Профил на купувача

2019-ОП-1-11:“Доставка на водомери от DN15 до DN200 mm за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 15.10.2019
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад