Профил на купувача до 15.04.16 г.

ПП-15 с предмет: „Изграждане на водопровод по общински пътища и път III-805, свързващ водопроводните мрежи на с. Радиново и гр. Пловдив в землището на с. Радиново и с. Костиево, община Марица, Етапи I, II, III и IV” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 07.08.2015
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Плащания Преглед
Описание Преглед
« назад