Профил на купувача до 15.04.16 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ: “Доставка, монтаж и програмиране на елементи от система за дистанционно радиоотчитане АМR за нуждите на „В и К” ЕООД – Пловдив" Файлове Дата на създаване на преписката: 30.11.-0001
Плащания Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад