Профил на купувача до 15.04.16 г.

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9050079 на 03.02.2016 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050079« назад