Профил на купувача до 15.04.16 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка, монтаж и въвеждане в експолоатация на комплексна система за оптимално управление на съвместно работещи сондажни потопяеми помпи за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив” Файлове Дата на създаване на преписката: 30.11.-0001
Документация Преглед
Плащания Преглед
Описание Преглед
« назад