Профил на купувача до 15.04.16 г.

Открита процедура опростени правила с предмет: “Доставка на оборудване и изграждане на инфраструктура за централен обслужващ център за нуждите на дейността на „ВиК” ЕООД - Пловдив и оптимизиране на ИТ инфраструктурата с цел повишаване н Файлове Дата на създаване на преписката: 30.11.-0001
Документация Преглед
Плащания Преглед
Описание Преглед
« назад