Профил на купувача до 15.04.16 г.

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 9044464 на 03.08.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9044464« назад