Профил на купувача до 15.04.16 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на специално работно облекло и лични предпазни средства по следните обособени позиции: А) Изработка и доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на сп Файлове Дата на създаване на преписката: 30.11.-0001
Документация Преглед
Плащания Преглед
Гаранции / Освобождаване Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад