Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-22/25.02.2014 г. с фирма "Бултекс 99" ООД - Пловдив - плащания по фактури на 30.10.2014 г. в размер общо на 32 344,18 лева 20.11.2014, 12:16
Договор Ю-01-22/25.02.2014 г. с фирма "Бултекс 99" ООД - Пловдив - плащания по фактури на 28.11.2014 г. в размер на 31702.70 лева 13.12.2014, 13:25
Договор Ю-01-22/25.02.2014 г. с фирма "Бултекс 99" ООД - Пловдив - плащания по фактури на 14.01.2015 г. в размер на 11274,36 лева 17.02.2015, 09:30
Договор Ю-01-22/25.02.2014 г. с фирма "Бултекс 99" ООД - Пловдив - плащания по фактури на 30.04.2015 г. в размер общо на 38 193,24 лева 19.05.2015, 14:08
Договор Ю-01-22/25.02.2014 г. с фирма "Бултекс 99" ООД - Пловдив - плащания по фактури на 24.06.2015 г. в размер общо на 26 950.87 лева 17.07.2015, 09:58
Договор Ю-01-22/25.02.2014 г. с фирма "Бултекс 99" ООД - Пловдив - плащания по фактури на 03.08.2015 г. в размер на 26237.93 лв., на 04.08.2015 г. в размер на 5247.58 лева 16.09.2015, 11:31
Договор Ю-01-22/25.02.2014 г. с фирма "Бултекс 99" ООД - Пловдив - плащания по фактури на 03.08.2015 г. в размер на 26237.93 лв., на 22.10.2015 г. в размер на 21378.57 лева 16.11.2015, 14:49
Договор Ю-01-22/25.02.2014 г. с фирма "Бултекс 99" ООД - Пловдив - плащания по фактури на 29.12.2015 г. в размер на 38049,52 лв. 15.01.2016, 13:03
« назад