Аварии
Архив:

Телефон за аварии 032 / 6157

09.12.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Васил Левски"№66 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК " Тракия" блок №16 превключване нов водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Андонов"№5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Васил Чехларов"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Tруд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Косово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан " ул.26 -та"№5 авария на спирателен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Златитрап авария на противопожарен кран нарушено водоподаване в селото 11.00ч. до 13.00ч.
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица " Вилна зона" ул.Гороцвет авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково " Вилна Зона" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото 11.00ч. до 15.00ч.

08.12.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Ком"№7-А авария на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Православен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото и с.Бяла река до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи хижа "Чернатица" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Антон Иванов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

07.12.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Чернатица" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

06.12.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Опълченска" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Антим I-ви" №43 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Васил Левски" №84 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Пере Тошев" №101 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Пере Тошев" №75 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 19:00 ч.

05.12.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Козановско шосе" авария на водопровод Промишлена зона "Изток" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Яне Сандански"№4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Цар Иван Страцимир"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Атанас Каменаров"№20 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Царевец"№20 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Опълченска"№3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Никола Вапцаров" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Искра авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Найден Геров" с ул."Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Пенчо Славейков" авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Опълченска" и ул."Александър Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на захранващ водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.12.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Меден Дол"№10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Кирил и Методи"№4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Люле Бургаз"№10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Никола Беловеждов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Kричим гр.Стамболийски ул."Найден Геров" с ул."Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Първомай гр. Първомай авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Васил Коларов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.12.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Карловска"№16 авария на водопровод кв."Сушица" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК " Тракия" ,блок 12 вход Г подмяна на сградно водопроводно отклонение района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Първомай ул."Димитър Благоев"№30 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Първомай ул."Хан Крум"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр.Първомай ул."Стефан Стамболов"№12 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с.Езерово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Ахматово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Ново железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

02.12.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Александър Стамболийски"№29 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград ул."Александър Стамболийски"№29 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград ул."Малина" авария на водопровод кв."Лозница" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Карлово ул."Елена Снежина" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Криволак" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Пазарджишко шосе - срещу маг.Алати авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Георги Консулов"№1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Емил Зола" и ул."Марагидик" ремонт на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Просвета"№10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Първомай до река "Мечка" авария на външен водопровод гр.Първомай от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Карловска"№16 авария на водопровод кв."Сушица" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Калофер ул."Видол Странски"№12 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Брани поле ул."Ропотамо"№28 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.

01.12.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Васил Кирков"№7 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово кв. Сушица, ул. "3-та" №4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Георги Консулов"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с.Православен авария на водопровод с.Православен , с.Бяла река до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото и бензиностанция "Лукойл" до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."Пенчо Славейков"№18 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

30.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Kaрлово ул."Oпълченска"№5 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Елена-Снежина"№1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №110 вх.А подмяна на спирателен кран,общ водомер Бл.№ 109, Бл.№110 от 10:00 ч. до 13:00 ч.
район Асеновград кв."Долни Воден" ул."Родина"№14 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица ул."Христо Ботев"№14 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Лъки с.Белица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция "Дрангово"-1 авария на водопровод с.Златосел до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

29.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №223 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иларион Макариополски" и ул. "Марин Дринов" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 17:30 ч.
район Асеновград с. Добралък авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Пенчо Славейков" №18 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Отец Паисий" №3 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч до 15:00 ч.
район Съединение с. Найден Герово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от12:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Мътеница, ул. "Георги Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

28.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №38 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ком" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Павликенска" №4 подмяна на спирателен кран и водомер нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 14:30 ч.
район Раковски с. Чалъкови авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 15:30 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Отец Паисий" №3 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:30 ч.
район Родопи гр.Куклен авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в града от 07:00 ч. до отстраняване на аварията с последващо нормализиране на водоподаването към 21:00 ч.
район Хисаря с. Красново авария на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:30 ч.

27.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Стамболийски"№22 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Кирил Нектариев"№18 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Васил Урумов" до Ц.Д.Г. "Бреза" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Кръстю Пастухов"№32 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград кв."Долни Воден" ул."Захария" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Лясково авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Баня ул."Стамболийски"№44 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Отец Пайсий"№3 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево подмяна на спирателни кранове на водомери нарушено водоподаване в източната част на селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на спирателен кран нарушено водоподаване в източната част на селото 16.00ч. до 18.00ч.
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

26.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "6-ти Септември №244 авария на П.Х. района на аварията от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Карлово гр. Сопот авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Димитър Благоев"№20 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

25.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №223 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря кв. Момина баня, ул. “Победа" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Tруд с. Костиево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград ПС Лаково - ремонт на Трафопоста авария нарушено водоподаване по високите етажи в гр. Асеновград до отстраняване на аварията
район Карлово с. Войнягово, ул." 9-та" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Ведраре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Брезово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем, ул,"Тракийска" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

24.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с. Ведраре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем, ул. "Тракийска" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен авария водопровод частично нарушено водоподаване до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция "Долна махала" авария нарушено водоподаване в с. Долна махала и с. Бегово до отстраняване на аварията

23.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с.Tополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Драгоиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Съединение"№25 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото и с.Малокрушево до отстраняване на аварията

22.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Княз Богориди" и ул. "Йоаким Груев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Асеновград с. Добралък авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Хъшовска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 до 16:30 ч.

21.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Стражата" №2 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 21:30 ч.
гр. Карлово ул. "Опълченска" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Кричим ул. "Найден Геров" №56 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Мария Кюри" и ул. "Златю Бояджиев" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 21:00 ч
гр. Пловдив ул. "Перуника" №47 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе" №104 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Слатинска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 18:30 ч.
район Кричим с. Йоаким Груево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Дунав" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото 11:30 ч. до 19:30 ч.
район Съединение с. Царимир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

20.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Tракия"№45 ремонт противопожарен кран кв.Запад до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул"Правда"№7 авария на отклонение района на аварията от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хенрих Хершкович " подмяна на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Пещерско шосе" комплекс "Орхидея" ново сградно водопроводоно отклонение района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Победа"№65 авария на отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Константин Величков"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Добралък авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Никола Вапцарв"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Kaрлово ул."Васил Караиванов "№59 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Хан Аспарух"№42 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петър Васков"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Добрин Петков" ремонт на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Стоево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Дъбене авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски кв."Парчевич" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Никола Вапцаров"№10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

18.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Козлодуй"№5 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Христо Ботев" №52 авария на водопровод кв. "Изток" и кв. "Гонда вода" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" авария на Енерго " Юг" нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 10.30 ч.
гр. Пловдив ул."Кап. Райчо " №37 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Варна"№42 авария на водопровод района на аварията и висока зона на ул."Варшава"№29 от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Никола Войвода№24 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията 15.00ч. до 17.00ч.
гр. Пловдив ул."Георги Икономов" с ул."Балатон" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул.Св. Св.".Кирил и Методи"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Дъбене авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

17.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Яне Сандански" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мръченик авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."Пейо Яворов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

16.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Марица" до Бензиностанция - "Shell" превключване нов водопровод от фирма "ЕНЕО"ЕАД нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Съединение ул."Любен Каравелов" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Тополово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добралък авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен ул."Стоян Заимов" №8 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

15.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Петко Събев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Петър Юруков"№6 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Победа"№59 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Източен"с ул."Борован" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Прослав ул"Битоля"№1. подмяна на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв."Беломорски" подмяна на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
район Tруд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Козаново авария на противопожарен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Tополово авария на захранващ водопровод речно хващане нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Родопи"№14 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково подмяна на спирателен кран и водомер нарушено водоподаване в западната част на селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Гълъбец" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Лерин" подмяна на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Батак"№13 подмяна на спирателен кран района на аварията 11.00ч. до 13.00ч.
гр. Пловдив ул."Свобода"№9 авария на Енерго " Юг" нарушено водоподаване висока зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Стряма ул."Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Родопи"№14 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Любен авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Димо Иванов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.

13.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Христо Ботев"№38 и ул."Отон" авария на водопровод кв.Изток и кв.Христо Ботев до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв.Долно воден ул."Вежен"№16 авария на водопровод кв.Долно воден до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Беласица"№65 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Персенк" подмяна на спирателен кран,общ водомер кв.Съдийски 12.00ч. до 15.00ч.
гр. Пловдив ул."Гаганица"№84 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Беломорска"№32 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Раковски бул."Георги Сава Раковски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Петър Юруков" подмяна на спирателен кран,общ водомер Южна част на гр.Карлово от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Първомай П.С. Първомай до Водоема авария на захранващ водопровод кв.Дебър и високите етажи на гр.Първомай до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Хан Аспарух"№16 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи х.Студенец Парк Родопи авария на водопровод Парк Родопи до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войсил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Рая" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Сакар планина"№10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв."Беломорски"№32 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Първомай до Водоема авария на захранващ водопровод кв. Дебър до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ,ул."Юмрукчал" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Пролом авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Куртово Конаре ремонт на помпена станция нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Раковски с.Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Дуванлии авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Манолско Конаре авария на водопровод с.Манолско Конаре и с.Ясно Поле от 09:00 ч. до 17:00 ч.

11.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Сливница" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Христо Ботев"№18 авария на водопровод кв.Христо Ботев , кв.Гонда вода и кв.Изток до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ильо Войвода"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Преслав"№6 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисар ул."Радецки" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Tруд с.Рогош авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Tруд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Tруд с.Радиново авария на водопровод Индустриална зона до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица авария на водопровод района под "Бирарията" до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово ул."Дунав" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Пенчо Р. Славеиков" подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района до приключване на ремонтната дейност
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел подмяна на водомери нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната деиност

10.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Ген. Карцов"№69 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Коматево, ул."Захаридово"№7 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив гара "Филипово" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Съединение ул."Чардафон Велики" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Иван Вазов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Добралък авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи хижа"Здравец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Опълченска"и ул."Петко Каравелов" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Васил Левски"№70 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Марково ул."Зора" авария водопровод вилна зона "Марково" до отстраняване на аварията

08.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Поп Матей"№1 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Граф Игнатиев"№24 авария на водопровод района на аварията от 06:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Напредък", срещу КАТ авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул.Правда" и ул."Калина" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Бачково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 13:30 ч.
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Дъбене авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Пролом авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

07.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."В. Караиванов"№62 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Теофал Райнов"№47 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Александар Стамболийски"№75 авария на магистрален водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Рилски"№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Професор Иван Шишманов"№12 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Крали Марко"№12 авария на спирателен кран района на аварията висока зона хидрофори на ул."Кап Райчо"№34,ул"Леонардо Да Винчи",ул."Граф Игнатиев" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Kопривките"№2 авария на хидрофорна уредба Висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Георги Бенковски"№41 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Mулдова авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Бялата вода"№15 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Московец авария на напорен водопровод гр.Сопот до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с.Гълъбово авария на спирателен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на спирателен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

06.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Филипово№13 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив КАТ-Пловдив авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Нестор Арабаджиев" до"Изот" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."6-ти септември" авария на водопровод района на центара до отстраняване на аварията
район Kричим Помпена станция "Куртово Конаре" авария на помпена станция с.Ново село до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Лясково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Козаново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер месност "Паниците" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с.Дъбене авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Климент авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи хижа"Здравец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд Помпена станция "Бенковски" авария на водопровод с.Бенковски,с.Войсил,с.Радиново. до отстраняване на аварията

05.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Свети Кирик" авария на водопровод кв."Горни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Дръндева" авария на водопровод кв."Сушица" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Криволак" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Правда"и ул."Крайна" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Достоевски"№12 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Изворна" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Братя Търневи"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Козаново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболииски профилактика на помпена станция гр.Стамболииски от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Родопи с.Марково ул."3-ти Март" Запушване на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Съединение"№12 ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в района 11.00ч. до 13.00ч.
район Родопи гр.Куклен ул."Велико Търново" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", ул. "Захария" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Калофер ул. "Елина поляна" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петрова нива" №47 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 13:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Гърличе" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Братя Миладинови" №45 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Златовръх, ул. "Отон Иванов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Долнослав подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с. Буково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Белозем, ул. "Асен Велчев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 15:30 ч.

03.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."В.Караиванов" с ул."Йовков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Домлян авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски,ул."9-та", авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Любен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

02.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Горно Воден ул. "Гергана" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията

01.11.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Христо Ботев" №39 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Петко Р. Славейков" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Кокиче"№7 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Пазарджишко шосе", 4 км авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №144 смяна общ водомер и спирателен кран бл.№144 бл.№146 от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №201 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №256 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Болярци авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Климент авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул."Бяла река" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

31.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Волос" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Козаново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Червен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Войнягово авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем, ул."Родопи" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

30.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Никола Обретенов" и ул. "Волга" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 до 20:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Малина" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Димитър Гичев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Янтра" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Скобелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 19:00 ч.
район Раковски гр. Брезово авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Храбрино, ул. "10-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Хисаря с. Мало Крушево, ул. "3-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.

29.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Гонда вода"№36 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Бригалница"№7 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Равнища"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Дунав"№13 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Елена" с ул."23 септември" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Домлян авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Гагарин"№12 авария на тротоарен спирателен кран нарушено водоподаване в селото 10.00ч. до 13.00ч.
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Воисил авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Долни Воден ул."Братя Даскалови" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ихтимански проход" и ул."Велбъжд" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Карловска"№3 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Прилеп"№23 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря ул."Йордан Йовков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Козаново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мръченик авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Раковски кв.Парчевич авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с.Труд авария на главен път авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Хан Аспарух" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Дунав" №130 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 14:30 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "9-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 18:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Армаданица" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с. Мало Крушево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 19:30 ч.
ройон Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 19:30 ч.

26.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Митрополит Панарет"№37 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Дъбене авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в горната част на селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Виница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на захранващ водопровод за помпената станция нарушено водоподаване в село Труд и село Строево до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

25.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Гонда вода"№36 авария на водопровод района на аварията и кв."Изток" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Нишана" авария на водопровод кв."Нишана"и района около Стадиона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Димитар Стамболов"№10 авария на водопровод района на аварията и висока зона на бул."Васил Левски"№95 до№103 от 11:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Лебед"№14 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Григор Пърличев"№19 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Митрополит Панарет"№6 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Цар Иван Шишман"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Солунска" с ул."Дрян" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря ул."Антон Билкин" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Tруд с.Труд нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч до 17:00 ч
район Раковски кв."Парчевич" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Речна" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово ул."Круша" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царимир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Веригово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

24.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Росица" авария на водопровод кв.Лозница до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв.Горни Воден ул. "Свети Кирик" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Авксентий Велешки"№43 ново сградно водопроводоно отклонение района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Д-р Чомаков" ремонт противопожарен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Янко Сакъзов" и ул."Тодор Икономов" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Острец"№16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря ул."Антична" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Асеновград кв.Долни Воден ул."Крайречна"№7 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Даскал Ботьо" №10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Три могили авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мръченик авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Боян Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с.Христо Даново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Православен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

23.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Стара планина"№22 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ком"№10 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Копривщица" №30 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Д-р Чомаков" ремонт противопожарен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Авксентий Велешки" №11 авария на водопровод района на аварията 13.00ч. до 18.00ч.
гр. Пловдив ул."Солунска" и ул"Дрян" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Добри Войников" №48 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово кв.Бадемлика авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Московец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица до Шивашкия цех авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица кв.Пъстуша авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Руен вилна зона авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войсил авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Строево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало крушево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

22.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Даме Груев"№60 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" №2 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Звезда"№30 ново сградно водопроводоно отклонение района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Леонардо да Винчи" №13 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Площад "Шахбазян"№19 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Гълъбец" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК." Тракия" ,блок №46 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Карловска"№47 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград кв. Горни Воден авария на напорен водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Бачково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Градина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Воден авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Воисил авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Войсил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №155 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Димо Хаджимов Димов"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ихтимански проход"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря кв."Момина баня" ул.Победа авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград кв. Горни Воден ул."Гергана" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово ул, "Римски мост" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино ул."15-та" авария на противопожарен кран нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с Белащица ул.\'\' Лале" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

20.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Бялата воденица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Васил Караиванов"№11 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Слатина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Климент авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Тракия" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Лъки с.Белица превключване нов водопровод нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната деиност
район Труд с.Строево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Стефан Караджа" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Дъбенско шосе"№36 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."България" №194 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Дунав"№2 авария на водопровод района на аварията 12:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Д-р Иван Кесяков"№10 авария на водопровод района на аварията 13:00 ч. до 19:00 ч.
район Лъки с.Белица изграждане на нов водопровод нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната дейност
район Съединение с.Калояново - стопански двор авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с. Строево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Кирил и Методий"№12 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Локомотив" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Горолом"№4 авария на водопровод района на аварията 11.00ч. до 15.00ч.
гр. Пловдив ул."Полковник Бонев"№18 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров"№21 авария на водопровод района на аварията и част от ул."П.Тошев" и ул."Бугариево" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Илия Енчев" №1 авария на тротоарен спирателен кран нарушено водоподаване в района 15.00ч. до 17.00ч.
гр. Хисаря ул."Антична" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград кв."Долни Воден" ул."Захария" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица, ул."Полковник Бонев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Драган Манчев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод Ромската махала до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски, ул."Ст. Стамболов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Черноземен ул."16-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопроводно сградно отклонение нарушено водоподаване в селото и с.Ръжево до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

17.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Безово" авария на водопровод кв"Гонда Вода",кв "Христо Ботев" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Добрин Петков"№11 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Стамболийски ул."8-ми март"№2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград кв.Долно Воден ул."Крайречна" авария на водопровод нарушено водоподаване в ниската част до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Козаново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция "Белащица" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Воисил авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

16.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Коматевко шосе" №306 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Страхил"№2А авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК " Тракия", Хлебозавода авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв."Коматево" ул."Ела"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Бистрица"№18 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Стамболийски ул. "Стефан Стамболов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 18:00 ч. до 24:00 ч.
район Карлово П.С. Московец Ф700 авария на водопровод гр.Сопот и В.М.З -Сопот до отстраняване на аварията
район Карлово с.Христо Даново авария на захранващ водопровод гр.Сопот и В.М.З -Сопот до отстраняване на аварията
район Раковски П.С. Дрангово 1-2 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Васил Левски" ново сградно водопроводоно отклонение района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Руен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Крислово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Войсил подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 17:30 ч. до 18:30 ч.
район Труд с.Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Хисаря кв.Момина баня авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

15.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Отон Иванов" авария водопровод кв. Изток до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Николай Хайтов" №23 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Хриато Караманджуков" №12 ремонт противопожарен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Рила" №7 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово ПС Московец авария на захранващ водопровод гр.Сопот и В.М.З -Сопот до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица, ул."Николай Геров" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Правище авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Черничево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Братя Бъкстон" №64 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв. Прослав ул."Елин Пелин"№1-в авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Борба"№18 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Жан Жорес"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч до 17:00 ч
район Асеновград кв.Горно Воден ул. "Свети Кирик" и ул. "Гергана" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Найчо Цанов" до бензиностанция "Петрол" авария на водопровод ЖК "Тракия" Идустриална зона и част от "Южна " Индустриална зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул.".Арабаконак" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Мулдова авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Иван Вазов" №53 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Сокол", бл. 4002 монтаж на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Чорлу" №25 авария района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гаганица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Богдан, ул. "1-ва" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Руен авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Царимир авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:30 ч.
район Съединение Помпена станция "Ръжево Конаре" авария нарушено водоподаване в с. Калояново, с. Житница и с. Дуванли до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

11.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", ул. "Крайречна" №48 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:30 ч. до 17:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Христо Караманджуков" и ул. "Лазар Маринчешки" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гаганица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Първомай ул. "Хан Кубрат" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Хисаря ул. "Юрий Гагарин" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Стряма авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Раковски с.Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до 22:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Радиново ремонт на пожарен хидрант частично нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

10.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Генерал Дандевил" авария на водопровод нарушено водоподаване в района около стадион "Шипка" и кв. "Запад" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Калофер ул. "9-ти септември" №29 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Енос" №28 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Славянска" и ул. "Варна" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Капитан Райчо" и ул. "Леонардо Да Винчи" изграждане на нови връзки нарушено водоподаване в района 11.00ч. до 19.00ч.
гр. Стамболийски ул. "Макгахан" №3 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:30 ч. до 18:30 ч.
гр. Хисаря ул. "Хан Крум" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 18:30 ч.
гр. Хисаря ул. "Генерал Гурко" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Асеновград с. Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Козаново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч.. до 16:00 ч.
район Асеновград с. "Нареченски бани" подмяна на спирателен кран и общ водомер в МБПЛР "Света Богородица" нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Каравелово , ул. "Георги Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 21:00 ч.
район Кричим гр.Стамболийски ул."Стефан Стамболов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец, ул. "Васил Левски" №8, ул. "Ален Мак" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 20:00 ч.

09.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Хан Крум"№39 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Самара"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Днепър№10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Константин Величков"№18 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Спартак"№46 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Пещерско шосе" авария водопровод на входа на болница "Св.Георги" района на аварията до отстраняване на аварията
район Tруд с.Войводиново, авария на водопровод нарушено водоподаване в селото 11.00ч. до 13.00ч.
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Избегли авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Дъбене подмяна на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция "Парчевич" авария на водопровод кв."Парчевич" до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Христо Ботев"№7 подмяна на спирателен кран района на аварията 14.00ч. до 16.00ч
район Съединение Помпена станция "Ръжево Конаре" авария с.Калояново до отстраняване на аварията
район Съединение ПС "Дълго Поле" авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря С.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Антон Иванов" смяна общи водомери района на аварията до отстраняване на аварията

08.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Отон Иванов" №11 авария водопровод кв. "Изток" и района до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Садовска" №2 авариен ремонт района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Панайот Сребров" №13 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв.Долни Воден авария водопровод Промишлена зона до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Дружба" №4 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК." Тракия" ,блок №52 вх А авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Иван Драсов" №2 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Копривщица" №29 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петрова нива" №28 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Георги Кондолов" №17 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Tруд с. Маноле авария водопровод с. Маноле, с. Манолско Конаре, с.Ясно поле. до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Войнягово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан, ул."1-ва" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Брезово авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Дрангово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

07.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Стою Шишков" авария на водопровод кв."Лозница" и кв."Възраждане" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Васил Караиванов " авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" и ул."Македония" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Златю Боядижиев" №40 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Войнишка слава" №7 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Санкт Петербург" №38 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Крумово,ул. "Римски мост" №21 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, ул."Родопи" №28 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Войсил авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.

06.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Средец" с ул."Братя Търневи" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Академик Петър Динеков"№51 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Розино ул."Пролет", ул."Слатинска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Горни Домлян авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Дрангово 1-2" авария на водопровод с.Златосел с.Върбен до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Стадиона"№25 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Република" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Арчрица" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петрохан"№20 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Богомил"№32 у-ще. "Душо Хаджидеков" подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията 12.30ч. до 14.30ч.
гр. Първомай ул."Хан Крум" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен ул."Дружба" авария на водопровод нарушено водоподаване в града висока зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Царимир авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

04.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Росица" №29 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Лозница" от11:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", м. Сингел авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Куклен ул. "Стръмна" авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив зала "Колодрума" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Богомил" №32 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Пещерско шосе" №213 ремонт противопожарен кран нарушено водоподаване в района от 09:00 ч до 17:00 ч
гр. Пловдив ул. "Люлебургас" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Съборна" и ул. "Отец Паисий" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Кукленско шосе" №35 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Искра авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00ч. до 18:00 ч.
район Карлово с. Дъбене авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 14:30 ч.
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Белозем, ул. "Дамяница" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Чалъково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 16:30 ч. до 21:30 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Роза" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от12:30 ч. до 18:30 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Стопанска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото 12:30 ч. до 20:30 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 19:30 ч.
район Хисаря с. Красново подмяна на водомери нарушено водоподаване в селото от11:30 ч. до 17:30 ч.
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 18:00 ч.

03.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Странджа" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Карлово ул. "Люляк" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Дон" №17 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Колоездачна" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Самара" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иван Андонов" и ул. "Гладстон" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Велико Търново" №21 подмяна на тротоарен спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Хисаря ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Козаново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Възраждане" №20 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 19:00 ч.
район Родопи Помпена станция "Куклен-1" авария нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Римски мост" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 18:00 ч.
район Съединение с. Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

02.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Земеделска"№20 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Асен Златарев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Борба"№1-3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Пехчево"№7 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" №153 авария на водопровод от външна фирма района на аварията 11.00ч. до 17.00ч.
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №310 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."България"№43 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Никола Обретенов"№21 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Коматевско шосе" зад ф-ма "Филкаб" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Стряма" смяна спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
район Tруд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Koзаново авария на водопровод с.Козаново, с.Избегли, с.Конуш до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски,ул."3-та",ул."13"-та авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Дъбене авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр.Куклен , ул."Стръмна " с ул."Славянска" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Бегово,с.Долна Махала, с.Черноземен, с.Ръжево Конаре Профилактика на ЕVN нарушено водоподаване в селата от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

01.10.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Д.Войников"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Антим 1-ви" с ул."Преслав" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв.Столипиново ул."Сокол" бл.№4003 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Христо Ботев", до Стоматологичния Факултет авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. 310 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №190,196 Висока зона авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Стамболийски ул."Стефан Стамболов"№22 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с.Московец авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в град Сопот до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен авария водопровод висока зона нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Kрасново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

30.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Екзарх Йосиф"№11 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Средец " и ул."Братя Търневи" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Братя Бъкстоун" и бул."Никола Вапцаров" авария на противопожарен кран района на аварията 11.00ч. до 17.00ч.
гр. Пловдив ул."Пещерско шосе" №157 авария на противопожарен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Велико Търново" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №7 вх.Е авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Младежка"№37 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Сокол" №4003 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Ягодовско шосе авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Добри войвода"№7 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград месност- Попската авария на водопровод с.Козаново, с.Избегли и с.Конуш до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Бачково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово ул."Освобождение"№13 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Ген. Скобелев"№13 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Стефан Стамболов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царемир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

29.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Дунав" №5 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №149 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Братя Бъкстон" №58 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Долнослав авариен ремонт в Помпена станция с. Леново, с.Искра до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул."Ал.Стамболийски" авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с. Церетелево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич, ул."1-ва" №8 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ил."Георги Измерлиев" и ул."Войнишка слава" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кръстец"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Патриарх-Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Косово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Златитрап авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково Вилна Зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница ул."Георги Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Асенова крепост"№53 авария водопровод кв."Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Маяковски"№35 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 11:00 ч.
гр. Пловдив ул."Люле Бургас"№10 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Измирлиев"№8 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Даме Груев"№58 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Братя Бъкстон" №117 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 16:30 ч. до 21:30 ч.
гр. Пловдив ул."Петър Васков"№20 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Горолом"№8 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Сокол" бл.№4003 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Стамболийски ул. "Стефан Стамболов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 16:00 ч. до 22:00 ч.
район Карлово с.Бегунци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на напорен водопровод нарушено водоподаване във вилна зона "Марково" до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с.Старосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

26.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Христо Ботев"№52 авария на водопровод кв.Христо Ботев до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Безово" авария на водопровод кв.Гонда вода до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК." Тракия" ,блок №7 вх. Е авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Правда"№42 авария на водопровод района на аварията от 14:00 ч до 17:00 ч
гр. Пловдив ул."Богомил" №88 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски"№82 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Стара планина"№2 авария на водопровод от външна фирма района на аварията 11.00ч. до 16.00ч.
гр. Пловдив ул."Рогошко шосе" скрита авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Богомил"№5 авария на водопровод района на аварията 11.00ч. до 17.00ч.
гр. Пловдив ул."Пещерско шосе" до Психодиспансера авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Климент авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Петко Р. Славейков"№3 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица -пред Кметството авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Кричим ул."Иван Асен" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Кирил и Методи" и ул."Стефан Караджа"№25 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Момино село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

25.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Отон Иванов" №40 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Христо Ботев" и кв. "Гонда вода" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Васил Левски" №74 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Кукуш" №16 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Лев Толстой" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №52 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стефан Ботев" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Деница" №17 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 16:00 ч.до 22:00 ч.
гр. Хисаря ул. "Бор" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 16:30 ч. до 21:30 ч.
район Карлово с. Пролом авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Дрангово-1" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Златосел, с. Върбен и с.Отец Кирилово от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брестник авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 18:30 ч.
район Родопи с. Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 21:00 ч.
район Съединение с. Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 17:00 ч. до 19:00 ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:30 ч. до 16:30 ч.

24.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Полковник Дрангов" авария на водопровод кв.Баба Тонка до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №52 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Марагидик"№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Лебед"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Капитан Райчо"№55 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Вегетарианска" авария на водопровод от външна фирма кв.Прослав от 13:00 ч до 18:00 ч
гр. Пловдив ул."Филип Македонски"№82 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски"№84 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Бачково подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нареченски бани подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в селото 14.00ч. до 17.00ч.
район Карлово с.Мръченик авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Пирин"№26 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим с.Златитрап авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Първомай ул."Братя Миладинови" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Студенец"№2 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино 2-ра В.З. авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Партизанска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

23.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул "Доктор Танчев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Карлово ул. "Търговска" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Кричим ул. "Митко Палаузов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Найчо Цанов" №1 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в Индустиална зона "Тракия" и част от Южна промишлена зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Албена" №22 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря ул. "Гео Милев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с. Богданица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

22.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Кирил и Методий" №13 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Васил Ихчиев" №56 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Митрополит Панарет" и ул."Макгахан" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Клисура, ул. "Черешово топче" №14 авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи Парк Родопи - хижа Здравец авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

21.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Никола Войновски" - Зала Строител авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Раковски кв. Секирово авария водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мало Крушево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул."Розова Долина" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

20.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Марагидик"№17 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл.№3 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петър Стоев"№26 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. " 8-ми март"№1 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Подем"№9 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Генерал Тотлебен" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Радко Димитриев"№13 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."София"№42 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Поп Колев" авария водопровод кв."Веригово" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Войнягово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер , ул."Димитър Паничков"№36 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мраченик авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул."Александър Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 18:30 ч. до 23:30 ч.
район Кричим с.Златитрап авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Гълъбово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Драгомир авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Динк авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 16:30 ч. до 21:30 ч.
район Хисаря с.Старосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Долни Воден" авария на водопровод нарушено водоподаване в промишлена зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Арчарица" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петър Стоев"№26 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Дунав"№192 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Братя Бъкстон"№91 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хан Кубрат"1 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Цариградско шосе"№20 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Китка"№10 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря бул."Иван Вазов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Добростан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Първенец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково -вилна зона авария водопровод вилна зона " Марково" до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Неофит Рилски" №1 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартал "Свети Георги" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград кв."Горни Воден", местност Сингел авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" №146 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Генерал Тотлебен" №26 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив бул. "Цариградско шосе" №20 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Новаково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Баня, ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Ведраре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:30 ч. до 21:30 ч.
район Съединение с. Правище авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 15:30 ч. до 21:30 ч.
район Труд с. Костиево, ул. "30-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:30 ч. до 17:30 ч.

17.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Шишман" авария на водопровод кв.Свети Георги до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Цар Иван-Асен II" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Стефан Стамболов"№54 до №62 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."хан Аспарух"№118 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Арчарица" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" и ул."Околчица" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Байданов"№11 авария на водопровод района на аварията 13.00ч. до 17.00ч.
гр. Пловдив ул."поп Тодор Евтимов" авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с.Козаново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Климент ул."1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Моминско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царацово подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

16.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Княгиня Евдокия" авария на водопровод кв.Запад до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Велико Търново" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Хан Аспарух"№118 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."акад. Петър Динеков"№1А авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Байданов"№11 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Климент ул."18-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Гълъбец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Иганово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура ул."Стряма" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово ул."Цонов път" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Златитрап авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски кв.Парчевич авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи хижа Черначица авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Манолско конаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

15.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Първомай ул."Братя Миладинови" №7 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Слатина, ул."7-ма" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Ведраре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Клисура авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул."Бяла вода" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Домлян, ул. "3-та" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стрелци авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение ПС Ръжево Конаре авария на захранващ водопровод с. Калояново, с. Дуванлии, с. Житница до отстраняване на аварията
район Съединение с. Правище авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Строево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Стефан Стамболов"№58 монтаж на пожарен хидрант района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Полтава" и ул."Николай Райнов" подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 12:00 ч.
район Карлово гр.Клисура ул."Родопски партизани" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Йордан Йовков"№6 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Васил Левски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец Авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Шишман" №20 авария водопровод кв.Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Калофер" №14 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Илия Иванов" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Стефан Стамболов" и ул."Георги Кондолов" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Перущица" №17 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Панагюрище" и ул."Иван Рилски" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Шести Септември" №170 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Kричим с. Триводици авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Орешец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Клисура авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с. Слатина, ул"15-та" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Бегунци авария на захранващ водопровод възможно нарушено водоподаване до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Борец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Долна махала авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.

12.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Шишман" авария водопровод кв."Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Иван Рилски",ул."Панагюрище","ул."Арабаконак" подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул." 6-ти септември"№170 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Игрище Кубрат"№4 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Генерал Колев"№27 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Съединение до бензиностанция "Петрол" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Долнослав авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Горнослав Намален дебит на водата нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Мраченик авария на захранващ водопровод с.Пролом и с.Домлян до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Златосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Отец Паисиево авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Скутаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 17:00 ч.

11.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Шишман" авария на водопровод кв.Св.Георги до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петър Шилев"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Антон Папазов"№6 авария на водопровод кв."Съдийски" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Месемврия" и ул."Стою Шишков" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Димо Хаджидимов"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Карлово ул."Ловен парк"№20 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Петко Р. Славейков" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово ул."Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мръченик авария на захранващ водопровод с.Пролом и с.Домлян до отстраняване на аварията
район Кричим с.Злати трап авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Макгахан" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Шишман" и "Бако Динчо" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартал "Свети Георги" от 11:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Белград" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №142 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Капитан Райчо" №55 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Брезовско шосе " №127 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №52 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Славянска" №70 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:30 ч.
гр. Хисаря ул. "Хан Крум" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 18:30 ч.
район Асеновград с. Болярци, ул. "24-та" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, местност "Паниците" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Белите брези" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Слатина, ул. "3-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Пролом авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Пролом и с.Домлян от 14:30 ч. до 18:30 ч.
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 18:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Юрий Гагарин" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 18:00 ч.
район Раковски с. Чехларе авария на водопровод района на аварията от 11:30 ч. до 18:30 ч.
район Раковски с. Чалъково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Бяла черква" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, до стадиона авария на водопровод нарушено водоподаване в промишлена зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.

09.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Шишман" и ул. "Скалата" авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Свети Георги" от 10:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Карлово ул. "Ловен парк" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Златю Бояджиев" и ул. "Мария Кюри" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Тракия" №39 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иван Драсов" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №149 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от14:30 ч. до 21:30 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №269 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Пролом авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в с. Пролом и с. Домлян от 12:00ч. до 18:00 ч.
район Карлово с. Дъбене авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. 19:30 ч.
район Карлово с. Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, до ресторант "Черен Петър" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 19:30 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Бяла черква" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 16:30 ч. до 24:00 ч.
район Труд с. Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 19:00 ч.
район Хисаря Помпена станция "Баня" авария на напорен водопровод частично нарушено водоподаване в гр. Хисаря от 08:00 ч. до 16:00 ч.

08.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Найчо Цанов" авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в Индустриална зона "Тракия" и част от Южна промишлена зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Раковски Помпена станция "Раковски" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в квартал "Петър Парчевич" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Слатина, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Лъки гр. Лъки, ул. "Освобождение" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Хисаря Помпена станция "Баня" авария на напорен водопровод възможно нарушено водоподаване в гр. Хисаря от 12:00 ч. до 20:00 ч.

07.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Шишман" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартал "Свети Георги" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Източен" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 13:30 ч.
гр. Хисаря ул. "Копривщица" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 08:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Хисаря ул. "Райна Княгиня" №40 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 18:00 ч.
район Първомай с. Татарево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Родопи с. Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 18:00 ч.

06.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Шишман" авария на водопровод кв."Свети Георги" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Филип Тотю" до СУ "Братя Миладинови" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовърх авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Лъки с.Джурково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Езерово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Стряма ул".Вардар" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Руен авария на водопровод Вилна зона "Свети Георги" до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново, ул"Младежка" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №149 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Парк отдих и Култура" №66 авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване по високите етажи в гр. Пловдив до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Михаил Такев" и ул."Трудовак" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Бугариево" №27 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария водопровод частично нарушено водоподаване в гр. Перущица до отстраняване на аварията
район Раковски с. Дрангово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Лилково авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Гълъбово, ул."Здравец" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец, ул."Възраждане" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник, ул."Димитър Благоев" №20 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Любен авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. Горни Воден, ул. "Гергана"№4 авария водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."3-ти март" №28 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №149 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Парк отдих и Култура" №66 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Кемера" №28 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул." Кирил и Мтодий" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария причинена от EVN частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мало Крушево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Сава Катрафилов"№13 авария на водопровод района зад гарата от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Преслав"№21 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив "Антим-1-ви "№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Перуника"№43 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" бл. 186 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кемера"№28 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Съединение бул". 6-ти септември" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Патриарх Ефтимово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Соколица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Домлян авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Белащица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино авария на водопровод 1-ва вилна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Любен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

02.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Шишман" авария на водопровод кв".Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Михаил Такев" и ул."Трудовак" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Хаджи Димитър"№7 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив "Йоан Екзарх" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Преслав" №21 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Христо Проданов" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Добростан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."Георги Раковски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Кирил и Методии" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

01.09.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Кочо Честименски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Езерово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Любен авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

31.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Крепостна стена" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово ул."Байкал"№5 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре ул."Йорданка Николова"№2 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

30.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Сан Стефано"№8 и ул."Асенова крепост"№53 авария на водопровод кв.Свети Георги до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Конушка" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Калиакра" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Студенец"№33 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."4-ти Януари" зад "Балабановата къща" авария на водопровод Стария град от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №153 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 15:00 ч до 18:00 ч
район Асеновград с.Долнослав ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Орешец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово П.С. Московец Ф700 авария на водопровод Сопот ВМЗ и СКФ до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово ул."Георги Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново железаре ул."12-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Александър Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

29.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград пътя за Бачково до р-нт "Луковица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Бързия "№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №127 вх.З подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията 11.00ч. до 15.00ч.
гр.Хисаря ул."Тракия" авария на водопровод централна градска част до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Орешец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нареченски бани авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Леново стопански двор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово П.С. Московец Ф700 авария на водопровод гр.Сопот и В.М.З -Сопот до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Видол Странски"№26 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем ул."Тракийска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Цар Калоян ул."Македония" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница ул."9-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение ул."Рила" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Цариградско шосе"№58 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" и ул."Стефан Стамболов" авария на магистрален водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Дунав"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №214 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Загреб"№1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мръченик авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер месност "Паниците" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово П.С. Мостовец Ф700 авария на водопровод гр.Сопот и В.М.З -Сопот до отстраняване на аварията
район Кричим с.Кадиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Раковски кв.Парчевич авария на водопровод кв.Парчевич до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение ул."6-ти Септември" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря кв.Веригово ул."Иван Вазов" №120 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

27.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Петко Д. Петков" и ул."Мали Богдан" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Славееви гори" и ул."Чорлу" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Дунав"№76 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №256 авария на водопровод района на аварията 11.00ч. до 18.00ч.
гр. Съединение ул."Чардафон Велики" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Земеделска"№27 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря кв.Момина баня ул."Бор" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Новаково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Златитрап авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Хан Аспарух"№2 авария водопровод Долна зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Руен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица ул."35-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

26.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Шишман" и ул."Сан Стефано"№14 авария на водопровод кв.Свети Георги до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петко Д. Петков" и ул."Мали Богдан" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №262 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Никола Алваджиев"№16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Филипово"№44 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" и ул."Македония" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Съединение Ромска махала авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер авария на водопровод месност Паниците до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Ангел войвода" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново железаре ул."26-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

25.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Лъки кв."Тепавица" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул."Слатинска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с. Драгойново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

24.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Брягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Момино село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

23.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Брегалница"№6 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Варшава"№6 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Дилянка"№1 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Братя Миладинови"№31 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тракия"№9 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Белица"№33 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."6-ти септември" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Конуш ул."Дунав"№6 ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Стоево авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Иганово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица авария на захранващ водопровод района под Бирарията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото и вилна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Мътеница авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

22.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Артин Гидиков"№6 авария на водопровод Стария град от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ела" и ул."Изворна" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Дунав"№194 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград кв.Горни воден ул."Гергана"№6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Сопот авария на водопровод Московец Ф700 нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Хан Аспарух" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч до 17:00 ч
район Труд с.Желязно авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Строево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Кокиче"№17 авария на водопровод кв.Лозница до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Борис Сарафов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч до 17:00 ч
гр. Карлово ул."Дъбенско шосе" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Филипово"№44-А авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Червен ул."Родопи"№34 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер авария на водопровод месност Паниците до отстраняване на аварията
район Първомай с.Дълбок извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Райко Даскалов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

20.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Княз Борис"№42 авария водопровод кв."Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Цар Иван Шишман" авария на водопровод кв."Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Освобождение" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Източен" №69 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Стефан Стамболов"№30 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" (Кауфланд) авария причинена от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Яврово, ул."Ружа" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добростан авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Момино село авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Люляк " №4 авария водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" бл.30 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК " Тракия"бл.176 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул"Герлово" подмяна на водомери ул."Герлово" от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" изграждане на нов водопровод част от ул."Македония" от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Хисаря ул."Аугуста"№12 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Брестник авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Сърнегор авария на захранващ водопровод с.Сърнегор и с.Отец Паисиево до отстраняване на аварията
район Труд Помпена станция "Калековец" авариен ремонт от "EVN" с.Калековец , с.Крислово и с.Динк от 09:00 ч. до 17:00 ч.

18.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Иларион Макариополски"№98 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Войнягово авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

17.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с. Домлян, ул. "8-ма" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово, ул. "Добри войвода" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Каравелово, ул. "Георги Димитров" №63 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "4-та" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село, ул. "11-та" №18 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Първомай с. Брягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Момино село" авария на водопровод нарушено водоподаване в с. Момино село от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Иглика" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Труд с. Манолско Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Динк авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 19:00 ч.

16.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Атанас Мишев" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения нарушено водоподаване по ул. "Атанас Мишев" и ул. "Стою Шишков" от 09:30 ч. до 17:30 ч.
гр. Карлово ул. "Иван Попов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Север" авария на захранващ водопровод възможно нарушено водоподаване по високите етажи на града от 09:30 ч. до 17:30 ч.
гр. Пловдив бул."Цариградско шосе" №35 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Атанас Канарев" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от11:30 ч. до 19:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Кукуш" №16 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Първомай ул. "Княз Борис I-ви" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря ул. "Бузлуджа" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 19:00 ч.
район Кричим с. Цалапица, ул. "Западна" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Ново село авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:30 до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина, ул. "Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Еделвайс" №3 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 19:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Хан Аспарух" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 19:00 ч.
район Труд с. Рогош превключване нов водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 19:00 ч.

15.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Цариградско шосе"№35 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Kукуш"№14 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Дунав"№69 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото 11.00ч. до 13.00ч.
район Труд с.Манолско Конаре авария на противопожарен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ПС ЮГ токов удар от ЕВН нарушено водоподаване по високите етажи до възстановяване на ел.захранването
район Асеновград с. Червен, ул."Витоша" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция "Куртово Конаре" авария с. Ново село до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле авария на захранващ водопровод с. Брани поле до отстраняване на аварията
район Съединение с. Горна махала авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Ново Железаре авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров"№87 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Славянска" №82 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря кв. Момина баня, ул. “Асен Златаров" авария водопровод частично нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Неделево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Михилци, ул."1-ва" №13 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Брацигово"№11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Персенк"№19 авария на водопровод кв."Съдийски" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Дунав" №188 авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров"№87 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК." Тракия" ,блок №20 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Бързия"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Делю Георгиев"№35 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Избегли авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Дъбене ул."8-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски до EVN авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Дъбрава" и ул."Съединение" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци ул."2-ра" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря П.С. Баня - Ф300 авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в гр.Хисаря до отстраняване на аварията

11.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Чинар"№37 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв."Коматево" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Климент авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

09.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Бако Динчо" №13 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Свети Георги" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №72 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Елба" №30 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Съединение ул. "Цар Симеон" №17 авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Нови извор, ул. "19-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Войсил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 14:00 ч.
район Хисаря с. Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря Помпена станция "Баня-Хисаря" авария на напорен водопровод възможно нарушено водоподаване в гр. Хисаря до отстраняване на аварията

08.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово бул. "Освобождение" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Остромила" №38 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Драгоман" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 20:30 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" Без ел. захранване от EVN нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Ибър" и "Мария Кюри" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 14:00 ч.
район Родопи с. Брестник, ул. "Димитър Благоев" изграждане на ново сградно водопроводоно отклонение частично нарушено водоподаване в селото от 14:30 ч. до 20:30 ч.
район Труд с. Рогош, ул. "Георги С. Раковски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. 16:00 ч.
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Михилци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

07.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. Горни Воден, ул. "Христо Анастасов" №27 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Славянска" и ул. "Варна" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Върховръх" №6 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кап. Райчо" и ул. "Иларион Макриополски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 20:30 ч.
гр. Хисаря ул. "Генерал Гурко" №1 авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добростан авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Баня, ул. "48-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Златитрап авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Родопи с. Гълъбово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул."Опълченска" и ул. "Гергана" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Пейо Яворов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Васил Левски" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция "Песнопой-2" авария нарушено водоподаване в с. Отец Паисиево, с. Сухозем и с. Сърнегор до отстраняване на аварията
район Съединение с. Правище авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Хисаря с. Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.

06.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Даскал Ботьо" №19 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Болярци, ул."46-та" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Мулдава авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Нови извор авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Малина" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, ул."Победа" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково ул."Цар Калоян" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Атанас Каменаров" №13 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Остромила" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Игрище Кубрат" №123 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан ул."2-ра" №27 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Домлян, ул."8-ма" №2 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с Белащица ул."Стопанска" авария на захранващ водопровод с. Брани поле, и част от с. Белащица до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец, ул."Речна" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ук."Илинден" и ул."Колкотница" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово П.С. Певците авария помпен агрегат нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Победа"№16 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ук."Илинден" и ул."Колкотница" авария на захранващ водопровод Западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Васил Априлов"№146 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Генерал Карцов"до бл.86 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Дъбенско шосе"№28 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Ягодово ул."Минзухар"№2 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново, авария на помпена станция с.Войводиново и с.Желязно до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
с.Труд Главен път,до пазара авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

02.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Атанас Мишев" авария на водопровод района на болницата,района на казармата и ул."Захари Стоянов" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Захари Стоянов"№62 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК."Тракия"бл.173 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Презвитер Козма"№10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул".Лясковец"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Врата авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ,ул".Възраждане"№27 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Бресник, ул."Славянска"№5 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

01.08.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №42 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Ибър" №21 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стойчо Мошанов" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Велико Търново" №2 монтаж на пожарен хидрант от външна фирма нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-1" без ел .захранване от EVN нарушено водоподаване за високите етажи на града до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул. "Генерал Гурко" №46 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Червен авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Бегунци, ул. "3-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:30 ч.
район Карлово с. Ведраре, ул. "5-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Пейо Яворов" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 12:30 ч. до 18:30 ч.
район Съединение п.ст. "Долна махала" подмяна на помпа нарушено водоподаване в с. Долна махала и с. Бегово до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 15:30 ч.
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. 17:00 ч.
район Хисаря с. Красново, ул "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.

31.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр Хисаря ул. "Бузлуджа" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград кв. Долни Воден авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Киро Киров" №16 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Княз Ал. Дондуков-Корсаков" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района и Стария град от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:30 ч. 18:30 ч.
район Съединение с.. Голям чардак авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 13:00 ч.

30.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Долно воден ул."Захария" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ж.к. "Тракия" бл.192 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Борба"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Първомай ул."Калоян"№12 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре ул."1-ва"№17 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калоферул."Калифер войвода" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

29.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Петко Ю. Тодоров" №15 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Карловска"№18 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Елба" и ул."Възход" авария на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Карлъка"№10 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност 11.00ч. до 16.00ч.
гр.Хисаря ул."Васил Левски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мръченик авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Калофер Войвода" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Оризари авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Кадиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Драгомир авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Чернозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново, авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Георги Димитров"№7 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Парчевич"№48 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Родопи" и ул."Марин Дринов" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с. Пъдарско авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Васил Априлов" №152 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Златитрап ул."3-та" №3 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Дрангово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария в Помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево ул."Никола Вапцаров" №6 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

26.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Земеделска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Гаганица"№52 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Чавдарска" авария на водопровод кв."Сушица" до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Стоево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица авария на водопровод кв."Пастуша" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен изграждане на нов водопровод ул."Славянска" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Белащица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
с.Труд ул."Марица"№8 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

25.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Ясна поляна" авария на водопровод нарушено водоподаване в района на Гребна база – Пловдив от 09:00ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Йордан Ковачев" №7 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 14:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Никола Вапцаров" и ул. "Македония" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" бл. №62 подмяна на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Първомай ул. "Орфей" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Дъбене авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "5-ти януари" авария на водопровод нарушено водоподаване във вилната зона от 13:00 ч. до 19:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 19:00 ч.

24.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Атанас Мишев" авария на водопровод кв."Лозница"и промишлена зона "Изток" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Дельо войвода" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Леонардо да Винчи"№74 Подмяна на СВО "Сградни водопроводни отклонения" района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петър Шилев"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Звезда" изграждане на ново сградно водопроводно отклонение района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната деиност
гр. Хисаря ул."Васил Петрович" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Юмрукчал" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Белащица ул.Пенчо Славейков" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

23.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. Долни Воден, ул. "Йордан Йовков" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Карлово Индустриална зона Карлово авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петър Шилев" №4 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" авария на захранващ водопровод възможно нарушено водоподаване за високите етажи до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Константин Величков" и ул. "Царево" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Съединение ул. "Чардафон Велики" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Леново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 18:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Куртово Конаре" авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в с. Ново село от 12:00 ч. до 20:00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Мавруда" и ул. "Орфей" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец, ул. "Пролет" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Рила" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 19:00 ч.
район Родопи с.Белащица, ул. "Пенчо Славейков" №27 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 19:00 ч.
район Труд с. Труд подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 9:00 ч. до 11:00 ч.
район Труд с. Рогош, ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

22.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Долно воден ул."Еделвайс"№5 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Хан Телериг" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Елба" и ул."Възход" авария на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Горно воден ул."Гергана" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мръченик авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Горни Домлян ул."Емил Василев" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово ул."Шипка"№4 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Възраждане" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Съединение"№4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Божур" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Боянци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васли Левски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авариен ремонт на помпена станция нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Стряма авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи х.Здравец авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

20.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград Индустриална зона -Север авария водопровод Индустриална зона -Север, и част от бул."България" ул."Пирин" ул."Яне Сандански" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Ловен парк" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" авария на захранващ водопровод възможно нарушено водоподаване за високите етажи на града до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария в Помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 18:00 ч. до 23:00 ч.
район Родопи с. Гълъбово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи хижа Здравец - парк Родопи авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

19.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Гълъбец" и ул."Славянска" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Иван Драсов" №2 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Вежен" №3 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай гр. Първомай авария на захранващ водопровод гр. Първомай, кв. Дебър, с. Градина до отстраняване на аварията
район Първомай гр. Садово авария причинена от външна фирма нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен ул."1-ва" №38 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково ул."Оборище" №2 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен ул."Опълченска" №38 авария водопровод частично нарушено водоподаване до отстраняване на аварията
район Родопи с. Крумово, ул. "Шупка" №4 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Бор"№8 ремонт на спирателен кран ул."Христо Караманджуков",ул."Бор",ул."Светла",ул."Здравец"и част от ул."Академик Петър Динеков" от 09:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул."Никола Петков"№33 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Подрумче"№20 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Нареченски бани авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Дъбене авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Добри Войвода" №17 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Здравец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово превключване нов водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до приключване на ремонтната дейност

17.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Изток" бл.1 подмяна на спирателен кран,общ водомер кв."Изток" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Калофер" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Васил Априлов" №117 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Леонардо да Винчи" до ЦДГ "Малкият Принц" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ивац Войвода"№15 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски изграждане на нов водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.

16.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Запад бл.104 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Хан Тервел"№9 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" №48 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Съединение 6-Та "Секция" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Васил Петрович" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

15.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Росица" и ул. "Родолюбие" авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Лозница" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград кв. "Запад" бл. 7/5 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 17:30 ч.
гр. Хисаря ул. "Димитър Благоев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Яворово, ул. "Руен" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Врата авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Бялата вода" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "16-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Триводици авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брестник ул. "Петър Берон" нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 19:00 ч.
район Съединение с. Дуванли авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Бенковски, ул. "13-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 17:30 ч.

14.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Акация"№18 подмяна на спирателен кран района на аварията 11.00ч. до 13.00ч.
район Карлово с.Розино ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция "Кадиево" авария на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Лъки с.Лъки ул. "Речна" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел ул.№18 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житгница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Детелин Войвода" №3 авария на сградно водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Полковник Бонев" и ул."Мария Кюри" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Никола Петков" №33 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Стефан Стамболов" до пазара авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Ген.Тотлебен" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Хисаря кв.Веригово ул."Лиляна Димитрова" №4 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Tруд с. Бенковски ул."5-та" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Избегли авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Плевен" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Куртово, ул. "5-та" №3 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен ул."Бяла черква" №32 авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково - водоем авария водопровод вилна зона " Марково" до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски, ул. "13-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 18:00 ч. до 20:00 ч.

11.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Константин Стоилов "№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Клокотница"№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Слатина ул."1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Куртово, ул. "5-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер-- месност"Паниците" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мръченик авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Петко Р. Славейков" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле, ул."Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Гагарин"№7 изграждане на ново сградно водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Труд с.Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало крушево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр .Карлово ул."Даскал Ботьо"№10 ремонт на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв."Долни Воден" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв."Горни Воден" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив "Ягодовско шосе" превключване нов водопровод район "Тракия"с намалено водоподаване до приключване на ремонтната деиност
гр. Пловдив ул."Атанас Каменаров"№13 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ивац"№15 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" до МБАЛ "Свети Пантелеймон" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Лиляна Димитрова"№10 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Яврово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура ул."Розова долина" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Каравелово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение Помпена станция "Житница" авария нарушено водоподаване в с. Житница до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на захранващ водопровод с.Сърнегор, с.Пайсиево до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски изграждане на нов водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч до 17:00 ч
район Хисаря с.Беловица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград с.Златовръх авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв.Баделема бл.17 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Коматевско шосе"№54 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Битоля" №16 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив бул."Васил Априлов"№102 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч до 17:00 ч
гр. Пловдив ул."Петко Д. Петков"№29 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност 11.00ч. до 16.00ч.
гр. Пловдив кв.Изгрев ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Алеко Константинов" подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Жан Жорес"№43 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч до 17:00 ч
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №46 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Кричим ул."Тракия" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Боянци монтаж на водомер на населено място нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната дейност
район Асеновград с.Червен ремонт противопожарен кран нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Калофер месност "Паниците" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция "Белозем" Авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията

08.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Яне Сандански"№11 ,ул."Елинден"№26,ул"Цар Освободител"№14Б, ул."Княгиня Евдокия"№4 авария на водопровод Западно от река Чая до отстраняване на авариите
гр. Асеновград ул."Захари Стоянов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград бул."България"№13 авария на захранващ водопровод Западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петко Каравелов"№15 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Богомил"№87 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК." Тракия" ,блок №23 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 13:00 ч до 17:00 ч
район Карлово гр.Калофер ул "Драгол Проданов"№14 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово ул."Васил Караиванов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Голям Чардак авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

07.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Дъбенско шосе" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Княгиня Мария Луйза" №70 изграждане на нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 13:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Ибър" №35 изграждане на нови СВО и СКО нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Христо Даново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от11:30 ч. 17:30 ч.
район Лъки ул. "Речна" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 16:30 ч.
район Раковски с. Чоба, ул. "Средногорски партизани" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Борец, ул. "3-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Войсил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 19:00 ч.
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

06.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Росица" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Коматево ул."Пампорово"№1 подмяна на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."кв.Прослав ул."Бъдеще" подмяна на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Кричим авария на водопровод местност "Кошовете" до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Върбен авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

05.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Искра"№4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул.Св."Климент"№17-а авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Детелин Войвода"№3 авария на водопроводно сградно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски,ул."5-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Стрямска"№16 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом ул."1-ва"№5 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Иганово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски бул."Тракия"№70 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово ул."Минзухар"№7 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник ул."Независимост"№33 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд Помпена станция "Царцово" авария на ЕVN нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Строево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Теофал Райнов"№74 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Кукуш" №19 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Марагидик" №20 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив 4-ти км. авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Севлиевска" авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Иван Вазов" №18 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Пека Попова" №13 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Найчо Цанов" зала Академик авария на захранващ водопровод индустриална зона "Тракия" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Асен Христофоров" №6 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ладога" №11 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Съединение ул."Кап.Райчо" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

02.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Стефан Стамболов" и ул."Славееви гори" авариен ремонт на магистрален водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Полтава"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Марин Дринов"и ул."Николай Гогол" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Старо железаре ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Мало крушево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.

01.07.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Петър Стоев" №33 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Гогол" с ул."М.Дринов" авария на водопровод района на аварията, Ж.С.К."Електроника" ,ул."М.Богдан"№24.70 висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Клисура"№13 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Сърнена гора"№12 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Младежка" №27 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв.Коматево ул."Хисаря"№40 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Тополово ул."1-Май" авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Преслав" подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 12:00 ч.
район Раковски с.Стряма авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово ул."Кирил и Методи" изграждане на ново СВО нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Родопи гр.Куклен ул."Родопи" с ул."Л.Каравелов" авария на водопровод нарушено водоподаване висока зона до отстраняване на аварията

30.06.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград квартал "Долни Воден", ул. "Демокрация" и ул. "Йордан Йовков" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч до 17:00 ч
гр. Пловдив ул. "Модър" и ул. "Коматевско шосе" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района и в квартал "Коматево" от 08:00 ч.до 16:00ч.
гр. Пловдив ул. "Менделеев" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартал "Съдийски" от 09:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Целина" №2 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 17:30 ч.
район Карлово с. Слатина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Помпена станция "Марково-2" авария нарушено водоподаване във вилната зона от 07:00 ч. до 12:00 ч.
район Родопи Помпена станция "Куклен-1" авария нарушено водоподаване в града от 07:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

29.06.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул. "България" авария на водопровод нарушено водоподаване в района на запад от ул. "Шипка" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Карлово ул. "Васил Караиванов" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Слатина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Хайдушка" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 07:00 ч. до 15:00 ч.
район Лъки с.Белица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул. "Речна" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:30 ч. до 17:30 ч.
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч до 15:00 ч.

28.06.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров"№84 авария на магистрален водопровод района на аварията и висока зона на ул"Пере Тошев"№28, бул."Н.Вапцаров"№40, и Хидрофори: "Въча","Юбилеен" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Мали Богдан" №27 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в града висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Пере Тошев"№101 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Асеновград кв."Долни Воден" ул."Кукленско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград кв."Долни Воден" ул."Йордан Йовков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово ул."Оризаре"№9-а авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем изграждане на ново СВО нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен , ул."Свобода" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Калековец ул."Хан Аспарух" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря С.Старосел ул."Изгрев"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
с.Труд бул. "Г. М. Димитров"№30-А авария на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията

27.06.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Янтра"№2 авария на водопровод кв."Метоха" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. 143 вх "В" подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Май"№10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Борис Петров"№22 авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Tруд ул."Александар Александров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград кв.Долно Воден ул."Кукленско шосе" авария на водопровод Промишлена зона "Север" до отстраняване на аварията
район Асеновград кв.Горно Воден ул."Младен Митроколев"№12 авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Хъшовска"№13 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски,ул."2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Отдих"№2 авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен , ул."Свобода"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Ген. Столетов"№5 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Ясно поле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул. "Изгрев"№5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

26.06.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Богомил"№104 авария на водопровод района на аварията 13.00ч. до 17.00ч.
гр. Пловдив ул."Младежка"№27 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ж.к. "Тракия" бл.285 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №262 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Клисура" и ул."Батак" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Христо Ботев" до бензиностанция "Газпром" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Антим 1-ви" подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Васил Левски ул."2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Свежен ул."№3-та" №80 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Лъки с. Белица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."Раковска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

25.06.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Копринарска" нов водомерен възел района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хъшовска" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петко Р. Славейков" №4 авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кап. Райчо "№66 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Велбъжд"№63 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Захари Стоянов"№12 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Мулдава авария на водопровод в стопански двор нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски,ул."32-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."Тракия" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица до "Водоема" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

24.06.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Гонда вода" авария на водопровод кв. "Изток" и кв. "Гонда вода" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Бугариево"№14 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив двора на училище "Симон Боливар" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК. "Тракия" бл.327 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул.Лерин"№31 подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хъшовска" и ул."Цар Асен" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив "Брезовско шосе" безиностанция "Петрол" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово кв."Сушица" нарушено водоподаване поради влошени метеорологични условия кв."Сушица" до нормализиране на обстановката
гр.Кричим ул."Витоша" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Червен подмяна на водопровод нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната деиност
район Карлово с.Ведраре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мраченик авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Неделево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

23.06.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Главатар авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

22.06.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Белащица" №63 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 13:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Тодор Каблешков", до безиностанцията авария на водопровод нарушено водоподаване в района и Стария град от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "7-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Лъки с. Джурково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Момино село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Стопанска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Труд, ул. "Данаил Николаев" №1 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 16:30 ч. до 19:00 ч.

21.06.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул. "България" авария на водопровод нарушено водоподаване в района на бул. "България" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Сокол", бл. №4004 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №201 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Йордан Гавазов" №42 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Соколица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Райна Княгиня" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Орфей" №18 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч.до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Дъбрава" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 19:00 ч.
район Труд с. Динк подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 11:00 ч.
район Хисаря Помпена станция "Беловица" авария на водопровод нарушено водоподаване в с. Беловица от 11:00 ч. до 17:00 ч.

20.06.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Асенова крепост" авария на водопровод кв."Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград бул."България" авария на водопровод Промишлена зона "Север" до отстраняване на аварията
гр. Кричим ул."Витоша" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Васил Априлов"№102 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."3-ти Март№35" авария на спирателен кран в Хирофорната уредба нарушено водоподаване висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул.""СветаПетка"№12 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Марица" с ул."Н.Войвода" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Марица"№69 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Стамболийски ул."Райко Даскалов" с ул.""Перущица" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря с. Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград кв.Долни Воден ул."Капина"с ул."Братя Даскалови" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Соколица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Кричим местност "Кошовете" авария на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност ул."Антон Иванов" до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино 2-ра В.З. авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи грКуклен ул."П.Яворов"№2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.06.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград Бачковски път авария на водопровод кв.Метоха до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Ж.П. Мост- Гребна база авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Възход" №32 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Силиврия" и ул"Чорлу" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Богомил"№87 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ж.к. "Тракия" бл.195 вх.Г подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр.Хисаря кв.Момина баня ул."Акация"№76 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря кв.Веригово авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Соколица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мръченик авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре ул."8-ма"№6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино 2-ра В.З. авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Персенк" №3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

18.06.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Борислав" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Кричим ул."Митко Палаузов" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Загоре" №15 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ландос" №99 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Радко Димитриев" №53 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Копривщица" №1 авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Славянска" и ул."Д-р Владо" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Йордан Гавазов" №48 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Динк авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

17.06.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Баделема бл.№22 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Карлъка" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Хан Телериг" №1 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №201 вхГ авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №262 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Tруд с. Граф Игнатиево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Стоево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Ведраре авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен ул."Райна Княгиня" авария водопровод частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с. Церетелево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

16.06.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Хисаря ул."Александър Стамболийски"№ 21 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря кв."Веригово" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Мраченик авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Домлян авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер , ул."Старчовец" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомаи с.Дълбок Извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Родопи с.Брестник авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Здравец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

15.06.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Стара планина" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Босилек" №2 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

14.06.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово кв. Сушица, ул. "Карловска" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 18:00 ч. до 21:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кукленско шосе", до хотел "Чиирите" изграждане на ново сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в Южна промишлена зона от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Здравец" и ул. "Перелик" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Жеравна" №6 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 12:00 ч.
район Асеновград с. Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Дъбене, ул. "8-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма, ул."Христо Смирненски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Изгрев" изграждане на ново сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 19:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Цар Иван Асен II" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево подмяна на водомери частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Труд с. Царацово, до училището авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Иванка Пашкулова" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.

13.06.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Княгиня Евдокия" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в квартал "Запад" от 15:30 ч. до 20:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Кемера" №28 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Хъшовска" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Виделина" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 18:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул."32-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Васил Караиванов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, местност Исака авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в с. Отец Паисиево, с. Сърнегор и с. Сухозем до отстраняване на аварията
район Труд с. Костиево, до стадиона авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.

12.06.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Победа"№58 авария на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хъшовска"№15 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Васил Левски ул."32-ра" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Московец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Захари Стоянов" №72 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Крислово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

11.06.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Ангел Войвода"№!17 авария на водопровод кв. Христо Ботев и кв.Гонда Вода от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград ул."Матей Преображенски"№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Карлово ул."Ловен парк"№8 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Славееви гори"№21 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" №81 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Академик Петър Динеков" до р-т "Меню" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Аспарух"№87 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 11:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Елба"№7 подмяна на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
район Tруд с.Войводиново, авария на водопровод индустриална зона до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Червен ул."Стръмна" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски, ул."1-ва"№4,№20 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Васил Левски"№20 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чоба Профилактика на ЕVN нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Брестник ул."Сан Стефано№3 нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
с.Труд ул."Гарваница" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията

10.06.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Любен Каравелов" авария водопровод района на аварията и МБАЛ - Асеновград до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №142 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Георги Котов" и ул."Мария Кюри" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Пере Тошев" №75 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Хъшовска" №15 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Крайна" №14 авария на спирателен кран района на аварията