Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-46/09.05.2014 г. с фирма "Бандени" ООД - София - плащане по фактури на 02.12.2014 г. в размер на 22844,56 лева и на 22.12.2014 г. в размер на 20000,00 лева.. 20.01.2015, 10:53
« назад