Аварии
Архив:

Телефон за аварии 032 / 6157

29.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гледка" №7 подмяна на тротоарен спирателен кран нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Кукленско шосе" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Крива" №21 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Баба Тонка" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Леново авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Боянци авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Новаково ремонт на водоем нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Куртово Конаре, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим с. Ново село, ул. "18-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Плиска" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул. "Тодор Начев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

28.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №155 авария водопровод района на аварията от 08:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Генерал Данаил Николаев" №115 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Дрин" №38 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Дрин" №20 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" №36 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Козаново авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в с. Козаново, с. Избегли и с. Конуш от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Асеновград с. Червен, ул. "Шипка" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул."Цар Иван Асен II" №4 ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Паисий Хилендарски" нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Мизия" превключване на нов водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до отстраняване на аварията
район Труд с. Манолско Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:30 ч.
район Труд с. Войсил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

27.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Клокотница" с ул."Доброджа" авария на водопровод Западната част на града до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Рилска"№37 авария на водопровод кв.Метоха до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Белица"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Дрин" с ул."Пере Тошев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Варвара" №28 авария на водопровод ул. "Варвара" и ул."Правда" №2 и №4 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Стара Планина"№2-А подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Tруд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура ул."Марко Балабанов"№37 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Кричим бул."Тракия" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция "Любен" авария на спирателен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопроводно отклонение нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел ул."Васил Коларов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

26.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Константин Величков" №55 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района между бул. Константин Величков", бул. "Санкт Петербург", бул. "Менделеев" и ул. "Стадион" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "4-ти януари" №16 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 15:30 ч.
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. Борис Сарафов" №26 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Баба Тонка" и кв. "Зъбчето" от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Родопска" №32 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Метоха" от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Калифер войвода" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Хан Крум" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Съединение с. Горна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

25.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Борба"№1 авария на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив комплекс "4-ти километър" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Любен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

24.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Опълченска"№26 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

23.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Владивосток" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Богомил" №99 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до отстраняване
район Карлово с. Бегунци, ул. "13-та" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до отстраняване
район Карлово гр. Карлово, ул."Криволак" №43 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Яне Сандански" №14 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Куртово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до отстраняване
район Родопи с. Брестник, ул."Преслав" № 3 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, местност Бозалъка авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Пенчо Славейков" №35 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до отстраняване
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 08:30 ч. до 15:30 ч.

22.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Борба" №1 ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, местност Бешбунар авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Яне Сандански" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Стадиона" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Хисаря с. Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:30 ч. до 15:30 ч.
район Хисаря Помпена станция "Беловица" авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в с. Беловица и с. Мало Крушево от 08:30 ч. до 15:30 ч.

21.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Петър Шилев"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Асеновградски надлез до "Ангел Стоилов" авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив блок "Юбилеен" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Асеновград с.Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нареченски бани авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Жълт камък ремонт на ПХ нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната деиност
район Родопи гр.Куклен ул."Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря Помпена станция "Беловица" авария на захранващ водопровод с.Беловица и с.Мало Крушево до отстраняване на аварията

20.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров"№85 Бл."Юбилен" и Бл."Въча" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района и висока зона 11.00ч. до 1700ч.
Пловдив ул."Вечерница" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в долната част до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново подмяна на спирателени кранове и водомери нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

19.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Димитър Талев " до жп прелеза авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Беломорски" и кв. "Остромила" от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Васил Левски" №272 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Добростан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Асеновград с. Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Хаджи Димитър" №17 авария на водопровод нарушено водоподаване в района около стадион "Шипка" и кв. "Запад" от 13:00 ч. до 19:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Теофан Райнов" №41 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 16:30 ч. до 21:30 ч.
район Кричим гр. Кричим, ул. "Цар Иван Асен II" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски гр. Брезово, ул. "Стадион" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Черноземен, ул. "14-та" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.

18.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Димитър Талев " до жп прелеза аварийно изграждане на нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в кв. "Беломорски" и кв. "Остромила" от 10:30 ч. до 13:30 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №201 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Цар Борис III-ти Обединител" до завод "Брилянт" АД авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Стара планина" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Родопи с. Марково, ул."Зорница" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Зора" №9 изграждане на нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 14:30 ч.
район Труд с. Радиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 17:30 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул. "Васил Коларов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

17.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Борба"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с.Маноле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря Помпена станция "Беловица" авария водопровод с.Мало Крушево и с.Беловица до отстраняване на аварията

16.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград промишлена зона "Изток" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Антим_1 ви"№2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Войводиново, подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 12:00 ч.
район Хисаря с.Красново авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

15.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Антим 1-ви" №8 авария на водопровод кв.Свети Георги до отстраняване на аварията
гр. Асеновград бул."България"№120 авария на водопровод пром. зона Север до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Добрин Петков" №11 авария на водопровод района на аварията 11.00ч. до 18.00ч.
гр. Пловдив ул."Цар Калоян"№12 авария на водопровод района на аварията 11.00ч. до 18.00ч.
гр. Пловдив ул."Иларион Макариополски"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №282 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" срещу магазин "Била" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря ул."Аугуста"№12 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер района на Гарата авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Борба"№1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №282 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иларион Макариополски"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Константин Величков"№79 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Конуш авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Козаново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Орешец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер района на Гарата авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Клокотница"№2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Кричим ул."Изток" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица пътя за Върховръх авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Искра" и ул."Опълченска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната деиност
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Елба"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул.Добротич нова водопроводна връзка района на ремонтната дейност 13.00ч. до 16.00ч.
гр. Пловдив ул."Пере Тошев"№71 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в кв."Христо Смирненски"и кв."Прослав" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград кв.Горни Воден ул."Мусала"№18 авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Орешец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Видол Странски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново завод "Либхер" авария на водомерен възел Индустриална зона до отстраняване на аварията

12.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Стадион"№6 авария на водопровод кв."Съдийски" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Самара"с ул."Средец" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Оборище" с ул."Средец" авария на водопровод от външна фирма района на аварията и висока зона ул."Драгота" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Никола Войводов" Ц.Д.Г."Снежанка" авария на водопровод района на аварията и висока зона на ул.Весела"№18 до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Видол Странски"№4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Куртово Конаре "ул-27" авария на водопроводно отклонение нарушено водоподаване в селото 11.00ч. до 13.00ч.
район Раковски с.Moмино авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Стадиона"№9 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово ул."Хайдушка" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение авария на водопроводно сградно отклонение нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Kрасново авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

11.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Кирил и Методий" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв."Голни Воден" авария водопровод частично нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Цар Борис III Обединител" до завод Брилянт авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Тополово авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Конуш авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Соколица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото 10.00ч. до 14.00ч.
район Труд с. Бенковски авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старо Железаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Пещерско шосе" №119 авария на тротоарен спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград кв."Долни Воден" Стопанския двор авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом авария на водопроводно отклонение нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски"№54 ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр.Калофер ул."Асенова" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Белозем авария в помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Красново ремонт водомерна шахта нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.

08.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Захария" авария на водопровод кв. "Долни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Отец Паисий "№15 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия" бл.142 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Генерал Гурко" авария на водопровод нарушено водоподаване в Стария град до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Гонда вода" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Климент авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Розино ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с.Марково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Първенец ул."Речна"№13 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

07.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Елена Снежина"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Карлово ул"Бузлуджа"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Оборище"и ул."Средец" авария на водопровод района на аварията от 15:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул."Даме Груев" и ул."Охрид" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Нестор Абаджиев"№28 авария на водопровод Индустриална зона "Тракия" до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Брестник авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

06.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Раковски с. Зелениково авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, кв. Веригово. авария водопровод кв."Веригово" до отстраняване на аварията

05.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."проф. Иван Шишманов" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Порто Лагос" авария на водопровод района на аварията 11.00ч. до 18.00ч.
гр. Пловдив ул."Вегетарианска" и ул."Буревестник" авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Искра авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово ул."Александър Стамболийски"№4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Кричим "Девински път" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Първомай с.Кочово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Речна"№15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино 1-ва В.З. авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."6-ти Септември" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

04.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Кричим гр.Кричим ул."Н.Вапцаров"№11 авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Ю.Гагарин"№8 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Княгиня Евдокия"с ул."Ореховска" авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

02.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Земеделска" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Албена" и ул."Татковина" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

01.05.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Свети Иван Рилски"№47 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Йоаким Груево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение Помпена станция "Долна махала" авария на захранващ водопровод с.Долна махала и с.Бегово до отстраняване на аварията
район Хисаря Помпена станция "Красново" авария в помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

30.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Димитър Талев"№25 авария на водопровод района на аварията ул".Лазар Маджаров",ул."Петрова нива",ул."Георги Кондолов" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Скакавица" Полагане на нов водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Tруд с.Воисил нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в селото 11.00ч. до 14.00ч.
район Tруд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Раковски ул. "Михайл Добромиров" авария на водопроводно сградно отклонение района на аварията 11.00ч. до 15.00ч.
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Демокрация" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Стефан Стамболов"№4 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Любен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

29.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул"Волга" авария на водопровод района на аварията бул. "6-ти Септември"№122,№124 и №126 висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Домбас"№32 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Скакавица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Професор Иван Шишманов"№13 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Васил Левски"№214 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура ул."Рашко Блъсков"№9 авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Родопи с Белащица авария на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Волга"№44 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №142 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Стоево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Стръмна" авария на захранващ водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица- месност "Бозалъка" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение ул."Младежка" №42 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Васил Левски"145 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ландос"№41 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №142 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Васил Левски ул."3-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново ново сградно отклонение нарушено водоподаване в селото 10.00ч. до 13.00ч.
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Розова долина" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

26.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул" Волга"№4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района на аварията ул."Брегалница" и ул."Ген.Д.Николаев" от 08:00 ч. до 14:00 ч.
район Родопи с.Първенец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 17:00 ч.

25.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Елена Свежена" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Водопад" авария на уличен спирателен кран нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Абоба" №9 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Нестор Абаджиев" авария водопровод Индустриална зона 12.00ч. до 14.00ч.
район Карлово с. Куртово, ул."1-ва" №22 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 13:00 ч.

24.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв. Прослав, ул."Албена" №17 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Коматево, ул."Коматевско шосе" №137 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Весела" №20 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."София" №4 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул."Васил Коларов" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

23.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Яне Сандански"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК"Тракия" блок№173 ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Мраченик авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино авария на водопровод Първа вилна зона в с.Храбрино до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

22.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Средец" №62 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Солунска" и ул. "Дрян" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Раковски кв.Секирово ул."3-ТИ" Март" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Александър Стамболийски" и ул. "Поп Матей" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Богдан, ул."19-та" №48 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Кричим с. Куртово Конаре, ул. "11-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 17:30 ч. до 23:30 ч.
район Кричим с. Куртово Конаре авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица, ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:30 ч.

21.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Ильо Войвода" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ясна поляна" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Източен" № 1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Теофан Райнов" №41 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово Помпена станция "Климент" без външно ел. захранване нарушено водоподаване в с. Климент и с. Каравелово от 13:00 ч. до отстраняване от "ВМЗ" ЕАД
район Първомай гр. Първомай, ул. "Янтра" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.

20.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Васил Левски" №152 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 15:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Васил Петлешков" №18 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартал "Баба Тонка" от 13:00 ч. до 19:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Хан Аспарух" №18 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 14:00 ч.
район Карлово гр. Баня, ул."Родопи" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Главатар авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Стръмна" №3 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 12:30 ч. до 19:30 ч.

19.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Кричим с.Брестовица ул."Васил Левски"№104 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Ген. Карцов"№67 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Икономов"№53 авария на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр.Куклен ул."Гергана" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията

17.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" №72 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване по бул. "Александър Стамболийски" от ул. "Стефан Стамболов" до ул. "Коматевско шосе" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Полет" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стефан Стамболов" №62 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:30 ч. до 19:30 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Икономов" №53 авария на уличен спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Врата авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Преслав" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, кв. "Сушица" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "20-та" №3 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 19:00 ч.

16.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Ландос" №41 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" авария на магистрален водопровод "Пловдив" възможно нарушено водоподаване по високите етажи на града от 10:00 ч. до 18:00 ч.
район Асеновград с. Конуш, ул. "Детелина" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Васил Петлешков" №18 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартал "Баба Тонка" от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Карлово гр. Калофер, местност "Паниците" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 19:00 ч.
район Кричим гр. Кричим, ул. "Цар Иван Асен II-ри" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 11:30 ч. до 17:30 ч.
район Раковски гр. Раковски, ул. "Перник" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брестник, ул. "Антим I-ви" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Райна Княгиня" №28 авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 12:30 ч.
район Хисаря ул. "Никола Вапцаров" и ул. "Шипка" аварийно превключване на нов водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 16:00 ч.

15.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл.№108 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Мраченик авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Янтра"№10 авария на водопровод кв."Метоха" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград ул."Брегова" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №100 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Орфей"№24 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Полет"№1 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Раковски помпена станция "Раковски" авария на водопровод кв."Генерал Николаево" до отстраняване на аварията
район Карлово с.Соколица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр.Куклен ул."Бяла черква"и ул."Л.Каравелов" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Белащица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Войводиново, авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

13.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Волга" №33 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул."Васил Левски" №152 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Полет" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 15:30 ч. до 20:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Модър" и ул. "Коматевско шосе" авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване по бул. "Александър Стамболийски" от ул. "Никола Димков" до ул."Модър" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Бачково, ул. "Освобождение" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Асеновград с. Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Бадемлика" №86 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "1-ва" №23 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Родопи с. Гълъбово, ул. "Здравец" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:30 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Оборище" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Съединение с. Любен авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Правище от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с.Беловица, ул. "2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

12.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл.31 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Първомай с. Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Раковски гр. Раковски, ул. "Техеран" №4 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 15:30 ч. до 20:30 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Стръмна" и ул. "Райна Княгиня" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Родопи с. Марково авария на водопровод нарушено водоподаване в района между с. Марково и с. Първенец от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Съединение с. Ръжево Конаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:30 ч. до 15:30 ч.
район Хисаря Помпена станция "Красново" авария нарушено водоподаване в с. Красново от 09:30 ч. до 15:30 ч.

11.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Дон" №7 и №25 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово месност Беш бунар авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Георги Кирков" №58 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 14:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Ченков" №16 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 16:00 ч
гр. Пловдив ул. "Белица" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Капитан Райчо" №62 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим с. Куртово Конаре авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Стръмна" №3 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 16:00 ч. до 21:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Иван Рилски" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Сухозем авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Съединение гр. Съединение, ул. "Никола Петков" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 19:30 ч.
район Труд с. Рогош, ул. "Александър Стамболийски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:30 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Васил Петрович" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 08:00 ч. до 14:00 ч.

09.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Брегалница" и ул."Драгоман" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв. "Долни Воден" авария водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
гр. Куклен ул."Стръмна" авария водопровод частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ружа" и ул."Солунска" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Хан Кубрат" №10 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Tруд с. Бенковски авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Храбрино авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Правище авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сухозем авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Пещерско шосе" и ул."Белица" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ангел Букурещлиев" №13 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Янко Сакъзов" №38 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Бели брези" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски, ул."Пенчо Славейков" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Брезово, ул"Бузлуджа" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Извор авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи ПС Белащица авария на спирателен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

07.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Горни Воден" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Порто Лагос"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тургенев"№24 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-2" планово превключване на магистрален водопровод намалено водоподаване в гр.Пловдив до преключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив бул."Константин Величков"№29 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Слатина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски ремонт на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод с.Отец Паисиево и с.Сърнегор до отстраняване на аварията
район Труд с.Манолско конаре авария на водопровод с.Манолско конаре и с.Ясно поле от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

06.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Самуил"№16 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово до "Винпром"Карлово авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Георги Кирков"№58 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря кв."Веригово" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

05.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Константин Величков" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Загоре" №17 авария водопровод бул."Марица" №2,№4,№6,№8,ул."Загоре"№15,№17 до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Кричим, ул. "Иван Асен II" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Стряма, ул. "Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Черничево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 19:00 ч.

04.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Христо Ботев" №93 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в кв. "Изток" от 10:00 ч. до 12:00 ч.
район Раковски с. Белозем, ул. "Ропотамо" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

03.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Братя Търневи" №47 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Белица"№25 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Екзарх Йосиф"№15 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.

01.04.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Георги Кирков" №21 авария на хидрофорна уредба ул."Георги Кирков", ул."Михалаки Георгиев", ул."Славееви гори", ул "Стефан Стамболов", ул." Никола Вапцаров" №131 и района до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Васил Петрович" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул."Черно море" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем, ул."Пейо Яворов" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

31.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Черни връх" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Белица" №24 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Стара планина"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Червен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Стоево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Куртово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Войнягово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция "Оризари"- "Златитрап" авария в помпена станция с. Златитрап, с. Оризари до отстраняване на аварията

30.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Белица" №24 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Георги Кирков" №21 авария в хидрофорната уредба района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Родосто" №8 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград кв. "Долни Воден", ул. "Ангел Ахрянов"№24 авария водопровод Промишлена зона до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Мулдава авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Хъшовска" №15 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Бегунци, ул."11-та" №19 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Кричим - гарата авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Главатар авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Крумово,ул. "Здравец" №1 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Черничево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

29.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр.Клисура ул."Нейчо Чалъков"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово ул."Руен"№8 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Опълченска" и ул."Оборище" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Воисил авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Константин Величков"№11 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура ул."Нягол Бояджийски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Православен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Ягодово ул".Хайдушка" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул "Варшава" №35 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Коматевско шосе" авария на водопровод нарушено водоподаване по бул. "Александър Стамболийски" от ул. "Никола Димков" до ул. "Коматевско шосе" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Драгоман" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 16:30 ч.
район Карлово с. Дъбене, ул. "3-та" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Родопи с.Ягодово, ул. "Шипка" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Дунав" и ул. "Св. Св. Кирил и Методий" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 20:00 ч.

26.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр. Карлово, ул. "Бузлуджа" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 20:30 ч.
район Родопи с. Храбрино, ул. "3-та" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Шипка" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 20:30 ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Голям чардак авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 19:30 ч.

25.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №142 авария на водопровод района на аварията 11.00ч. до 18.00ч.
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

24.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Кричим Помпена станция "Оризари" авария нарушено водоподаване в с. Оризари и с. Златитрап до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

23.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Чая" №18 авария водопровод кв.Баба Тонка до отстраняване на аварията

22.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с.Слатина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

21.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Горни Воден" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Вишнева"№3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Лъки гр.Лъки авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.

20.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Вишнева" №3 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Асеновград с. Боянци, ул. "Струма" №45 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Раковски Помпена станция "Дрангово-1" авария на захранващ водопровод възможно нарушено водоподаване в с. Дрангово, с. Отец Кирилово, с. Златосел и с. Върбен от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Труд с. Войсил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 19:00 ч.

19.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Достоевски" №15 ремонт на пожарен хидрант нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Съгласие" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 17:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Скопие" и ул. "Смилево" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Белите брези" №21 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:30 ч.

18.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Цар Борис III Обединител" и бул."Марица" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петър Васков"№15 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Асеновград ул."Хан Аспарух" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Избегли авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Слатина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Сопот авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Дъбене авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Строево авария на захранващ водопровод с.Строево до отстраняване на аварията

17.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Вишнева"№3 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Победа" №65 авария водопровод ул."Победа"№65 №65а до отстраняване на аварията
район Tруд с. Труд авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Тополово авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Ръжево Конаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Калековец авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

16.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Вечерница"№16 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Поп Харитон"№48 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски"№79 бл.№1114 вх. Д авария на отклонение района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Kричим с.Oризаре авария на пожарен хидрант нарушено водоподаване в селото 11.00ч. до 15.00ч.
район Асеновград кв.Долни Воден ул."Даме Груев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Хан Крум" авария водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията

15.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр.Калофер ул."Севлиевска" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."Цар Самуил" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Здравец" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Хисаря Помпена станция "Беловица" авария на водопровод с.Беловица и с.Мало Крушево до отстраняване на аварията

14.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Tруд с.Kостиево авария на спирателен кран нарушено водоподаване в селото 12.00ч. до 14.00ч.
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Главатар авария на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Любен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Дружба" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района на авариятра до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Доктор Владо"№40 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Студенец"№3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Мaрия Луиза"№68 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Йордан Гавазов" с. ул."Баучер"" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №22 авария в хидрофорната уредба на блока високо зона до отстраняване на аварията
район Kричим с.Куртово Конаре подмяна на електромерно табло на ПС."Куртово Конаре" нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Каравелово ул."Г. Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер месност "Паниците" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Севлийска"№21 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Къпина" №29 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 18:30
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Димитър Талев" авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Коматево", ул. "Бадемите" №54 ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Карлово гр. Клисура, ул. "Просвета" №17 авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Каравелово, ул."Христо Ботев" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Раковски Помпена станция "Дрангово-1" авария на захранващ водопровод възможно нарушено водоподаване в с. Отец Кирилово, с. Златосел и с. Върбен от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Отец Паисий" №5 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 19:30 ч.
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията на 13.03.2020 г. около 16:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря Помпена станция "Беловица" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Беловица и с. Мало Крушево от 09:00 ч. до 24:00 ч.

11.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Капитан Райчо" №66 прекъсване на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №82 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", ул. "Васил Атанасов (зад РУМ "Тракия") авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 16:30 ч. до 21:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Драма" №3 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Тодор Александров" №99 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Изворна" ремонт на пожарен хидрант нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Данаил Николаев" №102 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 13:00 ч.
район Карлово с. Московец, ул."4-та" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Севлиевска" №28 авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Карлово с. Каравелово, ул. "Васил Коларов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Съединение с. Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.

10.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров"№82 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул"Лейди Странгфорд" авария на водопровод района на аварията и висока зона, кв."Капана" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" до магазин "Рила" авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района и Медицински колеж до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Руски"№25 авария в хидрофорната уредба на блока Висока зона до отстраняване на аварията
район Tруд с.Динк авария на водопроводно сградно отклонение нарушено водоподаване в селото 15.00ч. до 17.00ч.
район Асеновград с.Нареченски бани кв."Наречен" подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 10:00 ч. до 13:00 ч.
район Асеновград с.Долнослав смяна общ водомер нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с Белащица ул."Отдих"№10 авария на отклонение нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич ул."1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово "Промишлена зона" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски"№79 авария на водопровод района на аварията и висока зона на Ж.К. "Южен полъх" до отстраняване на аварията
район Асеновград кв. Горни Воден ул."Свети Кирик" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Първомай с.Катуница авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."3-ти Март" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре, ул. "Цвятко Радойнов" №22 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Найчо Цанов" зала Академик авария водопровод Кв. Съдийски, и Индустриална зона до отстраняване на аварията
район Първомай с. Драгойново авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

07.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. България №32 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив бул. Санкт Петербург №63 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. Кукленско шосе №17 подмяна на общ водомер нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Съединение ул."Възраждане" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с. Слатина, ул"8-ма" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

06.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Горни Воден" изграждане на нов водопровод кв.Горни Воден от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Месемврия"№33 ново сградно водопроводоно отклонение района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово кв."Бангладеш" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

05.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Горни Воден" превключване нов водопровод кв."Горни Воден" до приключване на ремонтната деиност
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски"№4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Иван Гарванов"и ул."Скопие" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" бл.170 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ясна поляна" , до игрищата авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Възраждане"№5 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Дълго поле авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Голям чардак авария на захранващ водопровод с. Голям чардак, с.Малък чардак, с. Царимир до отстраняване на аварията

04.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "4-ти януари" №3 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Христо Г. Данов" №47 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Коматево" подмяна на регулатор за налягане на магистрален водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" и бул. "Цар Борис III-ти Обединител" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Крушево" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Хан Крум" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.

03.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. 217 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Елин Пелин" №1 авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в кв. "Прослав" от 10:00 ч. до 14:00 ч.
район Асеновград с. Леново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 14:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Перущица-1" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в гр. Перущица от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Куртово Конаре, ул. "41-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:30 ч. до 14:30 ч.
район Раковски с. Зелениково, ул. "21-ва" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Руен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

02.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Рила" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №80 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Борис Сарафов" и ул. "Иван Гарванов" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "София" №8 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до 20:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Димо Хаджидимов" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" №146 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Домлян авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Карлово с. Дъбене, ул."3-та" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:30 ч. до 19:30 ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул."Розова долина" и ул. "Отец Паисий" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
ройон Хисаря с. Беловица, ул."19-та" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.

01.03.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул "Хр.Г. Данов"№47 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение Пс "Песнопой"-1 Ел. авария на станцията- aварирал трансформатор 20 кw. с.Сухозем , с.Пайсиево, с.Сърнегор до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря бул."Иван Вазов" авария на водопровод бул."Ив.Вазов",ул." Васил Левски"и" Новия комплекс" до отстраняване на аварията

29.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Добри Войников"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Каравелово ул."Васил Коларов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи П.С. Храбрино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Васил Левски"№101,103 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията и висока зона от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив бул."Свобода"№1-3 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейности и висока зона от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Люлебургаз №15 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Драган Цанков"№8 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Брята Бъкстон" подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Лозенград" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Добри Войников"№2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" № 126 авария на водопровод висока зона в бл.№126 бул. "Васил Априлов" №124,№126 висока зона до отстраняване на аварията
район Асеновград кв.Горно Воден ул. "Харманите" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово ул."Панайот Волов"№4 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Георги Бенковски"№7 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение ул."Свобода Чардафонова" авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Черничево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово бул."Освобождение"№42 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Мир"№32 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв."Прослав" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров"№133 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Константин Величков"№89 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Добри Войников"№2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Днепър"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Баня ул."Възраждане"№6 авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

26.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Лозенград"№1 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул"".Елба"№26 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петрова нива"№120 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Данаил Николаев"№15 подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Маяковски"№4 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Лозенград"№5 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре превключване нов водопровод нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната дейност
район Раковски с.Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Храбрино авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Гълабово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

25.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."6-ти Септември" подмяна на спирателен кран,общ водомер участъка от бул."Копривщица" до бул."Васил Априлов" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Просвета"№29 кв."Прослав" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" до бензиностанция "Еко" авария на водопровод района на аварията и кв."Остромила" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тодор Бурмов" ново сградно водопроводоно отклонение района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Варна"№38 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Ведраре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

24.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Родосто" с ул."Благовец" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Весела"№23 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 11:00 ч.
гр. Пловдив кв.Коматево ул."Захаридово" с ул."Асенова Крепост"№23 авария на тротоарен спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Лозенград"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хан Телериг"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод Ромската махала до отстраняване на аварията
район Асеновград кв.Горно Воден ул. "Гергана"№6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Горни Домлян авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Първомай авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с.Брани поле ул."хан Аспарух" подмяна на водомери нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция "Песнопой" 1 авария на водопровод с.Сухозем , с.Пайсиево, с.Сърнегор от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново подмяна на водомери нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

23.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Архимадрит Евлоги" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Янко Сакъзов"№7 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Лев Толстой"№5 авария на водопровод района на аварията и висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Полет"№20 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград малкото Тополово авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

22.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Богомил"№68 авария на водопровод района на ремонтната дейност и висока зона от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Бряст" подмяна на спирателен кран,общ водомер на ОУ "Васил Петлешков" района на ремонтната дейност 11.00ч. до 15.00ч.
гр. Пловдив ул."Лозенград"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Първомай с.Поповица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Димо Хаджидимов"№7А авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Найчо Цанов" под надлез "Родопи" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Кадиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Речна" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Александър Стамболийски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

20.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Антон Тайнер" зад р-т "Торо Гранде" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Христо Ботев" и ул."Любен Кааравелов" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Цар Иван Александър"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Любен Каравелов"№41 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Волга"№9 авария на водопровод района на аварията 13.00ч. до 18.00ч.
район Карлово с.Бегунци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Сопот - ВМЗ авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Цар Иван Александър" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Карлово гр. Баня, ул. "Украйна" №2 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Киро Киров" №13 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Сушица" от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Кричим с. Златитрап, ул. "24-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Първомай гр. Първомай, ул. "Любен Каравелов" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 14:30 ч.
район Родопи с. Брестник, ул. "Райна Княгиня" №20 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Съединение с. Долна махала авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 16:30 ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод от външна фирма Индустриална зона в с. Труд от 17:00 ч. до 21:00 ч.
район Хисаря с. Черничево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.

18.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Дунав" и ул. "Барикадите" нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 11:00 ч.
район Карлово с. Столетово, ул. "10-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:30 ч. до 20:30 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Кокиче" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Божур" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 19:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Елена и Димитър Мутеви" №13 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 20:00 ч.
район Кричим с. Кадиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Главатар нови водопроводни връзки нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Родопи с. Брестник авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Димчо Дебелянов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 18:00 ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 20:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Иван Вазов" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 15:00 ч. до 20:00 ч.

17.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-2" превключване на водоводи частично нарушено водоподаване по високите етажи от 10:15 ч. до 11:15ч.
гр. Пловдив ул. "Христо Чернопеев" №20А подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 13:30 ч.
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Коматевско шосе" авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Юбилейна" №23 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Асеновград с. Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 19:30 ч.
район Кричим гр. Кричим, ул. "Цар Иван Асен II" подмяна на уличен водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Златитрап, ул. "10-та" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:30 ч.
район Раковски с. Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "3-ти март" нови водопроводни връзки частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Здравец" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Труд с. Бенковски, ул."17-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00

16.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград кв."Долни Воден" над Училището авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура ул."поп Войно" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово ул."Богомил" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

15.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Сергей Румянцев" до бензиностанция "ЕКО" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Богомил" с ул."Тодор Бурмов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Васил Априлов" №128-130 подмяна на спирателен кран района на аварията от 10:00 ч. до 12:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Здравец" авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод с.Черноземен , с.Ръжево до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Леденика"№20 до Ц.Д.Г "Чучулига" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петко Каравелов"№46 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 09:30 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив бул."Мария Луиза"№64 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Бегунци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Юмрук чал" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Здравец" до хотел"Балкан" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Богориди" №3 авария на спирателен кран кв. Св.Георги до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Тунджа" №9 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Богомил" и ул."Тодор Бурмов" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" и ул."Димитър Талев" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Болярци авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Опълченск" авария водопровод нарушено водоподаване в района на "Болницата" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Дъбенско шосе"№18 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №184 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Академик Петър Динеков" №51 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Дунав" №34 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Конуш авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Свобода: №21 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

11.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."Цар Иван Асен ||" авария на водопровод кв."св.Георги" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв."Беломорски"№6 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Свила"№2 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 11:00 ч.
гр. Пловдив бул."Академик Петър Динеков"№51 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Димо Хаджидимов" подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 10:00 ч. до12:00 ч.
район Кричим гр.Перущица авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Крислово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Брегалница" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв."Запад" бл.4/8 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Барикадите"№10-А авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Генерал Скобелев"№14 авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Хаджи Димитар" подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив бул."Кукленско шосе" Южна промишлена зона авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №82 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност 11.00ч. до 13.00ч.
гр. Пловдив бул."Академик Петър Динеков"№17 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тарас Шевченко"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района ул. "Даме Груев" висока зона ул."Кукуш" от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Хисаря кв."Момина баня" ул.Пролет авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мръченик авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр.Перущица кв. "Запад" ромската махала авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стрелци авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Славянска" нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Отец Паисий"№4 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Трепетлика"№2 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 12:00 ч.
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с. Дъбене авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:30 ч. до 15:30 ч.
район Карлово с. Каравелово, ул. "Георги Димитров" №96 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Родопи Парк "Родопи", помпена станция "Копривките" авария нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Родопи с. Марково, ул."Оборище" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 20:30 ч.

08.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Иван Вазов"№74 авария на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Хан Кубрат"№2 авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица кв."Запад" авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Първомай с.Караджалово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица " Вилна зона" ул."Гороцвет и ул."Пробуда" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Отец Паисий"№4 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

07.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Васил Кънчев" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:30 ч. до 17:30 ч.
гр. Пловдив бул. "Княгиня Мария Луиза" №21 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 17:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Крушево" №14 ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Гешев" №23 ремонт на тротоарен спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Ибър" и ул. "Иглика" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград , ул. "Матей Преображенски" ремонт на пожарен хидрант нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Пролом авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Първомай Помпена станция "Воден" без външно ел. захранване нарушено водоподаване в с. Воден до отстраняване на аварията от EVN
район Родопи парк "Родопи", местност Копривките авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 22:30 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Гороцвет" и ул. "Пробуда" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 16:00 ч. до 22:00 ч.

06.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК " Тракия" блок №196 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Капитан Райчо" ремонт спирателен кран на фонтанка района на аварията от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ЖК " Тракия" бул."Освобождение" бл.№201 авария на магистрален водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул"Орфей" подмяна на водомери района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Спас Гинов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция "Белащица" без външно ел. захранване нарушено водоподаване в с. Белащица до отстраняване на аварията от EVN
район Родопи с. Марково авария на напорен водопровод нарушено водоподаване във вилната зона до отстраняване на аварията

05.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Запад" бл 48 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Tруд с. Труд авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул."Хъшовска" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Златитрап авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария на напорен водопровод вилна зона Марково до отстраняване на аварията

04.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. Дунав №36 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Райко Даскалов" №39 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Антон Папазов" и ул."Стоян Михайловски" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Прослав, ул."Милена" №10 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Tруд с. Маноле авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Болярци авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан, ул. "9-та" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Клисура, - Гарата авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с Белащица, вилна зона ремонт на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул. "Антон Иванов" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Академик Петър Динеков"№51 авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Хаджи Димитар"№58-А авария на водопровод района на аварията и ул."Царевец" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Странджа"№1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Милеви скали"№4 ремонт на хидрофорна уредба Висока зона от 09:00 ч. до 10:00 ч.
гр. Първомай река "Мечка" авария на външен водопровод нарушено водоподаване в града 10.00ч. до 14.00ч.
район Карлово с.Каравелово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Главатар авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник подмяна на водомери нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с.Черничево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

02.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Константин Величков "№83 авария на магистрален водопровод района на ремонтната дейност и кв."Садийски" от 09:00 ч до 16:00 ч
гр. Пловдив бул."Александар Стамболийски с ул. "Стефан Стамболов" авария на магистрален водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Kричим с.Цалапица авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

01.02.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", ул. "Цар Симеон" и ул. "Недялка Шилева" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 15:30 ч. до 22:30 ч.
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" №9А авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Искра авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Добралък авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Козановско шосе" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Юмрукчал" №53 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 15:30 ч. до 20:30 ч.
район Раковски с. Главатар авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Любен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Хаджи Димитър" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 18:30 ч.

31.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Рилска"№31 авария на водопровод кв.Метоха до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Васил Караиванов "№51 авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Милеви Скали" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ранни лист"№10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря ул."Шейново" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с."Отец Кирилово" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото 11.00ч. до 13.00ч.

30.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Брегова"№14 ново сградно водопроводоно отклонение района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград пл. "Академик Николай Хайтов" авария на водопровод района на аварията и кв.запад до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Крайречна"№30 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Тодор Икономов"№3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Александар Стамболийски" до училище "Антон Иванов" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Марица"№50 авария на отклонение нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Перущица"№2 подмяна на общи водомери района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Македония"№21 срещу Стадион "Тодор Диев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Шеиново" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Добралъка авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград месност Каваклийката авария на водопровод селата: Боянци,Болярци,Козаново,Избегли,Конуш. от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Белащица ул."Пейо Яворов"№41 ново сградно водопроводоно отклонение нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Черничево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

29.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Криволак" с ул."Калоян" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" до Училище "Антон Иванов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Свищов"№11 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Коматевско шосе"№54.56 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" комплекс "Южен Полъх" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Константин Фотинов" подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив бул."Коппривщица"№43 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Черничево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Перуника"№8 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Атон" и ул."Хаджи Димитър" авария на Противопожарен хидрант района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Чернишевски" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Цариградско шосе"№102 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Крайна"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря кв.Миромир авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Асеновград бул."България"№133 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр,Баня ул."2-ри Юни" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово ул."Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Брегова"№3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово кв.Бадемлика авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Густав Вайганд"№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Стою Шишков"14 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Братя Бъкстон" №122 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района 11.00ч. до 16.00ч.
гр.Хисаря ул."Александър Стамболийски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Калифер Войвода"№28 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."2-ри Юни"№13 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Равнища авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Васил Левски" авария на ПХ нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

26.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Слатина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Tюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Антон Иванов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

25.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Цар Иван Александър"№5 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул".Никола Вапцаров"№38,40 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Червен авария на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Лъки с.Дряново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Православен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Главатар авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Бабек авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Цар Калоян ул."Македония"№9 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

24.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Генерал Карцов" авария водопровод кв."Военно Градче" и района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Пазарджишко шосе", до сервиз за гуми "Диана" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Достоевски" №13 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. 16:30 ч.
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул."Битоля" №33 подмяна на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 14:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Горноводенско шосе" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Асеновград с. Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Петър Бонев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Христо Ясенов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 17:30 ч.

23.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Кукуш" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Гълъбово, ул. "Войнишка слава" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Ясно поле реамонт на пожарен хидрант нарушено водоподаване в с. Ясно поле и с. Манолско Конаре от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Антон Билкин" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 15:00 ч.

22.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Просвета" изграждане на нов водопровод част от кв."Прослав" от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Източен"№22 авария водопровод района на аварията от 13:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Вратцата"№14 ремонт противопожарен кран района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря ул."Гладстон" авария на водопровод централна градска част от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря "Пловдивски път" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Баня ул."Средец"№5 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр.Куклен авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово ул."Добруджа"№56 ново сградно водопроводоно отклонение нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Брани поле ул."Трепетлика"№13 ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново ул."Иваило"№17 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Костиево ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Запад" бл.4/8 авария на водопровод кв.Запад от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Пере Тошев"№30 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Полет"№84 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК"Тракия" у-ще "Свети Седмочисленици" авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря кв."Миромир" превключване нов водопровод кв."Миромир" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Баня , почивна станция "Стрител" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Баня , ул." 2-ри юни"№9 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Първенец , ул."Христо Ясенов"№1 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност 11.00ч. до 13.00ч.
район Родопи с.Храбрино ул.13-та авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр.Куклен ул."Ал.Стамболийски" и ул."Опълченска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод с.Беловица и с.Мало Крушево до отстраняване на аварията

20.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Вук Караджич" №37 авариен ремонт на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петър Стоев" №28 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Козаново авария водопровод с. Козаново, с.Избеглии, с.Конуш до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Конуш авария водопровод с.Козаново, с.Избеглии, с.Конуш до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул."Карловска" авария водопровод частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с. Мраченик авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул."Преслав" №15 авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Ръжево Конаре авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Христо Ботев" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок №152А авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Васил Левски“ №143 авария водопровод Индустриална зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив с.Марково " Вилна Зона" авария водопровод нарушено водоподаване до отстраняване на аварията
гр. Първомай ул."Стефан Стамболов" авария водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Баделема" авария на водопровод нарушено водоподаване в района 12.00ч. до 14.00ч.
гр. Карлово ул."Иван Лазаров"№6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Васил Урумов" до Ц.Д.Г. "Бреза" авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Бакалов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Поповица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Главатар авария на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково Вилна Зона ул."Панорамна" авария на напоревн водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

17.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Криволак" с ул."Кирил и Методий" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Яне Сандански"№24 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Прогрес" №14 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул"Люлебургаз" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Васил Урумов " до детска градина "Бреза" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Дунав"№124 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул".Иван Вазов"№85 авария на водопровод кв.Веригово до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул"Поп Колев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мърченик авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Скобелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция "Главатар" авария нарушено водоподаване в селото от 20:30 ч. до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

16.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Люлебургаз №10 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Колоездачна"и ул."Стадион" авария на водопровод кв.Съдийски до отстраняване на аварията
гр.Раковски ул."3-ти март" авария на водопровод част от кв.Секирово от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Съединение ук."Ангел Кънчев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград трасето между с.Избегли и с.Конуш авария на водопровод с.Конуш до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Оборище"№12 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен ул."Георги Бенковски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

15.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Кукуш" №18 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Източен" №22 подмяна на сградно водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Хайдушка" №10 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Раковски с. Главатар авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Родопи с. Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Малък чардак авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд Помпена станция "Костиево" авария на захранващ ел. кабел нарушено водоподаване в с. Костиево от 09:00 ч. до 16:00 ч.

14.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Иван Вазов"№28 авария водопровод нарушено водоподаване в района зад Гарата до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Прилеп" №16 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Източен" №18 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Тополово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с. Моминско авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Иглика" №10 авария водопровод частично нарушено водоподаване до отстраняване на аварията
район Съединение с. Ръжево Конаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Черничево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мало Крушево, ул. "3-та" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Тракия"№57 авария на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Копривщица"№14 подмяна на спирателен кран Висока зона от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул".Koнстантин Фотинов"№20 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Скопие"№86 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Марица с ул."Хъшовска" авария на противопожарен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Карлъка"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр.Раковски авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен , ул."Христо Г. Данов"№26 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Дедеагач" №13 авария водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул."Княз Черказки" №6 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с. Борец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул. "Александър .Стамболийски" №27 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

11.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Матей Преображенски" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Лъки ул.Възраждане" авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. Асен Христофоров" №4 превключване нов водопровод нарушено водоподаване в района 12.00ч. до 15.00ч.
гр. Първомай ул. "Драгойна" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Tруд с. Костиево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Мостово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем, ул,"Грую Минев" №53 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул.."Райно Попович" и ул."Мортагон" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски"№54 авария на захранващ водопровод от ул."Коматевско шосе" до бул."Стефан Стамболов" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул,"Дедеагач"№13 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Карлово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван-Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария електрозахранване на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Антим" -1ви №5 авария на тротоарен спирателен кран кв."св.Георги" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Захари Стоянов"№1 авария на водомерен възел района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв.Долни Воден подмяна на спирателен кран,общ водомер Промишлена зона до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул"ген.Мархолев" авария на противопожарен кран района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив пл."Събота пазар" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул".Подрумче" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул".Крайречна"№28 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул"Братя Бъкстон"№93-103 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово подмяна на водомери нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 14:00 ч.
район Карлово с.Каравелово ул."Г. Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розовец ул."26-та"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул. "България" и ул. "Славянска" авария на водопровод част от ул. "Славянска", ул. "Гоце Делчев" и ул. "Тракия" от 11:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Пере Тошев" №81 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №80 ремонт на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Димо Хаджидимов" №6 ремонт на противопожарен хидрант нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Пере Тошев" №39 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 13:30 ч.
район Карлово с. Мраченик авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Родопи с. Брестник, ул. "Стара планина" и ул. "Петър Берон" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 16:30 ч. до 19:30 ч.
район Съединение с. Малък чардак ремонт на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 15:30 ч.
район Съединение Помпена станция "Ръжево Конаре" авария на напорен водопровод с. Калояново, с. Дуванли и с. Житница от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Труд с. Манолско Конаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Манолско Конаре и с. Ясно поле от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Хисаря с. Черничево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 14:30 ч.

07.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №143 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 18:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Стефан Стамболов" №54 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 08:00 ч. до 14:00 ч.
район Карлово с. Каравелово, ул. "Стефан Караджа" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Златосел, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Хисаря с. Красново авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря Помпена станция "Беловица" авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в с. Беловица и с. Мало Крушево до отстраняване на аварията

06.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул".Кукленско шосе" №30 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул".Димитър Страшимиров"№27 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул"Луда Яна" с ул."Порто Лагос" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул"Любен Каравелов"№11,13,15 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул"Борба"№3 подмяна на спирателен кран ниска зона района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул".Иван Вазов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград кв."Долни Воден" ул."Вежен"№27 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Свежен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Васил Левски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново ул."1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Първомай ул".Орфей"№18 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово ул."4-та"№16 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Димитър Страшимиров"№27 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Теофан Райнов"№4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Мостово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Поповица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул".Княгина Евдокия" с ул."Пирин" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул".Шипка"№18 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул".Прилеп"№16 авария на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул".Царевец"№25 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул".Вратцата"№16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Хисаря кв."Веригово" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Стоево ул."Кадънка"№46 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Пенчо Славейков" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Цар Калоян авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино "1-ва вилна зона" авария на спирателен кран района на аварията от 11:00 ч. до 13:00 ч.
район Съединение с.Любен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

02.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул".Скакавица"№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул".Димо Хаджидимов"№7-А авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК " Тракия" до ресторант "Арбанаси" авария на водопровод района на аварията и бл. №100 до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

01.01.2020 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул".Теофал Райнов"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Косово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията