Профил на купувача

OБ-06 с предмет: "Електрически и електромеханичен ремонт на силови разпределителни трансформатори с мощност от 20 до 1000 kVa" Файлове Дата на създаване на преписката: 16.04.2018
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад