Профил на купувача

ОПО-1-14„Доставка на компютри и офис оборудване за нуждите на Екипа за управление на проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 07.05.2020
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад