Профил на купувача до 15.04.16 г.

Гаранцията (банкова гаранция) за изпълнение на договор Ю-01-22/25.02.2013 г. за доставка на стоки е възстановена на Изпълнителя – „Бултекс 99” ЕООД - Пловдив на 11.03.2016 г. съгласно чл. 5.6. от договора 09.06.2016, 14:00
« назад