Профил на купувача до 15.04.16 г.

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9036903 на 02.12.2014 г.

Повече информация за поръчката може да бъде получена от прикачените   по-долу файлoве: « назад