Профил на купувача до 15.04.16 г.

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9046796 на 15.10.2015 г. и е достъпна на следния електронен адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9046796« назад