Профил на купувача

2020-ОП-1-06"Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Катуница“ до Прекъсвателна шахта 50м3" гр. Асеновград” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 15.04.2020
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад