Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-82/14.07.2014 г. с фирма "Стивал" ООД - Пловдив - плащане на 31.10.2014 г. по фактури на общ размер 26246,40 лева 04.12.2014, 13:00
Договор Ю-01-82/14.07.2014 г. с фирма "Стивал" ООД - Пловдив - плащане на 07.01.2015 г. по фактура в размер на 11190,00 лева 17.02.2015, 09:38
Договор Ю-01-82/14.07.2014 г. с фирма "Стивал" ООД - Пловдив - плащане на 24.04.2015 г. по фактура в размер на 5044,80 лева 19.05.2015, 14:28
Договор Ю-01-82/14.07.2014 г. с фирма "Стивал" ООД - Пловдив - плащане на 03.06.2015 г. по фактури в размер на 12 294.00 лв. и на 30.06.2012 г. в размер на 5 725,20 лв. 17.07.2015, 10:23
Договор Ю-01-82/14.07.2014 г. с фирма "Стивал" ООД - Пловдив - плащане на 19.08.2015 г. по фактура в размер на 3186.00 лв., с ДДС. 16.09.2015, 13:18
Договор Ю-01-82/14.07.2014 г. с фирма "Стивал" ООД - Пловдив - плащане на 01.09.2015 г. по фактура в размер на 2448,00 лв., с ДДС. 16.10.2015, 11:23
Договор Ю-01-82/14.07.2014 г. с фирма "Стивал" ООД - Пловдив - плащане на 30.10.2015 г. по фактура в размер на 3978,00 лв., с ДДС. 16.11.2015, 14:54
Договор Ю-01-82/14.07.2014 г. с фирма "Стивал" ООД - Пловдив - плащане на 25.11.2015 г. по фактура в размер на 2658,00 лв., с ДДС. 16.12.2015, 15:30
Договор Ю-01-82/14.07.2014 г. с фирма "Стивал" ООД - Пловдив - плащане на 23.12.2015 г. по фактура в размер на 5328,00 лв., с ДДС. 15.01.2016, 13:05
Договор Ю-01-82/14.07.2014 г. с фирма "Стивал" ООД - Пловдив - плащане на 27.04.2016 г. по фактура в размер на 2760,00 лв., с ДДС. 14.05.2016, 11:29
« назад