Профил на купувача до 15.04.16 г.

Поканата е оттеглена на 17.11.2014 г.

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП на 12.11.2014 г. под № 9035947 


« назад