Аварии
Архив:

Телефон за аварии 032 / 6157

18.12.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Баделема", блок 16, вх.А авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Козлодуй" №16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Марагидик" №2 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Даме Груев" №50 и №58 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Розино, ул."Чавдар" №5 и ул."Васил Левски" авария на водопровод района на авариите до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски, ул."Пенчо Славейков" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица, ул."Лале" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

17.12.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Христо Ботев" №13, у-ще "Отец Паисий" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград пл. "Академик Николай Хайтов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Дружба" №33 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Димитър Талев" №132А авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Източен" №133 подмяна на спирателен кран и общ водомер района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Марагидик" №33 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Макгахан" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ангел Букурещлиев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Каравелово и с.Богдан без електрозахранване на Помпените станции нарушено водоподаване в селата до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай ул."Плодородие" №14 авария на сградно водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово, ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Тракия" №16 авария на водопровод горната зона на града до отстраняване на аварията

16.12.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Мали Богдан" №12 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Марагидик" №33 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица, ул."Мадара" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул."Стопанска" №17 авариен ремонт на сградно водопроводно отклонение частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция "Ръжево Конаре" авария с. Дуванлии, с. Калояново до отстраняване на аварията

15.12.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с. Дъбене, ул. "47-ма" авария на захранващ водопровод с. Дъбене, с. Войнягово до отстраняване на аварията
район Карлово с. Горни Домлян авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул." Кирил и Методий" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Войсил авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.12.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Христо Ботев" №79 ново сградно водопроводоно отклонение района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград ул."Отец Паисий" №28 авария на водопровод кв."Христо Ботев", кв."Гонда вода" и кв."Изток" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Асеница" и ул."Поп Ангел Чолаков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Христо Генков" превключване нов водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Балкан" №24 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" №48 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Цанко Дюстабанов" №15 подмяна на спирателен кран и общ водомер района на аварията от 09:00 ч. до 13:00 ч
гр. Пловдив бул."Васил Априлов" и ул."Ген. Данаил Николаев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул. "Христо Смирненски" №24 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер, местност "Паниците" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул."Хан Аспарух" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово ул."Васил Левски"№70 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица, ул."Стопанска" №21 авария на водопровод долната част на селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Христо Ботев" №10 авария на водопровод долна част на селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.12.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Христо Ботев" №82 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Стадион "Локомотив" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Спартак" №13 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Александър Екзарх" №34 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря кв. "Момина баня" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово, ул."Коста Митев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция "Брестовица-1" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с Белащица, ул. "Стопанска" №21 подмяна на спирателен кран,общ водомер Долна зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково, ул."Захари Стоянов" и ул."Шипка" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в селото 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.12.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Иван Гарванов" №82 подмяна на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Дон" №6 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Отон Иванов" №76 авария на водопровод квартал "Христо Ботев" и квартал "Гонда вода" до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Конуш, ул. "Рила"№7 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Юмрукчал" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул. "Богдан" №34 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица, ул. "Тано Савов" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ситово авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул. "Стопанска" №21 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул. "Георги Сава Раковски" №13 подмяна на сградно водопроводно отклонение частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, бул. "Христо Ботев" ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново, ул. "22-ра" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

11.12.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Асен Христофоров" №14 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Георги Мамарчев" №30 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово, ул. "Дъбенско шосе" №15 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Куртово, ул. "1-ва" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул. "Радецки" №3 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул. "Ирис" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово, ул. "Хан Аспарух" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.12.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград Помпена станция "Лаково" липса на ел. захранване от EVN България нарушено водоподаване във високата зона гр.Асеновград до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Генерал Карцов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №265 авария на водопровод района на аварията и кв."Скобелева майка" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Арда" №18 авария на сградно водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Дунав" №184 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Павел Калпакчиев" №9 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", ул."Шипка" №8 авария на водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря кв."Момина баня" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня, ул."Украйна" №8 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Оризаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово профилактика на ЕVN България нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Белащица, ул."Радецки" №3 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.12.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Делю Войвода" №39 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Данте" №14 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №104 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград кв."Долни Воден", ул."Къпина" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.12.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград околовръстен път, до "Полигруп" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Данте" №14 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Хан Aспарух" №69 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Дъбене авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово, ул."Д.Благоев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря авария на водопровод района на ЖП гарата и Стария град до отстраняване на аварията

07.12.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Цариградско шосе" №108 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Марагидик" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Брезово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паисиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря Помпена станция с. Красново авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

06.12.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Ламартин" №26 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Хан Аспарух"№2 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №106 и блок №109 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Георги Кондолов" №6 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Раковски ул."Райко Даскалов" №30 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр.Брезово авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Върбен авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Шишманци авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи вилна зона на с. Марково авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.12.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Пролет" №80 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Мамарчев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Асеновградско шосе" - до автосервиз "Найси кар" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Шипка" №8 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ягода" №2 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Раковски ул."Райко Даскалов" №30 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр.Брезово авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Шишманци авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Върбен авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Ягодово подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната дейност
район Хисаря водоем с.Красново подмяна на спирателен кран с.Красново и Красновски бани от 09:00 ч. до 17:00 ч.

04.12.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Лозенград" и ул."Искра" авария на водопровод кв."Баделема" и кв."Изток" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул."Стефан Стамболов" с ул."Георги Икономов" авария на водопровод ул."Славееви гори" от №21 до №25, от №26 до №30 и ул."Стефан Стамболов" №85 от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Мамарчев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №145, вх.В авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Весела" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."България" №2 ремонт на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря Помпена станция "Баня-Хисаря" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Пролет" №6 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Асен Златаров" №44 авария на водопровод кв."Момина баня" до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Кирил и Методий" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Домлян, ул."62-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мраченик авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица, ул."Васил Друмев" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково, ул."Славейна" №1 авария на водопровод долната зона на с.Марково до отстраняване на аварията

03.12.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Антим I-ви" №3 авария на водопровод кв."Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Драгота" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Капитан Андреев "№3 авария на водомерен възел района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Йордан Ковачев" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Менделеев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Златю Боядижиев" №34 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Дъбенско шосе" №17 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково, ул."Славейна" №1 авария на водопровод долната зона на селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дуванлии авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

02.12.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Р.Даскалов" №17 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Гоорги Мамарчев" №1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Лъки с. Борово авария на спирателен кран водоем нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово, ул."Изгрев"№5 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дуванлии авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войсил авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

01.12.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" до СБА авария на водопровод района на аварията и ул."Полет" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Георги Мамарчев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисар ул. "Стара планина" №17 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Tруд с.Маноле авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Сопот, ул."Христо Ботев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи", местност "Копривките" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на захранващ водопровод с.Труд и с.Строево до отстраняване на аварията

30.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Асеница" авария на водопровод кв."Изток", висока зона на кв."Баделема" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Г.Делчев" №95 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Ламартин" №28 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Иларион Макариополски" №29 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" авариен ремонт на магистрален водопровод намалено налягане по високите етажи в гр.Пловдив до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Варна" №28 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Tруд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Tруд с.Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Любен авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царимир авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

29.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Княгиня Евдокия" и ул. "Пирин" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Асенова крепост" №3 авариен ремонт на сградно водопроводно отклонение кв. "Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Гладстон" №2,4,6 авариен ремонт на сградни водопроводни отклонения ул. "Ген.Гурко", ул. "Емил де Лавеле" и района 11:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тополница" авария водопровод ул. "Хъшовска", ул."Никола Войводов", ул."Весела" и района до отстраняване на аварията
район Карлово с. Войнягово авариен ремонт на сградно водопроводно отклонение частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Любен авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Букет" авария водопровод частично нарушено водоподаване в кв."Коматево" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Орлова"№1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Васил Априлов" №112 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Институт по Овощарство- Пловдив авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Весела" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Съединение стадиона авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Патриарх Евтимово авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Добралък ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Сопот, ул."Христо Ботев" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Бялата воденица" авария на водопровод от външна фирма кв."Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Весела" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Тополница" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Стадион" №24 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Драгота" №7 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Лайпциг" №7 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Капитан Георги Мамарчев" №21 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Златитрап авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на Помпената станция с.Ръжево и с.Черноземен до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Мътеница авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

26.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Скайлер" №4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Христо Смирненски" №9 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Парчевич" №39 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово, ул."Оризаре" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чалъкови авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма, ул."Патриарх Евтимий" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец авария на водопровод ниската зона с.Първенец до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен липса на електрозахранване на Помпената станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

25.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр,Лъки ул."Родопи" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград Северна индустриална зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Христо Г. Данов" №43 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Земеделска" №5 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря главен водопровод "Баня-Хисар" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре, ул."5-та" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

24.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Захари Стоянов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Весела" авария на водопровод района на аварията и високата зона на бул."Марица" №146,148,150 до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово авария на водопровод нарушено водоподаване в гр.Брезово до отстраняване на аварията
район Родопи вилна зона на с.Белащица авария на сградно водопроводно отклонение района на аварията 11.00 ч. до 15.00 ч.

23.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Акация" авария на водопровод кв. "Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" бл.№1114 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Данаил Николаев" №24 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Христо Смирненски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Дъбене авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул."Родопи" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица, ул."Братя Миладинови" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Лъки с.Белица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица нови сградни отклонение нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 19:00 ч.
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд Помпена станция "Труд" Профилактика на ЕVN с.Труд и с.Строево от 09:00 ч. до 17:00 ч.

22.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Освободител" №46 авария водопровод западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Генерал Дандевил" №80 авария водопровод западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Весела" №8 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Тополница" №3 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."България" №2 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Tруд с. Маноле авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Ведраре авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Розовец авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Шишман" №9 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Голаш" №4 авария водопровод кв."Св.Георги" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Кулата" №7 авария водопровод кв."Гонда вода" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Царевец" №20 авариен ремонт на спирателен кран ул."Царевец" от №16 до №26 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Череша" №3 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Пъдарско авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

20.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."4-ти януари" №36 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."България" №2 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Капитан Георги Мамарчев" №1 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Захари Стоянов" №60 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Първомай ул."Стефан Стамболов" №31 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Цалапица авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Устина авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Храбрино-вилна зона авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Радецки" №24 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград бул."България" №37 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Люлебургаз" №32 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Уста Генчо" №2 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Люляк" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово ЖП гара гр.Калофер авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр.Куклен, ул."П.Р.Славейков" №7 авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България" №37 авария на водопровод ул."Борова", ул."Орфей" и ул."Гонда вода" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Раковска" №2 авария на водопровод кв."Изток", кв."Баделема", кв."Свети Георги", кв."Запад" и района около стадиона до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом, ул."1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково, ул."Бузлуджа" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

17.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Отон Иванов" и ул."Александър Батенберг" авария на водопровод кв."Изток", кв."Запад", района около Стадиона и "Жорш махала" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Волга" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Весела" №23 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Дунав" №34 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията 13.00 ч. до 17.00 ч.
гр. Пловдив ул."Михаил Такев" №37 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино, ул."36-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

16.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Христо Ботев" с ул. "Ал.Батенберг" авария на водопровод кв. Баделема до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Драгоман" №13 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Отон Иванов" №94 авария на водопровод кв. "Изток" и кв. "Гонда вода" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Васил Левски" №103 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №107 подмяна на спирателен кран, общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Кавала" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Kлисура" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр .Калофер ул."Ал. Стамболйски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица Подмяна на СВО "Сградни водопроводни отклонения" Вилна зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Мечта" авария на водопровод вилна зона "Марково" до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод кв.Изток до отстраняване на аварията

15.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Баделема, ул."Сливница" №26 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кръстовището на ул. "Искра" с ул. "Капитан Андреев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв."Изток", блок №8 авария на хидрофорна уредба района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "П.Славейков" №5 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Петрова нива" №55 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Асен Златаров" №11 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Захари Стоянов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Борислав" №11 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Хан Телериг" №3 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Леново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Клисура авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Maлък чардак авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград водоем в местност "Параколово" авария на захранващ водопровод района около Стадиона, кв."Запад" , кв."Изток" и кв."Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Полковник Бонев" №14 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Асен Златаров" авария от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петрова нива" №55 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №106 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Калофер ул."Александър Стамболийски" и местност "Паниците" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Александър Стамболийски" №24 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Раковски ул."Филип Тотю" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица, ул."Александър Стамболийски" №34 авария на водопровод нарушено водоподаване в гр. Перущица до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово, ул."Димитър Благоев" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Руен, ул."Свети Димитър" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на захранващ водопровод с.Белащица и с.Брани поле до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Гонда вода" авария на водопровод кв."Изток" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Стоян Джамсъзов" авария на водопровод кв."Запад" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Весела "№34 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив площад "Понеделник пазар" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", района зад бившата Мебелна къща подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петрова Нива" №55 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Раковски ул."Първи Май"№28 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря кв."Веригово", ул."Априлци" №74 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски, ул."8-ма" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец, ул."Христо Ботев" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник, ул."Крайна" и ул."Независимост" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
Aсеновград кв."Запад" запушване на водопровод кв."Запад", района около стадиона и участъка в района на пешеходния мост до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Тракия" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кръстовището на ул."Дандевил"и ул."Хаджи Димитър" авария водопровод квартал "Запад" и района около стадиона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "П.Р.Славейков" №1 авария водопровод района на аварията и площад "Понеделник пазар" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Пазарище" №1 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Весела" №35 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Асен Христофоров" №2 авария водопровод висока зона на ул."Асен Христофоров" от №2 до №8 от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Княз Церетелев" №17 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" изместване на водопровод бл.1114 и бл.1115 от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Весела" №34 авария от външна фирма района на аварията от 17:00ч. до отстраняване на аварията
район Карлово с.Домлян авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч до 17:00 ч.
район Карлово с. Горни Домлян авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр.Перущица, ул."Крайречна" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр.Стамболийски, ул."Хаджи Димитър" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Любен авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Житница авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

11.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Сан Стефано" и ул."Стоян Михайловски" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул."Огоста" №8 авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Варна" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Лъки с.Белица авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

09.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Христо Ботев" авария водопровод кв."Изток", кв."Свети Георги", кв."Баделема" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв."Долни Воден", ул."Христо Анастасов" авария водопровод нарушено водоподаване до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Коматево ул."Букет" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Правда" и ул."Възход" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Феликс Каниц" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Михаил Такев" №16 авариен ремонт на сградно водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Бачково, ул."Безово" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добростан авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски,ул."2-ра" №22 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул."Русалка" №26 авариен ремонт на сградно водопроводно отклонение частично нарушено водоподаването до отстраняване на аварията
район Кричим с. Златитрап авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен ул."Райна Княгиня" и ул."Стръмна" авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул."Пенчо Славейков" №75 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №145 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Петрова нива" №55 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Баучер" №24 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Ген.Гурко" №51 авария на водопровод ЖК "Фрезия" до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция в с. Брестовица авариен ремонт в района на водоема нарушено водоподаване в с. Брестовица от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в с. Сърнегор до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

07.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК." Тракия", бл. №314 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Даме Груев" №42 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Хъшовска" с ул. "Асен Златаров" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №84 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Tруд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград Помпена станция в с. Патриарх Евтимово авария на водопровод с. Патриарх Евтимово до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул. "41-ва" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Бегунци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция с. Брестовица авария частично нарушено водоподаване с. Брестовица до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Брезово авария на водопровод нарушено водоподаване в гр. Брезово до отстраняване на аварията
район Съединение с. Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

06.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Освобождение" ремонтни дейности за нов водопровод възможно нарушено водоподаване в района на ремонтната дейност 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Хъшовска" №12 авария от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Весела" авария от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Иван Гарванов" №24 авария от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Петрова нива" №55 изграждане на нови сградно водопроводно и сградно канализационно отклонения района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. “Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ №4 авария водопровод нарушено водоподаване в Стария град до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Станислав Доспевски" №11 авариен ремонт на сградно водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул. "Хан Кубрат" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с. Домлян авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Бегунци авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Миньор" авариен ремонт на пожaрен хидрант района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ЖП Гарата авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Правда" и ул. "Възход" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Кукленско шосе" №17 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Радко Димитриев" №11 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "България" №156 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Болярци авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Червен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Орешещ авариен ремонт на сградно водопроводно отклонение района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Карлово с. Ведраре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня авария на Помпена станция Баня нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски авариен ремонт в Помпена станция нарушено водоподаване в гр. Стамболийски до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, ул."Васил Левски" и ул."Младост" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Строево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Теофан Райнов" №65 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Волга "№24 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

03.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр. Баня ул."Хаджи Димитър №4" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи хижа "Здравец" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново - конна база авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

02.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград водоем висока зона авария на спирателен кран нарушено водоподаване в кв."Баделема" и кв."Запад" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "12-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Петко Войвода" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №204 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Хъшовска" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Първомай ул. "Тракия" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Козаново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер до Гарата авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Христо Даново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан, ул."2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма, ул. "Панагюрище" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, ул. "Христо Ботев" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи хижа "Здравец" авария на водопровод Парк Родопи до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

01.11.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Дъбенско шосе" №61 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Патриарх Евтимий" и пл. "Понеделник пазар" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петко Войвода" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Асен Златаров" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Равнища" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Kричим с.Брестовица ул."Н.Вапцаров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Три могили авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Хъшовска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи хижа "Здравец", "Парк Родопи" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

31.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Горни Воден" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Безово" №10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Иван Попов"№15 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" №120А авария на водопровод района на УХТ- Пловдив до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Хъшовска" №5 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул. "НедаТачева" №28 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Kричим Помпена станция "Оризаре" Върхова ревизия на Електро- съораженията с.Оризаре, с.Златитрап от 09:00 ч до 15:00 ч
район Асеновград с.Болярци авария на захранващ водопровод с.Козаново, с.Избегли и с.Конуш до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски,ул."41-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица ул. "Еделвайс" №18 нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд, ул."Леденика" №20 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 14:00 ч.

30.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Цанко Лавренов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" №120А авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Избегли авария на захранващ водопровод с. Избегли, с.Конуш, с.Козаново до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Леново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добростан авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер, ул."Севлиевска" №9 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма профилактика на ЕVN нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул."Димчо Дебелянов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение, ул."Чардафон Велики" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

29.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Дружба" авария водопровод кв."Баделема" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Брегалница" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Волга" №42А авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Сопот, ул."Александър Стамболийски" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Крумово, ул. "Алеко Константинов" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново, ул."Стара Планина" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Любен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд, ул."Васил Петлешков" №6 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старо Железаре авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. 233 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Пъдарско авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново и с.Желязно аварии на захранващи водопроводи нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на авариите

26.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Дрин" и ул."Иван Гарванов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Хан Телериг" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Младежка" №14 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност 11:00 ч. до 15:00 ч
гр.Карлово ул."Иван Вазов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Кричим ул."Цар Иван Асен" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски, ул."2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица, ул."Калоян" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи "Парк Родопи", хижа "Здравец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово, ул."Арда" №1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник, ул."Пенчо Славейков" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица, ул."1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

25.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул. "България" №46 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Христо Смирненски" и ул."Розова долина" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Бегунци, ул. "10-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Белозем, ул. "Витко Ганев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Калоян" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир, ул. "Москва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на захранващ водопровод с.Отец Паисиево, с.Сухозем, с.Сърнегор до отстраняване на аварията
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Хан Кубрат" №80 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Старо Железаре ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната дейност

24.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Гладстон", в подлеза авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Столетово авария на напорен водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово, ул. "Христо Проданов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с. Градина, ул. "Христо Смирненски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Момино село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Радецки" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Храбрино, Първа вилна зона авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Калояново, в бивш стопански двор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

23.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв. "Коматево", ул."Драговец" №35 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв."Прослав", ул."Елена" №16 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв."Прослав" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Васил Априлов" №124 и №126 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Koлоездачна" №4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово, кв."Малко Тополово", ул."Калоян"№73 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер, ул."Севлиевска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово, ул."Алеко Константинов" изграждане на ново сградно водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Първенец, ул."Христо Ботев" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул."Отдих" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник, ул."Оборище" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен, ул. "27-ма" и ул."10-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци нови сградни отклонение нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

22.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Горни Воден" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Искра" №4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Васил Априлов" №124 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Козлодуй" №3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Стоево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Орешец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Три могили авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция "Куртово Конаре" върхова ревизия на електросъоръжаването за работа при есенно-зимни условия нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Раковски с. Стряма авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи c.Белащица, ул."Чинарите" №3 авариен ремонт на пожaрен хидрант нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."П.Р.Славейков" №1 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул. "Деветте деца на Еани" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чалъкови, ул."Иван Вазов" №54 авариен ремонт на сградно водопроводно отклонение частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул."Опълченска" №70 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

20.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Изток", блок №11 авариен ремонт на сградно водопроводно отклонение кв."Изток" от 09:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Карлово ул."Освобождение" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Асен Златаров" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Михаил Такев" №15 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 12:00 ч.
район Асеновград с. Тополово авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Христо Ботев" №26 авария на водопровод кв."Христо Ботев" и кв."Гонда вода" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв."Запад", бл.107 авария на водопровод кв."Запад" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Акация" №10 авария на водопровод кв."Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Цветарска" подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Добродол" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хеброс" №1,3,5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кукленско шосе" №13А авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Княз Черказки" №20 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Тодор Влайков" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Асен Златарев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Избегли, ул."Теменуга" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция с.Брестовица авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец, ул."Васил Левски" №73 ремонт противопожарен кран нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната дейност
район Родопи с.Извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел, ул."Розова долина" авария на водопровод кв."Изток" до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Долни Воден", ул."Безименна" №6 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Васил Априлов" №124 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Асен Златаров" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хан Телериг" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Люляк" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово, ул."Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Избегли, ул."Теменуга" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски, ул."17-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."4-та" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура, ул."Цана Червенакова" №1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Дрангово авариен ремонт на магистрален водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово, ул."Хан Аспарух" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото и в промишлена зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково, ул."Кирил и Методий" и ул."Зорница" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

17.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Сокол", блок 4007 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на бул."България" с бул. "В.Априлов" авария на водопровод при изкопна дейност за полагане на топлопровод района на улиците: "Златна панега", "Полк.Сава Муткуров" и "Сърнена гора" до отстраняване на аварията
гр. Хисаря кръстовището на ул. "Васил Петрович" с ул. "Петко Каравелов" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Козаново, ул. "Свобода" №40 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово, ул. "Ловен парк" №16 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с. Анево авариен ремонт на магистрален водопровод нарушено водоподаване във "ВМЗ" ЕАД - гр. Сопот до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски, ул. "8-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Столетово, ул. "2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Клисура, ул. "Ралча" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово, ул. "Средна гора" №20 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул. "Дружба" №16 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ягодово, ул. "Хайдушка" №18 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, в района на парка авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд, в бившия стопански двор авария на водопровод нарушено водоподаване в района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията

16.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Правда" №42 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" с бул. "В.Априлов" авария на водопровод ул."Сърнена гора", ул."Златна панега" блок 124, 126 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Остромила" №12 монтаж на пожарен хидрант района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул."2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай гр. Първомай, ул. "Иглика" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с. Дълбок извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с. Бяла река авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с. Чешнегирово, Помпена станция "Чешнегирово" авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул. "Опълченска" №37 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Хан Аспарух" №1 авария на водопровод с. Крумово и част от Промишлена зона "Куклен" до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош, ул. "Генерал Гурко" №46 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Васил Петрович" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Ново Железаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

15.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Брезовска" №40 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Макгахан" №17 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Прослав, ул."Елин Пелин" №4 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петко Каравелов" №19 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Козаново, ул."Свобода" №2 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Мулдава, ул."Илинден" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Стоево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер, до ЖП гарата авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски, ул."5-та" №2 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Крумово, ул."Хан Аспарух" №1 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, кв."Изток" подмяна на спирателен кран,общ водомер частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Св.Димитър" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Захари Княжевски" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Прослав, ул."Елин Пелин" №4 авария водопровод района на ул."Пробуда", ул."Светилник" и ул."Столетник" до отстраняване на аварията
район Tруд с. Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Михилци, ул."1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Освобождение" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Кричим ул."Антон Ивановци" авария водопровод частично нарушено водоподаване до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", "ДКЦ V- Пловдив" ЕООД авариен ремонт на спирателен кран, общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №132 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен, Помпена станция Черноземен авария с.Черноземен, с.Ръжево до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старо Железаре, ул."14-та" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Христо Генов" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Родопи" и ул."Гео Милев" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Седянка" №9 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Прослав, ул."Елин Пелин" №4 авария водопровод района на ул."Пробуда", ул."Светилник" и ул."Столетник" до отстраняване на аварията
район Kричим с. Ново село авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Леново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Тополово, ул."Заводска" ремонт противопожарен кран частично нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната дейност
район Съединение с. Малък чардак авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

11.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Порт Артур" №14 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №106 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Васил Априлов" №166 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ландос" №39 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №104 авария на хидрофорна уредба високите етажи на блока до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Дунав" №114 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Леново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци, ул."46-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан, ул.№19 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски, ул.№9 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Боримечка" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Йордан Йовков" и ул."Хан Крум" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец, ул."Васил Левски" №71 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

10.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Долни Воден", ул."Христо Анастасов" и ул."Бор" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Славянска" и ул."Кръстец" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Димитър Цончев" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хризантема" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Раковски кв."Ген. Николаево" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Леново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Хъшовска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Момино село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково, ул."Панорамна" авария на водопровод вилна зона с.Марково до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Захари Стоянов" и ул."Петко Славейков" авария на водопровод Долна зона до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново, Индустриална зона авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Рогош (до стопанския двор) авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Отон Иванов" №110 монтаж на тротоарен спирателен кран кв. "Христо Ботев" и кв. "Гонда вода" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград квартал "Запад", ул. "Книжна фабрика" авария на водопровод от външна фирма квартал "Запад" и района около стадион "Шипка" до отстраняване на аварията
гр. Карлово бул. "Освобождение" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Весела" №28 монтаж на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:00 ч до 17:00 ч
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул. "Борис Петров" №48 монтаж на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Димитър Цончев" №11 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Златитрап, ул. "48-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай гр. Първомай авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Първомай с. Езерово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Раковски, ул. "Петър Богдан" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Първенец, кръстовището на ул. "Васил Левски" и ул. "Антим Първи" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Долна махала, ул. "37-ма" №18 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Радиново, Промишлена зона "Радиново" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Черничево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Асен Златаров" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, квартал "Миромир" авария на водопровод квартал "Миромир" до отстраняване на аварията

08.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград квартал "Запад" бл.107 авария на водопровод квартал "Запад" и района около стадион "Шипка" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Пека Попова" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Карлово бул. "Освобождение" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Неделчо Тонев" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр. Раковски, ул. "Филип Тотю" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Първенец, кръстовището на ул. "Васил Левски" и "Цар Симеон" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

07.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кръстовището на ул."Хаджи Димитър" и ул."Рилска" авария на водопровод кв."Запад" и високите части на града до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв."Долни Воден" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Драсов", зад ресторант "Бендида" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Коматево, ул."Захаридово" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово бул."Освобождение" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Граф Игнатиев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Първомай ул."Стефан Стамболов" №25 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски, ул.№9 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец (центъра), до детската площадка авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царимир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница, ул."Георги Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

06.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград водоем (висока зона) отпаднала фаза кв."Изток", кв."Запад", кв."Свети Георги", Централна градска част до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Земеделска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Смилево" №30 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" №149 подмяна на общ водомер ул."Полет" от "Ален Мак" АД до ул."Брезовско шосе" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 248 (магазин "Алфина") авария на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 11:00 ч.
гр.Карлово ул."Гълъбец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Кричим ул."Антон Ивановци" монтаж на нов спирателен кран нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Дъбене авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер, местност "Паниците" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово, ул."Стадиона" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец, ул. "Васил Левски" №14 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царимир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Христо Ботев" авария водопровод кв."Гонда вода" и кв."Христо Ботев" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Акация" авария водопровод кв."Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Княгиня Евдокия" авария водопровод кв."Запад" и около Стадиона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Мара Гидик" №11 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Козница" №9 авариен ремонт на пожарен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Шести септември" №162 ремонт сградно водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв.Коматево, ул."Захаридово" и ул."Асенова крепост" авариен ремонт на пожарен кран нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Цар Борис III Обединител" и ул."Скопие" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Коматево ул."Лозарска" скъсано сградно водопроводно отклонение от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Георги Комитата" №11 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул."Панорамна" №6 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул."Съединение" №2а авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Ръжево Конаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България" авария на водопровод западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Патриарх Евтимий", площад "Понеделник пазар" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Стефан и Обрейко Обрейкови" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Авксентий Велешки" №4 авария на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Георги Мамарчев" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Каравелово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Катуница авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Хаджи Димитър" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Браниполе, ул."Люляк" №20 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царимир авария и превключване на нов водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Христо Ботев" авария водопровод кв. "Хр. Ботев", кв."Гонда вода", кв."Баделема" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Княгиня Евдокия" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Гълъбец" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Стойчо Мошанов" №33 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Васил Левски" №218 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул."Цар Асен" и ул."Славянска" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Даме Груев" №15 ремонт на пожарен хидрант нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Хан Телериг" №3 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Kричим с. Брестовица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Домлян авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авариен ремонт на магистрален водопровод с.Марково до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник, ул."Спартак" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

02.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Kaрлово ул."Ловен парк" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ген.Данаил Николаев" №21 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч до 17:00 ч
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок № 177 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Менделеев" №11 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Войнягово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авариен ремонт на магистрален водопровод с.Марково до отстраняване на аварията
район Родопи с.Извор авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение гр.Съединение авариен ремонт на магистрален водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Труд ул."В.Левски" №34 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

01.10.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр. Клисура, ул. "Клисурска комуна" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "16-та" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Каравелово, ул. "Георги Димитров", ул. "Тодор Каблешков" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мало Крушево, ул. "3-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

30.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с.Васил Левски, ул."32-ра" №25 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер, до ЖП гара авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с. Градина, ул."Тодор Каблешков" №3 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Чоба, ул."Карл Маркс" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Дрангово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Райна Княгиня" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селата: Калояново и Дуванлии до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Михилци, ул."3-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

29.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. 235 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря ул."Белите брези" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Слатина авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Момино село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Запад бл.4-8 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Преспа" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Даме Груев" №15 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иларион Макариополски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Николай Хайтов" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Драган Манчов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Преслав" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ген. Данаил Николаев" №108 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Патриарх Евтимий", площад "Понеделник пазар" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря кв.Веригово, ул."Райна Княгиня" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово, ул."Мизия" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция "Чая" авария с. Ягодово, с.Крумово, и района на летище Пловдив до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България" №33 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Крайречна" №40 подмяна на спирателен кран и общ водомер ул."Крайна," ул."Крайречна" и ул."Сокол" от 09:30 ч. до 12:30 ч.
гр. Пловдив ул."Стойчо Мошанов" №34 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Преслав" и ул."Св.Св.Кирил и Методий" авария водопровод частично нарушено водоподаване в Стария град до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Тодор Александров" №23 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Болярци, ул."2-ра" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово Помпена станция "Московец" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Войнягово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото (висока зона) от 21:30 ч до отстраняване на аварията
район Раковски с. Главатар авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Христо Смирненски" №21 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Искра" и ул."Велико Търново" авария причинена от външна фирма частично нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново, ул."3-та" №19 ремонт сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната дейност

26.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Яне Сандански" №27 авария водопровод западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Асеновград бул."България" №29 авария водопровод западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Гаганица" №45 подмяна на спирателен кран района в близост до приключване на ремонтната дейност
район Асеновград с. Червен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Козаново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Захари Стоянов" ремонт сградни водопроводни отклонения частично нарушено водоподаване до приключване на ремонтната дейност
район Родопи с. Брани поле авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул."Захари Стоянов" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

25.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Яне Сандански" №27 авария водопровод района западно от река "Чая" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Арабаконак" №3 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №46 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Месемврия" №35 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Ал. Стамболийски" №65 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Първомай ул."Братя Миладинови" №17 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул. "Райна Княгиня" №12 ремонт на пожарен хидрант кв. "Веригово" до приключване на ремонтната дейност
район Асеновград с. Тополово авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер, до ЖП гарата авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Куртово авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Старосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

24.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Дерменка" авария извършена от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ела" №32 авария от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Стоево авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица ул."Юрий Гагарин" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски, ул."Витоша" авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Първомай с. Езерово авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи парк Родопи , местност "Копривките" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паисиево авариен ремонт на магистрален водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царимир авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

23.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Гергана" №1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Гълъбец" №36 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Ловен парк" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хан Телериг" №3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл.46 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Слатина, ул."15-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

22.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Славянска" №13 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Ловен парк" №14 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Конуш, ул."Стара планина" №17 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Стоево, ул."Демокрация" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Мраченик авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Домлян авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово Помпена станция "Слатина" авария нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Стамболийски, ул."Генерал Гурко" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Лъки с. Дряново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Лъки с.Борово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с. Брягово, ул."14-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Царимир, ул."Гоце Делчев" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Радиново авария на водопровод Промишлена зона "Радиново" от 09:00 ч. до 17:00 ч.

21.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Хаджи Димитър Стоилов" авария на водопровод квартал "Запад" и района около стадион "Шипка" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Славянска" №28 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Шести септември" №162 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Еледжик" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. 332 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Преслав" №28 авария на захранващ водопровод част от висока зона и Стария град до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Константин Величков" №16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Чорлу" №84 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч до 17:00 ч
гр.Карлово ул. "Стражата" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Каравелово, ул."Георги Димитров"№80 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино, ул."1-ва" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение, ул."Васил Левски" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Любен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Скутаре, ул."Сашо Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 11:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул."Здравец" №15 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.

20.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Освобождение" №13 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Енисей" №19 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул." Весела“ №18 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Kричим гр. Перущица авариен ремонт в Помпената станция нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Войнягово, ул."Коста Митев" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, ул."Съединение" №31 авариен ремонт на водопроводно сградно отклонение частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре авария водопровод причинена от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд, ул."Никола Петков" №48 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, кв."Веригово", ул."Априлци" авариен ремонт на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Ново Железаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Иван Вазов" №47 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Христо Генчев" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Преслав" №28 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петър Шилев" №10 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Д-р Чомаков" №1 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Христо Ботев" №35 авария водопровод ул."Кавала", част от ул."Тракия" и района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Стамболийски ул."Тодор Каблешков" №8 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Хисаря кв. "Веригово", ул." Иванка Пашкулова" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Московец авариен ремонт на магистрален водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Шишманци, до водоема авария нарушено водоподаване в селото от 22:00 ч. на 19.09.2018 г. до 06:00 ч. на 20.09.2018 г.
район Родопи с. Извор авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, ул."Тунджа" №16 подмяна на спирателен кран,общ водомер частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи", местност "Копривките" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово, ул."Хан Аспарух" №54 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Георги Ангелов" авария водопровод кв."Изток" и кв."Баделема" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Странджа" авария водопровод нарушено водоподаване западно от река "Чая" (висока зона) до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Гълъбец" №38 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Кричим ул."Антон Ивановци" авария водопровод частично нарушено водоподаване в горната част на града до отстраняване на аварията
район Карлово с. Пролом и с. Домлян авариен ремонт на магистрален водопровод нарушено водоподаване в селата до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул."Захари Стоянов и ул."Шипка" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Извор авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул."Розова Долина" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

17.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Петко Р. Славейков" №43 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Захари Стоянов" №39 авария на водопровод района на аварията и част от ул."Волга" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Чорлу" №41 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Първомай ул."Иван Асен" №28 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Ген. Столетов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Воден авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Моминско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Речна" №1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Любен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

16.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" срещу магазин "Кауфланд" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Тодор Александров" №86 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково, Околовръстен път Първенец авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел, ул."Васил Коларов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

15.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Гълъбец" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Карлово ул."Люляк" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Карлово ул."Освобождение" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура, ул."Ралча" №14 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Сопот, ул."Калис Луков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Слатина, ул."9-та" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с. Чешнигирово ул."Цар Ивайло" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, до гаража на "Родопи - Авто" ООД авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

14.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Ангел Войвода" №24 авария на водопровод кв. "Гонда вода" до отстраняване на аварията
гр. Карлово бул. "Освобождение" №21 подмяна на пожарен хидрант нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Карлово ул."Христи Проданов" и ул."Ловен Парк" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Полк. Бонев" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кукленско шосе" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Шести Септември" и ул. "Опълченска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Кап. Райчо" и ул. "Антон Тайнер" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря захранващ водопровод "Баня-Хисаря" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул. "Плажа" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Новаково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Връх Богдан" №13 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник, ул. "Димитър Благоев" №15 изграждане на ново сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района 11.00 ч. до 13.00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул."Хан Крум" №75 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Руен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Трилистник авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "В. Петлешков" №22 авария водопровод кв."Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Малчика" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Стефан Мазаков" №11 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Васил Левски" до "Рибарника" изграждане на ново сградно водопроводно отклонение района на ремонтната дейност 12:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК. "Тракия", бл.№95 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Околовръстен път в района на 4-ти км до "Хъс" ООД авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия"бл.80 авария водопровод района на аварията от 20:00 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Георги Кондолов" №98 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Kричим с. Брестовица Помпена станция 2 авария ул. "Преслав" и местност "Могилата" до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Три могили авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №42 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Чернишевски" №11 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Иларион Макариополски" №68 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Асеновград с. Новаково авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Червен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Александър Стамболийски" №42 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Извор авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Черноземен и с. Ръжево аварии на захранващ водопровод нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Труд с. Калековец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

11.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Свобода" №17 авария водопровод нарушено водоподаване западно от река "Чая" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Свети Горазд" № 6 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Васил Петлешков" №18 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Нестор Иванов" №2 авариен ремонт на сградно водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добростан авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Московец авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Мраченик авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Куртово Конаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Борец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Бачо Киро" неотложно превключване на водопроводни отклонения към нов водопровод нарушено водоподаване в града до приключване на ремонтната дейност
район Съединение с. Калояново авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Любен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново, ул."4-та" №16 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул."Петър Гиздев" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Генерал Дандевил“ авария водопровод западно от река "Чая" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Васил Левски" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Захаридово" № 8 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Хан Телериг" №1 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Съединение ул. "Чардафон Велики" авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул. "Април" №41 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Горнослав авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Козаново, ул. "Свобода" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Мраченик авария водопровод нарушено водоподаване до отстраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец, ул. "Съединение" №47 изграждане на ново сградно водопроводно отклонение частично нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната дейност
район Съединение с. Черноземен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул. "Мечта" №4 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Славянска" №8 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул. "Стефан Попчиков" №1 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул. "Васил Караиванов" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул. "Лиляна Димитрова" №10 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Ведраре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Главатар авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Борец авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

08.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Стоян Джамсъзов" авариен ремонт на магистрален водопровод квартал "Запад" и района около стадион "Шипка" до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Акация" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Баня, кръстовището на ул."Стара планина" и ул."Стрямска" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Лъки с. Манастир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с. Богданица, ул."15-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция "Марково-2" изключила електрозащита вилна зона "Марково" до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Цар Самуил" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул."Розова долина" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

07.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Екзарх Йосиф" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Кирил и Методий" и ул."Съгласие" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Априлци" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря ул."Дюлите" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня, до ресторант "Кипарис" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Ведраре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, местност "Исака" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул."Цар Самуил" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре, ул."Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Ново Железаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Красново, до курортен комплекс "Красновски минерални бани" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

06.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Преслав" №44 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 84 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Волга" №33 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Добростан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Главатар авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел, ул."13-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Момино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма, ул."Средна гора" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи", хотел "Балкан" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново, ул."Стефан Стамболов" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле, ул."1-ва" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Ясно поле, ул."24-та" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски, ул."6-та" №38 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Маноле, ул."5-та" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул."Градина" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен " авария водопровод кв."Запад", кв."Св.Георги" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Даме Груев" №18 подмяна на спирателен кран и общ водомер района на аварията от 13:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив бул."Дунав" №114 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Бисер" №2 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Асен Златаров" №5 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Белите брези" подмяна на пожарен хидрант района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Избегли авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер, ул."Опълченска" №6 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Чернатица" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино подмяна на водомер II-ра Вилна зона 10:00 ч. до 13:00 ч.
район Съединение с.Горна махала авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград квартал "Запад" бл.4/8 авария водопровод квартал "Запад" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Младежка" №16 авариен ремонт на пожaрен хидрант района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Витиня" авария водопровод района на аварията 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" №9 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Йоаким Груево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник, ул."Баба Тонка" №1А авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово, ул."Мавруда" №24 авария водопровод нарушено водоподаване в селото и Индустриална зона до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград на кръстовището на ул."Иларион Макариополски"и ул."Атанас Свещаров" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул "Кирил и Методий" и ул."Антим 1-ви" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Стойчо Мушанов" подмяна на сградни водопроводни отклонения нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Филип Македонски" №69 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Иван Перпелиев" превключване нов водопровод от фирма "Драгиев" нарушено водоподаване в района от 13:00 до 16:00
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" срещу комплекс "Южен полъх" авария на водопровод от №36 до №114 и от №85 до №135 от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул.Васил Караиванов авария на противопожарен кран района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Бачково ул."Акация" №6 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Христо-Даново ул.21 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Патриарх Евтимий" №14 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Независимост" №76 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец ул."Родопи" №22 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с."Песнопой" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Васил Коларов"№7 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

02.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Горни Воден", ул."Гергана" авария водопровод частично нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петър Парчевич" №27 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 141 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 84 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Кичево" и ул."Братя Бъкстон" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Найден Геров" №11 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Розовец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Здравец" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Желязно авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

01.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Горни Воден" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Волга" №4 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 16 и "Оазис" 5 авария на хидрофорна уредба високите етажи на блок 16 и "Оазис" 5 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 44 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 269 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул. "Дъбенско шосе " авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул. "Александър Стамболийски" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Козаново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добростан авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Шишманци авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

31.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Татковина" №7 подмяна на спирателен кран района в близост от 11:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №84 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Цар Асен" №23 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Стойчо Мушанов" подмяна на сградни водопроводни отклонения нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Перпелиев" №4 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Кирил и Методий" и ул."Съгласие" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" №170 ремонтна дейност от външна фирма района в близост от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Стамат Икономов" №28 подмяна на спирателен кран и общ водомер района в близост от 11:00 ч. до 13:00 ч.
гр.Първомай ул. "Елин Пелин" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Куртово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Каравелово авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Устина авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Хан Крум" №2 авария водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Войсил авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Паничери авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

30.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Дъбенско шосе" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №84 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Пазарджишко шосе" - 4-ти километър авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Стойчо Мушанов" подмяна на сградни водопроводни отклонения нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Стефанов Гешев" №28 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Даме Груев" №34 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Весела" №24 авария водопровод района на аварията от 14:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Съгласие" №4 авария на водопровод района на аварията от 17:00 ч. до приключване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Златовръх авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Каравелово авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Шишманци авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Борец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Стръмна" №23 авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Александър Стамболийски" №86 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново превключване към нов водопровод промишлена зона на с.Радиново от 14:00 ч. до 17:00 ч.

29.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Преслав" №2 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 8 подмяна на спирателен кран и общ водомер района в близост от 11:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" подмяна на сградни водопроводни отклонения нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Подем" №2 подмяна на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Весела" №20 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Даме Груев" №34 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Технически Университет подмяна на общи водомери ул."Цанко Дюстабанов", ул."Кръстю Пастухов" от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Карлово с.Дъбене авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер, ул."Видол Странски" №24 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен ул."Стръмна" №12 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Чорлу" №41 авария водопровод района на аварията 11.00ч. до 13.00ч.
гр. Пловдив ул. "Капитан Райчо" №68 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Кукленско шосе" №17 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Лука Касъров" №6 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
р-н Асеновград с.Патриарх Евтимово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Мулдава авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Клисура, ул. "Д-р П.Нончев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Вилна зона на с.Марково авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Бачо Киро" №1 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково, ул."Оборище" №5 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново подмяна на спирателен кран и общи водомери нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 11:00 ч.
район Хисаря с.Старосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел, кв."Изток" подмяна на водомери нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 17:00 ч.

27.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Д-р Стоян Чомаков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Рогошко шосе" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Капитан Райчо" №68 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Царевец"№22А авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Първомай ул."Бор" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня, ул."Стрямска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня, ул."Липите" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Стръмна" №39 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи околовръстен път на с.Белащица авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

26.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Любен Каравелов" №23 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" №176 изграждане на нови СВО и СКО нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково, ул."Мечта" №55 авария на водопровод вилна зона Марково до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

25.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кръстовището на бул."Руски" и бул."6-ти Септември" авария на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
град Първомай ул. "Зорница" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Шишманци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

24.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."П.Р.Славейков" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Златна Панега" и ул."Порто Лагос" авария водопровод причинена от "Топлофикация - ЕАД " района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" авариен ремонт на водовод възможно намалено водоподаване в гр.Пловдив от 13:30 ч. до нормализиране на водоподаването (очаквано време около 18:00 ч.)
гр. Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" №25 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул." Белград" №21 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Богомил" №31 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци и с.Климент авария на водопровод с.Бегунци и с.Климент от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Шишманци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Храбрино, Първа вилна зона изграждане на ново СВО нарушено водоподаване във вилната зона от 11:00 ч. до 13:00 ч.
район Родопи гр.Куклен, ул."Велико Търново" №8 авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Калековец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

23.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Поп Тодор Ефтимов" №2 авария водопровод района на аварията 11.00 ч. до 13.00 ч.
гр. Пловдив ул."Юрий Венелин" №3 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Христо Ботев" №82 ремонт на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Недялка Шилева", Източна индустриална зона "Тракия" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул. "Никола Вапцаров "№18 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер, ул. "Иван Мъглов"№7 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Слатинска" авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим високата зона на с.Брестовица авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр.Куклен, ул."Велико Търново" №8 авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой, ул."35-та" авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

22.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Средна гора" №18 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Свищов" №10 авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Недялка Шилева", Източна индустриална зона "Тракия" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Иван Вазов" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Пловдив ул."Братя Търневи" №25 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул."Мечта" авария на водопровод нарушено водоподаване във вилната зона до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник, ул."Независимост" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Балкан" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Войводиново, ул."Победа" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 13:00 ч.
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Ивац" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Сливница" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Преспа" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кирил и Методий" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Борба" №1 авария ул."Борба" от №1 до №9 от 11:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Съединение ул."Йордан Йовков" №3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Баня ул."Родопи" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Александър Стамболийски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Помпена станция "Белащица" авария нарушено водоподаване в селото от 16:30 ч. до 19:00 ч.
район Родопи с.Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново, ул"Победа" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Ново Железаре, ул."20-та" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

20.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Прапорчик Вишняков" №8 авария водопровод кв."Изток", кв."Гонда вода" и кв."Христо Ботев" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Христо Станчев" изграждане на ново СВО ул."Бузлуджа" и ул."Тракия" от 11:00 ч. до17:30ч.
гр. Пловдив пресечка на ул."Съгласие" с ул."Кирил и Методий" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Братя Бъкстон" №15 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Асеновградско шосе"№1 авария водопровод Индустриална зона "Тракия" от 15:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Добростан авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Козлодуй" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция - "Дрангово -1" авария водопровод с.Златосел, с.Дрангово до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник, ул."Юрий Гагарин" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица, ул."Спартак" №1 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "П.Р.Славейков" №2 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул ."Земеделска" №2 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Лъки, ул. "Белица" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Патриарх Евтимово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, вилна зона "Свети Георги" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци до Стопанския двор авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Долни Воден" ул."Захария"№29 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "П.Р.Славейков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Куртово Конаре авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Д.Чинтулов"№1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с. Желязно авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница, ул."Д.Благоев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

17.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Долни Воден", ул."Захария" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кръстовището на ул. "Черни връх" и ул. "Отец Паисий" авария на пожарен хидрант района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Панайот Волов" №2 изграждане на нови сградно водопроводно и канално отклонения нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №214 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Свищов" №7 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Витиня" №4 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №92 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Добростан изграждане на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово Помпена станция "Дъбене-2" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в гр.Карлово до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Хъшовска" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. "Борец" ремонт на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Стръмна" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Дедево авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Строево авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

16.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Долни Воден", ул."Захария" №9 ремонт на пожарен хидрант кв."Долни Воден" до приключване на ремонтната дейност
гр. Асеновград кв. "Долни Воден" авария на водоема кв. "Долни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Бадемлика" №78 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №92 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Весела" №18 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Павел Калпакчиев" №9 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Съборна" с ул."Криволак" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Шилер" №3 авария причинена от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци и с.Косово аварии с.Болярци и с.Косово от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Добростан изграждане на нов водопровод с. Добростан до приключване на ремонтната деиност
район Раковски с.Зелениково авария водопровод нарушено водоподаване в с.Зелениково от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Бойково авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."П.Р.Славейков" №7 авария водопровод нарушено водоподаване в гр.Куклен от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул."Хан Кубрат" №26 авария водопровод нарушено водоподаване в с. Ягодово от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Ягодово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Малък чардак авария водопровод с. Малък чардак от 09:00 ч. до 17:00 ч.

15.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Шилер" №9 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул"Калина" №17 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Баня, ул."Средец" №5" авария водопровод района на аварията от13:00 ч .до 17:00 ч.
район Раковски с. Шишманци, ул"4-та" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Браниполе авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр.Куклен, ул."Добри Чинтулов" №2 авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията

14.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Долни Воден" ул."Кукленско шосе" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Найден Геров" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петър Стоев" №145 изграждане на нови СВО и СКО без нарушено водоподаване от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Козаново, ул."Свобода" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Косово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Шишманци, ул."7-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино, ул."12-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино, ул."35-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем, ул."Рила"№12 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, до ресторант "Черен Петър" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи", хижа"Чернатица" авария на водопровод хижа"Чернатица" до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле, ул."Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване във вилната зона до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото 11.00ч. до 13.00ч.
район Хисаря с. Михилци, ул."1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница, ул."Димитър Благоев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Бялата воденица" авария водопровод кв."Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Княгиня Мария Луиза" №140 липса на ел.захранване от EVN нарушено водоподаване в района до възстановяване на ел.захранването
гр. Пловдив ул. "Генерал Скобелев" №29 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кукленско шосе" №32 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" №15 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Густав Вайганд" №16 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция Юг авария водопровод нарушено водоподаване в града от 19:30 ч. до 23:30 ч.
гр. Пловдив ул."Клокотница" №16 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Косово авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Васил Левски" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Павел Цачев" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново, ул."Никола Вапцаров" №12 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул."Средна гора" авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

12.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Клисура авария на водопроводно сградно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово ул. "Черноризец Храбър"№2 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Първа Вилна Зона с.Храбрино авария водопровод нарушено водоподаване във вилната зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

11.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Патриарх Евтимий" пл.Понеделник пазар авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Климент авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Брягово авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с Белащица ул."Стопанска" авария на главен водопровод на с.Брани поле с.Брани поле до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Гонда Вода" авариен ремонт на водопроводно сградно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Раковски ул."Цанко Церковски" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Раковски Помпена Станция - Раковски авария на захранващ водопровод кв."Парчевич" до отстраняване на аварията
гр. Съединение бул. "Шести септември" №48 авариен ремонт на магистрален водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добростан авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Яврово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Крумово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен ул."Христо Г. Данов" авария водопровод частично нарушено водоподаване до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България" №23, ул."Брегова" и ул."Яне Сандански" №21 аварии района западно от река Чая до отстраняване на авариите
гр. Карлово ул."Генерал Карцов" №54 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Васил Кирков" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Гладстон" и ул."Преслав" авариен ремонт на водопроводно сградно отклонение ул."Преслав" от 12:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Драган Цанков" №9а подмяна на спирателен кран, общ водомер ул. "Авксентий Велешки" и района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Родосто" №2 авария водопровод района на аварията и част от ул."Чорлу" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Перуника" №4 подмяна на спирателен кран и общ водомер района на ремонтната дейност, ул. "Задруга" и ул."Карлъка" от 09:30 ч. до 12:00 ч.
гр. Първомай ул."Антон Страшимиров" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Климент, ул."7-ма" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Сопот, ул."Стара планина" №18 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция "Белащица" авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ситово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сърнегор авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Радиново, ул. "7-ма" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Черничево авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Асенова крепост" №37 авария на водопровод кв."Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Васил Петлешков" №1 авария на водопровод кв."Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград Индустриална зона "Север" авария на водопровод Индустриална зона "Север" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Кукуш" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Полковник Бонев" №14 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Шейново" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Димитър Лазаров" №8 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Козаново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Климент, ул."7-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпени станции "Дрангово-1" и "Дрангово-2" авария на захранващ водопровод с.Върбен и с.Златосел до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авариен ремонт на магистрален водопровод вилна зона на с.Марково до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник, стопанския двор авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

07.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград квартал "Запад", блок №101 авария от външна фирма кв."Запад" и района между ул."Велико Търново" и ул."Шипка" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Крепостна стена" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Копривщица" №19 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Димитър Талев" №46 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Асен Христофоров №8 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Стара планина" авария на водопровод кв."Сушица" до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул."Панагюрище" №14 авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Стряма авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпени станции "Дрангово–1" и "Дрангово-2" авария на захранващ водопровод с.Върбен и с. Златосел до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Божур №1" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

06.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Копринарска" ремонт на пожарен хидрант района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Асеновград кръстовището на ул."Антим I-ви" и ул."Свети Георги" авария на водопровод квартал "Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв. "Горни Воден", ул."Македония" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Никола Обретенов" №18 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Хаджи Димитър" №63 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Кукленско шосе" след Митницата авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград местност "Каваклийка" авариен ремонт на магистрален водопровод с.Козаново, с.Избегли, с.Конуш, с.Боянци, с.Болярци до отстраняване на аварията
район Карлово с. Сушица, ул,"Стара планина" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Христо Ясенов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Климент, ул."6-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул."Банска" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с. Куртово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, ул."Хан Аспарух" №50 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ягодово, ул."Теменуга" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авариен ремонт на магистрален водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново, ул. "Кольо Фичето" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Любен, ул."11-та" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Правище авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел, ул."Георги Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Ради Овчаров" №9 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Хан Аспарух" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Садово ул."Константин Малаков" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добралък авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма, ул. "Йордан Йовков" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи местност "Бяла черква" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

04.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Антим I-ви" №12 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Авксентий Велешки" №4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград кв."Баделема" авария на водопровод кв."Баделема", кв."Изток", кв."Св.Георги", кв."Запад", района около стадиона и Централна градска част до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково, вилна зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

03.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Христо Ботев" №6 авария водопровод района около Стадиона, кв. "Изток", кв. "Запад", кв. "Гонда вода" и кв. "Св. Георги" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 274 авария водопровод района на кв. "Скобелева майка" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Хан Аспарух" №2 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Прогрес" №13 авария водопровод района в близост от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Съединение ул. "Хан Аспарух" №30 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски, ул. "32-ра" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция-1 в с. Дрангово авария на магистрален водопровод с. Върбен и с. Златосел до отстраняване на аварията
район Раковски с. Розовец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул. "Райна Княгиня" №26 авария водопровод частично нарушено водоподаване в гр. Куклен до отстраняване на аварията
район Съединение с. Ръжево авария водопровод с. Ръжево до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Михилци авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

02.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Ген. Дандевил" №93 авария на сградно водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Ради Овчаров" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района около Стадиона, кв."Запад" и Централна градска част до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Славянска" №28 авария водопровод нарушено водоподаване в района на ул. "Славянска", ул. "Петко Д. Петков" до бул. "Източен" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Иван Гарванов" №18 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Прогрес" №9 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Чемшир" №11 авария водопровод района на аварията и част от ул. "Момина сълза" до отстраняване на аварията
гр. Раковски ул. "Виктор Юго" №15 авария на сградно водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добралък поради влошена метеорологична обстановка нарушено водоподаване в селото до нормализиране на климатичните условия
район Асеновград с. Врата авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Сини връх авария Вилно селище "Сабазий" и района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Климент, ул."25-та" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски, ул."6-та" №9 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Лъки с. Белица авариен ремонт на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай Помпена станция в с. Катуница авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ситово авария водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авариен ремонт на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Михилци авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

01.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Полковник Дрангов“ и ул."Градешница" авария водопровод кв."Баба Тонка" и района около МБАЛ - Асеновград до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Княгиня Евдокия" №31 авария кв."Изток" и района около Стадиона до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Драгоман" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Васил Чекеларов"№1 авария ул."Григор Пърличев" и част от ул."Кукуш" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Прогрес" №8 авария на сградно водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Деница "№7 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Остромила" №24 подмяна на спирателен кран на общ водомер кв."Остромила" 11:00ч. до 13:00ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", ул."Маестро Георги Атанасов" и ул."Пеньо Пенев" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Весела" №18 авария причинена от външна фирма "Електролукс Табаков и синове" района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Драгоя Божилов" и ул."Александър С. Пушкин" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Първомай ул."Зорница" №7 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Оборище" авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски,ул."3-та" авария частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Павел Цачев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Шишманци, ул."31-ва" авария причинена от външна фирма "Тера груп" нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец, ул."Съединение" №74 авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

31.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Чучулига" №18 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Тракийски юнак" №4 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ягодово, ул. "Шипка" №11 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец, ул. "Захари Стоянов" №1 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

30.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив "Д-р Г.М.Димитров" №22А авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив в района на Домостроителен комбинат авария водопровод нарушено водоподаване в гр.Пловдив поради изключване на Помпени станции: "Изток-1", "Изток-2", "Север-1" очаквано нормализиране на водоподаването до обяд след поетапно включване на мощността
гр. Пловдив Понеделник пазара авария на фирма "Драгиев и Ко" ООД района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Завоя на Черна" авария района на аварията до 16:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, кръстовището на ул. "Христо Г. Данов" с ул. "Васил Левски" авария частично нарушено водоподаване в гр. Куклен до отстраняване на аварията
район Родопи Парк Родопи авария района на хижа "Здравец" до отстраняване на аварията
район Труд Помпена станция в с. Войводиново авария с. Войводиново и с. Желязно до отстраняване на аварията

29.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Първи етап на Помпена станция "Изток-1" планов ремонт на магистрален водопровод нарушено водоподаване в гр. Пловдив до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Войнягово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово, до бензиностанция "ЕКО" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Първомай ул. "Възраждане" №35 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря ул. "Георги Сава Раковски" №7 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Тополово, ул."Отец Паисий"№8 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Сединение с. Дълго поле, ул."8-ма" №18 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Трилистник, ул. "7-ма" №1 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Манолско Конаре авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, до местност Черния мост авариен ремонт на магистрален водопровод нарушено водоподаване в гр. Хисаря до отстраняване на аварията

27.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Изложение" авария района на аварията от 09:00 ч. до 11:00 ч.
гр. Пловдив ул."Волга" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Гребна база авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Никола Войводов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Атанас Канарев" №4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Христо Ясенов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма до ЖП гарата авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Раковски, ул."Райко Даскалов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле до ЖП гарата авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

26.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Странджа" №27 авария кв."Баделема" и кв."Изток" и кв."Гонда вода" до отстраняване на аварията
гр. Карлово бул."Освобождение" №86 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."България" №2 авария на водопровод бул." България " №2, №4, №6, част от бул."Дунав", част от ул."Барикадите" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" №176 авария Индустриалната зона и района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Кукленско шосе" срещу Митницата авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Съединение ул."Чардафон Велики" №26 авария кв. "Долната махала" до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Малина" №13 авария частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция с.Шишманци авариен ремонт на магистрален водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Стряма, ул."Пейо Яворов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стрелци авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария нарушено водоподаване във вилната зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле, ул."Ропотамо" №7 авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре, ул."Христо Ботев" №39 авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

25.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Софлу" №35 авария района на аварията, ул."Георги Кондолов" и ул."Петър Васков" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия" блок 326 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря кв."Момина баня", ул."Люляк" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Гълъбец" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Павел Цачев" авария частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма, ул."Иван Вазов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма, ул."Гъба" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старо Железаре авария частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

24.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кръстовището на ул."Цар Освободител" с ул."Борислав" авария района западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Васил Левски" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Стойчо Мошанов" №26 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Серес" №2 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Иван Гарванов" №28 подмяна на спирателен кран и общ водомер района в близост до приключване на подмяната
гр. Пловдив ул."Деница" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Александър Екзарх" №8 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря кв. "Момина баня" авария кв. "Момина баня" до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Георги Бенковски" авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Руен авария нарушено водоподаване във вилната зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна махала авария частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово и с.Калояново аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Хисаря с.Мало Крушево авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

23.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Калофер ул."Боян Ботев" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" до кметство "Южен" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Водолей" №14 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Охрид" №4 авария района на аварията до 17:00 ч.
район Родопи с.Белащица, ул."Никола Вапцаров" подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в селото до приключване на подмяната

22.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово бул."Освобождение" №28 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр.Пловдив кв.Прослав, ул."Прослава" №46 авария частично нарушено водоподаване в квартала до 15:00 ч.
гр.Пловдив ЖК Тракия блок 31, вх.Б подмяна на главен спирателен кран блок 30, блок 31 и района около "Акваленд" от 10:30 ч. до 13:30 ч.
гр.Пловдив ул."Видима" №3 авария района на аварията до отстраняване
район Карлово с.Богдан авария с.Богдан до отстраняване
район Хисаря с.Михилци авария с.Михилци до отстраняване

21.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Aсеновград ул."Д.Николаев" авария района на аварията до отстраняване
гр.Карлово ул."Иван Вазов" авария района на аварията до отстраняване
гр.Пловдив кръстовището на ул."Златна Панега" и ул."Сава Муткуров" авария водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване
гр.Пловдив ЖК Тракия, блок 152 авария района на аварията До 15:00 ч.
район Асеновград кв."Горни Воден" до Кметството авария нарушено водоподаване в квартала до отстраняване
район Карлово с.Климент авария с.Климент до отстраняване
район Кричим с.Устина авария с.Устина до отстраняване
район Лъки с.Белица авария с.Белица до отстраняване
район Родопи с.Ситово авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване
район Съединение с.Калояново, с.Сухозем и с.Церетелево аварии нарушено водоподаване в трите села до отстраняване на авариите
район Хисаря с.Михилци 2бр.аварии с.Михилци до отстраняване на авариите

20.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Ради Овчаров" авария от външна фирма района на аварията и кварталите: "Свети Георги", "Запад", до стадиона, до ЖП гарата, по ул. "Княгиня Евдокия" и в Централна градска част до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Ген. Дандевил" ремонт на тротоарен спирателен кран района в близост до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Авксентий Велешки" №4 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на бул. "6-ти септември" с ул. "Калофер" авария от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Гладстон" (в района на подлеза) авария участъка между бул."Руски", ул."Антим I-ви", ул."Тодор Каблешков", ул."Гладстон" и Централна градска част до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Хан Аспарух" №83 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Тарас Шевченко" №1 авария района на аварията до 14:00 ч.
гр. Раковски ул. "Добрич" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Червен, ул. "Васил Друмев" авария с. Червен до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул. "Липите" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Гълъбово, ул."Родопи" авария частично нарушено водоподаване в с. Гълъбово до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул."Княз Борис" №3 авария частично нарушено водоподаване в с. Марково до отстраняване на аварията
район Родопи с. Извор авария с. Извор до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ситово авария с. Ситово до отстраняване на аварията
район Родопи с. Браниполе, ул. "Хан Аспарух" №8 авария с. Браниполе до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Свобода" №31 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария с. Бегово до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново, ул. "Райко Даскалов" авария от външна фирма с. Калояново до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария с. Граф Игнатиево до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Михилци авария с. Михилци до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария с. Беловица до отстраняване на аварията

19.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Теофан Райнов" авария Промишлена зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив пред фирма "Максметал" авария Южната дъга на околовръстния път и в района на кръстовището към с.Първенец с ул."Коматевско шосе" до 11:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Игрище Кубрат" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Цанко Дюстабанов" №26 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Вук Караджич" №30 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Беласица" №57 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан, ул. "1-ва" авария с. Богдан до отстраняване на аварията
район Първомай с. Караджово авария Караджово до отстраняване на аварията
район Родопи с. Браниполе подмяна на спирателен кран с. Браниполе до 10:30 ч.
район Родопи Парк Родопи липса на ел.захранване от EVN Парк Родопи до възстановяване на ел. захранването от EVN
район Родопи с. Ягодово, ул. "Шипка" авария с. Ягодово до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария с. Житница до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паисиево авария с. Отец Паисиево до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Михилци авария с. Михилци до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария с. Мътеница до отстраняване на аварията

18.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Стара планина" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кръстовището на ул."Цар Иван Асен II-ри" с ул."Княз Борис I-ви" авария района на МБАЛ Асеновград и кв."Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", ул. "Просвета" авария нарушено водоподаване в кв. "Долни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Петрова нива" №27 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Марица" авария от външна фирма ул. "Хъшовска" и района на Водната палата до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Крайречна" №16 авария от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Войнишка слава" №26 авариен ремонт ул."Войнишка слава", ул."Данаил Юруков" и ул."Георги Измирлиев" от 11:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Света гора" авария района на Понеделник пазар до 12:00 ч.
район Асеновград с. Червен, ул. "Гео Милев" авария с. Червен до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул. "Витоша" авария на пожарен хидрант с. Белащица до 20:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Източна" авария с. Марково до отстраняване на аварията
район Съединение с. Голям Чардак авариен ремонт на спирателни кранове с. Голям Чардак до 13:00 ч.
район Хисаря с. Михилци авария с. Михилци до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария с. Старосел до отстраняване на аварията

17.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", ул. "Родина" №6 авария Промишлена зона и част от кв. "Долни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Ген. Данаил Николаев" №107 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Иван Вазов" №26 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул. "Мир" №20 авария частично нарушено водоподаване в кв. "Прослав" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив реконструкция на бул."Марица" ремонтна дейност на фирма "Драгиев и Ко" ООД възможно нарушено водоподаване в района на АГ Клиника "Весела" до приключване на ремонтната дейност
район Асеновград с. Боянци авария с. Боянци до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Червен авария с. Червен до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария на напорен водопровод с. Ново село до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция с.Ръжево Конаре авария на захранващ водопровод с.Дуванлии, с.Житница и с.Калояново до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре, до ЖП гара авария с. Скутаре до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски авария с. Бенковски до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич авария с. Кръстевич до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария с. Красново до отстраняване на аварията

16.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Дружба" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв. "Долни Воден" авария нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Генерал Карцов" авария частично нарушено водоподаване в гр. Карлово до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "6-ти септември" №16 подмяна на спирателен кран района в близост до 12:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" №198 авария бул. "Дунав" от №150 до №190, от №91 до №99 и района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Енисей" №19 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."П.Д.Петков" и ул."Граф Игнатиев" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" до кметство "Южен" авария района на аварията, бул."Никола Вапцаров" и ул."Македония", ул."Пере Тошев", ул."Кичево", ул."Скопие", ул."Бугариево" до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Клисура авария частично нарушено водоподаване в гр. Клисура до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер, до ЖП гара авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец, ул."Васил Левски" авария с. Първенец до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре, до ЖП гара авария с. Скутаре до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул. "Георги Димитров" и ул."Простор" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря кв."Момина баня", ул."Дюлите" авария нарушено водоподаване в кв."Момина баня" до отстраняване на аварията

15.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Индустриална" и бул."Кукленско шосе" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Захари Стоянов" №62 авария района на аварията до 14:00ч.
гр.Пловдив ул."Леонардо да Винчи" и ул."Св.Петка" авария района на аварията нарушено водоподаване от 14:00ч. до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."П.Д.Петков" и ул."Граф Игнатиев" авария района на аварията възможно нарушено водоподаване в района

14.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Ангел Кънчев" №4 авария улиците в района на Четвъртък пазар до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Силиврия" №24 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Хан Кубрат" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново и с.Крушево аварии нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на авариите

13.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Петрова нива" №22 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Света гора" авария от външна фирма района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на бул."Марица" с ул."Ламартин" авария на фирма "Драгиев и Ко" ООД района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петко Войвода" №18 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив площад "Гроздов пазар" №1 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Първомай кръстовището на ул."Бузлуджа" с ул."Спартак" авария кв."Дебър" до 19:00 ч.
район Карлово с.Мраченик авария с.Мраченик до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски, с.Климент аварии двете села до отстраняване на авариите
район Раковски с. Шишманци авария с. Шишманци до отстраняване на аварията
район Родопи с.Браниполе авария с.Браниполе до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария с.Белащица до отстраняване на аварията

12.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Пролет" №3 авария кв."Метоха" до 16:00 ч.
гр. Асеновград ул."Изложение" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района на аварията, кв."Запад", кв."Свети Георги" и Централна градска част до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул."Любен Каравелов" с ул."Радецки" авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Варшава" №2 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Шипка" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария с.Тополово до 16:00 ч.
район Карлово с.Бегунци авария с.Бегунци до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово, с.Климент, с.Соколица аварии трите населени места до отстраняване на авариите
район Първомай гр.Садово авария частично нарушено водоподаване в гр.Садово до отстраняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария с.Върбен до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул. "Демокрация" авария с. Белащица до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария с.Скутаре до отстраняване на аварията

11.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ремонтна дейност по ул."Преслав" превключване към ново водопроводно отклонение от фирма "Щрабаг" ЕАД възможно нарушено водоподаване в района на ул."Княз Александър I-ви Батенберг" до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Любен Каравелов" възстановителен ремонт на водопроводно отклонение района на улицата до 18:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Пере Тошев" и ул."Щип" авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Иван Гарванов" №20 авария района в близост до 16:30 ч.
гр. Пловдив бул."Марица" №136 авария на фирма "Драгиев и Ко" ООД района в близост до 13:00 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия", Индустриална зона авария Индустриална зона до отстраняване на аварията
гр. Раковски кв. "Секирово", ул. "Патриарх Евтимий" авария нарушено водоподаване в кв. "Секирово" до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Помпена станция "Юг" прекъсване на ел.захранването от EVN вследствие на токов удар нарушено водоподаване в гр. Пловдив до възстановяване на ел.захранването
район Карлово с.Климент аварии с.Климент до отстраняване на авариите
район Раковски с.Белозем аварии с.Белозем до отстраняване на авариите
район Родопи с. Белащица, ул."Вечерница" №1 авария квартала западно от комплекс "Черен Петър" до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария с.Житница до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария с.Скутаре до 13:00 ч.

10.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Изложение" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района на аварията, кв."Запад", кв."Свети Георги" и Централна градска част до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Менделеев" №3 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Асен Златаров" №18 авария възможно нарушено водоподаване в района на аварията до 13:00 ч.
район Асеновград с.Тополово, ул."Христо Ботев" авария частично нарушено водоподаване в с.Тополово до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх, ул."Панайот Волов" авария нарушено водоподаване в с.Златовръх до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово авария на главен водопровод нарушено водоподаване в с.Каравелово до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня авария частично нарушено водоподаване в гр.Баня до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом, ул."1-ва" авария нарушено водоподаване в с.Пролом до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан, ул."9-та" авария нарушено водоподаване в с.Богдан до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Изложение" авария при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" кв."Запад" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Република" №1 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Солунска" авария ул."Солунска" от №16 до №37 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Шумен" №6 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "6-ти септември" №114 подмяна на спирателен кран на общ водомер района в близост до 15:00 ч.
район Карлово гр.Баня, ул."Васил Левски" №36 авария нарушено водоподаване в гр.Баня до отстраняване на аварията
район Карлово с.Свежен авария с.Свежен до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Клисура, ул. "Хумник" №5 авария гр. Клисура до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово авария на магистрален водопровод с. Царацово до отстраняване на аварията
район Труд с.Крислово авария с.Крислово до отстраняване на аварията

08.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Речна" до Читалище "Родолюбие" авария при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" района източно от река Чая до отстраняване на аварията
гр.Пловдив пресечката на бул."Руски" с ул."Преслав" авария на фирма "ЩРАБАГ" ЕАД района на аварията, ул."Антим I-ви" и прилежащите улици, частично нарушено водоподаване в района на Стария град до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция Храбрино авария с.Храбрино до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново авария с.Войводиново до отстраняване на аварията

07.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Борислав" и ул."Стара планина" аварии нарушено водоподаване в гр.Асеновград до отстраняване на авариите
гр. Пловдив бул."Ал.Стамболийски" до автосервиз "Формула" авария на главен водопровод района на аварията и участъка от ул. "Ст.Стамболов" до Коматевско шосе до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция Храбрино авария нарушено водоподаване в с.Храбрино до отстраняване на аварията

06.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Филип Македонски" №84 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност и ул."Кавала" до 14:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Източен" №65 авария района на аварията до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Перущица" №1 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Хисаря ул. "Ивайло" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с. Караджово авария с. Караджово до отстраняване на аварията
район Родопи с. Браниполе, ул. "Весела" №6 авария частично нарушено водоподаване в с. Браниполе до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария с. Иван Вазово до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд авария с. Труд до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мало Крушево авария с. Мало Крушево до отстраняване на аварията

05.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Радецки" №5 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "3-ти март" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Д-р Танчев" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Даскал Ботьо" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Петко Събев" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", пред блок 203 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Александър Екзарх" № 36А авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стойчо Мошанов" №16 ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Антим I-ви" №15 авария частично нарушено водоподаване в Стария град до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Огоста" №25 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 15:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" прекъсване на ел.захранването от EVN възможно нарушено водоподаване в гр. Пловдив до възстановяване на ел.захранването
гр. Пловдив ул. "Добри Войников" №34 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 13:00 ч.
район Асеновград с. Златовръх авария с. Златовръх до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски, ул."13-та" авария с. Васил Левски до отстраняване на аварията
район Карлово с. Свежен авария с. Свежен до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем, ул."Георги Атанасов" авария с. Белозем до 17:00 ч.
район Родопи с. Браниполе, ул. "Черно море" и ул. "Калоян" подмяна на спирателни кранове района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Родопи с. Дедево авария с. Дедево до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария с. Царимир до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново, ул. "Хан Кубрат" авария нарушено водоподаване в с. Калояново до 15:00 ч.
район Труд с. Скутаре, ул."Христо Ботев" авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мало Крушево авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Атанас Мишев" №10 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Цар Борис III-ти Обединител" №40 авария района около продължението на бул."Цар Борис III-ти Обединител" в посока ул."Скопие" до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Велю Войвода" №32 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Шумен" №7 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" прекъсване на ел.захранването от EVN вследствие на токов удар нарушено водоподаване в гр. Пловдив до възстановяване на водоподаването
гр. Пловдив ул. "Заря" №8 авария района южно от ЖП линията в кв. "Прослав" от 10:00 ч. до 14:00 ч.
район Асеновград с. Златовръх авария с. Златовръх до 16:00 ч.
район Карлово с. Горни Домлян авария с. Горни Домлян до 15:00 ч.
район Родопи с. Браниполе, ул. "Аспарух" №40 и ул. "Калоян" №34 аварии нарушено водоподаване в с. Браниполе до отстраняване на авариите
район Труд с. Труд авария с. Труд до отстраняване на аварията

03.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Юмрукчал" авария района на аварията до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" между №90 и №92 авария района на аварията до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Никола Петков" №35 авария на тротоарен спирателен кран района на аварията до 13:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" №190 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Света гора" авария от външна фирма "Драгиев и Ко" ООД района на аварията и ДКЦ 1 Пловдив до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №151 авария на водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Васил Левски" №99 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Нестор Арабаджиев" преди "Сантинели" АД авария на пожарен хидрант индустриална зона "Изток" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Успех" №8 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Тополово аварии с. Тополово до отстраняване на авариите
район Карлово с. Слатина, ул. "9-та" авария водопровод с. Слатина до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ситово авария с. Ситово до отстраняване на аварията
район Родопи парк Родопи авария района хижа "Студенец" до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мало Крушево авария с. Мало Крушево до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Веригово авария с. Веригово до отстраняване на аварията

02.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Евстати Гешев" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Димитър Стамболов" №1 авария Индустриална зона до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Брезовска" №126 ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност до 12:00 ч.
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" до Хелиос - Метал Център ООД авария на магистрален водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Кавала" №18 авария района на ЖП гара и ул."Д-р Никола Ковачев" до отстраняване на аварията
гр. Първомай кв. "Дебър" авария нарушено водоподаване в кв. "Дебър" до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер авария гр. Калофер до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция в с. Дрангово авария с. Дрангово до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица авария нарушено водоподаване в с. Белащица до 20:00 ч.

30.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр.Сопот авария на главен водопровод нарушено водоподаване целия град до отстраняване на аварията

29.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" авария нарушено водоподаване по високите етажи на гр.Пловдив до 10:30 ч.
гр. Пловдив ул."Съгласие" №2 авария района на аварията, ул."Александър Екзарх", ул."Св.Св.Кирил и Методий", ул."Антим I-ви" и висока зона на Стария град до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария с.Брестовица до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария с.Житница до отстраняване на аварията

28.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Христо Ботев" №129 авария района на аварията до 15:00 ч.

27.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Стражата" авария района на аварията до 17:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на бул. "Руски" с ул. "Волга" авария района в близост, Стария град и ул. "Антим I-ви" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Дунав" №80 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Софлу" №35 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-2" авария нарушено водоподаване в гр.Пловдив до 12:30 ч.
район Карлово с.Богдан авария с.Богдан до отстраняване на аварията
район Родопи участъка между с.Първенец и с.Марково авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария с.Отец Паисиево до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария с.Скутаре до отстраняване на аварията

26.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив пресечката на ул."Иван Вазов" с ул."Кракра" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кирил Нектариев" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Братя Бъкстон" №54 авария района на аварията до 14:00 ч.
район Карлово гр.Клисура, ул."Панайот Волов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом авария с.Пролом до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня, ул."Родопи" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Главатар, с.Златосел и с.Стряма аварии трите населени места до отстраняване на авариите
район Съединение с.Отец Паисиево авария с.Отец Паисиево до отстраняване на аварията

25.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Филип Македонски" №28 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на бул."Христо Ботев" и бул."Източен" авария района на аварията и по високите етажи на бул."Източен" №1, №3 и №5 до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул."Васил Априлов" №124 авария нарушено водоподаване по високите етажи в района на аварията до 16:30 ч.
район Карлово с.Розино авария с.Розино до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария с.Борец до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово, ул."Никола Вапцаров" авария с.Крумово до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария с.Отец Паисиево до отстраняване на аварията
район Труд с.Строево авария нарушено водоподаване в южната част на с.Строево до 12:00 ч.
район Хисаря с.Старосел авария частично нарушено водоподаване в с.Старосел до отстраняване на аварията

22.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", ул."6-ти септември" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Баучер" №40 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на бул. "Руски" с ул. "Ген. Данаил Николаев" авария от външна фирма района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Мортагон" с ул. "Райно Попович" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Съборна" до ресторант "Филипополис" авария на спирателен кран района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Карловско шосе" №240 авария на спирателен кран Индустриална зона "Север" до 13:00 ч.
район Асеновград с. Конуш, ул. "Тракия" авария с. Конуш до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Нови извор авария с. Нови извор до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма авария с. Стряма до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария с. Песнопой до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул. "Христо Ботев" авария с. Старосел до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул. "Георги Димитров" авария на спирателен кран с. Старосел до отстраняване на аварията

21.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Тодор Александров" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Шишман" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Богомил" №87 авария района на аварията до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петър Стоев" №94 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кресна" №7 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Хисаря ул."Бреза" авария кв."Веригово" до 15:00 ч.
район Асеновград с.Болярци, с.Добростан, с.Искра и с.Червен аварии нарушено водоподаване в селата до 16:00 ч.
район Карлово с. Ведраре авария с. Ведраре до 15:00 ч.
район Раковски Помпена станция Зелениково авария с. Зелениково до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул. "Иван Асен" №44 авария горната част на с. Марково до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария с. Старосел до 15:00 ч.

20.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен II-ри" №34 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Асеновград кв."Долни Воден", ул."Родопи" авария района на аварията, частта от ул."Родопи" до ул."Драва" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Пълдин" №6 авария на спирателен кран възникнала след ремонтна дейност Стария град до отстраняване на аварията от външен изпълнител на аварийния ремонт
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 203, вх.В авария района на аварията до 15:00 ч.
район Асеновград с. Добростан авария с. Добростан до 16:00 ч.
район Асеновград с. Врата и местност Кабата авария двете населени места до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария с. Беловица до 16:00 ч.

19.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Добрин Петков" №5 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на бул."Княгиня Мария Луиза" с ул."Петко Д.Петков" авария района на аварията до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №11 изграждане на ново водопроводно отклонение от външна фирма района в близост до приключване
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №33 авария района на аварията до 14:00 ч.
район Кричим гр. Перущица авария частично нарушено водоподаване в гр. Перущица до 16:00 ч.
район Кричим с. Цалапица авария с. Цалапица до 16:00 ч.
район Раковски с. Белозем авария с. Белозем до 16:00 ч.
район Съединение гр. Съединение авария частично нарушено водоподаване в гр. Съединение до 14:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария с. Отец Паисиево до 16:00 ч.
район Хисаря с. Старо Железаре авария с. Старо Железаре до 16:00 ч.

18.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Миньор" изграждане на ново сградно водопроводно отклонение района в близост и Гробищен парк от 9:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Асеновград ул. "Крива" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв. "Горни Воден, ул. "Гергана" авария частично нарушено водоподаване в кв. "Горни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Възход" №39 ремонтна дейност от ОП "Жилфонд" ул. "Възход", ул. "Грамос", ул. "Елба" и ул. "Пробуда" от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Беломорски" подмяна на спирателен кран на общ водомер кв. "Беломорски" до 13:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на бул. "България" с бул. "Васил Априлов" авария района на аварията от 9:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петко Р. Славейков" №7 подмяна на спирателен кран Стария град от 11:30 ч. до 13:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Чернишевски" №15 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Първомай ул. "Янтра" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Столетово авария с. Столетово до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария с. Зелениково до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на магистрален водопровод с.Белозем до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария на водоема Вилната зона на с. Марково до отстраняване на аварията
район Родопи с. Крумово, ул. "Хан Крум" №81 авария с. Крумово до 15:00 ч.
район Съединение с. Калояново авария с. Калояново до 15:00 ч.

16.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Съединение с.Отец Паисиево, с.Правище и с.Сърнегор аварии нарушено водоподаване в трите села до отстраняване на авариите

15.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Парчевич" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Теофан Райнов" №41 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."6-ти Септември" № 216 авария района на аварията, частта от ул."Изток", ул. "Митрополит Панарет" и ул."Мортагон" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Месемврия" №51 авария района от бул."Санкт Петербург" до ул."Славянска" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Пере Тошев" №52 авария района на ул."Пере Тошев" от №36 до №58 и от №101 до №121, част от ул."Бугариево" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Велбъжд" №29 авария района на аварията, частта от бул."Васил Априлов" до ул."Копривщица", районите на: ул."Доктор Киро Добрев" ул."Войнишка слава", ул."Ихтимански проход", ул."Люлебургаз" и ул."Младост" до отстраняване на аварията
гр. Раковски кв. "Генерал Николаево" авария на главен водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш и с.Орешец аварии двете села до отстраняване на авариите
район Карлово с.Климент авария с.Климент до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Добри Чинтулов" авария частично нарушено водоподаване в гр.Куклен до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария с. Житница до отстраняване на аварията

14.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен II-ри" авария района на кръговото кръстовище от пощата до кръговото кръстовище на храм "Св.Атанасий" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Парк "Отдих и култура" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 11:00 ч.
гр. Пловдив ул."Неофит Рилски" №17 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 13:30 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 84 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Тодор Самодумов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Горнослав авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Брезово авария частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен II-ри" авария района около двете кръгови кръстовища до 18:00 ч.
гр. Карлово ул."Ген.Карцов" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 84 авария района на аварията до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Босилек" подмяна на спирателен кран района на ул."Босилек" и част от ул."Жеравна" до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Гаганица" №19 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Димитър Талев" подмяна на хидранти района на подмяната до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тодор Самодумов" авария района на аварията до 16:00 ч.
район Карлово с.Богдан авария нарушено водоподаване в селото до 15:00 ч.
район Първомай гр.Първомай авария на външен водопровод намалено водоподаване в гр.Първомай и с.Градина до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино подмяна на спирателни кранове нарушено водоподаване в I-ва вилна зона до 15:00 ч.
район Родопи Помпена станция в с. Първенец авария с. Първенец до отстраняване на аварията

12.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Запад" подмяна на пожарен хидрант нарушено водоподаване в кв."Запад" до приключване на подмяната
гр. Асеновград кв."Долни Воден" авария частично нарушено водоподаване в кв."Долни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Васил Караиванов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Ген.Карцов" №96 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-2" авария възможно нарушено водоподаване по високите етажи на гр.Пловдив от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 84 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Димо Хаджидимов" №15 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тодор Самодумов" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Раковски кв. "Генерал Николаево" авария нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Христо Смирненски" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Избегли и с.Лясково аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Кричим с.Ново село авария частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица 2 броя аварии нарушено водоподаване в гр.Перущица до отстраняване на авариите
район Първомай с.Драгойново авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпени станции "Дрангово 1" и "Дрангово 2" авария нарушено водоподаване в селата: Върбен, Дрангово и Златосел до отстраняване на аварията
район Раковски с.Шишманци авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Вилна зона с.Белащица авария нарушено водоподаване във вилната зона до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул. "Паисий Хилендарски" авария горната зона на града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица, с.Първенец и с.Ягодово аварии нарушено водоподаване в трите населени места до отстраняване на авариите
район Родопи гр.Куклен авария нарушено водоподаване в гр.Куклен до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Ново Железаре и с.Старосел аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите

11.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кръстовището на бул."Александър Стамболийски" с бул."Цар Борис III-ти Обединител" авария района на аварията и Индустриална зона до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Гаганица" №19 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Митрополит Панарет" №4 авария района на аварията и част от Стария град до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец авария скрит теч нарушено водоподаване в с.Първенец до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен авария на главен път нарушено водоподаване в гр.Куклен до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново и с.Старосел аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите

10.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Лев Толстой" №5 авария водопровод участъка между бул. "Санкт Петербург", ул. "Богомил" и бул. "Източен" до отстраняване на аварията

09.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", ул."6-ти септември" авария частично нарушено водоподаване в квартала от 10:00 ч. до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция Ягодово авария с. Крумово, с.Ягодово и летище Пловдив от 13:00 ч. до 18:00 ч.

08.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кръстовището на ул. "Илинден" с ул. "Клокотница" авария нарушено водоподаване в западната част на гр. Асеновград до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв. "Горни Воден", ул. "Мусала" авария кв. "Горни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кръстовището на ул."Клокотница" с ул."Добруджа" авария нарушено водоподаване в западната част на гр. Асеновград до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Освобождение" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Богомил" №1 авария водопровод района на аварията до 18:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" на спирката преди моста в посока Университет по хранителни технологии авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №100 авария водопровод участъка от бл. №100 до бл. №115 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Иван Гарванов" с ул. "Шар планина"