Услуги предлагани от ВиК

Видове услуги Цена в лв. без ДДС Цена в лв. с ДДС Клиентски център
Партиди:
Откриване на партида с посещение на място 10,00 12,00 ЦРК Пловдив, ЦРК ЮГ 1, ЦРК СЕВЕР 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар
Промяна на партида при посещение на място 10,00 12,00 ЦРК Пловдив, ЦРК ЮГ 1, ЦРК СЕВЕР 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар
Промяна на партида по документи в ЦРК 4,17 5,00 ЦРК Пловдив, ЦРК ЮГ 1, ЦРК СЕВЕР 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар
Водомерни услуги:
Извънреден отчет на водомер 8,33 10,00 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово
Повторно пломбиране на водомер поради нарушаване целостта на пломбата 10,00 12,00 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово
Пломбиране на водомер за издаване на становище 5,00 6,00 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово
Прекъсване и възстановяване на водоподаването чрез сваляне на водомера при неплатени сметки 41,67 50,00 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово
Прекъсване на водоподаването чрез пломбиране на спирателен кран пред водомера съгл.чл.39 10,00 12,00 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово
Спиране на хидрофорна уредба за отстраняване на вътрешна водопроводна авария 41,67 50,00 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово
Синхронизиране показание на водомер с дистанционно отчитане 8,33 10,00 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово
Ремонт на модул дистационно отчитане на водомер 16,67 20,00 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово
Смяна на акумулаторна батерия за модул дистан. отчитане на водомер 20,83 25,00 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово
Технически услуги:
Съгласуване на ПУП част ВиК. За експресни услуги цените двойни 54,17 65,00 Техн. приемна
Съгласуване на технически проекти част ВиК. За експресни услуги цените двойни 54,17 65,00 Техн. приемна
Изготвяне на техн. задание с изходни данни към предварителен договор за включване във водопроводната или канализационна мрежа. За експресни услуги цените двойни 45,83 55,00 Техн. приемна
Изготвяне на техническо задание с изходни данни към предварителен договор за включване при съществуващи СВО и СКО. За експресни услуги цените двойни 45,83 55,00 Техн. приемна
Издаване на становище за акт 16 /малки обекти с 1-2 водомерни възли/. За експресни услуги цените двойни 50,00 60,00 Техн. приемна
Издаване на становище за акт 16 /до 20 водомерни възли/ 125,00 150,00 Техн. приемна
Издаване на становище за акт 16 /от 20 до 40 водомерни възли/ 160,83 193,00 Техн. приемна
Съгласуване на проекти касаещи всякакви други комуникации и инфраструктура на експлоатациони предприятия и организации 75,00 90,00 Техн. приемна
Канализационни услуги:
Отпушване на канализация с каналочистачна Машина Вома (за отпушване на канализация на еднофамилни жилищни сгради) 95,00 114,00 ЦРК Пловдив
Отпушване на канализация с каналочистачна Машина Вома (за отпушване на канализация на многофамилни жилищни сгради / производствени сгради) 142,50 171,00 ЦРК Пловдив
Услуги със специализирана техника:
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф75 31,17 37,40 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф90 32,67 39,20 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф110 34,50 41,40 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф125 36,17 43,40 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф140 37,42 44,90 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф160 39,17 47,00 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф180 40,83 49,00 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф200 43,00 51,60 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф225 44,83 53,80 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф250 46,92 56,30 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф280 49,17 59,00 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф315 51,50 61,80 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф355 53,33 64,00 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф400 55,67 66,80 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф500 57,92 69,50 ЦРК Пловдив
Система за инспекция и диагностика - ОПТИМА – МС за 1ч 42,83 51,40 ЦРК Пловдив
Цена на 1 машиносмяна на багер 289,58 347,50 ЦРК Пловдив
Цена на 1 машиносмяна на хидромашина 280,00 336,00 ЦРК Пловдив
Цена на услуга с автокран ЗИЛ за 1 машиносмяна 197,32 236,78 ЦРК Пловдив
Цена за работа на помпата за 1 мч /Формира се отделно за двата раздела на калкулация/ 8,52 10,22 ЦРК Пловдив
Цена на услуга с минибагер KUBOTA UXX41-3S - 1 мсм. 144,17 173,00 ЦРК Пловдив
Доп. работа на място за 1 мч /Формира се отделно за двата раздела на калкулация/ 1 мч - 5,32 1 мч - 6,38 ЦРК Пловдив
Откриване на повреда във водопроводната мрежа с апарат “Корелатор Еурека” - 1ч 41,67 50,00 ЦРК Пловдив
Работа с подземна къртица за Хоризонтално сондиране “VERMEER “ RTM 508 за 1лм. - Ф75 71,83 86,20 ЦРК Пловдив
Работа с подземна къртица за Хоризонтално сондиране “VERMEER “ RTM 508 за 1лм. - Ф100 75,25 90,30 ЦРК Пловдив
Работа с подземна къртица за Хоризонтално сондиране “VERMEER “ RTM 508 за 1лм. - Ф130 99,00 118,80 ЦРК Пловдив
Работа с подземна къртица за Хоризонтално сондиране “VERMEER “ RTM 508 за 1лм. - Ф185 154,17 185,00 ЦРК Пловдив
Други:
Прекъсване на водоснабдяване чрез пломбиране на спирателен кран при заявление на потребителя съгл. чл. 38 от ОУ 10,00 12,00 ЦРК по районите
Прекъсване на водоснабдяване чрез пломбиране на спирателен кран за всеки следващ водомер 3,80 4,56 ЦРК по районите
Проверка на прекъснат абонат или празен парцел за издаване на документ за освобождаване от такса смет за 1 водомер 7,50 9,00 ЦРК по районите
Проверка на прекъснат абонат или празен парцел за издаване на документ за освобождаване от такса смет за всеки следващ водомер 1,30 1,56 ЦРК по районите
Адрес на клиентски център:
гр. Пловдив, бул. "Шести Септември" 250 от 8.00 до 16.30 пон.-пет. ЦРК Пловдив
гр. Пловдив, ул. "Прилеп" 1 от 7.30 до 18.30 пон.-пет. от 9.00 до 14.00 съб. ЦРК ЮГ 1
гр. Пловдив, ул. "Юрий Венелин" 2 от 7.30 до 18.30 пон.-пет. от 9.00 до 14.00 съб. ЦРК СЕВЕР 1
гр. Пловдив, ул. "Полковник Сава Муткуров" 42 от 7.30 до 18.30 пон.-пет. от 9.00 до 14.00 съб. ЦРК СЕВЕР 2
гр. Пловдив, бул. "Шести Септември" 250 от 8.30 до 12.00 от 13.00 до 16.00 Техн. приемна
гр. Пловдив, Ж.Р. Тракия бл. 52 от 7.30 до 18.30 пон.-пет. от 9.00 до 14.00 съб. ЦРК Тракия
гр. Пловдив, ул. "Русе" (ДО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИН ПЕЛИН") от 7.30 до 18.30 пон.- пет. от 9.00 до 14.00 съб. ЦРК ЮГ 2
гр. Асеновград, ул. "Богомилска" 39 от 8.00 до 12.00 от 12.30 до 16.30 ЦРК Асеновград
гр. Карлово, ул. "Атанас Василев" 7 от 8.00 до 13.00 от 13.30 до 16.30 ЦРК Карлово
гр. Първомай, ул. "Любен Каравелов" 10 от 8.00 до 12.30 от 13.30 до 17.00 ЦРК Първомай
гр. Раковски, ул. "1-ви май" 22 от 8.00 до 11.30 - ЦРК Раковски
гр. Хисар, ул. "3-ти март" 5 от 8.00 до 12.00 от 12.30 до 16.30 ЦРК Хисар
гр. Лъки, ул. "Хайдушки поляни" 13 от 8.00 до 12.00 от 12.30 до 16.30 ЦРК Лъки