Профил на купувача

2020-ОБ-10: „Доставка на канцеларски стоки, принтерна хартия, термохартия и ролки за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 03.06.2020
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад