Новини

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГРАД ПЛОВДИВ НА 02.08.17г.

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че на 02.08.2017г. (сряда) ще бъде извършена ремонтна дейност по отстраняване на възникнала авария на магистрален водопровод в района на Помпена станция Север. Водоподаването по високите етажи на гр.Пловдив ще бъде намалено.С нарушено водоподаване ще бъде района зап ..

Дата: Вторник > 01-Август-2017

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ НА 30.07.17г. В ПЛОВДИВ

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че на 30.07.2017г. (неделя) ще бъде извършена ремонтна дейност по отстраняване на възникнала авария на бул."Ал.Стамболийски" до автосервиз "Формула". С нарушено водоподаване ще бъде бул. "Ал. Стамболийски" от №81 до №141, от №36 до №58, от №98 до №114, уча ..

Дата: Сряда > 26-Юли-2017

РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С.ИСКРА

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че поради намален дебит на извор "Свети Георги", който е основен водоизточник за с.Искра, както и вследствие на силно засушаване и нерегламентирано използване на водата за селскостопански нужди, съгласно Заповед №5/17.07.17г. издадена от кмета на село ..

Дата: Вторник > 18-Юли-2017

РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С.ЧЕРВЕН

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че поради намален дебит на водоизточника в с.Червен, район Асеновград, съгласно Заповед №7/14.07.17г. издадена от кмета на селото е обявен режим на водата. Ще липсва  водоподаване всеки ден от 12,30 ч. до 17,30 ч. и от 22,30 ч. до 06,30 ч.


Дата: Понеделник > 17-Юли-2017

АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОД В ГРАД ПЛОВДИВ

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че на 16.07.2017г. (неделя) ще бъде извършена ремонтна дейност по отстраняване на възникнала авария на главен водопровод на кръстовището на бул."Христо Ботев" с бул."Цар Борис III-ти Обединител". Района на аварията, части от бул."Христо Ботев", бул."Цар Борис III-ти ..

Дата: Събота > 15-Юли-2017