Профил на купувача до 15.04.16 г.

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2014-0015 на 18.06.2014 г.

Краен срок за купуване на документация - до 16,00 часа на 14.07.2014 г.

Краен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 21.07.2014 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 05.08.2014 г. (вторник) от 09:00 часа в Заседателната зала на Дружеството.« назад