Профил на купувача до 15.04.16 г.

ПП-7 Публична покана с предмет: “Ремонт и/или преустройство на съоръжения под налягане – съдове, работещи под налягане, и устройства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 28.05.2015
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад