Електронни разплащания

За удобство на своите клиенти "Водоснабдяване и Канализация" - ЕООД Пловдив предоставя възможност за заплащане на месечните задължения чрез следните електронни методи:

  • По електронен път чрез Datamax.bg
  • През интернет ползвайки epay.bg epay.bg
  • През банкомат (АТМ) B-PAY
  • Интернет разплащане с "ТРАНСКАРТ" Транскарт

За да ползвате тази форма на заплащане е необходимо да притежавате карта "ТРАНСКАРТ" и да регистрирате абонатния номер, за който желаете да заплащате на адрес www.transcard.bg. За повече информация: http://www.transcard.bg/?page_id=213