Профил на купувача до 15.04.16 г.

Публичната покана е публикувана в електронната страница на АОП под № 9045979 на 16.09.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9045979« назад