Профил на купувача до 15.04.16 г.

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9034741 на 16.10.2014 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9034741

Документацията за участие е достъпна на прикачените файлове.


« назад