B-PAY Разплащане през банкомат

Услугата “B-Pay”, разработена от фирма Датамакс АД и въведена съвместно с Борика ЕАД, осигурява възможност от банкомат да се плащат сметки и да се внасят суми авансово в полза на широк кръг търговски организации, общини, данъчни подразделения и митнически бюра.

Предимствата на услугата в сравнение с използваната до момента схема на плащане, е че могат да се ползват не само национални дебитни карти, но и международни дебитни и кредитни карти – VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro, както и големият брой търговци, които могат да се включат в системата – 100 000.

До момента такъв тип плащания и то само с национални дебитни карти можеха да получават само: Електроразпределителни дружества, Топлофикационни дружества, БТК, Мобиком, Мобилтел и ГлоБул. След въвеждането на новата услуга, практически се осигурява възможност всяка търговска или обществена организация с по-значителен платежен обем в страната да получава плащания с всички видове банкови карти чрез банкомат.

Процедурата за плащане чрез услугата е значително улеснена, като е необходимо клиентът да знае кода за B-Pay на търговеца, в полза на който желае да нареди плащане.

От главното меню на банкомата последователно се избира: Други услуги B-Pay (фиг.1). Извежда се екран, на който клиентът въвежда кода за B-Pay на търговеца – за ВИК Пловдив 50103. Този код може да се получи от съответната организация или от телефоните изписани на екрана на банкомата (фиг.2).

На този екран се изисква въвеждане на допълнителна информация, с която търговецът идентифицира клиента в своята информационна система, напр. абонатен номер, ЕГН, номер на договор, персонален код (Фиг. 3) и т.н.

След като клиентът въведе изискваните допълнителните данни, на екрана се извежда информация с името на търговеца, кратко описание на плащането, сумата, дължимата сума и наличността по сметка на клиента преди плащането. На този екран се потвърждава и плащането от страна на клиента, чрез въвеждане на ПИН код на картата (фиг.4). В зависимост от резултата от плащането, Датамакс АД изпраща информацията до финансовата система на търговеца – съответно за успешна или неуспешна транзакция, която се отразява по сметката на клиента.