Профил на купувача

2020-ОП-1-17"Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем, гр. Първомай" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 21.05.2020
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад