Профил на купувача до 15.04.16 г.

Открита процедура опростени правила с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на бетонови изделия по приложена примерна спецификация" Файлове Дата на създаване на преписката: 30.11.-0001
Плащания Преглед
Гаранции / Освобождаване Преглед
Описание Преглед
« назад