Профил на купувача до 15.04.16 г.

Ценовите оферти на допуснатите участници „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД; „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД;  „Мост Енерджи” АД; „Енерджи Съплай” ЕООД и „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД ще бъдат отворени на 10.08.2016 г. (сряда) от 09.00 часа в Заседателната зала. 

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП под номер 00197-2016-0014 на 12.04.2016 г. и е видима на http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333335343837
« назад