Профил на купувача до 15.04.16 г.

ПП-16 Публична покана с предмет:“Почистване и възстановяване дебита на 16 (шестнадесет) броя тръбни кладенци, експлоатирани от „ВиК” ЕООД – Пловдив, на територията на град Пловдив и област Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 16.09.2015
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Плащания Преглед
Описание Преглед
« назад