Аварии
Архив:

Телефон за аварии 032 / 6157

04.12.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Славей" авария на водопровод района на Автогарата до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" авария на водопровод Индустриална зона и ПСОВ от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Киев" №11 авария на водопровод района на аварията от 11:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав"№150 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" и ул."Дамяница" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул"Равнища" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Вратцата" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Яворово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул."Ген. Данаил Николаев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд П.С. Маноле Липса на захранване от енерго Юг с.Маноле с.Манолско конаре и с.Ясно поле до отстраняване на аварията

03.12.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Младежка" подмяна на спирателен кран района на аварията от 12:00ч. до 14:00ч.
район Карлово с.Слатина авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово до бенз. Лукойл авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

02.12.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Първомай гр.Първомай ул."Черноризец Храбър" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи х.Здравец м-ст "Студенец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

01.12.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Голямоконарско шосе" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма Индустриална зона от 12:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" №100 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Св.Св. Кирил и Методий" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Скопие" №45 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Трепетлика" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул. "Стражата" и ул. "Бузлуджа" подмяна на водопровод района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Устина авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с. Катуница Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в селото до възстановяване на захранването
район Раковски с. Белозем Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в селото до възстановяване на захранването
район Родопи с. Белащица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаването в града до 18:00ч.
район Труд с. Войсил авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Ново Железаре авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

30.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Свети Свети Кирил и Методий" №4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ЖК Тракия бл.255 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "Ал. Стамболийски" до затвора авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул. "Генерал Заимов" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Първенец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Брестник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Радиново авария на водопровод от външна фирма Индустриална зона до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Ново Железаре авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

29.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.7 авария на спирателен кран района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Съгласие" №6 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр Карлово ул. "Тодор Каблешков" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим Помпена станция "Кричим" авария на помпен агрегат с Устина от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Брестник авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Първенец ул. "Кирил и Методи" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

28.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Помпена станция "Север" Токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в града високите етажи от 08:00ч. до 09:00ч
гр.Пловдив ул. "Преслав" с ул. "Яворов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 20:00ч.
гр.Пловдив ул. "Батак" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Димитър Цончев" №3 авария на водопровод района на аварията от 14:00ч. до 18:00ч.
район Кричим Помпена станция "Перущица 1" авария на енерго "ЮГ" ниска и висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция "Брестовица" 3 авария на енерго "ЮГ" Висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим с. Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото Ще се работи на 29 .11. 2023г
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 17:00ч. до отстраняване на аварията

27.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград до Казармите авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Елин Пелин" №39 ремонт СК кв.Прослав от 11:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив бул."6-ти септември" и бул."Васил Априлов" авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" и бул."Свобода" авария на захранващ водопровод Стария град и централна зона до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Поп Манол" №3-А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Никола Войводов" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение П.С. Песнопой 1 и 2 авария на помпен агрегат с.Песнопой, с.Отец Паисий,с.Сухозем и с.Сърнегор до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Бенковска" авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул"Никола Вапцаро"№53 авария на хидрофорна уредба високите етажи в района от 09:00ч. до 12:00ч.
гр.Хисаря кв. "Момина баня" ул."Явор" авария на водопровод кв.Момина баня до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нови извор авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим ПС "Оризаре" авария на енерго "ЮГ" с. Оризаре и с. Златитрап до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски ул."Антим 1-ви" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим ПС Цалапица Липса на захранване от енерго Юг с.Цалапица до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. Брестовица Липса на захранване от енерго Юг с.Брестовица до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи П.С. Брестник Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи П.С. Белащица Липса на захранване от енерго Юг с.Белащица и с.Брани поле до отстраняване на аварията
район Труд ПС "Рогош" авария на енерго "ЮГ" с. Рогош, с Трилистник, с. Скутаре до отстраняване на аварията
район Труд П.С. Маноле Липса на захранване от енерго Юг с.Маноле, с.Манолско конаре и с.Ясно поле до отстраняване на аварията

25.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Димитър Талев" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Мусала" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр.Стамболийски ул."Родопи" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим ПС ПЕРУЩИЦА 1 Липса на захранване от енерго Юг частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим ПС ОРИЗАРЕ Липса на захранване от енерго "ЮГ" с.Оризаре и с.Златитрап до отстраняване на аварията
район Труд пс "Рогош" авария на енерго "ЮГ" с. Рогош , с Трилистник,с Скутаре до отстраняване на аварията

24.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Пещерско шосе" №68 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" №26 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Левски" №180 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Западна" авария на ПХ южната част на квартала от 13:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив ул."Вегетарианска" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Тотлебен" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Иван Вазов" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

23.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Росица"№80 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив кв.Беломорски ул. "Родопска" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Белград"№23 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.145 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Съединение ул."3-ти март" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград индустриална зона авария на водопровод индустриална зона до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. "Брестовица"-2 авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи х.Здравец м-ст "Копривките" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи П.С. "Куклен-2" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение П.С. "Найден Герово" авария на напорен водопровод с.Драгомир до отстраняване на аварията

22.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Дъбенско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Войнишка слава" №16 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Димо Хаджидимов"№16 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия до кметството смяна на водопроводен СК района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Ангел Букурещлиев"№12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Модър" и ул. "Царевец" превключване на нов водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Рила"№2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря кв. Момина баня ул. "Ге.Тотлебен" авария на водопровод от външна фирма кв.Момина баня до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Юмрук Чал" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр. Пловдив ул."Мали Богдан" №24 авария на хидрофорна уредба Висока зона от 09:00ч. до 12:00ч.
гр. Съдинение ул."Александър Стамболийски" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Воинишка Слава" №16 авария на водопровод района на аварията от 18:00ч. до 22:00ч.
гр.Пловдив ул."Константин Величков" №85 авария на магистрален водопровод кв. "Съдийски" от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Гагарин" №8 подмяна на водомерен възел висока зона от 10:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов " №154 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Никола Райнов" №4 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив ул."Славейков" с ул."Христо Пеев" подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Димо Хаджидимов" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия м-н "Кауфланд" подмяна на спирателен кран ф-150 от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив П.С. "Север" подмяна на спирателен кран Високите етажи на града от 10:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Цанко Дюстабанов" №35 авария на спирателен кран общ водомер района на аварията от 11:30ч. до 14:00ч.
район Карлово с.Слатина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Богдан авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Храбрино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с.Брестник подмяна на противопожарен хидрант района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 15:00ч.
район Труд с.Радиново подмяна на водомерен възел индустриална зона "Радиново" от 10:00ч. до 15:00ч.
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

20.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Звезда" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Велбъжд" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.31 ремонт СК района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Мусала" №15 Смяна спирателен кран общ водомер района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 15:00ч.
район Кричим с.Устина авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул."Преслав" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул. "Стара планина" № 2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Отдих" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

19.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Батак" №44 вътрешна авария в блока района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с. Поповица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Брани поле ул."Кирил и Методи" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Белащица "Околовръстен път" авария на водопровод Вилна зона с. Белащица от 11:00ч. до 20:00ч.
район Родопи Помпена станция "Пепелаш" авария на енерго "ЮГ" Парк Родопи до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

18.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Васил прилов" №146 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Кемера" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" №146 авария на хидрофорна уредба висока зона висока зона от 18:30ч. до 20:30ч.
гр.Хисаря ул."Александър Стамболийски" №21 авария на водопровод централна градска част до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово училище Райно Попович авария на водопровод бул."Освобождение" и района до отстраняване на аварията
район Родопи х.Здравец -парк Родопи Липса на захранване от енерго Юг района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

17.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Съединение ул."Васил Левски" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия до м."Детски свят" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Борба" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Христо Г. Данов" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.20 смяна на СК района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря кв.Момина баня ул."Хайдушка" авария на водопровод кв.Момина баня до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Васил Петрович" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул. "Хан Аспарух" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Манолско Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Васил Коларов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

16.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Долни Воден Промишлена зона авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.31 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.314 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Арабаконак"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Христо Г. Данов"№38 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."3-ти март" №28 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Поручик Величков" №6 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград централна част авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Анка Райкова" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение ПС Голям чардак авария на Помпена станция с.Царимир, с.Малък Чардак, с.Голям Чардак до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Манолско Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Ген.Гурко"№32 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Паничери авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

15.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Славянска" №2 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Марагидик" №14 смяна на водопроводен СК района на аварията от 09:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив бул. "Ал. Стамболийски" до затвора авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Билото" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."В.Априлов" №146 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Христо Г. Данов"№37 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Васил Петрович" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. Кричим авария на помпен агрегат с. Устина до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Браниполе ул. "Черно море" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи" х.Здравец авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд П.С."Калековец" авария на помпен агрегат с.Калековец с.Динк и с.Крислово до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

14.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Христо Г. Данов" №37 превключване на нов водопровод района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив жк Тракия бл.143 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Стоево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Трилистник авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Правда "№46 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Помпена станция "Юг" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града високите етажи от 11:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.42 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Янко Сакъзов"№15 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Константин Величков" №53 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Конуш авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Марково ул ."З. Стоянов " с ул. "Стадиона" авария на водопровод нарушено водоподаването в ниска зона от 15:00ч. до 18:00ч.
район Съединение с. Малък Чардак авария на пожарен хидрант нарушено водоподаването в селото от 13:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Радиново авария на водопровод индустриална зона "Радиново" от 11:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод с. Беловица и с. Мало Крушево от 09:00ч. до 17:00ч.

12.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "В. Априлов" №89 до м-н "Шкода" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Кап. Райчо" с ул. "Леонардо Да Винчи" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "В Бараков" №10 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 13:00ч. до 15:00ч.
район Раковски с. Стряма, ул. "Пейо Яворов" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Първенец авария на помпен агрегат месност "Терасите" от 09:00ч. до 13:00ч.

11.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Гулаш планина"№11 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив П.С. "Юг" авария на захранващ водопровод високите етажи на града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр.Карлово ул."Юмрукчал" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Първомай ул."Хан Аспарух" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

10.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив П.С. "Юг" Токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в града от 06:00ч. до 08:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" №17 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив П.С."Изток 1" Токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в града от 06:00ч. до 08:00ч.
гр.Пловдив ул."Петьофи"№12 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."К. Величков"№53 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Яне Сандански" и ул. "Мечников" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Добралък авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Юмрукчал" авария на водопроводен СК от външна фирма района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаването в ниска зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул. "Захари Стоянов" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Браниполе авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул. "Иван Вазов"№20 авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец м-ст "Терасите" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

09.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Вяра" №5 авария на водопровод кв.Прослав от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Сидер Войвода" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Гълъбец" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Елена" авария на водопровод кв.Прослав от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Раковски кв.Генерал Николаево авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Момино село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи" х.Здравец авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул. "Иван Вазов" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Захари Стоянов" авария на водопровод Ниска зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

08.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Тракия" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Преспа" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив П.С. "Север" авария на водопровод нарушено водоподаването в града високите етажи от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.327 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Захаридово" №96 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Г.Раковски" изграждане на ново водопроводно отклонение района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
район Карлово гр.Карлово ул."Юмрукчал" направа нови водопроводни връзки от външа фирма нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Перущица ул." ген. Д, Николаев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци смяна на водомер района на аварията от 09:00ч. до 11:00ч.

07.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Колездачна" №12-Б авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив Помпена станция "Север" Ав. на енерго" Юг." Без захранване пс. "Север" нарушено водоподаването в града и висока зона от 9:00ч. до 10:00ч.
гр.Пловдив кв. Коматево ул. "Захаридово" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "Пещерско шосе" №27 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица ул. "Цар Калоян" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Брестовица П.С. "Брестовица-2" нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Марково ул ."З. Стоянов " с ул. "Иглика" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото долния край от 17:00ч. до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря с. Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

06.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Захари Стоянов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Голямоконарско шосе" до КАТ авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Помпена станция "Север" авария на Помпена станция високите етажи на града от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Запад" авария на водопровод кв. "Запад", кв. "Чинара", кв. "Метоха", кв. "Шипка" и кв. "Тракия" до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Стефан Караджа" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добралък авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Нареченски бани авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Кричим авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Малък Чардак авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Долна Махала авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Строево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

05.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Колездачна" №12 авария на водопровод нарушено водоподаването в кв. "Съдийски" от 13:00ч. до 20:00ч.

04.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив П.С. "Юг" Токов удар от енерго "ЮГ" високите етажи на града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.314 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Пере Тошев" №113 ,и бул. "Никола Вапцаров"№45-55 авария на хидрофорна уредба района на аварията и висока зона от 12:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив ул. "Авлига" №16 авария на водопровод района на аварията от 16:00ч. до 20:00ч.
район Асеновград Помпена станция " Мостово" авария на енерго "ЮГ" с. Мостово до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово ул. "Пека Попова" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Розино ул."ген. Столетов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово гр Карлово кв. "Сушица" Замътеност на водата кв. "Сушица" до отстраняване на проблема
район Първомай с. Поповица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски Пс. "Дрангово" -2 авария на енерго "ЮГ" с Върбен сЗлатосел до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция " Пепелаша" авария на енерго "ЮГ" Парк Родопи хижа "Здравец" от 12:00ч. до отстраняване
район Труд с.Граф Игнатиево авария помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Кичево" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Владая" ремонт СК района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.286 смяна на СК кв.Скобелева майка от 10:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" №100 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" №93 авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Гео Милев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Добралък авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски ул."Райна Княгиня" авария на водопровод нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение ПС Ръжево конаре профилактика от енерго "ЮГ" с.Ръжево конаре от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

02.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Крива" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Асеновград Промишлена зона-Север авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Колоездачна" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Захари Стоянов" №23 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Братя Бъгстоун" №12-20 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Владая" ремонт СК района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Юрий Гагарин" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Захари Стоянов" авария на водопровод Ниска зона до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. Оризаре профилактика от енерго "ЮГ" с.Оризаре и с.Златитрап от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с.Кочово подмяна СК нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Първомай с.Поповица изграждане на нов водопровод от ф-ма "Запрянови" нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи х.Здравец авария на водопровод Парк Родопи хижа "Здравец" до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Родопи" №1 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

01.11.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Белица" №5 авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Охрид" №38 авария на водопровод района на аварията от 16:00ч. до 23:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.314 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Захари Стоянов"с ул."Спас Гинев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл. 1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Копривките" №2 авария на хидрофорна уредба района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Митрополит Панарет" с ул."Мара Гидик" авария на пожарен хидрант района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Падарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Марково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Храбрино "Втора вилна зона" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Бойково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с Бресник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Любен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.

31.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "6 -ти Септември" №101 и ул. "Братя Миладинови" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "В.Априлов" от "Копчето" до Централна" Жп. Гара превключване на нов водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул. "Зорница" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв. Прослав ул. "Вегетарианска" №10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Лъки гр.Лъки авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Първомай с. Поповица превключване на нов водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд Помпена станция "Маноле" авария на Помпена станция с. Маноле, с. Манолско конаре и с. Ясно поле от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

30.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив П.С. Изток 1 Токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в града и висока зона от 10:00ч. до 11:00ч.
гр.Пловдив ул. "Георги Бенев"№11 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв. Коматево ул. "Училищна"№19 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград ул. "Крива" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград кв. "Долно Воден" местност "Молебена" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с Белозем ул. "Строител" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски гр. Раковски ул. "Перник" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Белозем ул. "Кокиче" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Стряма, ул. "Иван Вазов" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чоба авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря гр. Хисар кв. "Веригово" авария на водопровод района на ремонтната дейност от 12:00ч. до 17:00ч.

29.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Хисаря ул."Асен Златаров" авария на водопровод кв.Момина баня до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стрелци авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълабово ул. "Войнишка слава"№35 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушев авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

28.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Копривщица" №19 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Варшава" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Домлян авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Искър"№6 авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Първомай гр. Садово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Любен авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

27.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл №34 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Белица"№5 авария на магистрален водопровод района на аварията от 14:00ч. до 20:00ч.
гр.Пловдив ул. "Капитан Райчо" №85 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Стефан Захариев"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Избегли авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр.Баня ул."Искър"№6 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим пс . Кадиево Върхова ревизия на ел, съораженията с . Кадиево от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски кв "Парчевич" авария на водопровод района на аварията от 16:00ч. до 19:00ч.
район Родопи с.Пъвенец ул. "Плиска"№8 авария на водопровод месност "Терасите" от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Гълъбово ул "В. Слава" №35 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Първенец ул."В. Левски" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Царацово авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с, Костиево авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря гр Хисар ул. "Елин Паунов" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.

26.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски" и ул."Стефан Стамболов" авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия до бл.52 направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Никола Вапцаров" №55 авария на хидрофорна уредба високите етажи в района от 07:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив ул."Перущица" №53 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Цар Асен 1-ви" и ул."Богомил" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай кв.Дебър ул."Антим 1-ви" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Ген. Гурко" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Раковски Върхова ревизия на ел, съораженията гр.Раковски от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод от външна фирма Ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

25.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Раковски П.С. Секирово авария на водопровод кв.Секирово до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Ландос"№14 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.27 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Пчела" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Йордан Гавазов" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с.Бяла река авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул. "Синчец" авария на водопровод Долна Зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница направа нови водопроводни връзки от външа фирма нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Труд П.С. Маноле Липса на захранване от енерго Юг с.Маноле с.Манолско конаре и с.Ясно поле до преключване на ремонтната дейност
район Труд с.Радиново индустриална зона авария на водопровод от външна фирма с.Радиново до отстраняване на аварията

24.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Брезовско шосе" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Ал. Стамболийски" №115 авария на хидрофорна уредба района на аварията от 09:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул."Весела"№37 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Богдан авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул. "Васил Кирков" №1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Кричим ул."Витоша" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино 2-ра вилна зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица околовръстен път авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи" м. "Студенец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

23.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."6-ти септември" №36 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Работник"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр.Карлово авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем Върхова ревизия на ел, съораженията нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Труд с.Крислово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Строево авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Воисил авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново индустриална зона авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

22.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Хисаря ул."Гурко" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Белица"№33 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Марагидик" №21 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 18:00ч.
район Раковски с.Чоба ул. "Райна Княгиня" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Руски" и ул. "Преслав" авария на водопровод района и Стария град от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Авксентий Велешки" №19 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Цар Калоян"№13 превключване на нови водопроводни връзки района на аварията от 10:00ч. до 18:00ч.
район Първомай с.Добри дол авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Пъвенец ул. "Преслав" №3 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

20.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.399 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "Копривщица" №19 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Равнища"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Конуш авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово "Общинския Пазар" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Сопот ул. "Стара планина" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Богдан авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица ул. "Христо Ботев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод нарушено водоподаването в града от 12:00ч. до 15:00ч.
район Кричим с. Брестовица ул. "Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи Парк "Родопи" м. "Копривките" авария на водопровод района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
район Труд с. Ясно Поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

19.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив П.С. Изток 1 Токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в града високите етажи от 08:30ч. до 9:00ч.
гр.Пловдив ул. "Тракия"№81 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Копривщица" №19 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Асен Христофоров"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Добри Войников"№46 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв Прослав ул. "Вегетарианска" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 13:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград бл. №65 авария на спирателен кран общ водомер района на аварията и кв. "Запад" до преключване на ремонтната дейност
район Карлово гр. Карлово ул. "Гладстон"№16 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово с. Бегунци "ул. 2ра" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 16:00ч. до отсраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица авария на енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул. "Христо Ботев" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Белозем ул. "Строител" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи Парк "Родопи" х.Здравец авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи Парк "Родопи" м. "Студенец" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Брестник "Стопанския двор" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Строево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Паничери авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 17:00ч.

18.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Долни Воден ул."Хр. Анастасов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Асеновград ул."Отец Паисий" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Съединение ул."Генерал Заимов " №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Съединение ул."Освобождение" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Скопие" и ул."Охрид" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."България" №50 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Славянска" №91 авария на хидрофорна уредба високоите етажи в района до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Марагидик" №23 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Тракия" №81 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Стефан Стамболов" и ул."Константин Нунков" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Ж.К. Тракия бл.96 до у-ще "Д. Матевски" авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря кв.Веригово авария на захранващ водопровод кв.Веригово до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица П.С. Перущица 1 Панов връх, Ниска зона, кв.Пастуша до преключване на ремонтната дейност
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото и висока зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба ул. "Юрий Гагарин" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."Иван Вазов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Плиска" авария на водопровод месност Терасите до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул. "Васил Левски" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на пожарен хидрант нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

17.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Свобода" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Велбъжд"№4 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Гео Милев" №20 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Ченков" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод Ниска зона до отстраняване на аварията
район Първомай с.Бяла река авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Васил Левски" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Манолско Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

16.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Найчо Цанов" до бензиностанцията на "Петрол" авария на захранващ водопровод Ф546 района на аварията кв.. "Съдийский" и "Южна индустриална зона" от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "България" №2 авария на водопровод района на аварията и висока зона от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "В.Априлов" от "Копчето" до Централна" Жп. Гара" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим Помпена станция "Устина" Върхова ревизия на ел, съораженията нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр Кричим Помпена станция "Кричим" Върхова ревизия на ел, съораженията нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи гр. Куклен ул."Д. Дебелянов"№2 авария на водопровод района на аварията висока зона от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Радиново "Стопанският двор" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото и ндустриална зона "Радиново" от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Красново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

15.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Дунав" №138 авария на отклонение района на аварията от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул."Преслав" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим с. Брестовица ул. "Родопи" авария на водопровод Висока зона от 09:00ч. до 16:00ч.
район Лъки Гр. Лъки "Хайдушки поляни" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски Помпена станция "Дрангово-1" и "Дрангово- 2" авария на захранващ водопровод с.Златосел и с.Върбен до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи" х.Здравец авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Правище авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря с. Михилци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

14.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Братя Търневи"№11 смяна на водопроводен СК района на аварията от 09:00ч. до 11:00ч.
гр.Пловдив бул."Мария Луиза "№6 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Христо Ботев"№34 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Подрумче"№26 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."В.Априлов" - Голямо Конарско шосе авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Стоян Михайловски"13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря кв. "Момина баня" ул. "Хайдушка"№21 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Дъбене ул. "35-та"№7 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул. "Стоян Илинков" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията

13.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Хан Кардам" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Стоян Заимов"№16 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.146 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Месемврия"№29 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград водоем "Св.Георги" авария на водопровод с.Горнослав с. Долнослав с. Червен до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на пожарен хидрант Стопански двор до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на водопровод Промишлена зона до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

12.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Помпена станция "Изток 2" Върхова ревизия на ел, съораженията нарушено водоподаването в града високите етажи от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" №67 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.209 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Чонков"№30 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Розино ул. "Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр Кричим авария на водопровод нарушено водоподаването в града от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Марково ул."Подем" авария на водопровод района на аварията от 13:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с . Марково ул. "Г. Делчев" подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаването в селото от 13:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Правище авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.

11.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Цариградско шосе №137 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив кв. Прослав ул. "Клокотница"№12 авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Волга" до ресторант "Малкия Бунарджик" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград ул. "Ото Иванов" №26 авария на водопровод кв. "Изток" и кв. "Баделема" от 10:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр, Карлово ул." Кирил и Методи" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово ул. "П. Славейков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Евстати Гешев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер ул. "Стоян Илийков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай гр. Първомай ул. "Бор" авария на водопровод кв. Любеново от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Белозем ул. "Зора" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Брестник ул. "Независимост" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с Рогош Пс. "Рогош" авария н спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.

10.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул. "Г.Ангелов"№11 авария на водопровод кв.Изток до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Роза"№3 авария на водопровод района на аварията и промишлена зона до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Драма"№7 смяна на водопроводен СК района на аварията от 09:00ч. до 11:00ч.
гр.Пловдив ул."Волга" №60 авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Помпена станция "Изток-1" Върхова ревизия на ел, съораженията нарушено водоподаването в града и високите етажи от 09:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.146 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Гео Милев"№20 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Съединение ул."София" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим с.Куртово Конаре авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Браниполе местност "Исака" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново ул."Вихър"№3 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

09.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Варна" №28 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Перущица" №2 авария на водопровод района на аварията и висока зона от 16:00ч. до 20:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.146 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Владивосток" с бул. "6 ти Септември" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Волга" №60 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Марагидик"№38 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград кв. Долно Воден авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Конуш авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица Пс. "Перущица" 1 авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 13:00ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Труд с Манолско Конаре ул. "1-ва" авария на спирателен кран водомерна шахта нарушено водоподаването в селото от 16:00ч. до 19:00ч.
район Труд с.Калековец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Михайлци ул. "2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с Мътеница ул. "Кирил и Методи" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Михилци ул. "5 та" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

08.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Владивисток" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."Явор" №19 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград месност "Юрта" авария на водопровод месност "Кабата" до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски ул. "43-та" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Слатина ул, 13-та"№1 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

07.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Капитан Райчо" №35 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв. Остромила превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с. Драгойново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Шишманци авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Мало Крушево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

06.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Васил Априлов" №100 бл."Снежанка" авария на водопровод района на аварията и висока зона от 09:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул." Димитър Стамболов"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "Ал.Стамболийски" №71 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград Гр. Асеновград местност "Параколово" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града от 16:00ч. до отсраняване на аварията
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски гр. Брезово ул."Китка"№1 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Брани поле местност "Исака" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с Марково ул, "Г. Делчев" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи гр. Куклен авария на водопровод нарушено водоподаването в града от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Старосел ул. "В. Коларов" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 17:00ч.

05.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Яне Сандански" №9 смяна на водопроводен СК района на аварията от 09:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив Помпена станция "Север" Върхова ревизия на ел, съораженията нарушено водоподаването в града и високите етажи от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.146 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.80 вх.А авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Хисар"№40 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи гр.Куклен ул. "Явор" и ул. "Руен" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул. "Рожен"№10 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Лилково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царимир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на довеждащ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

04.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Коматевско шосе" авария на водопровод ул. "Коматевско шосе" ул. "Асенова крепост" ул. "Хисар" до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "Дунав" №116 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "6 -ти Септември", площад "Шахбазян" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово с. Пролом авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Домлян авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Кричим бул. "Тракия" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Брезово авария на водопровод нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Белащица ул. "Демокрация" №8 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи гр. Куклен ул. "Стръмна" авария на водопровод нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до отстраняване
район Родопи м-ст "Копривките" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Отец Паийсиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Царацово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Коматевско шосе" авария на водопровод ул. "Коматевско шосе" ул. "Асенова крепост" ул. "Хисар" до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Помпена станция "Юг" Върхова ревизия на ел, съораженията нарушено водоподаването в града високите етажи от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" №198 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 11:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Ал.Стамболийски" с ул . "Поручик В. Стефов" превключване на нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност и висока зона "Южен полъх" 9:00ч до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул. "Лейди Странгфорд" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 13:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив ул ."Драгоя Божилов" с ул. "Страхил" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Полет"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.20 авария на спирателен кран общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 12:00ч.
район Карлово гр Карлово ул. "Хан Крум" профилактика на водопровода района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски ул. " Н. Геров" авария на водопровод района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Брестовица ул. " Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Кричим ул. "Рила" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул. "Радецки" авария на водопровод частично нарушено водоподаването висока зона от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр Белозем ул. "Зора" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле ул "Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи гр, Куклен ул. "Мадарски Конник" авария на водопровод частично нарушено водоподаването ниска зона от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с, Марково ул. "Г. Делчев" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото долна част от 12:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с . Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря кв. "Момина баня" ул."Бузлуджа" №3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

02.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Яне Сандански" и ул. "Мечников" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "К.Величков" и ул. "Бачково" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Западна\'№44 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим с.Златитрап смяна на водопроводен СК нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Голям Чардак смяна на водопроводен СК нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд ул. "Янтра" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Черничево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

01.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Чаталджа" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Новаково авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Езерово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

30.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Найден Попстоянов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Отец Паисий" и ул."Доктор Г. Владо" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим П.С. Перущица 1 авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Стефан Стамболов" авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царемир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

29.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Славееви гори" №31 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Гълъбец" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Волга" №6Б авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Захария" №27 авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Яврово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим с. Цалапица Липса на ел. захранване нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Кричим, ул. "Варшава" №4 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Куртово Конаре Липса на ел. захранване нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица Липса на ел. захранване на помпена станция "Перущица-1" нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Раковски, ул. "6-ти Септември" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Болярино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Труд превключване на нов водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

28.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Хайдушка" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Окръжна болница "Пловдив" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград кв. "Долни Воден" ул. "Крайречна" авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Боянци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Крива" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Опълченска" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово ул. "Криволак" превключване на нов водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Перущица ул. "Ген. Данаил Николаев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Кричим, ул. "Рила" и ул. "Владая" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица Авария на помпен агрегат месност Щерна до отстраняване на аварията
район Раковски с. Розовец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи Парк "Родопи" х.Здравец авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с Брестник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Бойково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

27.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Варна" №30 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Съгласие" №6А авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив кв. "Остромила" превключване на нов водопровод района на ремонтната дейност от 14:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Книжна фабрика" №15 авария на водопровод кв. "Запад" до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Ангел Войвода" авария на водопровод кв. Изток от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Лозница" авария на водопровод кв. Запад от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Теменуга" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на помпен агрегат Ниска зона на града от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Запад бл. 105 авария на водопровод кв.Запад до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул."Лозница" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "Ал.Стамболийски" до затвора авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" смяна на СК от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 12:00ч.
район Раковски П.С."Дрангово-1"- П.С."Дрангово-2" авария на захранващ водопровод с.Отец Кирилово, с. Златосел,с. Върбен до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник в стопански двор авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул. "Захари Стоянов"№3 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Труд с.Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

25.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Отон Иванов"№5 авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв.Изток бл.10 авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Безово" авария на водопровод кв.Изток до отстраняване на аварията
гр. Съединение ул."Филип Македонски" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Родопска" направа нови водопроводни връзки района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Акация"№18 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Васил Левски" №12 авария на спирателен кран района на аварията от 14:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав"№31 смяна на СК и водомер района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул."Борба"15 смяна на СК и водомер района на ремонтната дейност от 11:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Лъджене" и ул. "Емил Зола" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря кв.Веригово ул."Цончо Арбалийски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски П.С."Дрангово-1"- П.С."Дрангово-2" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Шишманци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

24.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Дунав" и ул."Добрин Петков" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.256 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Иван Рилски" и ул."Бързия" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул. "Васил Левски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царемир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

23.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Кричим ул."Христо Ботев" и ул."Александър Димитров" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Чернишевски" и ул"Владивосток" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай кв.Дебър авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Куртово Конаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул. "Кирил и Методий" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

22.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Стефан Стамболов" №17 авария на хидрофорна уредба района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Батак"№57 авария на водопровод района на аварията от 07:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Руски" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на аварията до преключване на ремонтната дейност
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен м-ст "Забучена" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Руски" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Ком"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.32 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Драма" №18 подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Батак"№57 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Варшава"№11 авария на водопровод района на аварията от 16:00ч. до 22:00ч.
гр.Пловдив ул."Георги Кондолов" до детска градина Зорница авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград ул."Цар Асен II-ри"№55 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Юмрукчал" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на аварията от 09:00ч. до 14:00ч.
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Ген.Гурко"№46 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

20.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия до Хлебозавода авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Академик Петър Динеков" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Райно Попович" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив гр. Кричим, ул. "Витоша" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Нови Извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул. "Цар Калоян" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "В. Левски" и ул. "П. Яворов" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Горна Махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение гр. Съединение авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря гр. Хисар кв. "Момина баня" ул. "Паисий Хилендарски" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в квартала от 10:00ч. до 17:00ч.

19.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Руски" колелото на Централна гара авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.240 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Окръжна болница "Пловдив" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия "Детски свят" авария на водопровод от СУ"Свети Седмочисленици" до Хлебозавода до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул. "Ген. Данаил Николаев" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим Помпена станция "Перущица 1" авария на помпен агрегат Вилна зона "Панов връх" от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Кричим, ул. "София" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с. Долна Махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод Промишлена зона от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Манолско Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря гр. Хисар, ул. "Юрий Гагарин" и ул. "Генерал Гурко" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

18.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Чернишевски" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Васил Априлов" -Голямо Конарско шосе изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Асенова Крепост" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с.Отец Паисиево авария на захранващ водопровод с.Отец Паисиево с. Сърнегор и с. Сухозем до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Паничери авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

17.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Чернишевски" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Стоево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Ахматово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул. "Захари Стоянов"№1 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

16.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Кричим площад Демокрация авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски" №6 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Киев" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Полет" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" до "Ром Петрол" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул. "Преслав" авария на водопровод Долна Зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

15.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Козаноско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Кричим Водоем кричим авария на спирателен кран нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "България" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.146 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Георги Бенев" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 12:00ч. до 18:00ч.
гр.Първомай ул."Бузлуджа" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Акация" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Вела Пеева" №11 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул."Драговец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод от външна фирма Долна Зона до отстраняване на аварията
район Труд П.С. Труд Липса на захранване от енерго Юг с.Труд и с.Строево до преключване на ремонтната дейност
район Труд с.Строево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

14.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Никола Петков"№45 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав"№61 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Пещерско шосе" №138 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Звезда" и ул."Явор" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.209 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Добралък авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград кв.Долни Воден Вилна зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово ул.Парчевич и ул.Юмрукчал направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Кричим авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Раковски ул."Камчия" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем ул."Кракра" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Чернишевски" и ул"Владивосток" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Антон Папазов"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Стара планина"№20 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Авлига"№13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Севастопол" подмяна на спирателен кран района на аварията от 10:00ч. до 13:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград ул."Стара планина"№15 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Яворово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Леново авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул."Г.Бенковски" авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Кричим с.Оризаре направа нови водопроводни връзки от външа фирма нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна махала авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войсил авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

12.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Димитър Талев" №132 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив Гара Филипово бл.5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Конушка" и ул. "Искра" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград кв. "Шкилово" авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Устина авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Брестник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица ул. "Пробуда" и ул. "Гороцвет" авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ягодово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 13:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Ръжево конаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря гр. Хисар кв. "Момина баня" ул. "Пролет" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Беловица авария на захранващ водопровод с. Беловица и с. Мало Крушево от 09:00ч. до 17:00ч.

11.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Гара Филипово бл.5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Кукуш" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Димитър Талев" №132 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Глухарче" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Орфей" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Ягодово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Долна Махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

10.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Найден поп Стоянов" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Колездачна" №2 А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово гр Карлово ул. "Кирил Нектариев"№20 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово с.Каравелово ул. "Бачо Киро" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с. Езерово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря кв. Мътеница ул. "Г. Димитров" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

09.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Тимок " с ул. "Сава Маткуров" авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Тополово ул. "Речна" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд ул." Г. М. Димитров"№45 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

08.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Пека Попова" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Дон" №21 авария на водопровод кв.Съдийски от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Клокотница" авария на водопровод кв.Прослав до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Хан Телериг" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Гоце Делчев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Тодор Шопов" авария на водопровод кв.Прослав от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Младежка" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Първомай ул."Братя Миладинови" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Генерал Гурко" №40 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Слатина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово ул. "П К Попова" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул."Янтра" авария на водопровод Ниска зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи х.Здравец авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря Красновски бани авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

07.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Менделеев"№15 авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Димитър Талев" и ул."Беломорска" направа нови водопроводни връзки от външа фирма кв.Остромила и кв.Беломорски от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Йордан Гавазов" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив П.С. Север авария на захранващ водопровод високите етажи на града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Брани поле местност "Бозалъка" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на спирателен кран нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

06.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Факел" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Брезовско шосе" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 08:00ч. до 17:00ч.
район Кричим П.С. Кричим авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в село Устина до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Захари Стоянов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Буково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Съединение" №26 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи П.С."Куклен-1" авария на помпен агрегат Индустриална зона и част от гр.Куклен до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд авария на водопровод с Труд и с. Строево от 08:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

05.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Подрумче" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Бъдеще"№28 Смяна спирателен кран общ водомер района на аварията от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив бул."В.Априлов" №88 смяна на СК района на аварията от 12:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул."Акад.Петър Динеков" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Неофит Бозвели" №33 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Момино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи П.С."Куклен-1" авария на помпен агрегат Индустриална зона и част от гр.Куклен до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Ясна поляна авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

04.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Матей Преображенски" авария на водопровод от външна фирма кв.Баделема, кв.Изток до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "Копровщица"№19 авария на хидрофорна уредба района на аварията от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив бул."Мария Луиза "№21 авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Света гора" авария на водопровод ДКЦ-1 от 15:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр.Карлово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд П.С. "Царацово" Липса на захранване от енерго "ЮГ" с.Царацово до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр, Карлово авария на водопровод Ф546 нарушено водоподаването в града от 08:00ч. до отстраняване
район Карлово с Баня авария на водопровод Ф400 нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим с.Ново село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай гр . Първомай ул. "Братя Миладинови" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с, Марково авария на помпен агрегат Вилна зона от 08:00ч. до 10:00ч.

02.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Кукуш" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр Асеновград кв.Горни Воден ул. "Гергана" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до отстраняване
район Асеновград гр Асеновград ул. "Велико Търново" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 15:00ч. до 19:00ч.
район Карлово с, Баня авария на захранващ водопровод Ф546 нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово авария на захранващ водопровод Ф546 нарушено водоподаването в града от 08:00ч. до 19:00ч.
район Карлово с Розино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Първомай гр. Първомай ул. "Братя Миладинови" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ягодово ул. "Дунав" №20 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря гр. Хисар ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

01.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Изток бл.13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Варна" №38 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив пл."Александър Малинов" №1 ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" и ул."Георги Бенев" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Шилер" №3 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица ул. "Преслав" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово ул."Венера" №14 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

31.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Конушка" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул."П. Вишнеков" авария на водопровод кв.Баделема,кв.Хр. Ботев и кв.Изток до отстраняване на аварията
гр.Кричим ул."Цар Иван Асен 2-ри" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Зеленчукова борса "Първенец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Филипово" бл.5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Кукуш" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Данте" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Първомай ул."Христо Смирненски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица авария на захранващ водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Димитър Малинчев" авария на водопровод Ниска зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Драгомир авария на захранващ водопровод с.Драгомир, с.Найден Герово и с.Точиларци до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре ул."Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

30.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Руски"№15 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Ал.Пушкин" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Ландос" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "България" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Люсиен Шевалас"№39 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с.Лясково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул."Димитър Малинчев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Кадиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул. "Славянска" № 19 авария на водопровод горна зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Кирил и Методий" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Голям Чардак авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Любен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

29.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.258 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Велбъжд" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив П.С. "Изток 1" Токов удар от енерго "ЮГ" частично нарушено водоподаването в града от 19:00ч. до 19:30ч.
гр.Пловдив Ж.С.К. "Победа" авария на хидрофорна уредба Висока зона от 19:00ч. до 21:00ч.
гр.Пловдив ул."Милеви Скали" авария на хидрофорна уредба Висока зона от 19:00ч. до 22:00ч.
гр.Пловдив ул."Люсиен Шевалас" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" №145 направа нови водопроводни връзки от въшна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр.Стамболийски ул."Родопи" авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Съединение" №1 авария на захранващ водопровод с.Белащица и с.Брани поле до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Любен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

28.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Оборище"№55 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "Васил Априлов" №100 смяна на СК района на аварията от 10:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив до р-т "Синия кос" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Добри Войников" №12 авария на водопровод района на аварията от 11:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" и ул ."Васил Урумов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Раковски ул."Средна гора" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. "Кадиево" авария на водопровод с.Кадиево до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем ул. "Васил Левски" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Найден Герово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд П.С."Калековец" авария на помпен агрегат с.Калековец с.Динк и с.Крислово до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 13:00ч.

27.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр,Лъки ул."Хайдушка поляна" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр. Кричим кв."Крайречен" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Куклен водоем "Св.Илия" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Добралък авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Васил Левски" до Ален Мак авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Ст. Стамболов" №15 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Райно Попович" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Врата авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Неделево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд П.С. Маноле Липса на захранване от енерго Юг с.Маноле с.Манолско конаре и с.Ясно поле до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря П.С. Момина баня авария на помпен агрегат кв.Веригово до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

25.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Братя Шкорпил" №15 авария на водопровод района на аварията висока зона "Асен Христофоров", комплекс "Южен" и "ОАЗИС" от 12:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив ул. "Коматевско шосе" №91 авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Ст. Стамболов"№15 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Васил Левски" до Ален Мак авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 21:00ч.
район Кричим гр Стаболийски ул . "Родопи" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Момино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря кв, "Момина баня" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

24.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Васил Левски" под Моста на Ален Мак авария на захранващ водопровод ф 530 района на аварията и индустриална зона "Север" до отстраняване на аварията
гр.Пловдив кв. Скобелева майка до р-нт. "Синия кос" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Д. Талев" до ул. "Люсиен Шевалас" превключване на нов водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул. "Константин Величков" №75 авария на захранващ водопровод кв.Съдийски от 11:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив кв. Прослав ул. "Хр. Ясенов" авария на водомерен възел района на аварията от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул. "Стефан Стамболов" №15 авария на водопровод висока зона висока зона до отстраняване на аварията
гр.Пловдив кв ."Остромила" авария на спирателен кран района на аварията от 13:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр. Асеноврад ул. "Оборище"№55 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски ул. "Родопи" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 12:00ч. до 19:00ч.
район Раковски с. Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с Ягодово ул. "Васил Левски" авария на противопожарен хидрант от външна фирма нарушено водоподаването в селото от 15:00ч. до 19:00ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря гр. Хисар ул." Хан Крум"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.

23.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Васил Левски" под Моста на Ален Мак Ф530 района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив кв.Скобелева майка до р-нт "Синия кос" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Пещерско шосе" до ДЗИ авария на противопожарен хидрант кв.Прослав от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Горни Домлян авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово ул. "Дъбенско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово ул."Войнишка слава" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Найден Герово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Любен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

22.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Дъбенско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.192 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Велико Търново" №25 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Вишнева" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв.Скобелева майка до р-нт "Синия кос" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Лъки с.Джурково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Климент Охридски" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово ул."Здравец" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Драгомир авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд ул."Иглика" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Добродол" и ул. "Никола Войновски" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.199 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" и ул. "Михалаки Георгиев" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград кв. "Баделема" Блок №16 авария на водопровод кв. Баделема и кв. Родопи от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Устина авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица м-т "Щерната" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Дрангово авария на захранващ водопровод с. Дрангово, с. Върбен, Отец Кирилово и с. Златосел до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Родопи с. Браниполе авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Найден Герово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 18:00ч. до отстраняване на аварията
район Труд с. Трилистник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря гр. Хисар ул. "Шипка" №9 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря кв. "Момина баня" авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала до отстраняване на аварията

20.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с. Мостово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисар авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията

19.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Коматевско шосе" и ул."Остромила" направа нови водопроводни връзки района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."В.Априлов" №156 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 12:00ч. до 18:00ч.
район Кричим гр.Кричим ул."Изток" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Съединение" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията

18.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" и ул."Дамяница" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."В.Левски"№97 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Тракия" и ул. "Кавала" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Отец Паисий" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. Кричим авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария водоем в м-ст "Щерната" нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен м-ст "Забучена" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Браниполе авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд П.С."Радиново" Липса на ел. захранване нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

17.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Перущица ул."Черни връх" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Перущица ул."Васил Соколски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Велбъжд"№4 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Велбъжд"№4 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Свобода" №15 авария на хидрофорна уредба района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Балкан"№46 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Звезда" и ул. "Чемшир" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Окръжна болница "Пловдив" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Хан Крум"№2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура ул. "20-ти Април"№28 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. "Брестовица"-2 авария на водопровод с.Брестовица до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово местност"Ливади" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул. "Ген.Гурко" и ул. "Ив.Вазов" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул. "Демокрация" авария на водопровод с.Браниполе до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул. "Иван Вазов"№14 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на захранващ водопровод с.Отец Паисиево с.Сърнегор и с.Сухозем до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

16.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Кричим П.С.Кричим авария помпен агрегат Висока зона до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.150 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Царевец" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Ружица" №4 авария на водопровод кв.Прослав от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" №90 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря кв.Момина баня ул."Бор" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул."проф. Константин Гълъбов" авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул."Захари Стоянов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Караджалово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи х.Здравец авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Калековец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

15.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Шейново" авария на водопровод кв.Метоха до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Цанко Церковски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Кричим П.С. Кричим авария на помпен агрегат Висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Кричим Индустриална зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.273 авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.191 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Георги Кирков" и ул."Цветарска" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив ул."Достоевски" №16 авария на водомерен възел района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Войнишка слава" и ул."Георги Измерлиев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Русе" №10 авария на противопожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим П.С. Перущица 1 авария на помпен агрегат Вилна зона Панов връх до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Георги Бенковски" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул." ген. Д.Николаев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Градина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Лилково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

14.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Долни Воден ул."Захария" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Свобода" №25 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив П.С. Юг авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" и ул."Паганини" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Копривщица" Планови ремонти по "Воден цикъл" високите етажи на града до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Белица" №30 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Раковски ул."Валтава" и ул."Александър Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Ген. Гурко" №40 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. Перущица 1 авария помпен агрегат Панов връх до отстраняване на аварията
район Първомай с.Градина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд ул."Милениум" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд П.С. Калековец авария на захранващ водопровод с.Калековец с.Динк и с.Крислово до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Любен Каравелов" №29 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с.Брягово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

12.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул.Победа" и бул."Дунав" направа нови водопроводни връзки района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Акация" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай ул."Братя Миладинови" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царимир авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

11.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Дунав" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Кичево" №30 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Тодор Александров" и ул. "Гоце Делчев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Пещерско шосе" №131 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Неофит Бозвели" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "Копривщица" №76 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Акация" авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Брестник ул. "Оборище" №1 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря гр. Хисар, ул. "Любен Каравелов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.

10.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Софлу" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" №34 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Помпена станция "Север" авария на Помпена станция високите етажи на града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Помпена станция "Изток 1" авария на Помпена станция високите етажи на града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Велбъжд" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Асен Златаров" авария на водопровод кв.Момина баня до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник, ул. "Иван Вазов" №14 авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи" х.Здравец авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

09.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр Пловдив ул. "Бугариево" №41 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Модър" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Модър" до Старческия дом направа нови водопроводни връзки кв. Коматево с нарушено водоподаване от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Христо Ботев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Филипово" №17 вътрешна авария в блока адреса до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "Дунав" №202 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград кв . Долно Воден ул. "Н. Геров" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр Асеновград ул. "Илинден" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с Розино авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото Ще се работи на 10 .08 2023г
район Кричим гр. Перущица авария на захранващ водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски ул. "Р. Даскалов" авария на водопровод нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски гр Белозем ул. "Подем"№25 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 19:00ч.
район Родопи Парк "Родопи" х.Здравец авария на водопровод м. "Копривките" до отстраняване на аварията
район Съединение с. Малък Чардак авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с.Дълго поле Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Граф Игнатиево ул. "Съединение"№1 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

08.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Добрич" №40 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Марин Дринов"№9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "В.Търново" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Спортист" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски гр Раковски ул."Отец Паисий" авария на противопожарен хидрант района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Марково ул. "Източна" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 12:00ч.
район Родопи Парк "Родопи" х.Здравец авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с Храбрино "Втора вилна зона" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд Помпена станция "Калековец" авария на помпен агрегат с Калековец, с. Динк ,с. Крислово от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с.Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

07.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Дъбенско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Богомил" №109 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул"Пейо Яворов" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Перуника" и ул."Модър" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Велбъжд" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово Конаре ул."14-та" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле местност "Исака" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино 2-ра вилна зона авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево и с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Черничево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

06.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Илинден"№18 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Хан Крум"№14 авария на водопровод ул. "Ал. Стамболийски" и района до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Арх. Камен Петков" №57 авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Средец"№80 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски П.С."Розовец" Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в с. Розовец до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в с. Беловица и с. Мало Крушево до отстраняване на аварията

05.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Данте"№14 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв.Прослав ул."Цветница"№4 авария на водопровод района на аварията от 13:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" №72 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Кипарис"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Георги Кирков"№85 подмяна на спирателен кран района на аварията от 10:00ч. до 12:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград кв.Долни Воден ул."Драва"№23А авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с."Стоево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Воден авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

04.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Пещерско шосе" №133 подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Филип Македонски"№98 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Арабаконак"№5 подмяна на спирателен кран района на аварията от 10:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив ул."Колоездачна" и ул."Рила" авария на водопровод района на аварията от 05:00ч. до 17:00ч.
район Кричим ПС ПЕРУЩИЦА 1 авария на Помпена станция ниска зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Стара Планина"№2 авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Цар Калоян авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Модър" и ул."Коматевско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Юрий Венелин" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив Помпена станция "Север" Токов удар от енерго "ЮГ" високите етажи на града до възстановяване на захранването
гр.Пловдив бул. "Дунав" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим с.Йоаким Груево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Черноземен авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Житница авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Трилистник превключване на нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.

02.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Стар град подмяна на пожарен хидрант района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Помпена станция "Изток 1" авария на Помпена станция намалено водоподаване във високите части на града от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул. "Тракийски юнак" и ул. "Загоре" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, площад "Николай Хайтов" авария на водопровод района на центъра от 10:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Домлян авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Пролом авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

01.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Батенберг" №27 авария на водопровод кв.Лозница, кв. Възраждане, кв. Баделема до отстраняване на аварията
гр. Раковски ул."Котел"№21 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Ген.Данаил Николаев"№92 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Горни Домлян ул. "Т.Генков"№18 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мръченик ул. "1-ва"№65 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул. "П.Славейков"№3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Йоаким Груево превключване на нов водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул. "Беласица" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

31.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Дунав" №202 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Иван Вазов" №30 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино ул.№34 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле ул. "Арда" №19 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение гр.Съединение ул. "София"№5 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Динк авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 12:00ч.
район Хисаря с. Паничери авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

30.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Кавала" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Яне Сандански" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" №146 авария на хидрофорна уредба високите етажи в района до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на захранващ водопровод с.Златосел и с.Върбен до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи" х.Здравец авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря П.С. Баня - Хисаря Ф 546 нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията

29.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Леонардо Да Винчи" №64 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Прослава" и ул."Клокотница" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Рогошко шосе" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Галилей" №12 авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Врата авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Яворово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Срелци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски П.С. Дрангово 1-2 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд ул."Сахар планина" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря П.С. Баня - Хисаря Ф-546 нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията

28.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Рогошко шосе" авария на водопровод района на аварията Ще се работи на 29 .07 2023г
гр.Пловдив ул."Тодор Каблешков" №14 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр.Перущица авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово ул."Хан Крум"№8 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Пробуда"№16 вилна зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение ул."Хан Аспарух" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

27.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Гоце Делчев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Цар Иван Страцимир" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Цоко Каблешков" и ул."Юрий Венелин" авария на пожарен хидрант района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Христо Ботев" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."Княз Борис" №45 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Васил Соколов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски ПС БОРЕЦ подмяна на спирателен кран с.Пъдарско, с.Борец до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Цанко Лавренов" №1 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Летовище Равнища авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд ПС ЦАРАЦОВО Липса на захранване от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Пере Тошев" №32 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Александър Стамболийски" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Генерал Данаил Николаев" №44 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия "Томов плаза" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод Ниска зона на града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Кричим бул. "Тракия" бензиностанция "Петрол" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Белащица ул. "Иглика" №2 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 13:00ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

25.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Кипарис" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.8 авария на водопровод района на аварията от 14:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Ал. Стамболийски" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул. "Васил Караиванов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на Помпена станция частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим с. Триводици авария на Помпена станция нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря П.С. Беловица авария на захранващ водопровод с.Беловица и с. Мало Крушево до отстраняване на аварията

24.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Хан Телериг"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Орфей" авария на водопровод кв. "Изток" , "Г, Вода","Родопи", "Баделема" до отстраняване на аварията
район Карлово гр Клисура авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Карлово с. Мръченик авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул. "3 март" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Болярино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем ул. " Видко Ганев" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Бойково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Крумово "Индустриална зона" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле местност "Исака" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с, Сърнегор авария на напорен водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 15:00ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото от 15:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисар ул. "Люляк" авария на водопровод кв. Момина баня от 10:00ч. до 17:00ч.

23.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Иван Рилски" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Стръмна" авария на водопровод района на аварията и част от "Стария град" от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв. Прослав ул, "Прослава" с ул. "Клокотница" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Н, Вапцаров" №79 авария на хидрофорна уредба висока зона високите етажи от 14:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Скопие" авария на хидрофорна уредба висока зона района на аварията от 14:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Ал.Стамболийски" № 84 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово гр.Клисура авария на водопровод нарушено водоподаването в града от 10:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с,Розино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр Кричим кв. "Бялата пръст" авария на помпен агрегат района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 13:00ч.
район Труд с. Рогош ул. " ген Гурко" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

22.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски" №72 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Константин Величков" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Цар Борис 3-ти Обединител" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."Перуника" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково ул."Кирил и Методий" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Малък Чардак авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Веригово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница ул."Г. Димитров" №1 нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Велбъжд" авария на захранващ водопровод района на аварията от 10:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.92 авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Хан Кардам" и ул."Сатурн" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Борба" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Никола Вапцаров" №55 авария на хидрофорна уредба високите етажи в района до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Стефан Стамболов" №56А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Елин Паунов" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Градина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

20.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул "Н. Вапцаров" №83 авария на хидрофорна уредба висока зона нарушено водоподаването висока зона от 17:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив ул."Борба" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "В. Априлов " №148 авария на хидрофорна уредба висока зона високите етажи от 18:00ч. до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Хан Кардам" авария на водопровод част от ул."Хан Кардам " и част от ул. "Сатурн" Ще се работи на 21. 7 2023г от 8:00ч.
гр.Пловдив ул."Петко Д.Петков"№12 авария на хидрофорна уредба района на аварията от 09:00ч. до 11:00ч.
гр.Пловдив ул."Кимера"№28 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Кап. Райчо" №34 ремонт на хидрофорна уредба района на аварията от 10:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив "Коматевско шосе" до стадиона авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав" и ул."Победа" ремонтни дейности свързани с проект "Воден цикъл". района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 15:00ч. до отстраняване на аварията
район Раковски с,Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царимир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

19.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Кричим ул."Родопи" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Копривщица" и бул."Свобода" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия между бл.140 и бл. 174 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Пещерско шосе" и ул. "Елин Пелин" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Тодор Александров" №75 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Бачково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 18:00ч. до отстраняване на аварията

18.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Стефан и Обрейко Обрейкови" №37 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Комплекс "Гигант 2" авария на хидрофорна уредба района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул. "Марагидик" и ул. "Неофит Бозвели" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "д-р Иван Кисяков" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Борец авария на ЕVN нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сърнегор авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

17.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Мария Луиза " №25 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив ул."Стефан и Обрейко Обрейкови" №37 авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Криволак" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив П.С. СЕВЕР авария от енерго "ЮГ" високите етажи на града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Райно Попович" №16 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград Помпена станция "Катуница" авария на Помпена станция нарушено водоподаването в град Асеновград от 19:00ч. до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Оборище" №55 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Каравелово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Богдан ул."3-та" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Раковски, ул. "Генерал Гурко" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Раковски, ул. "Райко Даскалов" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Шишманци авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сърнегор авария на напорен водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

16.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр. Карлово ул. "Гълъбец" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 13:00ч.
район Раковски с Главатар авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Розовец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с Храбрино \'Първа вилна зона" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с . Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

15.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "България" №2 авария на водопровод района на аварията и висока зона от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Даме Груев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 13:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул. "Яне Сандански" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Първомай гр. Първомай ул. "Хр. Ботев\' авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с. Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с.Стряма ул."П. Яворов" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария на водопровод нарушено водоподаването западнатта част на селото от 10:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Правище авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 12:00ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Крислово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

14.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Кричим ул."Васил Петлешков" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.96 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Митрополит Панарет" и ул."Петко Славейков" авария на водопровод Стария град от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Загоре" и ул."Тракийски юнак" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Весела" №12 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Съединение ул."Чайка" и ул."Александър Стамболийски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря кв.Веригово ул."Средна гора" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Стефан Стамболов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Бяла река авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово авария на захранващ водопровод от външма фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Черничево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Акад. Петър Динеков" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Паганини" №5 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Лотос" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Златитрап направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Кричим гр. Перущица ул."Спас Генов" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово ул."Мусала" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково Севрен край направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
район Съединение с.Дълго поле направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Труд с.Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

12.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Оборище"№55 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Върбица"№35 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Опълченска" и ул. "Юмрукчал" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Васил Левски" и ул. "Оборище" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Акад.Петър Динеков" авария на водопровод нарушено водоподаването в града и висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Батак" №46 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв.Прослав ул."Надежда"№6 Смяна общ водомер района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Козаново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец смяна на водомери частично нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 13:00ч.
район Родопи с.Руен авария на водопровод района на аварията и висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълабово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с Марково авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото от 21:00ч. до 23:00ч.
район Труд с.Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Воисил авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

11.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Речна"№37 авария на пожарен хидрант района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв.Изток бл.11 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ж.к. Тракия бл.52 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Трепетлика" №8 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Белград" №19 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Гладстон"№21 авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Перущица" авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Кричим кв."Краиречен" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Садово ул. "Ал. Стамболийски" №8 авария ТСК района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."3-ти март" и ул."Преслав" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Манолско Конаре авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селата : с. Манолско Конаре, Ясно поле, с. Маноле от 18:00ч. до 22:00ч.
район Труд с.Трилистник направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария СК индустриална зона до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

10.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Напредък" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Юрий Венелин" №2 авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "Христо Ботев" №18 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово гр. Карлово кв. Сушица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в квартала от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Климент авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Каравелово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Трилистник подмяна на водопроводни отклонения частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд П.С. Маноле авария на Помпена станция с.Маноле, с.Манолско конаре и с.Ясно поле до отстраняване на аварията

09.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с. Васил Левски авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово ул. "Иван Вазов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

08.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Васил Априлов"№160 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с Патриарх Ефтимово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с Косово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Клисура ул. "Елена и Антон Станеви" №10 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр Перущица кв , "Запад" авария на водопровод "Ромската махала" до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

07.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Цариградско шосе" до ТМТ авария на магистрален водопровод от външна фирма "НКЖИ" нарушено водоподаването в града и високите етажи до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Бугариево" №35 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Сокол" вътрешна авария в блок района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 13:00ч.
район Асеновград кв. " Г. Водоен" ул. "Гергана" авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Козаново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Новаково авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 13:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария на водопровод с,Калояново и с. Дуванли от 13:00ч. до 15:00ч.
район Труд с. Манолско Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

06.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Спортист" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Асеновград П.С."Долни Воден" авария на помпен агрегат кв.Горни Воден висока зона до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Георги Кирков"№48 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Хан Аспарух"№72 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на аварията от 08:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Цариградско шосе" до ТМТ авария на захранващ водопровод от външма фирма "НКЖИ" нарушено водоподаването в града и висока зона до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Сокол" профилактика на УК района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Каравелово авария на напорен водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем ул."Драма" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Браниполе местност "Исака" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул. "Персенк"№14 авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

05.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Дъбинско шосе"№42 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Ал. Стамболийски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Стойчо Мушанов"№18 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Акад.Петър Динеков" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Балкан"№2 смяна на СК района на аварията от 10:00ч. до 12:00ч.
район Карлово с.Каравелово авария на напорен водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим П.С."Брестовица-1" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод нарушено водоподаването висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването промишлена зона до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул. "Хан Аспарух" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

04.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" №25 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Данайл Николаев"№83 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул "Скопие" №58 авария на хидрофорна уредба без захранване от "ЕVN" висока зона по ул, "Скопие" от 18:00ч. до 20:00ч.
гр.Пловдив ул. "Трети Март"№35 авария на ЕVN без захранване на хидрофорна уредба Висока зона от 20:00ч. до 21:00ч.
гр.Пловдив ул."Гърличе"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Д, Груев" авария на ЕVN без захранване хидрофорна уредба Висока зона по ул. "Д. Груев" от 19:00ч. до 21:00ч.
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Новаково авария на помпен агрегат Горната махала до преключване на ремонтната дейност
район Асеновград гр.Асеновград кв.Горни Воден авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Екзарх Йосиф" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Тинтява" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Р.Даскалов"№18 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Воисил авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд ПС РАДИНОВО авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Юрий Гагарин"№6 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Н.Вапцаров" и ул."Бр.Бъкстон" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Хан Телериг"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Санкт Петербург"№25 авария на водопровод района на аварията от 15:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив ул."Кемера"№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград кв.Горни Воден авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Ив.Вазов"№1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

02.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Родопи с. Гълъбово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен П.С. "Куклен 1" авария на Помпена станция частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисар ул. "Ангел Кънчев" авария на водопровод кв. "Веригово" до отстраняване на аварията

01.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Дунав" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул."В.Априлов" №146 авария на хидрофорна уредба района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив П.С."Изток 1" Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в града и висока зона до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Елин Пелин" №77 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Мизия" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Спортист" №62 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Слатина авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим ПС ПЕРУЩИЦА 1 Токов удар от енерго "ЮГ" частично нарушено водоподаването в града до възстановяване на захранването
район Труд П.С."Калековец" авария на помпен агрегат с.Калековец с.Динк и с.Крислово до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисар ул. "Иванка Пашкулева" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

30.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Стара планина" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив кв. Прослав ул. "Елин Пелин" №77 авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв. Коматево ул. "Чинар"№1 авария на водопровод района на аварията от 15:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив ул. "Волга " с ул. "Капитан Г Цанев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Капитан Райчо" №68 авария на хидрофорна уредба висока зона високите етажи от 09:00ч. до 12:00ч.
район Родопи с. Брестник авария на водопровод Долна Зона на селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Белащица ул. "Отдих" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 15:00ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Скутаре ул. "Кирил и Методи" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

29.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул. "Дъбенско шосе" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Христо Караманджуков" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Васил Левски" №103 авария на хидрофорна уредба Висока зона от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив кв.Остромила ул. "Бозлюк" №5 авария на противопожарен хидрант района на аварията от 16:00ч. до 20:00ч.
район Асеновград с.Нови Извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Йоаким Груево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Неделево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 12:00ч.
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

28.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен" №59 авария на хидрофорна уредба района на "Гривата" до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул. "Петър Юруков" №22 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.127 вх.З смяна водопроводно отклонение бл.127 вх.З от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Раковски ул."Райко Даскалов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово ул. "ГДимитров" №93 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Хан Аспарух" №1 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново превключване на нов водопровод от магазин "Абрас" до ул."Ц.Церковски" от 08:00ч. до 17:00ч.
район Труд с.Радиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош ул."Бенковски" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

27.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Дъбинско шосе" №39 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "Асеновградско шосе" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.127 авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до отстраняване
гр.Пловдив ул."Константин Величков" авария на водопроводно отклонение района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Бугариево" №20 превключване на нов водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Перуника" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря кв."Веригово" ул."Лиляна Димитрова" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград П.С.Катуница авария на довеждащ водопровод гр.Асеновград до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. "Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ж.к. Тракия бл.7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Болгар"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Брезовско шосе" №180 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Ландос"№24 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово индустриална зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица авария на водопровод от външна фирма Висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Шипка" и ул."П.Славейков" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Здравец" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария на спирателен кран Вилна зона с Марково от 17:00ч. до 21:00ч.
район Родопи с.Брестник ул."Петър Берон" направа нови водопроводни връзки района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

25.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Цар Борис 3-ти Обединител" до площад Граф Игнатиев авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Леново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

24.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Васил Левски" и ул. "Оборище" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия "Томов плаза" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Албена" и ул. "Елин Пелин" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер ул "Боян Ботев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Климент авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция "Брестовица" Токов удар от енерго "ЮГ" частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул. "Панорамна" №14 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисар ул. "Генерал Гурко" №32 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

23.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Никола Войновски" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Костиево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

22.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив "Пещерско шосе\\\' след светофарите за кв. "Прослав" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 13:00ч. до 20:00ч.
гр.Пловдив бул. "Пещерско шосе" №53 авария на спирателен кран общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 11:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав" с "Брезовско шосе" авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до 20;00ч
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност ул . "П. Васков"№53, №55 и част от бул. "Н . Вапцаров" от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул"Никола Вапцаров"№11 авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив "Брезовско шосе " срещу базар"Илиянци" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 15:00ч.
район Асеновград с Леново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с, Избегли авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград ул, "Георги Ангелов" авария на водопровод кв. "Изток" , "Г, Вода","Хр, Ботев", "Баделема" от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр, Карлово ул,"Панайот Волов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Столетово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр Перущица ул, проф. "К. Гълъбов" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с Куртово Конаре авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото от 07:00ч. до 16:00ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 08:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с, Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец подмяна на водомери нарушено водоподаването в селото долния край от 10:00ч. до 14:00ч.
район Съединение гр . Съдинение ул "Хан Аспарух" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с, Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул/ "Елин връх" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев"№57 авария на водопровод от външна фирма района на аварията ул, "Петър Васков" №53 ,№55 и част от бул "Н Вапцаров" от 17:00ч. до 20:00ч.
район Асеновград гр, Асеновград ул."Опълченска" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с, Тополово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр Асеновград кв.Долни воден "стопанския двор" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с . В. Левски ул, "19" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Марково ул. "Песлав" с ул. "Трети март" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с Ягодово ул. "Стара планина" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с, Брани поле местност "Исака" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Неделево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с, Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красненски бани авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

20.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Долни Воден "Ген. Гурко" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "Дунав" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив жк Тракия бл.14 Смяна спирателен кран общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Неофит Бозвели" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."Димитър Благоев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Искра авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Тракия" авария на водопровод нарушено водоподаването в града от 12:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Демокрация" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна махала авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

19.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград площад Николай Хайтов авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.№33А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Вегетарианска" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Устина ул."Никола Петков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Марица" №132 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица кв"Запад" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово ул."Хебър" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

18.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград Нов гробищен парк авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград кв.Лозница авария на захранващ водопровод кв.Лозница и високите части на града до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино до бен."Лукойл" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

17.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Вегетарианска"№10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

16.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Горноводенско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Вегетарианска"№10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ж.к. Тракия бл.14 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Съборна" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Благовест" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Катуница авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с.Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново ул. "Никола Вапцаров"№2 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

15.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Опълченска" авария на водопровод кв."Баба Тонка" и р-на на болницата до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Преспа" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Дилянка" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Горни Домлян авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Беласица" авария на водопровод нарушено водоподаването висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаването висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул. "Ал.Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаването в ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул. "Ралица" ремонт на пожарен хидрант района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Калековец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

14.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Скопие" №90 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул."България" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул."България" №194 авария на хидрофорна уредба висока зона района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.250 вх."А" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Неофит Бозвели" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул "Равнища №2 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 14:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив ул."Иван Рилски" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Патриарх Евтимово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул. "Ген. Заимов" авария на противопожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Захари Стоянов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Устина ул."П. Ефтимий" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Пъвенец ул."Преслав" №11 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле ул "Родопи" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 14:00ч.
район Родопи гр.Куклен ул. "Ал. Стамболийски" № 43 авария на водопровод Долна Зона до отстраняване на аварията
район Съединение с, Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с Житница авария на енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Скопие"№90 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 22:00ч.
гр.Пловдив ул. "П. Стоев"№28 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 22:00ч.
гр.Пловдив бул, "В. Априлов " №146 авария на хидрофорна уредба висока зона района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив бул "България" до м-н "Алати" направа нова водопроводна връзка района на ремонтната дейност от 11:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Данаил Юруков" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 12:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр, Перущица ул. "Захари Стоянов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр.Перущица ул."Захари Стоянов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с Брани поле авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

12.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград площад Николай Хайтов смяна на СК от външна фирма район Централен до преключване на ремонтната дейност
гр. Асеновград ул."Славеи" авария на водопровод западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Тракия" авария на водопровод централна градска част до отстраняване на аварията
гр.Карлово кв.Сушица авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Скопие" №98 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Удроу Уилсън" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Сава Филаретов" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" под ЖП Моста авария на водопровод от външна фирма Шекер махала от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Съединение ул."Дружба" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград П.С. Искра Липса на захранване от енерго Юг с.Искра до преключване на ремонтната дейност
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дуванлии авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря ПС Баня- Хисаря авария на захранващ водопровод Ф546 нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

11.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Съединение ул."Козлодуй" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Бор" №37 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Брягово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

10.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Екзарх Йосиф"№16 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.127 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив хидрофор "Кичево" авария на хидрофорна уредба нарушено водоподаването в района на висока зона от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград ПС КЦМ авария на помпен агрегат гр.Асеновград кв.Долно Воден до отстраняване на аварията
район Първомай с.Брягово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино до бен.Лукойл авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино месност Скелето авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

09.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Славянска" №67 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Кирил и Методи"и ул."Съгласие" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Тодор Александров" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград ул."Горноводенско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Горнослав авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Юмрукчал" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул. "Здравец" №4 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."В.Левски"№34 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

08.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Дунав"№12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Източен" №22 авария на хидрофорна уредба високите етажи до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Даме Груев" и ул."Тарас Шевченко" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино ул."19та" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско ул."1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре ул."Васил Левски"№43 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

07.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Славей" авария на водопровод западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "Дунав" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.150 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв.Остромила -16а авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Петко Каравелов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица авари