Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-24/10.03.2015 г. с фирма "ЕСДЕНТА-АГПППДМ" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 30.04.2015 г. в размер на 7537,00 лева 19.05.2015, 14:16
Договор Ю-01-24/10.03.2015 г. с фирма "ЕСДЕНТА-АГПППДМ" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 24.06.2015 г. в размер на 14 644.00 лева 17.07.2015, 12:28
Договор Ю-01-24/10.03.2015 г. с фирма "ЕСДЕНТА-АГПППДМ" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 15.07.2015 г. в размер на 6837,00 лева 11.08.2015, 15:18
Договор Ю-01-24/10.03.2015 г. с фирма "ЕСДЕНТА-АГПППДМ" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 19.08.2015 г. в размер на 5923.00 лв. 16.09.2015, 12:36
Договор Ю-01-24/10.03.2015 г. с фирма "ЕСДЕНТА-АГПППДМ" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 04.09.2015 г. в размер на 3834,00 лв. 16.10.2015, 11:53
Договор Ю-01-24/10.03.2015 г. с фирма "ЕСДЕНТА-АГПППДМ" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 16.10.2015 г. в размер на 4838.00 лв. 16.11.2015, 15:02
Договор Ю-01-24/10.03.2015 г. с фирма "ЕСДЕНТА-АГПППДМ" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 12.11.2015 г. в размер на 5904,00 лв. 16.12.2015, 15:43
Договор Ю-01-24/10.03.2015 г. с фирма "ЕСДЕНТА-АГПППДМ" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 17.12.2015 г. в размер на 6762,00 лв. 15.01.2016, 13:54
Договор Ю-01-24/10.03.2015 г. с фирма "ЕСДЕНТА-АГПППДМ" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 15.01.2016 г. в размер на 5179,00 лв. 15.02.2016, 15:20
Договор Ю-01-24/10.03.2015 г. с фирма "ЕСДЕНТА-АГПППДМ" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 17.02.2016 г. в размер на 4526,00 лв. 17.03.2016, 10:21
« назад