Профил на купувача до 15.04.16 г.

ПП-9 с предмет: “Откриване на банкова сметка и депозиране на парични средства с цел издаване на банкова гаранция за изпълнение във връзка със сключен Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 29.03.2016
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Описание Преглед
« назад