Профил на купувача до 15.04.16 г.

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9047373 на 06.11.2015 г. и е достъпна на следния електронен адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047373

« назад