Профил на купувача

2020-ОПО-1-12:"Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на консумативи, реактиви и химикали по обособени позиции” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 04.05.2020
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад