Профил на купувача

ОП-4-03 с предмет: Доставка до обекти на В"иК" ЕООД - Пловдив на електрическа енергия (ниско напрежение) по регулирани цени от краен снабдител Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 13.03.2018
Решения и Обявления Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад