Профил на купувача

ОП-4-05 с предмет:"Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на "ВиК" ЕООД - Пловдив" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 21.03.2018
Решения и Обявления Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад