Услуги предлагани от ВиК

Видове услуги Цена в лв. без ДДС Цена в лв. с ДДС Клиентски център
Административни услуги:
Откриване на партида - етажна собственост 16,67 20,00 ЦРК Пловдив, ЦРК ЮГ 1, ЦРК СЕВЕР 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар
Издаване на удостоверение за липса на задължения 12,08 14,50 ЦРК Пловдив, ЦРК ЮГ 1, ЦРК СЕВЕР 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар
Откриване на партида за водомер на отклонение и по време на строителство 25,00 30,00 ЦРК Пловдив, ЦРК ЮГ 1, ЦРК СЕВЕР 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар
Издаване на удостоверение за наличие на партида 4,42 5,30 ЦРК Пловдив, ЦРК ЮГ 1, ЦРК СЕВЕР 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар
Промяна на партида по документи в ЦРК 10,00 12,00 ЦРК Пловдив, ЦРК ЮГ 1, ЦРК СЕВЕР 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар
Възтановяване или промяна на партида при посещение на място 20,83 25,00 ЦРК Пловдив, ЦРК ЮГ 1, ЦРК СЕВЕР 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар
Копиране на документ А3 едностранно 0,25 0,30 ЦРК Пловдив,
Копиране на документ А3 двустранно 0,37 0,44 ЦРК Пловдив,
Копиране на документ А4 едностранно 0,23 0,27 ЦРК Пловдив, ЦРК ЮГ 1, ЦРК СЕВЕР 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар
Копиране на документ А4 двустранно 0,33 0,40 ЦРК Пловдив, ЦРК ЮГ 1, ЦРК СЕВЕР 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар
Водомерни услуги:
Извънреден отчет на водомер 16,67 20,00 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово
Пломбиране на водомер 10,50 12,60 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисаря
Пломбиране на водомер за издаване на становище 16.67 20.00 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово
Синхронизиране показание на водомер с радиомодул 33,33 40,00 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово
Прекъсване и възтановяване на водоподаването чрез поставяне на заключващо устройство на СК пред водомера 58,33 70,00 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисаря
Прекъсване и възтановяване на водоподаването чрез специализирана техника По калкулация По калкулация ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисаря
Спиране на водоподаването за отстраняване на вътрешна водопроводна авария чрез затваряне на ТСК или СК 33,33 40,00 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово
Спиране на хидрофорна уредба за отстраняване на вътрешна водопроводна авария 66,67 80,00 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово
Цена за проверка на прекъснат абонат или празен парцел за издаване на документ за освобождаване от такса смет за всеки следващ водомер 2,50 3,00 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисаря
Цена за проверка на прекъснат абонат или празен парцел за издаване на документ за освобождаване от такса смет за 1 водомер 12,00 15,00 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисаря
Демонтаж на водомер за техническа експертиза над 2'' 66,67 80,00 ЦРК Пловдив, ЦРК ЮГ, ЦРК СЕВЕР, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар
Демонтаж на водомер за техническа експертиза от 1/2 до 2'' 41,67 50,00 ЦРК Пловдив, ЦРК ЮГ, ЦРК СЕВЕР, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар
Проверка за разпределение на общ водомер различна от случаите на чл.25 ал.5 от ОУ на брой индивидуален водомер 17,92 21,50 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисаря
Издаване на справка до 2 водомера фактурирана вода 8,33 10,00 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово
Издаване на справка до 10 водомера фактурирана вода 16,67 20,00 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово
Издаване на справка до 50 водомера фактурирана вода 33,33 40,00 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово
Издаване на справка над 50 водомера фактурирана вода 66,67 80,00 ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово
Технически услуги:
Съгласуване на ПУП.За експресни услуги цените двойни 75,00 90,00 Техн. приемна
Съгласуване на технически проекти част ВиК. За експресни услуги цените двойни 75,00 90,00 Техн. приемна
Изготвяне на техническо задание с изходни данни за включване във водопроводната мрежа. За експресни услуги цените двойни 91,67 110,00 Техн. приемна
Изготвяне на техническо задание с изходни данни за включване в мрежата при съществуващи СВО и СКО или изготвяне на техническо задание с изходни данни за ПУП. За експресни услуги цените двойни 91,67 110,00 Техн. приемна
Издаване на становище за акт 16 /малки обекти с 1-2 водомерни възли/. За експресни услуги цените двойни 83,33 100,00 Техн. приемна
Издаване на становище за акт 16 /до 20 водомерни възли/ 183,33 220,00 Техн. приемна
Издаване на становище за акт 16 /от 20 до 40 водомерни възли/ 237,50 285,00 Техн. приемна
Съгласуване на проекти касаещи всякакви други комуникации и инфраструктура на експлоатациони предприятия и организации 104,17 125,00 Техн. приемна
Изготвяне на техническо задание с изходни данни за включване в канализационната мрежа 91,67 110,00 Техн. приемна
Канализационни услуги:
Отпушване на канализация с каналочистачна Машина Вома (за отпушване на канализация на еднофамилни жилищни сгради) 95,00 114,00 ЦРК Пловдив
Отпушване на канализация с каналочистачна Машина Вома (за отпушване на канализация на многофамилни жилищни сгради / производствени сгради) 142,50 171,00 ЦРК Пловдив
Услуги със специализирана техника:
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф75 31,17 37,40 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф90 32,67 39,20 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф110 34,50 41,40 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф125 36,17 43,40 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф140 37,42 44,90 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф160 39,17 47,00 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф180 40,83 49,00 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф200 43,00 51,60 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф225 44,83 53,80 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф250 46,92 56,30 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф280 49,17 59,00 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф315 51,50 61,80 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф355 53,33 64,00 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф400 55,67 66,80 ЦРК Пловдив
Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф500 57,92 69,50 ЦРК Пловдив
Система за инспекция и диагностика - ОПТИМА – МС за 1ч 42,83 51,40 ЦРК Пловдив
Цена на 1 машиносмяна на багер 289,58 347,50 ЦРК Пловдив
Цена на 1 машиносмяна на хидромашина 280,00 336,00 ЦРК Пловдив
Цена на услуга с автокран ЗИЛ за 1 машиносмяна 197,32 236,78 ЦРК Пловдив
Цена за работа на помпата за 1 мч /Формира се отделно за двата раздела на калкулация/ 8,52 10,22 ЦРК Пловдив
Цена на услуга с минибагер KUBOTA UXX41-3S - 1 мсм. 144,17 173,00 ЦРК Пловдив
Доп. работа на място за 1 мч /Формира се отделно за двата раздела на калкулация/ 1 мч - 5,32 1 мч - 6,38 ЦРК Пловдив
Откриване на повреда във водопроводната мрежа с апарат “Корелатор Еурека” - 1ч 41,67 50,00 ЦРК Пловдив
Други:
Прекъсване на водоснабдяване чрез пломбиране на спирателен кран при заявление на потребителя съгл. чл. 38 от ОУ 10,00 12,00 ЦРК по районите
Прекъсване на водоснабдяване чрез пломбиране на спирателен кран за всеки следващ водомер 3,80 4,56 ЦРК по районите
Проверка на прекъснат абонат или празен парцел за издаване на документ за освобождаване от такса смет за 1 водомер 7,50 9,00 ЦРК по районите
Проверка на прекъснат абонат или празен парцел за издаване на документ за освобождаване от такса смет за всеки следващ водомер 1,30 1,56 ЦРК по районите
Адрес на клиентски център:
гр. Пловдив, бул. "Шести Септември" 250 от 8.00 до 12:00 от 12:30 до 16.30 пон.-пет. ЦРК Пловдив
гр. Пловдив, ул. "Прилеп" 1 от 7.30 до 18.30 пон.-пет. ЦРК ЮГ 1
гр. Пловдив, ул. "Юрий Венелин" 2 от 7.30 до 18.30 пон.-пет. ЦРК СЕВЕР 1
гр. Пловдив, ул. "Полковник Сава Муткуров" 42 от 8:00 до 12:00 от 12:30 до 16.30 пон.-пет. ЦРК СЕВЕР 2
гр. Пловдив, бул. "Шести Септември" 250 от 8.00 до 12.00 пон.-пет. от 12:30 до 16.30 пон.-пет. Техн. приемна
гр. Пловдив, Ж.Р. Тракия бл. 52 от 7.30 до 18.30 пон.-пет. ЦРК Тракия
гр. Асеновград, ул. "Богомилска" 39 от 8.00 до 12.00 от 12.30 до 16.30 пон.-пет. ЦРК Асеновград
гр. Карлово, ул. "Атанас Василев" 7 от 8.00 до 13.00 от 13.30 до 16.30 пон.-пет. ЦРК Карлово
гр. Първомай, ул. "Любен Каравелов" 10 от 8.00 до 12.30 от 13.30 до 17.00 пон.-пет. ЦРК Първомай
гр. Раковски, ул. "1-ви май" 22 от 8.00 до 12:00 12:30 до 16:30 пон.-пет. ЦРК Раковски
гр. Хисар, ул. "3-ти март" 5 от 8.00 до 12.00 от 12.30 до 16.30 пон.-пет. ЦРК Хисар