."Горни Воден" ул."Св. Кирик" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Ситово авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул. "Полковник Бочев"№12 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски, кв. "Полатово" ул. "Гео Милев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Стряма ул."Шипка" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино Първа вилна зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул "Незабраввка" с ул.."Пенчо Славейков" авария на водопровод нарушено водоподаване в с. Брани Поле до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

15.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Златю Бояджиев", ул. "Белград" и ул. "Кутловица" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №152-A авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Георги Кондолов" и ул. "Петрова нива" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Драва" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Родопи" №35 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Ивайло" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Гълъбово, ул. "Хан Крум" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

14.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Иван Вазов"№34 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тодор Александров"№44 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Презвитер Козма"№7 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Борислав"№6 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тиса" и ул."Атанас Канарев" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Гео Милев" и "Иларион Макриополски" авария на водопровод района на аварията от 15:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Любен Каравелов"№21 авария на спирателен кран в блока висока зона от 17:00 ч. до 20:00 ч.
гр. Пловдив ул."Белград" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 18:00 ч. до отстраняване
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Кричим гр.Перущица авария на водопровод кв.Запад от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Розовец ул."2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Родопи гр.Куклен ул."Родопи"№36 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с.Брани поле ул."Съединение"№22 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи "Парк Родопи" авария на водопровод хижа "Чернатица" до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Болгар"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."България" и бул."Васил Априлов" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Марагидик" и ул."Неофит Бозвели" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Цариградско шосе"№24 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 12:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №204 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Първомай до Автогарата авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр,Баня ул."2-ри Юни" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски кв.Секирово ул."Родопи" авария на водопровод кв."Ген. Николаево" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Белозем авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово ул."Здравец" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Коматевско шосе"№164 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул.Ягодовско шосе ПСОВ-Пловдив авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" зад магазин Кауфланд авария на водопровод от външна фирма бул."Н.Вапцаров" ,ул."Пере Тошев",ул."Македония и ул."Бугариево" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Пешеходен мост до Новотел Пловдив авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом ул. 3-та авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Опълченска"- пътя за Първенец авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря авария на захранващ водопровод Ф546 нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.

11.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Златна Панега" и ул."Порто Лагос" ремонт противопожарен кран - Воден цикъл ул."Златна Панега"и ул."Порто Лагос" от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул."България"№156 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Вазов" - Библиотеката авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр.Съединение Главен път авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Клисура ул."Стряма"№5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с.Караджалово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Главатар авария на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Храбрино Първа вилна зона авария на напорен водопровод първа вилна зона от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод с.Беловица и с.Мало Крушево от 10:00 ч. до 17:00 ч.

10.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул.Иван Вазов№41 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №100 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №246 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул.\'Никола Карев\'№18 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
раион Хисара с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Tруд с. Царацово авария на Енерго " Юг" 20кв. нарушено водоподаване в селото от 20:00 ч. до Отстраняване на аварията
район Асеновград с.Червен ул."Витоша" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."Вардар\' авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино Първа вилна зона авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царимир авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Юмрук чал"№60 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Васил Априлов"№149 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", околовръстен път,тролейно депо авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Първомай ул. "Тервел" авария на водопровод района на аварията Ще се работи на 10. 09.. 2021г.
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино Първа вилна зона авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица, ул.Гороцвет №6 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Неделево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Храбрец"и ул."Ппогрес" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", околовръстен път,тролейно депо авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "България" и бул."Васил Априлов" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул.Брезовска №48 авария водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖП мост на река Марица авария водопровод Северната част на Гребната база до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв."Прослав" ул."Елена" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен,ул. "Стефан Караджов" авария на водопровод частично нарушено водоподаване до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария от EVN с. Дълго поле до отстраняване на аварията от EVN
район Съединение с.Бегово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна Махала авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

07.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Даме Груев" №46 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ихтимански проход" №2 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Менделеев" №23 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" до ж.п. надлеза авария на водопровод нарушено водоподаване в района и в част от Северна промишлена зона от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Княгиня Мария Луиза" №37 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, бул. "България" №31 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица, ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Шишманци ремонт на пожарен хидрант нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Стряма , ул. "Пейо Яворов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Ропотамо" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Филип Македонски" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Чернатица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до отстраняване
район Родопи с. Белащица, ул. "Беласица" ремонт на пожарен хидрант частично нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Първенец подмяна на спирателни кранове частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Царимир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Голям чардак авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Горна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.

06.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград кв.Долни воден ул."Прохлада" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Капитан Бураго" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул."Пети Януари"№18 авария на тротоарен спирателен кран нарушено водоподаване във вилната зона от 14:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Манолско Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Старосел ул"Ненчо Искров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Полет" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", Асеновградско шосе 1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Коматево", ул. "Ела" №35 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Леново авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово, ул. "Добри войвода" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Първомай с. Караджалово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Д. Талев" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иван Радославов" и ул. "Днепър" авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Драгоман"№8 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Карлово ул."Стара планина"№32 авария на водопровод кв."Сушица" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Коматевско шосе"№70 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Богомил"№107 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Площад "Гроздов пазар" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря ул."Поп Колев" авария на водопровод кв. Веригово до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх ул."Рожен" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 19:00 ч.
район Асеновград с.Нареченски бани авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с.Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр.Баня ул."Ал.Стамболийски" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с.Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с.Пролом ул. 1-ва авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим с.Ново село авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Перущица ул".Петко Каравелов" авария на водопровод кв."Запад" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски ул,"Георги Раковски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Белащица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Ягодово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с.Калояново авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Голям Чардак ремонт на водопроводна шахта частично нарушено водоподаване в селото от 14;00ч. до 16;00 ч.
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

02.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Опълченска"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кап. Райчо"№ 66 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Васил Соколов"15 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" и ул."Стефан Стамболов" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 24:00 ч.
район Карлово с.Розино ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Перущица ул".Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица - площад "Централен" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."цар Калоян" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Марково ул."Здравец"№24 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

01.09.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден" ул."Драва" авария водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №12 авария водопровод бл.№12,бл.№13, бл.№14, бл.№15, бл.№16 и района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."В. Априлов" и ул."Полковник Сава Муткуров" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Константин Нунков" №24 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №246 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Панагюрище" №29 подмяна на спирателен кран,общ водомер бул."България" №156, №158, ул."Иван Рилски", ул."Панагюрище" и района. от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Хисаря с. Старосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Тополово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Момино село авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Голям чардак авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 14:00 ч.
район Труд с.Царацово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

31.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."В. Априлов"№124, №126 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Нестор Абаджиев" №28 авария водопровод Индустриална зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Белица"№9 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски, кв."Доротлийски" авария водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
район Родопи с. Гълъбово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Чернатица" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

30.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Голаш" авария на водопровод кв."Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Радко Димитриев" - поделенията изграждане на нов водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Богомил"№107 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Дунав"№202 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Явор"№27 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Коматевско шосе"- до фургона на "ВиК" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив р-н Северен воден цикъл - изграждане на нов водопровод ул."Хан Пресиян",ул."Златю Бояджиев",ул."Подофицер Георги Котов" до преключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул."Сатурн" №1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр.Перущица ул."Спас Гълабов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски Дрангово -1 , 2 авария на водопровод с.Златосел,с.Върбен,с.Отец Кирилово\'с.Дрангово до отстраняване на аварията
район Раковски с.Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция "Ръжево Конаре" авария на помпената станция с."Калояново",с."Дуванлий",с."Житница",с."Ръжево Конаре" до отстраняване на аварията
район Труд с.Строево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево ул. 1-ва авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Черничево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

29.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Брегова" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" авария на магистрален водопровод райноа срущу "Формулата" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Богомил" №112 авария на водопровод нарушено водоподаване в района и висока зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Зелениково" без ел. захранване от ЕР "ЮГ" с. Зелениково до отстраняване на аварията
район Раковски с. Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция "Чоба" без ел. захранване от ЕР "ЮГ" с. Чоба до отстраняване на аварията
район Родопи Парк Родопи авария на водопровод Хижа "Здравец" до отстраняване на аварията
район Родопи Парк Родопи, местност "Копривките" авария на помпен агрегат местност "Копривките" от 17:00 ч. до 20:00 ч.
район Родопи Помпена станция "Чая" без ел. захранване от ЕР "ЮГ" с. Ягодово и летище Пловдив до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция "Ръжево Конаре" авария на помпен агрегат с. Калояново, с. Дуванли и с. Житница до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

28.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Дунав" №178 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гочо Грозев" и ул. "Братан" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Искра" №1 авария на водопровод кв. "Баделема" и високите части на града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение Помпена станция "Долна махала" авария на помпена станция с. Долна махала, с. Бегово до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

27.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Баделема" бл..15 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Дунав"№178 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-1" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване по високите етажи от 11:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №246 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Павел Калпакчиев"№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."България" №68 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Съединение ул."Петко Каравелов"№2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул."Княз Александър Батемберг" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Съединение Водонапорна кула авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Розино ул."Слатинска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Оризари ул."Пловдивска" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 18:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Дрангово" 1 и 2 авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица месност "Грамадите" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

26.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград Околовръстно шосе пром. Зона Север авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Варна"№30 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №156 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №52 вх.Г ремонт на EVN високите етажи на 52 бл. до приключване на ремонтната деиност
гр. Пловдив ул."Братя Миладинови"№8 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Икономов" и ул."Стефан Стамболов" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Асеновград ул."Патриарх Евтимий" авария на водопровод кв.Свети Георги до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Ген. Карцов"№70 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Крепостна" авария на водопровод района на Поликлиниката до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Христо Смирненски" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Симеон"№21 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Гълъбово ул."Войнишка слава" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

25.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Презвитер Козма" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Христо Ботев" №45 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Златна Панега" превключване на нови водопроводни отклонения от външна фирма района на ремонтната дейност от 14:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Стоево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград Помпена станция "Патриарх Евтимово" авария на помпена станция с. Патриарх Евтимово, с. Златовръх до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

24.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Антон Митов"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Презвитер Козма" Авария на спирателен кран района на аварията от бул, " 6-ти семптември" до автомагазин "Шкода" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул, "Александър Стамболийски" срещу \'Била" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Волга"№32 авария на водопровод района на аварията от 13:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв. Коматево ул "Чинар" авария на водопровод района на аварията от 15:00 ч. до 20:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" и ул."Златна Панега" превключване нов водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 15:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" №124 авария на водопровод от външна фирма Висока зона от 15:00 ч. до 19:00 ч.
район Асеновград с. Добростан авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Леново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград кв. "Долни Воден" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Съединение ул."Хаджи Димитар" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града от 15:00 ч. до отстраняване на аварията
район Раковски с, Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на Енерго " Юг" 20кв. нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 19:00 ч.
район Родопи с.Брaни поле с, Белащица нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в селата от 09:00 ч. до 20:00 ч.
район Съединение с. Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Калояново авария на водопровод с.Калояново, с.Дуванлии, с.Житница. от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 13:00 ч.
район Хисаря грХисаря ул. "Балкан" №2 авария на водопровод района на аварията от 15:00 ч. до 18:00 ч.
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

23.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул, "Христо Казанджиев"№18 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул ."Копривщица" №19 Хидрофора не работи Висока зона района на МОЛ "Пловдив" от 15:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №1 до " SPS" авария на магистрален водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Славееви гори" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Райна Княгиня" и бул, "Дунав" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград кв. "Долни Воден" ул."Ген.Гурко" №1 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград Помпена станция "Катуница" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Найден Геров" до Пожарната авария на водопровод Северната част на града от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник ул."Оборище"№2 авария на отклонение района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец ул."Съединение"№103 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Костиево подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 14:00 ч.
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

22.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Павел Калпакчиев"№18 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК"Тракия" до дискотека Галакси" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Първомай ул."Тракия"№13 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр.Хисаря ул."Христо Смирненски" авария на водопровод кв.зад община Хисаря от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим с. Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи "Парк Родопи" авария на водопровод района на "хижа Здравец" до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово скрита авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Радиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

21.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Гергана" авария на водопровод кв."Горно Воден" от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Пещерско шосе"№157 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК Тракия бл.219 Вх.А подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Пролет" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр.Първомай ул."Г. Раковски" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Бабек ремонт на помпена станция нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

20.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден" ул."Ген.Гурко" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв."Горни Воден" ул."Св. Кирик" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Княз Черказки" №37 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Кукленско шосе" №296 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Мария Кюри" и ул."Полковник Бонев" подмяна на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №95 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул."Огоста"№6 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с.Бабек авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Гълъбово, ул. "Войнишка слава" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Поп Матей" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Богомил"№91 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Димитър Талев" и бул."Ал.Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Младежка"№26 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Горнослав, ул. "Александър Стамболийски" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Болярци, ул. "65-та" авария водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Чавдар" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Войнягово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на захранващ водопровод с, Беловица, с.Мало Крушево до отстраняване на аварията

18.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Порто Артур" и ул."Огнево" подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Варшава"№35 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Златю Бояджиев" и ул."Мария Кюри" подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" до магазин "Била" авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Волга" ремонт на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Димитър Талев" и бул."Ал.Стамболийски" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив 4-ти км. Пазарджишко шосе авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Асеновград кв.Долни воден ул."Захария"№29 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово Помпена станция "Дъбене " 1 авария на захранващ водопровод Ф600 гр.Карлово до отстраняване на аварията
гр.Кричим Помпена станция "Кричим" авария на захранващ водопровод гр.Кричим от 08:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово ул."Бачо Киро" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Васил Левски" авария на водопровод ниска зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем ул."Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Отец Кирилово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Дедодво авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Хан Аспарух" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Калековец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

17.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Днепър" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кичево" №30 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Волга" изграждане на нов водопровод възможно нарушено водоподаване в района до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Христо Анастасов" №10 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 15:30 ч. до 16:30 ч.
район Асеновград с. Новаково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград Помпена станция "Добростан-1" подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в с. Добростан, с. Врата и с. Кабата от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово Помпена станция "Дъбене-1" авария на напорен водопровод възможно нарушено водоподаване в гр. Карлово от 13:00 ч. до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Карлово с. Каравелово, ул. "Бачо Киро" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Първомай гр. Първомай, ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Белозем, ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Чоба, ул. "Средногорски партизани" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Захари Стоянов" №9 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение Помпена станция "Голям чардак" авария на водопровод нарушено водоподаване в с. Малък чардак, с. Голям чардак и с. Царимир от 11:00 ч. до 14:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
ройон Първомай гр.Първомай, ул. "Кочо Честименски" и ул. "Княз Борис" авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.

16.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Волга" изграждане на нов водопровод възможно нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" №4 авария на магистрален водопровод възможно нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" от ул. "Коматевско шосе" до ул. "Константин Геров" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив Стадион "Пловдив" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Болярци, ул. "46-та" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, Северна промишлена зона авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в Северна промишлена зона и ул. "Захари Стоянов" от 13:00 ч. до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Лясково авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Васил Левски" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово Помпена станция "Мраченик-1" авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица, ул. "Найден Геров" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица, ул. "Родопи" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Цалапица" без ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване в селото от 15:40 ч. до възстановяване на ел. захранването
район Първомай с. Градина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Първомай Помпена станция "Първомай" авария на напорен водопровод възможно нарушено водоподаване в гр. Първомай, с. Градина и с. Крушево от 09:30 ч. до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 17:30 ч.
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Войводиново, ул. "Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

15.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Елин Пелин" №48 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Свобода" №7, №11 авария на хидрофорна уредба висока зона от 19:00 ч. до 21:00 ч.
район Карлово с. Пролом авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Мраченик авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Куртово Конаре, ул. "6-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с.Калояново авария на захранващ водопровод с.Калояново, с.Дуванлии, с.Житница. от 7:00 ч. до 16:00 ч.

14.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Хан Телериг" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Хижа "Чернатица" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото Ще се работи на 15. 8. 2021 г.
район Хисаря гр. Хисаря, кв. "Момина баня", ул. "Бор" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

13.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Константин Величков" №53 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в кв. "Съдийски" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Силиврия" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-1" нарушено ел. захранване от ЕР "ЮГ" частично нарушено водоподаване в града от 08:45 ч. до 09:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе " №60 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" от ул. "Коматевско шосе" до ул. "Константин Геров" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Волга" изграждане на нов водопровод възможно нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Козановско шосе" авария на водопровод нарушено водоподаване в Източна промишлена зона от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Борислав" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Мулдава, ул. "Рожен" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Васил Левски" авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Бялата вода" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Мраченик авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Гео Милев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 19:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Найден Геров" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Първомай Помпена станция "Първомай" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в гр. Първомай, с. Градина и с. Крушево от 09:30 ч. до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция "Дрангово-1" авария на водопровод възможно нарушено водоподаване в с. Върбен, с. Златосел, от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Шипка" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Труд Помпена станция "Труд" подмяна на електромер от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване в с. Труд и с. Строево от 10:00 ч. до 11:00 ч.
район Труд Помпена станция "Царацово" без ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване в селото и индустриална зона от 09:30 ч. до възстановяване на ел. захранването от ЕР "ЮГ"
район Хисаря с. Беловица, ул. "2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

12.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Димитър Талев" авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Волга" изграждане на нов водопровод възможно нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Марица" №26 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №254 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" и ул. "Константин Геров" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Леденика "№2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" токов удар от ЕВН намалено водоподаване в града до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Копривщица" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Борова" №3 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Цар Освободител" и ул. "Борислав" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул."Алеко Константинов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Мраченик авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 14:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Иван Вазов" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Дедево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Ръжево изграждане на ново сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Калояново, и с. Дуванлии от 16:00 ч. до 23:00 ч.
район Труд с. Крислово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Красново, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 17:00 ч.

11.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Сан Стефано" №3 авария на водопровод кв.Свети Георги до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Борислав" авария водопровод Западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Стефан Мазаков"№12 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" до магазин " Т-Маркет " авария водопровод ул."Люсиен Шевалас" ул."Ран Босилек" и района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Поп Златан" №11 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Копривщица" №19 авария на хидрофорна уредба района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря кв."Веригово" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Кадиево, ул,"1-ва" №16 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица - Вилна зона авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чоба авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен,ул."Оборище"№8 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково " Вилна Зона" авария на захранващ водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Войводиново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул,"Цар Освободител" с ул."Иларион Макариополски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Богомил" с ул. "Борислав" авария на водопровод района на аварията от 15:00 ч. до 20:00 ч.
гр. Пловдив ул "Петко Д. Петков" №33,35 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" ул. "Работник" превключване на нов водопровод от външана фирма нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Волга" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Волга" Полагане на нов водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Кукленско шосе Фирма "Ангел Стоилов" авария на противопожарен кран района на аварията от 11:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив Ул. "Пламък №10 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив кв Коматево ул," Коматевско шосе"№276 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Долнослав, ул. "Васил Левски" и ул. "Отец Паисий" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Розино ул."Кирил и Методи" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до 20:00 ч.
район Карлово с.Розино ул."Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр,Карлово ул,"Юмрук Чал" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр Карлово ул."Иван Попов"№14 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул. "Н. Геров"№31 авария на водопровод нарушено водоподаване висока зона от 14:00 ч. до отстраняване
район Раковски с. Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул. "Европа" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен ул."Р, Княгиня"№74 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Брани поле местност "Исака" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Костиево авария на помпена станция нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.

09.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Горни воден ул."Св. Кирик" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Овощарска"№2 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Рогошко шосе" авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Волга" ремонт на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Царевец" и ул."Хаджи Димитър" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Златица"№29 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №174 авария на водопровод района на аварията от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Червен и с.Долнослав авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селата до отстраняване на аварията
район Карлово с.Дъбене авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура ул."Средногорски Партизани" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Брестовица Помпена станция "Брестовица" 3 нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Чешнигирово "Стопански двор" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Възраждане " и ул."Иван Вазов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул" Шипка" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на захранващ водопровод с.Церетелево, с. Неделево и с.Любен до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Рогошко шосе" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Варна" №28 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Гълъбец" №32 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Първомай гр. Първомай, кв. "Дебър" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Чернатица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение Помпена станция "Дълго поле" без ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до възстановявяне на ел. захранването от ЕР "ЮГ"
район Хисаря с. Черничево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

07.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Богомил"№32 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."6-ти Септември" №167 зад районен съд авария на водопровод района на аварията от 16:00 ч. до 21:00 ч.
гр. Пловдив ул."Варна"№28 авария на водопровод района на аварията от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул."В. Априлов"№100 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр.Първомай ул."Братя Миладинови"№29 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр.Хисаря ул."Иванка Пашкулова" и ул."Антон Билкин" авария на водопровод кв. Веригово от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Розовец ул. 1-ва авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Ръжево Конаре авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 18:00 ч. до отстраняване на аварията

06.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №176А авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Волга" авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Златю Бояджиев" подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив кв, Прослав ул. "Вегетарианска" авария на водопровод района на аварията от 17:00 ч. до отстраняване
район Карлово с. Мраченик авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Свежен, ул. "2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим с. Ново село авария на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Тюркмен, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Пенчо Славейков" №7 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Теменуга" №4 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

05.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Волга" подмяна на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" авария на водопровод от външна фирма от ул. "Коматевско шосе" до ул. "Константин Геров" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №176А авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Архимандрид Евлоги" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Рогошко шосе"№5 авария на водопровод района на аварията от 07:00 до отстраняване на аварията
район Карлово с. Свежен, ул. "2-ра" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Кърнаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Мраченик авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Пролом авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Клокотница" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Баня, ул. "Родопи" №22 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Иван Вазов" и ул. "Виктор Юго" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на помпена станция Ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до отстраняване
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Горна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Скопие" №66 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Достоевски" №13 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Пере Тошев" №77 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Волга" изграждане на нов водопровод частично нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Станислав Доспевски" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Рогошко шосе" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 19:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Иван Лазаров" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Пролом авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Мраченик авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Куртово Конаре" без ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване в с. Куртово Конаре от 12:00 ч. до възстановяване на ел. захранването
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Помпена станция "Брестник" авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаване в селото до 16:00 ч.
район Родопи с.Дедево режим на водоподаване селото от 22:00 ч. до 06:00 ч.
район Съединение с. Правище авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 19:00 ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул. "Васил Коларов" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря Помпена станция "Красново" авария на нагнетателен водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 19:30
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Гео Милев" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.

03.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Златю Бояджиев" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения по проект "Воден цикъл" нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Вишнева" №10 авария водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. " Гладстон" и ул. "Авксентий Велешки" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Драган Цанков" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Екзарх Йосиф" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стою Шишков" №3 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Бъндерица" и ул. "Мургавец" подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 12:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Волга" изграждане на нов водопровод частично нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Волга" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски, ул. "48-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото Ще се работи на 4. 08.. 2021г.
район Раковски с. Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Свобода" №25 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Родопи с. Извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря Помпена станция "Красново" авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:30 ч. до отстраняване на аварията

02.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Волга превключване на нови водопроводни отклонения района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Доктор Владо" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Златю Бояджиев" превключване на нов водопровод от външана фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Домлян авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим с. Брестовица, ул. "Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

01.08.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" токов удар нарушено водоподаване в града от 06:00 ч. до 8:00 ч.
гр. Пловдив Плувен комплекс "Нептун" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стадион" №23 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Лъки с. Манастир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково, ул. "7-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник висока зона авария на помпена станция нарушено водоподаване в района от 08:00 ч. до 13:00 ч.
район Родопи с. Марково ул."Зора" авария на водопровод нарушено водоподаване висока зона от 11:00 ч. до 17:00 ч.

31.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул, "Димитър Стамболов"№2 авария на водопровод района на аварията и индустриална зона "Север" от 15:00 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Скопие"№ 96 Вътрешна авария в блока адреса до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Цар Борис III Обединител" №143, №145 авария на водопровод нарушено водоподаване в района ул. "К, Райчо"№34 , ул ."Л. Давинчи" ,и ул."Граф Игнатиев" висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ПС." Брестовица" авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково вилна зона ул. "Зора" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Брестник Пс "Брестник" токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 10 ч.
район Родопи Хижа "Чернатица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

30.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", ул. "Ангел Коджаманов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Волга" изграждане на нов водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив Стадион "Пловдив" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Рогошко шосе" превключване нов водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Беломорски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гладстон" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Съединение ул. "6-ти Септември" №74 авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Нареченски бани, кв. "Наречен" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Раковски гр. Брезово авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 10:30 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Горна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Черничево, ул. "Георги Бенковски" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:30 ч. до 21:00 ч.

29.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Бунтовнишка"№21 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ландос" №55 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Ясно поле авария на Енерго " Юг" нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Tруд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино ул. "Кирил и Методи" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Пролом авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица авария на Енерго " Юг" нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба подмяна на пожарен хидрант нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Брестник ул.""Независимост"№10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Манолско Конаре авария на Енерго " Юг" нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод с. Беловица и с, Мало Крушево от 14:00 ч. до отстраняване

28.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Волга" изграждане на нов водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ягодовско шосе", ПСОВ - Пловдив авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 17:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Златю Бояджиев" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения по проект "Воден цикъл" нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Пещерско шосе" №213 ремонт на пожарен хидрант нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ландос" №55 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №173 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Богдан авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в с. Богдан и с. Каравелово от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Дъбене, ул. "21-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Домлян, ул. "8-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Слатина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Дрангово-1" авария на водопровод нарушено водоподаване в с. Върбен и с. Златосел от 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Раковски гр. Брезово, ул. "Никола Вапцаров" и ул. "Росица" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Родопи с. Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 14:30 ч. до 18:00 ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Беловица, ул. "17-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.

27.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Поп Матей"№1 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград ул."Перелик"№15 авария на водопровод кв."Лозница" от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Златю Бояджиев" превключване нов водопровод -воден цикъл района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Спартак"№11 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Драсов"№10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия" блок №173 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Волга авария на водопровод района на аварията от 18:00 ч. до отстраняване
район Карлово с.Каравелово ул."Еделвайс"№6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с.Калояново - стопански двор авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с.Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Труд с.Костиево без ел. захранване на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.

26.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Волга" изграждане на нов водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Сава Филаретов" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Марица" №154 ремонт на пожарен хидрант нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №136 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Златю Бояджиев" и ул. "Иглика" превключване на нов водопровод от външана фирма нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Зелениково" без външно ел. захранване частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 11:20 ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:30 ч. до отстраняване
район Родопи с. Белащица, ул. "Витоша" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Михилци, ул. "2-ра" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.

25.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Гладстон" 3 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Карлово ул."Свежен"№8 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Карлово ул."Елена Снежина" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с.Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр.Калофер ул."Боян Ботев"№19 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Домлян авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Раковски с.Чалъково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

24.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв. Беломорски ул."Родопска" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Вазов" с ул."Аксентий Велешки" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-1" токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаване в града от 08:00 ч. до 9:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Поп Златан" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Трудовак"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с.Климент авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр, Карлово ул. "Дъбенско шосе"№6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул. "Дружба" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

23.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Георги Кирков" №71 авария на противопожарен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул ."Цариградско шосе"№ 38 авария на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" и ул."Златна Панега" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Варшава" и бул. "Санкт Петербург" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Данаил Николаев" №82 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Вечерница" до Кметство на Район "Запад" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеховград бул. "България" локалното платно авария на водопровод Промишлена зона до отстраняване на аварията
район Карлово ул."Парчевич"№30 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Климент авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем, ул. "Марин Йовков" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Брани поле ул."Васил Левски" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с..Брестник ул."Оборище" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 17:00 ч. до 20:00 ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 17:00 ч. до отстраняване
район Хисаря с, Беловица авария на водопровод с. Мало Крушево, с. Беловица до отстраняване на аварията

22.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Свети Врач" №12 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Елиезер Калев" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Даме Груев"№62 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд ул.Средна гора авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добростан авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Златовръх авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан авария на напорен водопровод с. Богдан, с. Каравелово до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски, кв. "Полатово" ул. "Възраждане" авария водопровод кв. Полатово до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Брезово авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул."Радецки" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, ул. "Радецки" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" Профилактика нарушено водоподаване по високите етажи на града от 09:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Ангел Кънчев" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №310 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив пл. "Понеделник пазар" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Иван Рилски" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 15:30 ч. до отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" и Помпена станция "Север" без ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване в града от 17:05 ч.до възстановяване на ел.захранването
гр. Пловдив ул. "Златю Бояджиев" от ул. "Мария Кюри" до ул. "Хан Пресиян" превключване на нов водопровод от външана фирма нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Тополово, ул. "Цар Калоян" авария на водопровод нарушено водоподаване във високата част на селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Захари Стоянов" и ул. "Поп Манол" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Ведраре, ул. "12-та" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Куртово, ул. "32-ра" №17 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски гр. Раковски, ул. "Мур" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Цар Симеон" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "3-ти Март" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Войсил авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 12:00 ч.

20.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Гео Милев" и ул. "Николай В. Гогол" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Волга подмяна на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Явор" №13 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Добростан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово, ул. "Юмрукчал" №57 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Драган Манчев" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай гр. Първомай авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Розовец, ул. "2-ра" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул. "Васил Коларов" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Беловица и с. Мало Крушево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селата от 09:00 ч. до 17:00 ч.

19.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №192 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" превключване на нов водопровод от външана фирма нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Перелик" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Отец Паисий" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Уста Генчо" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 19:30 ч.
район Асеновград с. Нови извор, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Сопот Профилактика на водоем "Сопот" частично нарушено водоподаване в града от 11:00 ч. до 18:00 ч.
район Карлово с. Мраченик авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Раковска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Юмрукчал" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Стамболийски, кв. "Полатово" ул. "Възраждане" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Първомай Помпена станция "Първомай" авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в гр. Първомай, с. Градина и с. Крушево от 10:30 ч. до отсдтраняване на аварията
район Раковски Помпена станция "Раковски" Профилактика от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Захари Стоянов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Царимир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.

18.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Иван Драсов" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Кърнаре авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Слатина, ул. "12-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Белащица, местност "Чинарите" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

17.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок № 51 авария на водопровод нарушено водоподаване в района Бл №46, 52 висока зона от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Акация"№2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Лъки с.Манастир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Чоба авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец ул."Ком" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 13:00 ч.
район Родопи с. Брестник ул. "Р. Даскалов"№20 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица Пс. "Белащица" авария на помпен агрегат намалено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 14:00 ч.
район Съединение гр. Съединение - "Стопанския двор" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, кв. Момина баня ул."Карамфил" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

16.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Баделема" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Дон"№4 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв."Съдийски" от 11:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №34 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Васил Соколов"№19 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 13:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул."Васил Априлов"№119 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Велбъжд" и ул."Младежки хълм" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Златна Панега" и ул."Порто Лагос" изграждане на нов водопровод - "Воден цикъл" района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Орешец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Стряма ул."Йордан Йовков" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брестник Пс "Брестник" токов удар от ЕВН нарушено водоподаване в селото от 06:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой ремонт на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 19:00 ч.
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с.Войсил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

15.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България"№151 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв.Горни воден ул."Гергана"№10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Варвара" №22 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №57 авария на водопровод района на аварията от 13:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Даме Груев"№46 авария на водопровод района на аварията от 13:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петко Каравелов" до банка ДСК авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Родопи"№23 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тракия"№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Драсов"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Порто Лагос" и ул."Златна Панега" ремонтна дейност по воден цикъл нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 18:00 ч.
гр.Карлово ул."Петър Юруков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Парчевич" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Кричим бул."Тракия" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря кв.Момина баня ул."Хайдут Генчо" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Пролом авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мръченик авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Васил Левски" нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната дейност
район Родопи с.Белащица ул."Възраждане" ,ул."Даскал Лазар" и "Горни Грамади" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Пълдин" №6 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в Стария град от 11:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-1" нарушено ел. захранване от ЕР "ЮГ" високите части на града от 07:00 ч. до 07:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Бистрица" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ягодовско шосе" – ПСОВ авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Илинден" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в средна зона на запад от р. Чая от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Добростан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.

13.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Генерал Дандевил"№89 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Асеновград ул."Ангел войвода"№34 авария на водопровод района на аварията от 13:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Асеновград ул."Изгрев" авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Горни Воден" от 13:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петрова нива"№66 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тракия"№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Мария Луиза"№64 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Копривщица" - "Руския клуб" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр.Раковски кв."Ген. Николаево" нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица" авария на водопровод нарушено водоподаването в с\'Брестовица от 06:00 ч. до отстрняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Родопи с.Белащица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Строево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря ПС "Красново" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" превключване на нов водопровод от външана фирма района на ремонтната дейност 11.00ч. до 14.00ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №132 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Преслав" №28 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Поп Златан" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Теофан Райнов" №79 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Иганово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до отстраняване

11.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Стефан Ботев" №22 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 12:00 ч.
район Карлово с. Каравелово, ул. "Георги Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Боян Ботев" №83 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Васил Караиванов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Куртово, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица-1" авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаване в с. Брестовица от 07:00 ч. до 09:00 ч.
район Лъки с. Джурково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с. Градина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

10.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Модър", до Транспортна болница авария на магистрален водопровод частично нарушено водоподаване в р-н "Южен" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Никола Караджов" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иларион Макариополски" №108 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград Помпена станция "Долнослав" нарушено ел. захранване нарушено водоподаване в с. Стоево, с. Леново и с. Искра до възстановяване на ел.захранването
район Асеновград с. Мостово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 21:00 ч.
район Карлово с. Домлян авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Каравелово, ул. "Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", Помпена станция "Копривките" авария нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 13:00 ч.
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

09.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Ангел Кънчев" № 2 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Перелик" №10 авария водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кемера" №29 авария водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №132 авария водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Тополово ул,"Калоян" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добралък авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово ул, "Възраждане"№1 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Чоба авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Долна махала - жп.Гарата авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", ул."Генерал Дандевил" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" токов удар от ЕВН нарушено водоподаване по високите етажи от 06:00 ч. до 08:00 ч.
гр. Пловдив ул. "София" №42 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Рилски метох" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Капитан Райчо" и ул. "Леонардо да Винчи" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Бъдеще" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 14:00 ч.

07.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "България" №194 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Пълдин" №6 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в Стария град от 09:30 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Петко Каравелов" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Достоевски" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, бул. "България" до бензиностанция Газпром авария на водопровод частично нарушено водоподаване в района на запад от ул. "Шипка" от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Илинден" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Стамболийски" нарушено ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до възстановяване
район Кричим Помпена станция "Брестовица-2" авария частично нарушено водоподаване в селото от 07:00 ч. до 09:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Божур" изграждане на ново сградно водопроводно отклонение частично нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 15:00 ч.
район Труд Помпена станция "Рогош" без ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване в с. Рогош, с. Скутаре и с. Трилистник до отстраняване на аварията
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Беловица, ул. "18-та" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.

06.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №314 авария на водопровод района на аварията до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №127 авария на водопровод района на аварията до 17:00 ч.
гр. Пловдив Коматевски транспортен възел авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Кукленско шосе" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Марагидик" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Карловска" №22 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 14:00 ч.
район Асеновград с. Орешец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Лясково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Яворово, ул. "Руен" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Червен, ул. "Ясна поляна" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "България" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в района на запад от ул. "Шипка" от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Горни Воден" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Баня, ул."Липите" №22 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Елена и Димитър Мутеви" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Климент, ул. "10-та" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Орфей" №17 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.

05.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №250 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Коматевско шосе авария на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Босилек"№11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Чинар"№37 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Димитър Стамболов"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Драва"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Клокотница" и ул."Просвета" авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Труд с.Радиново авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото и индустриална зона до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Леново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Патриарх Евтимово ул."Съгласие" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Дъбене ул."1-ва" №41 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Домлян ул."14-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция "Оризаре" Профилактика на ЕVN с.Оризаре и с.Златитрап от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Ново село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул" Синчец" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря Помпена станция "Паничери" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул. "България" пред матраци "Елит" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Иван Драсов"№10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петко Каравелов"№12 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Грамос" до бл.№145 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Охрид"№20 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Съединение ул."Възраждане" до Хотела авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Априлци" авария на водопровод кв."Веригово" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с.Езерово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Павел Калпакчиев" №14 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Пещерско шосе" №51 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Рогошко шосе" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Грамос" бл. №145 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Дъбенско шосе" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Пролет" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 17:30 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Пенчо Славейков" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Доктор Заменхоф" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Лъки с. Манастир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Лъки с. Югово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Лъки с. Джурково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с. Градина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Чернатица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

02.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Източен" №83 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 12:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Асен Христофоров" №2 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №57 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Филип Македонски" №25 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до отстраняване
гр. Пловдив ул. "Лука Касъров" №3 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петко Каравелов" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Слатинска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 17:30 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Царацово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото и Индустриална зона от 13:00 ч. до 16:00 ч.

01.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Галилей"№12 и бул."България" №96 авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гълъбец" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Златьо Бояджиев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 14:00 ч. до отстраняване
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."Йордан Йовков" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, кв. "Момина баня", ул. "Стара Планина" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията

30.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Съборна" №47 подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в Стария град от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Север" и водоводите профилактика високите етажи на града и района на запад от стадион "Марица" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кавала" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Рая" №9 израждане на ново сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Драсов"№4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добралък авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Жълт камък авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Захари Зограф" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Метоха" от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Белозем" без ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Ком" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Крислово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Радиново авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в Индустриална зона Радиново от 11:00 ч. до 16:00 ч.

29.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Петър Шилев" и ул. "Тиса" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Архитект Камен Петков" авария на захранващ водопровод района на аварията от 07:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Рилски метох" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Кукленско шосе" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Захари Стоянов" №33 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 18:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Бялата воденица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:30 ч. до 18:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Запад" бл. №105 вх.В и бл. №103 авария на водопровод нарушено водоподаване в района около ул. "Княгиня Евдокия" и кв. "Запад" от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Кричим с. Скобелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Царимир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.

28.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №132 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кукуш" №14 авария на водопровод района на аварията от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Крива" №56 авария на водопровод кв. "Метоха" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Цар Иван Асен II" №15 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с. Богданица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Стряма, ул. "Иван Вазов" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Крислово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

27.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Скайлер" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "София" №64 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване по високите етажи в града от 10:00 ч. до отстраняване
район Карлово с. Бегунци авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Домлян и с. Пролом от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Кричим гр. Стамболийски, ул."Раковски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай Помпена станция "Брягово" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:30 ч. до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция "Брестник" авария нарушено водоподаване в с. Брестник от 07:00 ч. до отстраняване

26.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Батак" №55 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Георги Икономов" №11 изграждане на ново сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Първомай с. Караджово, с. Кочово Помпена станция, без ел. захранване авария от Енерго "Юг" с. Караджово, с. Кочово до отстраняване на аварията
район Първомай с. Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Раковски гр. Раковски, ул. "Завет" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Дъбрава" №4 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Съединение Помпена станция "Иван Вазово" авария на водопровод нарушено водоподаване в с. Иван Вазово и с. Песнопой от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

25.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №132 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Сава Филаретов" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Каравелово авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Атанас и Еньо Тошеви" №48 авария на водопровод района на аварията от 16:00 ч. до отстраняване
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Розовец, ул. "13-та" №37 авария на водопровод района на аварията от 16:00 ч. до отстраняване
район Раковски с. Стряма, ул. "Иван Вазов" №24 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник, ул. "Отец Паисий" №24 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

24.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Калина" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Перуника" №49 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Кукленско шосе" №17И авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Преслав" №28 авария на водопровод нарушено водоподаване в района и част от Стария град от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №132 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Къпина" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, до бензиностанция на "Петрол" АД авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" №4 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Зелениково, ул. "7-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Зелениково" ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Розовец, ул. "2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Христо Ботев" №32 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Калояново, ул. "Бузлуджа" №1 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 18:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, ул. "Цар Ивайло" №3 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до 16:30 ч.

23.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №253 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив Коматевски транспортен възел авария на водопровод нарушено водоподаване в района около ул. "Сергей Румянцев" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Свобода" №18 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Волга" и ул. "Пасаж" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Нестор Абаджиев " №57 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Тополово ул, "Хан Крум" №3 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Дружба" авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Лозница" от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Родопи" №3 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Лъки с. Манастир авария на водопровод намалено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция "Зелениково" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 14:00 ч.
район Раковски с. Зелениково, ул. "7-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Радиново авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото и Индустриална зона от 09:30 ч. до 15:00 ч.

22.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Илинден"№5 и ул"Пирин"№2 авария на водопровод Западно от река Чая от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Родопи" до у-ще."Паисий Хилендарски" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Отец Паисий" и ул."Рилски метох" подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 12:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Модър" до Транспортна болница авария на водопровод района на аварията и високите етажи в кв."Смирненски" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Рилски " №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря ул."Васил Петрович" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Юмрук Чал" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Кадиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чалъково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на водопровод от външна фирма Индустриална зона до отстраняване на аварията

21.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Долни воден ул."Вигла"№4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петко Каравелов"№17 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив кв.Коматево ул."Слава"№29 авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Север" нарушено ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване по високите етажи на града от 18:30 ч. до 19:30 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №132 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Орфей"№13 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Калина"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Асеновград ул."Кап. Петко Войвода"№2 авария на водопровод Центъра и кв.Запад до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер на бензиностанция "Петрол" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Войнягово, ул. "12-та" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царемир авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

20.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр. Карлово, ул. "Раковска" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

19.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ПСОВ гр.Пловдив авария на водопровод "Ягодовско шосе" на ЮГ от Ж.П. прелеза от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Руен авария на водопровод Вилна зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.

18.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Цар Калоян" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" №124 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Младежка" №32 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Перуника" №49 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Коматево, ул. "Чинар" №37 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 19:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Вигла" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Славянска" №21 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица-1" авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаване в с. Брестовица от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Лъки с. Югово изграждане на нови сградни водопроводни отклонения нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Пъдарско, ул."10-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Васил Левски" №20А авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Труд, ул. "Руен" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:30 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Труд, ул. "Никола Петков" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:30 ч. до 14:00 ч.
район Труд с.Маноле ул."51-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

17.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв. "Коматево", ул. "Чинар" №20 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Даме Груев" №30 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иван Гешев" №31 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Успех" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Момин проход" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Гълъбово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с.Труд авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 22 :00 ч. до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

16.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Ген. Дандевил" и ул."Костур" авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №141 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Братя Бъкстон"№20 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Пещерско шосе"и ул.."Нешо Бончев" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №154 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Игрище Кубрат" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с.Сини връх ремонт на водоем с.Сини връх и с.Врата от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Столетово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Клисура ул."Въртопа"№8 авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 15:00 ч.

15.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Ген. Дандевил" и ул."Костур" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград бул."България"№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Преспа" №2 ,4 ,6 ,8 ,10, 12 подмяна на спирателен кран в Хидрофорна уредба нарушено водоподаване по високите етажи от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Феликс Каниц" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Милеви скали"№23 авария на захранващ водопровод района на аварията 10.00ч. до 18.00ч.
гр. Пловдив ул."Пълдин"№6 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Булаир"№25 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №192 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Искра ул."Васил Левски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул." 8-ми Март" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Злати Трап ул."13-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Руен"№1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Леонардо Да Винчи" №47 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Константин Геров" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Видима" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Марица" №19 изграждане на нов водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "3-ти Март" №23 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Генерал Дандевил" и ул. "Костур" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Лозенград" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Изток" и кв. "Баделема" от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Пейо Яворов" №7 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица-2" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Брестовица от 13:00 ч. до отстраняване
район Родопи с. Първенец авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до отстраняване
район Родопи гр. Куклен, ул. "Филип Македонски" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Дружба" №52 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.

13.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Илинден"№5 авария на водопровод ниска зона - западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК Тракия бл.37 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Марица" супермаркет "Лекси" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр Баня ул."Банска"№20 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Калофер завишена мътност на водата нарушено водоподаване в града до отстраняване
район Кричим с.Брестовица авария в помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Буково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод Промишлена зона до отстраняване на аварията

12.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Преслав" авария на водопровод района на аварията и част от "Стария град" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Вечерница" №18 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" блок №216 авария водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово ул."Прилеп" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с.Белащица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

11.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Княз Ал. Дондуков - Корсаков" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района ремонтната дейност и Стария град от 12:30 ч. до отстраняване
гр. Пловдив кв. Прослав, ул. "Елин Пелин" №1 авария на захранващ водопровод кв. Прослав, и по високите етажи на града до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Марица" №142 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Съединение", до ТЦ Форум Тракия авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до отстраняване
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Родопи" №16 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр.Асеновград, кв. "Изток"- бл. №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Изток" от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Цар Самуил" №17 авария на водопровод средна зона на запад от река "Чая" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 22.00ч.
район Първомай гр. Първомай, ул. "Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.

10.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Върбица"№5 и ул."Дружба"№26 авария на водопровод кв.Лозница и пром.зона "Изток" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Елин Пелин"1 авария на захранващ водопровод кв.Прослав до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Златна Панега"№12 авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Васил Левски"№248 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Николай Гогол" и ул."Гео Милев" авария водопровод частично нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Брестовица авария на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войсил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Баба Тонка"№2 авария на водопровод кв."Баба Тонка" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Асеновград ул."Антим 1 "№2 авария на водопровод кв."Свети Георги" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хан Пресиян" превключване нов водопровод от бул."България" до ул."Георги Котов" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Златна панега" №12 авария на водопровод от външна фирма района на аварията Ще се работи на 10.06. 2021г,
гр. Пловдив ПСОВ гр.Пловдив подмяна на спирателен кран "Ягодовско шосе" на ЮГ от Ж.П. прелеза от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул."Копривщица"№13 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Дунав"№18 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Тополово ул."Младост" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр.Калофер - гарата авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Ал. Стамболийски" и ул."Цар Борис 1-ви" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с.Воиводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

08.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Илинден"№7 авария на водопровод Западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Копривщица"№13 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."България",района на УМБАЛ Пловдив АД авария на водопровод нарушено водоподаване по високите етажи на града до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Хан Пресиян" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Бадемите"№41 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Цариградско шосе"№30 подмяна на водомери района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с.Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с.Брестник авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Белащица ул."Възраждане"№10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Горна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Голям Чардак авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

07.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Цариградско шосе" №30 подмяна на общ водомер района на ремонтната дейност от 15:00 ч. до отстраняване
гр. Пловдив кв. "Коматево", ДГ "Ралица" авария на противопожарен кран района на аварията от 09:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Хан Пресиян" авария на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Илинден" №7 авария на водопровод от външна фирма Западно от река Чая от 14:00 ч. до отстраняване
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Христо Ботев" №28 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Малина" авария на водопровод кв. "Лозница" от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Войнягово авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Гълъбово, ул. "Божур" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Долна махала и с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селата от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

06.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Коматевски транспортен възел авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Шкилово" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Труд авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

05.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Акация" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Алеко Константинов" №14 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Родопска" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Малък чардак авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Паничери авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

04.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Бригалница"№8 авария на водопровод района на аварията кв. "Запад", ул."Княгина Евдокия" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Лозенград"№2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Тимок" нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Кирков" № 54,56 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Преслав" №7 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №46 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петър Шилев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив бул. 6-ти "Септември" №252 авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Волга"№6 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул." Хан Ппесиян" авария водопровод на външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул".Хан Пресиян" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград ул,"Дружба" №8 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Евина поляна"№24 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня подмяна на спирателени кранове общи водомери нарушено водоподаване в града от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Стряма ул."Шипка" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ягодово, ул. "Изгрев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец, ул. "Речна"№15 авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой подмяна на водомер нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото източната част от 15:00 ч. до отстраняване на аварията

03.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Отец Паисий"№50 авария на водопровод района на аварията и кв."Шкилово" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Борислав" авария на водопровод нарушено водоподаване западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Цар Самуил" и ул."Пирин" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Драган Цанков"№22 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Брезовска"№42 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Крумово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Труд авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 16:00 ч.

02.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Петър Шилев" превключване на нов водопровод от външана фирма нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Радко Димитриев" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Васков" №53 подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Мария Кюри" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Трудовак" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Хан Пресиян" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Чинара" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в кв. "Долни Воден" от 10:30 ч. до 16:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Хаджи Димитър" авария на водопровод нарушено водоподаване в района около стадион "Шипка" и кв. "Запад" от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Дъбене, ул. "15-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, бул. "Освобождение" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Васил Левски" №82 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Стамболийски, бул. "Тракия" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Петър Бонев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Главатар, ул. "2-ра" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 20:00 ч.
район Родопи с. Храбрино, ул. "Омайниче" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Римски мост" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Калояново превключване нов водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.

01.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Тимок" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул. "Битоля" №13 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Радко Димитриев" №19 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "6-ти Септември" и ул. "Мортагон" авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Отец Паисий" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, бул. "България" №128 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Калина" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Средна гора" №49 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, бул. "Освобождение" до Ветеринарна лечебница авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "4-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Римски мост" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Старо Железаре, ул. "18-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

31.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Крайречна" №30 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Христо Ботев" и бул. "Копривщица" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Север" без ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване по високите етажи на града от 12:15 ч. до отстраняване от ЕР "ЮГ"
гр. Пловдив ул. "Хан Пресиян" №19 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Персенк" №14 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Отец Паисиево и с. Сърнегор от 10:00 ч. до отстраняване

30.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Стражата" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров"№19 авария водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Брестовица авария на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.

29.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Сатурн" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" бл.1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Зайчар" авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Карлово с.Иганово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Раковски гр.Брезово ул."Никола Вапцаров"№3 авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 15:00 ч. до 19:00 ч.
район Родопи с.Крумово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с.Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Калековец авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Труд - Индустриална зона авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с.Воиводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

28.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Княз Черказки" и ул. "Ивац Войвода" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Феликс Каниц" превключване на нови водопроводни отклонения района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Васил Петлешков" №20 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Метоха" авария на хидрофорна уредба кв. "Метоха" и високите части около ОУ "Ангел Кънчев" от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Кричим" Помпен агрегат нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Брезово, ул. "Йорданка Николова" №10 подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Храбрино, Вилна зона авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до отстраняване

27.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Хан Пресиян" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе " №26 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Капитан Георги Мамарчев" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Полковник Сава Муткуров" №71 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Феликс Каниц" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №1 авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Метоха" монтаж на хидрофорна уредба нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Стамболийски" авария на помпена станция гр. Стамболийски, с. Йоаким Груево до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, ул. "Ален Мак" №18 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с.Отец Паисиево авария на захранващ водопровод с.Отец Паисиево и с.Сърнегор до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, кв. "Момина баня", ул. "Бор" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 11:00 ч. до 17:00 ч.

26.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Хан Пресиян" №29 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 08:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Бъндерица " №18 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Зорница" №3 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 12:30 ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица-1" авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаване в селото от 14:30 ч. до 18:00 ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Александър Стамболийски" и ул. "Иван Вазов" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Съединение" №26 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение Помпена станция "Иван Вазово" авария нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 12:00 ч.
район Съединение с. Житница превключване на нов водопровод от външана фирма нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 14:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Хайдут Генчо" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до отстраняване на аварията

25.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Феликс Каниц" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Коматево", ул. "Бадемите" №37 подмяна на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ясна поляна" подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул. "Бъдеще" №32 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 10:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Хан Пресиян" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 17:00 ч. до 21:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" и ул. "Тимок" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Дружба" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица авария на напорен водопровод Висока зона от 10:30 ч. до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец, ул. "Васил Левски" №70 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до отстраняване
район Родопи гр. Куклен, ул. "Опълченска" №44 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи", м. "Студенец" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Труд с. Калековец авария на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 16:00 ч.

24.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Дъбенско шосе" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Богдан авария на водопровод с.Богдан и с.Каравелово от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица под бирарията авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Раковски с,Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Храбрино "2 вилна зона" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Чернатица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи "Парк Родопи" липса на ел. захранване нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията от ЕР "ЮГ"

23.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр. Карлово, ул. "Стефан Мазаков" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

22.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Пролет"№84 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски, ул."6-та, №16 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Лъки с. Югово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чоба авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Брезовска" превключване на нов водопровод от външана фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Генерал Колев" №16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Феликс Каниц" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Станимака" №28 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Болярци, ул. "25-та" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Богдан, ул. "13-та" №21 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, "Гаров площад" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.

20.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Деница" и ул. "Лайка" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №184 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Нареченски бани авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Дружба" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден" авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в квартала от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Червен авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Иван Попов" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "60-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр. Раковски, ул. "Вълтава" №10 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Стряма , ул."Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до отстраняване
район Родопи с. Брестник, ул. "Генерал Гурко" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Дълго поле превключване нов водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Правище авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево превключване на нови водопроводни отклонения от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до приключване на ремонтната дейност
район Труд с.Труд ул. "Тодор Каблешков"№2 авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до отстраняване
район Хисаря с. Красново, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Хаджи Димитър" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:00 ч.

19.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №140 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Преспа" №6 авария на водопровод района на аварията и висока зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Преслав" профилактика на водопроводна мрежа района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул."Тракийски юнак" подмяна на спирателен кран района на аварията от 16:00 ч. до 17:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" и ул. "Въча" превключване на нов водопровод от външана фирма района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Брезовска" №33 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Барикадите" и ул."Гонда вода" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Сливница" №29 авария на водопровод кв. "Баделема", кв. "Изток", кв. "Запад" и кв. "Св. Георги" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Искра авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Йоаким Груево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Триводици авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Пирин" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Хижа "Здравец" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до отстраняване
район Родопи с. Първенец, ул. "Лиляна Димитрова" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник ул."Крайна №4 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване висока зона в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Голям чардак авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево превключване на нови водопроводни отклонения от външна фирма района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Динк авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до отстраняване
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

18.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Дилянка" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ясна поляна" подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив бул. „Никола Вапцаров“ №1А авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Барикадите" и ул."Гонда вода" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Горни Воден", ул. "Младен Митроколев" №13 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Патриарх Евтимово, ул. "Тракия" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "21-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово, ул. "Васил Левски" и ул. "Петко Р. Славейков" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Елена и Димитър Митеви" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Перущица авария на напорен водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Чоба, ул. "Бановка" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр. Раковски, ул. "Яко Яковски" и ул. "3-ти Март" авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Стадиона" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брестник, ул. "Крайна" №4 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Калековец, ул. "Хан Аспарух" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.

17.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Архитект Камен Петков" №58 подмяна на тротоарен спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кирил Христов" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Мария Луиза" №37 авария на спирателен кран в блока нарушено водоподаването на висока зона от 22:00 ч. до 23:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Оборище" №90 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Язовирска" №5 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Стоево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Атанас Василев" №7 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Домлян, ул. "8-ма" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица авария на водопровод от външна фирма Вилна зона от 13:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Брестник, ул. "Димчо Дебелянов" №19 авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 16:30 ч. до 21:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, до Водната кула авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.

16.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Марица" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Асеновград ул."Велико Търново" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Първомай ул."Братя Миладинови" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Столетово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

15.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Възход"№10 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", до ресторант "Рибарника" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Марица" №80 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв."Прослав" ул."Елин Пелин"№1 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Лъки кв."Тепавица" авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Първомай кв.Любеново авария на водопровод нарушено водоподаване до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Захари Стоянов" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Първомай с.Брягово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен П.С. "Рупата" авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле ул."17-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №265 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Подрумче" №26 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Димо Хаджидимов" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Васил Петлешков" №18 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Дъбене, ул. "13-та" №26 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Домлян, ул. "3-та" №2 авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "21-ва" №12 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Свежен, ул. "2-ра" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Гълъбово, ул. "Войнишка слава" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Ръжево авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, бул. "Пловдив" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до отстраняване

13.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Никола Алваджиев" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №140 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Михаил Такев" №1 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Свобода" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Нови извор авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Полковник Бочев" №14 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Черно море" и ул. "Васил Левски" авария на пожарен хидрант частично нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Храбрино, Вилна зона авария на водопровод района на аварията от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул. "Васил Коларов" и ул. "Ненчо Искров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

12.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" №139 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Княз Черказки" №36 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Богомил" и бул. "Цар Борис III-ти Обединител" ремонт водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Баделема" авария на водопровод района на аварията от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Старо Козарско шосе" авария на водопровод Промишлена зона от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Нови извор, ул. "9-та" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица авария на напорен водопровод Висока зона от 08:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Дедово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Динк авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич, ул. "7-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Паничери авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

11.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "6-ти Септември" №68 подмяна на общи водомери нарушено водоподаване по бул. "6-ти Септември" от бул. "Васил Априлов" до бул. "Копривщица" от 11:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кирил Нектариев" №2 авария на тротоарен спирателен кран района на аварията от 14:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе" №307 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "6-ти Септември" от №24 до №32 подмяна на общ водомер района на ремонтната дейност от 09:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Марица " №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград , ул. "Мануш Войвода" №50 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Поп Ангел Чолаков" авария на водопровод кв. "Баделема", кв. "Изток" и кв. "Христо Ботев" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Марино поле авария на противопожарен кран нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 18:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, Промишлена зона авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 18:00 ч.
район Кричим гр. Перущица авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Дедово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Руен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Сан Стефано" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Средна гора" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.

10.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Освободител" и ул."Илинден" авария на водопровод Западно от река Чая и Ниска зона от 07:00 ч. до отстраняване
гр. Пловдив ул."Околчица" и ул."Лайпциг" авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №269 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Атон" №42 подмяна на спирателен кран района на аварията от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Княгиня Евдокия" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Горни Воден", ул. "Св. Кирик" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч. до отстраняване
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Възраждане" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Чернатица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.

09.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "България" №198 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.05.2021 г.

Населено място Място на аварията