Профил на купувача до 15.04.16 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Изготвяне на технически проект за обект: „Рекултивация на депо за утайки от ПСОВ – Пловдив” Файлове Дата на създаване на преписката: 30.11.-0001
Документация Преглед
Описание Преглед
« назад