Профил на купувача

Отварянето на офертите ще се проведе на 21.12.2016 г. от 09,30 часа в Заседателната зала. Допуснати участници "Енерджи маркет" АД, "Мост Енерджи" АД, "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД при критерий най-ниска цена. 18.12.2017, 15:28
« назад